Giắc cắm 350A

Giắc cắm 350A

Mã SP : VTH47190
Thông số kỹ thuật : SR350L
Model : SR350L
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Giắc bình 160A-150V

Giắc bình 160A-150V

Mã SP : VTH36585
Thông số kỹ thuật : 160A-150V
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Giắc bình 80A-150V

Giắc bình 80A-150V

Mã SP : VTH36584
Thông số kỹ thuật : 80A-150V
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Giắc bình 160A-150V

Giắc bình 160A-150V

Mã SP : VTH36583
Thông số kỹ thuật : 160A-150V
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Giắc bình 80A-150V

Giắc bình 80A-150V

Mã SP : VTH36582
Thông số kỹ thuật : 80A-150V
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

giắc nối 7 chân

giắc nối 7 chân

Mã SP : VTH36581
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Giắc bình 320A-150V

Giắc bình 320A-150V

Mã SP : VTH36579
Thông số kỹ thuật : 320A-150V
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Giắc bình 320A-150V

Giắc bình 320A-150V

Mã SP : VTH36578
Thông số kỹ thuật : 320A-150V
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Giắc cấm 3 pha

Giắc cấm 3 pha

Mã SP : VTH32650
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Giắc cắm 3 lổ 150v

Giắc cắm 3 lổ 150v

Mã SP : VTH32649
Thông số kỹ thuật : 150v
Model : SBE160A
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bộ dây điện TOYOTA

Bộ dây điện TOYOTA

Mã SP : VTH32259
Part Number , S/N : 56011-N3110-71
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Giắc cấm bình 3 dây

Giắc cấm bình 3 dây

Mã SP : VTH32258
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

giắc cấm bình accu 175 ampe

giắc cấm bình accu 175 ampe

Mã SP : VTH32257
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Giắc cấm bình 350A

Giắc cấm bình 350A

Mã SP : VTH32256
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Giắc cấm châu âu 320A

Giắc cấm châu âu 320A

Mã SP : VTH28399
Model : 320A 150V male
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Giắc cấm châu âu 320A

Giắc cấm châu âu 320A

Mã SP : VTH28398
Model : 320A 150V male
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Giắc cấm châu âu 160A

Giắc cấm châu âu 160A

Mã SP : VTH28397
Model : 160A 150V Female
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Giắc cấm bình 120A

Giắc cấm bình 120A

Mã SP : VTH28396
Model : 120A 600V
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Giắc cấm 50A

Giắc cấm 50A

Mã SP : VTH28395
Model : 50A 600V
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Giắc cấm bình SBX350A,6340G1 3 chấu

Giắc cấm bình SBX350A,6340G1 3 chấu

Mã SP : VTH28394
Part Number , S/N : SBX350A,6340G1
Model : SBX350A 600V
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Giắc cấm bình 350A

Giắc cấm bình 350A

Mã SP : VTH28393
Thông số kỹ thuật : 350A
Model : SB350A 600V
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Giắc cấm bình 175A

Giắc cấm bình 175A

Mã SP : VTH28392
Thông số kỹ thuật : 175A
Model : SBX175A 600V
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Giắc cấm bình 175A

Giắc cấm bình 175A

Mã SP : VTH28391
Thông số kỹ thuật : 175A
Model : SB175A 600V
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Giắc cấm bình 350A

Giắc cấm bình 350A

Mã SP : VTH26538
Thông số kỹ thuật : SB350A 600V
Model : Universal
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Giắc cấm bình 175A

Giắc cấm bình 175A

Mã SP : VTH26537
Part Number , S/N : SB175A 600V/37010-22150
Model : Universal
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Giắc cấm bình 175A

Giắc cấm bình 175A

Mã SP : VTH26536
Part Number , S/N : SB175A 600V/37010-22150
Model : Universal
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Giắc cấm bình 350A

Giắc cấm bình 350A

Mã SP : VTH26535
Part Number , S/N : SB350A 600V
Model : Universal
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Giắc cấm bình 175A

Giắc cấm bình 175A

Mã SP : VTH26528
Part Number , S/N : SB175A 600V
Model : Universal
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Giắc cấm châu âu 80A 150V

Giắc cấm châu âu 80A 150V

Mã SP : VTH26527
Part Number , S/N : 95342-01
Thông số kỹ thuật : 80A 150V
Model : 80A 150V including male/female head
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Giắc cấm điện 3 pha 30A 250V

Giắc cấm điện 3 pha 30A 250V

Mã SP : VTH26526
Part Number , S/N : 30A 250V including female head
Model : 30A 250V including female head
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Giắc cấm bình 120A

Giắc cấm bình 120A

Mã SP : VTH26525
Part Number , S/N : 120A 600V
Model : Universal
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Giắc cấm châu âu 320A

Giắc cấm châu âu 320A

Mã SP : VTH26524
Part Number , S/N : EBC320 150V including female head
Model : EBC320 150V including female head
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Giắc cấm châu âu 320A

Giắc cấm châu âu 320A

Mã SP : VTH26523
Part Number , S/N : EBC320 150V including male head
Model : EBC320 150V including male head
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Giắc cấm châu âu 320A

Giắc cấm châu âu 320A

Mã SP : VTH26522
Part Number , S/N : EBC320 150V including male head
Model : EBC320 150V including male head
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Giắc cấm châu âu 160A

Giắc cấm châu âu 160A

Mã SP : VTH26521
Part Number , S/N : EBC160 150V including male head
Model : EBC160 150V including male head
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Giắc cấm châu âu 160A

Giắc cấm châu âu 160A

Mã SP : VTH26520
Part Number , S/N : EBC160 150V including female head
Model : EBC160 150V including female head
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Giắc cấm châu âu 160A

Giắc cấm châu âu 160A

Mã SP : VTH26519
Part Number , S/N : EBC160 150V including male head
Model : EBC160 150V including male head
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Giắc cấm 50 A

Giắc cấm 50 A

Mã SP : VTH26518
Thông số kỹ thuật : 50A 600V
Model : Universal
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Giắc sạc cái 3 pha

Giắc sạc cái 3 pha

Mã SP : VTH26517
Part Number , S/N : 30A 250V/37010-10870
Model : 30A 250V including male/female head
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
1.700.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Thanh kết nối giắc cấm 350A

Thanh kết nối giắc cấm 350A

Mã SP : VTH26510
Thông số kỹ thuật : SB350A 600V
Model : Universal
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Giắc cấm 350 A

Giắc cấm 350 A

Mã SP : VTH26508
Thông số kỹ thuật : SB350A 600V
Model : Universal
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Giắc cấm bình 350A

Giắc cấm bình 350A

Mã SP : VTH26471
Part Number , S/N : SB350A 600V
Model : Universal
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Thanh nối giắc cấm bình 175A

Thanh nối giắc cấm bình 175A

Mã SP : VTH26470
Part Number , S/N : SB175A 600V
Model : Universal
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phụ tùng điện máy đào

Phụ tùng điện máy đào

Mã SP : KOS6
Part Number , S/N : YN13E01534P3,EK00040
Model : SK200-8, SK210-8, SK250-8, SK260-8
Brand ( Hiệu ) : KOBELCO
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

dây điện

dây điện

Mã SP : LW99-201A
Part Number , S/N : 91K04-09600
Model : FD40~55N/CF12B/CF19D/CF28C
Trọng lượng , (Kg) : 0.01
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

dây curo xe nâng KUBOTA 1G382-97010

dây curo xe nâng KUBOTA 1G382-97010

Mã SP : CD01-008
Part Number , S/N : 1G382-97010
Thông số kỹ thuật : 3395/13*980Li,RECMF-6395,C725068
Model : V2403
Brand ( Hiệu ) : KUBOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.12
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây cabo xe nâng TCM 126g6-42341

Dây cabo xe nâng TCM 126g6-42341

Mã SP : VTH1435
Part Number , S/N : 126g6-42341
Thông số kỹ thuật : L=1167 mm
Model : FD25Z5
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây TOYOTA

Dây TOYOTA

Mã SP : VTH1434
Part Number , S/N : 52247-23660-71
Thông số kỹ thuật : L=1013mm
Model : 6FD25
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây xe nâng KOMATSU 3eb-34-32143

Dây xe nâng KOMATSU 3eb-34-32143

Mã SP : VTH1432
Part Number , S/N : 3eb-34-32143
Thông số kỹ thuật : L=2005mm
Model : FD25-14
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây xe nâng TOYOTA 45845-2300-71

Dây xe nâng TOYOTA 45845-2300-71

Mã SP : VTH1431
Part Number , S/N : 45845-2300-71
Thông số kỹ thuật : L=415
Model : 5FD25/30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây xe nâng TOYOTA 7FD25

Dây xe nâng TOYOTA 7FD25

Mã SP : VTH1430
Thông số kỹ thuật : L=1290mm
Model : 7FD25
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TOYOTA 5FD25

TOYOTA 5FD25

Mã SP : VTH1429
Thông số kỹ thuật : L=1020mm
Model : 5FD25
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây xe nâng FD25-12

Dây xe nâng FD25-12

Mã SP : VTH1428
Part Number , S/N : FD25-12
Thông số kỹ thuật : L=2030mm
Model : FD25-12
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

dây điện xe nâng TCM HC238F2-42212

dây điện xe nâng TCM HC238F2-42212

Mã SP : VTH01705
Part Number , S/N : HC238F2-42212
Model : FD20-30C6
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

tay Giắc TCM,komatsu,mitsubhi,nissan

tay Giắc TCM,komatsu,mitsubhi,nissan

Mã SP : VTH01007
Part Number , S/N : 823040
Brand ( Hiệu ) : TCM,komatsu,mitsubhi,nissan
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

giắc bo 35 Pin

giắc bo 35 Pin

Mã SP : VTH00853
Part Number , S/N : 776164-1,770520-3
Thông số kỹ thuật : 35 Pin
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cáp curtis

Cáp curtis

Mã SP : VTH00837
Part Number , S/N : CURTIS 1309
Brand ( Hiệu ) : curtis
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

giắc bo L 27.4 x W 20.3 x H 25.9

giắc bo L 27.4 x W 20.3 x H 25.9

Mã SP : VTH00836
Part Number , S/N : 350782-1,350536-1
Thông số kỹ thuật : L 27.4 x W 20.3 x H 25.9
Model : xe con cóc
Brand ( Hiệu ) : curtis
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

dây điên xe nâng TCM 239A2-42221C

dây điên xe nâng TCM 239A2-42221C

Mã SP : VTH00573
Part Number , S/N : 239A2-42221C
Model : T6 H20,TD27 C240
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 0.12
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

dây điện HELI,HC

dây điện HELI,HC

Mã SP : VTH00560
Part Number , S/N : HC235Z2-42211
Model : FD35V5T/CA498
Brand ( Hiệu ) : HELI,HC
Trọng lượng , (Kg) : 1.15
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 3 4 »