Bạc cốt cam YANMAR

Bạc cốt cam YANMAR

Mã SP : E014-042
Model : 6D105
Brand ( Hiệu ) : YANMAR
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc cốt cam

Bạc cốt cam

Mã SP : E014-032
Model : S4D95LE-3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc cốt cam

Bạc cốt cam

Mã SP : E014-029
Model : 4HE1T
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc cốt cam

Bạc cốt cam

Mã SP : E014-023
Model : Chaochai 6102
Brand ( Hiệu ) : CHAOCHAI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc cốt cam

Bạc cốt cam

Mã SP : E014-022
Model : 4JG1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc cốt cam

Bạc cốt cam

Mã SP : E014-041
Part Number , S/N : VW038103673B
Model : Linde VW CBJB/394
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc cốt cam

Bạc cốt cam

Mã SP : E014-038
Part Number , S/N : 6221-21-1410
Model : SAA6D108-2E
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

bạc cốt cam Xinchai

bạc cốt cam Xinchai

Mã SP : ET26-004
Part Number , S/N : NA485BPG-02005
Model : NB485BPG
Brand ( Hiệu ) : Xinchai
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

bạc cốt cam YANMAR

bạc cốt cam YANMAR

Mã SP : ET26-003
Part Number , S/N : NA485BPG-02005
Model : 4D94E,4D94LE,4D98E,4TNE98
Brand ( Hiệu ) : YANMAR
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

bạc cốt cam Xinchai

bạc cốt cam Xinchai

Mã SP : ET26-001
Part Number , S/N : 490B-02005
Model : 490BPG
Brand ( Hiệu ) : Xinchai
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc cốt cam MITSUBISHI

Bạc cốt cam MITSUBISHI

Mã SP : E014-049
Part Number , S/N : 32C07-15501
Model : S4Q2
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Trọng lượng , (Kg) : 0.06
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc cốt cam

Bạc cốt cam

Mã SP : E014-048
Thông số kỹ thuật : 45*48*22
Model : Cummins A2300
Trọng lượng , (Kg) : 0.03
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc cốt cam NISSAN

Bạc cốt cam NISSAN

Mã SP : E014-047
Part Number , S/N : 13002-06J01
Thông số kỹ thuật : 1道:50.74/53.8,2道:50.54/53.6,
Model : TD42
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Trọng lượng , (Kg) : 0.27
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc cốt cam NISSAN

Bạc cốt cam NISSAN

Mã SP : E014-046
Part Number , S/N : 1300200H0B,N-13002-03J00
Model : TB42,TB45
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc cốt cam ISUZU

Bạc cốt cam ISUZU

Mã SP : E014-045
Part Number , S/N : 20801-08381
Model : 4FE1
Brand ( Hiệu ) : ISUZU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc cốt cam NISSAN

Bạc cốt cam NISSAN

Mã SP : E014-044
Model : K15
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc cốt cam YANMAR

Bạc cốt cam YANMAR

Mã SP : E014-043
Model : 4TNV88
Brand ( Hiệu ) : YANMAR
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc cốt cam 54.7*57.7*24.9,4 pcs an engine set

Bạc cốt cam 54.7*57.7*24.9,4 pcs an engine set

Mã SP : E014-040
Part Number , S/N : 141745-951
Thông số kỹ thuật : 54.7*57.7*24.9,4 pcs an engine set
Model : 6D105
Brand ( Hiệu ) : YANMAR
Trọng lượng , (Kg) : 0.2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc cốt cam Chaochai

Bạc cốt cam Chaochai

Mã SP : E014-039
Model : 4100Q
Brand ( Hiệu ) : CHAOCHAI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc cốt cam LINDE

Bạc cốt cam LINDE

Mã SP : E014-036
Part Number , S/N : 04178154,04178155
Model : DEUTZ D2011L04 BF4M2011
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc cốt cam TOYOTA

