Hệ thống di chuyển HITACHI

Hệ thống di chuyển HITACHI

Mã SP : NY3L
Part Number , S/N : 9233689
Brand ( Hiệu ) : HITACHI
Trọng lượng , (Kg) : 280kgs
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Hệ thống di chuyển DAEWOO

Hệ thống di chuyển DAEWOO

Mã SP : K4A8
Part Number , S/N : K1001992
Brand ( Hiệu ) : DAEWOO
Trọng lượng , (Kg) : 380kgs
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Hệ thống di chuyển KOBELCO

Hệ thống di chuyển KOBELCO

Mã SP : NUD1
Part Number , S/N : LC15V00026F2
Brand ( Hiệu ) : KOBELCO
Trọng lượng , (Kg) : 400kgs
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Hệ thống di chuyển KOBELCO

Hệ thống di chuyển KOBELCO

Mã SP : LBMK
Part Number , S/N : LQ15V00020F1
Model :
Brand ( Hiệu ) : KOBELCO
Trọng lượng , (Kg) : 370kgs
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Hệ thống di chuyển KOBELCO

Hệ thống di chuyển KOBELCO

Mã SP : 47VM
Part Number , S/N : YN15V00037F1
Brand ( Hiệu ) : KOBELCO
Trọng lượng , (Kg) : YN15V00037F1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ụ di chuyển KOBELCO

Ụ di chuyển KOBELCO

Mã SP : B70S
Brand ( Hiệu ) : KOBELCO
Trọng lượng , (Kg) : 80kgs
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cụm motor di chuyển Komatsu PC128 PC120 PC300

Cụm motor di chuyển Komatsu PC128 PC120 PC300

Mã SP : VTH44443
Part Number , S/N : 21Y6012101 2062700027 2082700161 2072700413 2016061110 20Y-27-00201 20Y-27-00203
Model : Komatsu PC128 PC120 PC300
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 350
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cụm motor di chuyển Kobelco SK150 SK200 SK250 SK50

Cụm motor di chuyển Kobelco SK150 SK200 SK250 SK50

Mã SP : 6WLR
Part Number , S/N : 2441u83f1 2441u995f1 2441u518f3 YN15V0003F1 LQ15V00020F1
Model : SK150 SK200 SK250 SK50
Brand ( Hiệu ) : KOBELCO
Trọng lượng , (Kg) : 360
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Hệ thống di chuyển KOMATSU

Hệ thống di chuyển KOMATSU

Mã SP : GY4D
Part Number , S/N : TM09VC-03
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 82kgs
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Hệ thống di chuyển HYUNDAI

Hệ thống di chuyển HYUNDAI

Mã SP : 8NUW
Part Number , S/N : TM18VC-02
Brand ( Hiệu ) : HYUNDAI
Trọng lượng , (Kg) : 131kgs
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Hệ thống di chuyển HYUNDAI

Hệ thống di chuyển HYUNDAI

Mã SP : KKOE
Part Number , S/N : TM40VC-02
Brand ( Hiệu ) : HYUNDAI
Trọng lượng , (Kg) : 305kgs
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Hệ thống di chuyển KOBELCO

Hệ thống di chuyển KOBELCO

Mã SP : W61B
Part Number , S/N : MG26VP-02
Brand ( Hiệu ) : KOBELCO
Trọng lượng , (Kg) : 49kgs
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Hệ thống di chuyển HITACHI

Hệ thống di chuyển HITACHI

Mã SP : Z5JZ
Part Number , S/N : TM07VC-03
Brand ( Hiệu ) : HITACHI
Trọng lượng , (Kg) : 87kgs
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Hệ thống di chuyển SUMITOMO

Hệ thống di chuyển SUMITOMO

Mã SP : UINB
Part Number , S/N : TM09VC-02
Brand ( Hiệu ) : SUMITOMO
Trọng lượng , (Kg) : 81kgs
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Hệ thống di chuyển KOMATSU

Hệ thống di chuyển KOMATSU

Mã SP : 6H4B
Part Number , S/N : TM18VC-01
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 138kgs
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Hệ thống di chuyển KOMATSU

Hệ thống di chuyển KOMATSU

Mã SP : JA2G
Part Number , S/N : TM18VC-01
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 138
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá