Giắc cắm bình ắc quy xe nâng REMA IP23 320A

Giắc cắm bình ắc quy xe nâng REMA IP23 320A

Mã SP : VTH94470
Thông số kỹ thuật : 320A
Model : IP23
Brand ( Hiệu ) : REMA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Nguồn điện: 150V/DC
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Giắc cắm 350A

Giắc cắm 350A

Mã SP : VTH47190
Thông số kỹ thuật : SR350L
Model : SR350L
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Giắc bình 160A-150V

Giắc bình 160A-150V

Mã SP : VTH36585
Thông số kỹ thuật : 160A-150V
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Giắc bình 80A-150V

Giắc bình 80A-150V

Mã SP : VTH36584
Thông số kỹ thuật : 80A-150V
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Giắc bình 160A-150V

Giắc bình 160A-150V

Mã SP : VTH36583
Thông số kỹ thuật : 160A-150V
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Giắc bình 80A-150V

Giắc bình 80A-150V

Mã SP : VTH36582
Thông số kỹ thuật : 80A-150V
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

giắc nối 7 chân

giắc nối 7 chân

Mã SP : VTH36581
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Giắc bình 320A-150V

Giắc bình 320A-150V

Mã SP : VTH36579
Thông số kỹ thuật : 320A-150V
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Giắc bình 320A-150V

Giắc bình 320A-150V

Mã SP : VTH36578
Thông số kỹ thuật : 320A-150V
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Giắc cấm 3 pha

Giắc cấm 3 pha

Mã SP : VTH32650
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bộ dây điện TOYOTA

Bộ dây điện TOYOTA

Mã SP : VTH32259
Part Number , S/N : 56011-N3110-71
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Giắc cấm bình 3 dây

Giắc cấm bình 3 dây

Mã SP : VTH32258
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Giắc cấm bình accu 175 ampe

Giắc cấm bình accu 175 ampe

Mã SP : VTH32257
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Giắc cấm bình 350A

Giắc cấm bình 350A

Mã SP : VTH32256
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Giắc cấm châu âu 320A

Giắc cấm châu âu 320A

Mã SP : VTH28399
Model : 320A 150V male
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Giắc cấm châu âu 320A

Giắc cấm châu âu 320A

Mã SP : VTH28398
Model : 320A 150V male
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Giắc cấm châu âu 160A

Giắc cấm châu âu 160A

Mã SP : VTH28397
Model : 160A 150V Female
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Giắc cấm bình 120A

Giắc cấm bình 120A

Mã SP : VTH28396
Model : 120A 600V
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Giắc cấm 50A

Giắc cấm 50A

Mã SP : VTH28395
Model : 50A 600V
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Giắc cấm bình SBX350A,6340G1 3 chấu

Giắc cấm bình SBX350A,6340G1 3 chấu

Mã SP : VTH28394
Part Number , S/N : SBX350A,6340G1
Model : SBX350A 600V
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Giắc cấm bình 350A

Giắc cấm bình 350A

Mã SP : VTH28393
Thông số kỹ thuật : 350A
Model : SB350A 600V
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Giắc cấm bình 175A

Giắc cấm bình 175A

Mã SP : VTH28392
Thông số kỹ thuật : 175A
Model : SBX175A 600V
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Giắc cấm bình 175A

Giắc cấm bình 175A

Mã SP : VTH28391
Thông số kỹ thuật : 175A
Model : SB175A 600V
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Giắc cấm bình 350A

Giắc cấm bình 350A

Mã SP : VTH26538
Thông số kỹ thuật : SB350A 600V
Model : Universal
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Giắc cấm bình xe nâng điện 175A

Giắc cấm bình xe nâng điện 175A

Mã SP : VTH26537
Part Number , S/N : SB175A 600V/37010-22150
Model : Universal
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Giắc cấm bình xe nâng điện 175A

Giắc cấm bình xe nâng điện 175A

Mã SP : VTH26536
Part Number , S/N : SB175A 600V/37010-22150
Model : Universal
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Giắc cấm bình 350A

Giắc cấm bình 350A

Mã SP : VTH26535
Part Number , S/N : SB350A 600V
Model : Universal
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Giắc cấm bình 175A

Giắc cấm bình 175A

Mã SP : VTH26528
Part Number , S/N : SB175A 600V
Model : Universal
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Giắc cấm châu âu 80A 150V

Giắc cấm châu âu 80A 150V

Mã SP : VTH26527
Part Number , S/N : 95342-01
Thông số kỹ thuật : 80A 150V
Model : 80A 150V including male/female head
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Giắc cấm điện 3 pha 30A 250V

Giắc cấm điện 3 pha 30A 250V

Mã SP : VTH26526
Part Number , S/N : 30A 250V including female head
Model : 30A 250V including female head
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Giắc cấm bình 120A

Giắc cấm bình 120A

Mã SP : VTH26525
Part Number , S/N : 120A 600V
Model : Universal
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Giắc cấm châu âu xe nâng EBC320 150V including female head

Giắc cấm châu âu xe nâng EBC320 150V including female head

Mã SP : VTH26524
Part Number , S/N : EBC320 150V including female head
Model : EBC320 150V including female head
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Giắc cấm châu âu xe nâng EBC320 150V including male head

Giắc cấm châu âu xe nâng EBC320 150V including male head

Mã SP : VTH26523
Part Number , S/N : EBC320 150V including male head
Model : EBC320 150V including male head
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Giắc cấm châu âu xe nâng EBC320 150V including male head

Giắc cấm châu âu xe nâng EBC320 150V including male head

Mã SP : VTH26522
Part Number , S/N : EBC320 150V including male head
Model : EBC320 150V including male head
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Giắc cấm châu âu xe nâng EBC160 150V including male head

Giắc cấm châu âu xe nâng EBC160 150V including male head

Mã SP : VTH26521
Part Number , S/N : EBC160 150V including male head
Model : EBC160 150V including male head
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Giắc cấm châu âu xe nâng EBC160 150V including female head

Giắc cấm châu âu xe nâng EBC160 150V including female head

Mã SP : VTH26520
Part Number , S/N : EBC160 150V including female head
Model : EBC160 150V including female head
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Giắc cấm châu âu xe nâng EBC160 150V including male head

Giắc cấm châu âu xe nâng EBC160 150V including male head

Mã SP : VTH26519
Part Number , S/N : EBC160 150V including male head
Model : EBC160 150V including male head
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Giắc cấm 50 A

Giắc cấm 50 A

Mã SP : VTH26518
Thông số kỹ thuật : 50A 600V
Model : Universal
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Giắc sạc cái 3 pha

Giắc sạc cái 3 pha

Mã SP : VTH26517
Part Number , S/N : 30A 250V/37010-10870
Model : 30A 250V including male/female head
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
1.700.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Thanh kết nối giắc cấm 350A

Thanh kết nối giắc cấm 350A

Mã SP : VTH26510
Thông số kỹ thuật : SB350A 600V
Model : Universal
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Giắc cấm 350 A

Giắc cấm 350 A

Mã SP : VTH26508
Thông số kỹ thuật : SB350A 600V
Model : Universal
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Giắc cấm bình 350A

Giắc cấm bình 350A

Mã SP : VTH26471
Part Number , S/N : SB350A 600V
Model : Universal
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Thanh nối giắc cấm bình 175A

Thanh nối giắc cấm bình 175A

Mã SP : VTH26470
Part Number , S/N : SB175A 600V
Model : Universal
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phụ tùng điện máy đào KOBELCO SK200-8, SK210-8, SK250-8, SK260-8

Phụ tùng điện máy đào KOBELCO SK200-8, SK210-8, SK250-8, SK260-8

Mã SP : KOS6
Part Number , S/N : YN13E01534P3,EK00040
Model : SK200-8, SK210-8, SK250-8, SK260-8
Brand ( Hiệu ) : KOBELCO
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

dây điện

dây điện

Mã SP : LW99-201A
Part Number , S/N : 91K04-09600
Model : FD40~55N/CF12B/CF19D/CF28C
Trọng lượng , (Kg) : 0.01
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

dây curo xe nâng KUBOTA 1G382-97010

dây curo xe nâng KUBOTA 1G382-97010

Mã SP : CD01-008
Part Number , S/N : 1G382-97010
Thông số kỹ thuật : 3395/13*980Li,RECMF-6395,C725068
Model : V2403
Brand ( Hiệu ) : KUBOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.12
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây cabo xe nâng TCM 126g6-42341

Dây cabo xe nâng TCM 126g6-42341

Mã SP : VTH1435
Part Number , S/N : 126g6-42341
Thông số kỹ thuật : L=1167 mm
Model : FD25Z5
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây TOYOTA

Dây TOYOTA

Mã SP : VTH1434
Part Number , S/N : 52247-23660-71
Thông số kỹ thuật : L=1013mm
Model : 6FD25
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây xe nâng KOMATSU 3eb-34-32143

Dây xe nâng KOMATSU 3eb-34-32143

Mã SP : VTH1432
Part Number , S/N : 3eb-34-32143
Thông số kỹ thuật : L=2005mm
Model : FD25-14
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây xe nâng TOYOTA 45845-2300-71

Dây xe nâng TOYOTA 45845-2300-71

Mã SP : VTH1431
Part Number , S/N : 45845-2300-71
Thông số kỹ thuật : L=415
Model : 5FD25/30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây xe nâng TOYOTA 7FD25

Dây xe nâng TOYOTA 7FD25

Mã SP : VTH1430
Thông số kỹ thuật : L=1290mm
Model : 7FD25
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TOYOTA 5FD25

TOYOTA 5FD25

Mã SP : VTH1429
Thông số kỹ thuật : L=1020mm
Model : 5FD25
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây xe nâng FD25-12

Dây xe nâng FD25-12

Mã SP : VTH1428
Part Number , S/N : FD25-12
Thông số kỹ thuật : L=2030mm
Model : FD25-12
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

dây điện xe nâng TCM HC238F2-42212

dây điện xe nâng TCM HC238F2-42212

Mã SP : VTH01705
Part Number , S/N : HC238F2-42212
Model : FD20-30C6
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cáp curtis

Cáp curtis

Mã SP : VTH00837
Part Number , S/N : CURTIS 1309
Brand ( Hiệu ) : curtis
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

giắc bo L 27.4 x W 20.3 x H 25.9

giắc bo L 27.4 x W 20.3 x H 25.9

Mã SP : VTH00836
Part Number , S/N : 350782-1,350536-1
Thông số kỹ thuật : L 27.4 x W 20.3 x H 25.9
Model : xe con cóc
Brand ( Hiệu ) : curtis
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

dây điên xe nâng TCM 239A2-42221C

dây điên xe nâng TCM 239A2-42221C

Mã SP : VTH00573
Part Number , S/N : 239A2-42221C
Model : T6 H20,TD27 C240
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 0.12
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

dây điện HELI,HC

dây điện HELI,HC

Mã SP : VTH00560
Part Number , S/N : HC235Z2-42211
Model : FD35V5T/CA498
Brand ( Hiệu ) : HELI,HC
Trọng lượng , (Kg) : 1.15
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

dây điện TCM, Heli, Hangcha

dây điện TCM, Heli, Hangcha

Mã SP : VTH00559
Part Number , S/N : HC232Z2-42201A
Model : FDG20-FD20-30VT/VC/A490BPGaaFD20-30V5T/V5C/CA498
Brand ( Hiệu ) : TCM, Heli, Hangcha
Trọng lượng , (Kg) : 0.6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

jắc 3 pha

jắc 3 pha

Mã SP : VTH00338
Part Number , S/N : FBK419H-A610
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 3 4 »