Bạc cốt cam TOYOTA

Mã SP : E014-035
Part Number , S/N : 11802-76006-71
Model : 2J
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc cốt cam Xinchai

Bạc cốt cam Xinchai

Mã SP : E014-033
Part Number , S/N : 495B-01007/495B-01008
Model : 495BPG,A495BPG,498BPG,A498BPG
Brand ( Hiệu ) : XINCHAI
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc cốt cam YANMAR

Bạc cốt cam YANMAR

Mã SP : E014-031
Model : 4D88E
Brand ( Hiệu ) : YANMAR
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc cốt cam TOYOTA

Bạc cốt cam TOYOTA

Mã SP : E014-030
Model : 5K
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc cốt cam ISUZU

Bạc cốt cam ISUZU

Mã SP : E014-028
Model : 4JB1,4JA1,493
Brand ( Hiệu ) : ISUZU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc cốt cam ¢56*¢60*20 3 pcs an engine set

Bạc cốt cam ¢56*¢60*20 3 pcs an engine set

Mã SP : E014-027
Thông số kỹ thuật : ¢56*¢60*20 3 pcs an engine set
Model : 4BG1T,4BG1,4BD1,4BD1T,4BB1,4BB1T,4BC2,4BA1,4BE
Brand ( Hiệu ) : ISUZU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc cốt cam HYUNDAI ,DOOSAN

Bạc cốt cam HYUNDAI ,DOOSAN

Mã SP : E014-026
Part Number , S/N : 65.04410-0012,65.04410-0006
Model : DB33
Brand ( Hiệu ) : HYUNDAI ,DOOSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc cốt cam NISSAN

Bạc cốt cam NISSAN

Mã SP : E014-024
Part Number , S/N : 13002-43G05
Model : QD32
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc cốt cam MITSUBISHI

Bạc cốt cam MITSUBISHI

Mã SP : E014-021
Model : S4S
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc cốt cam XINCHAI

Bạc cốt cam XINCHAI

Mã SP : E014-020
Part Number , S/N : NA485BPG-01103
Model : NB485BPG
Brand ( Hiệu ) : XINCHAI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc cốt cam HELI

Bạc cốt cam HELI

Mã SP : E014-019
Part Number , S/N : 110001-11
Model : LR4105/4108,YT4A2-24
Brand ( Hiệu ) : HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc cốt cam 6204-21-1410* 1 pcs + 6206-21-1420* 3 pcs

Bạc cốt cam 6204-21-1410* 1 pcs + 6206-21-1420* 3 pcs

Mã SP : E014-018
Part Number , S/N : 6204-21-1410,6206-21-1420
Thông số kỹ thuật : 6204-21-1410* 1 pcs + 6206-21-1420* 3 pcs
Model : 6D95
Brand ( Hiệu ) : YANMAR
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc cốt cam DACHAI

Bạc cốt cam DACHAI

Mã SP : E014-017
Part Number , S/N : 1006051-X2/1006052-X2/1006053-X2
Model : CA498
Brand ( Hiệu ) : DACHAI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc cốt cam XINCHAI

Bạc cốt cam XINCHAI

Mã SP : E014-016
Part Number , S/N : 490B-01007,490B-01008,495B-01007,495-01008,2409000110600+2409000110500+2409000110200
Model : A490BPG,490BPG,C490BPG,495BPG,A495BPG,498BPG,A498B
Brand ( Hiệu ) : XINCHAI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc cốt cam

Bạc cốt cam

Mã SP : E014-015
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc cốt cam MITSUBISHI

Bạc cốt cam MITSUBISHI

Mã SP : E014-014
Part Number , S/N : 34307-12700,34307-02801,34307-02900
Model : S4S,S6S ,S6E,S4E
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc cốt cam

Bạc cốt cam

Mã SP : E014-012
Part Number , S/N : 6204-21-1410(1只),6206-21-1420(2只)
Thông số kỹ thuật : 50.55*53.7*22.8/50.55*53.7*17.8
Model : 4D95,QSB3.3
Trọng lượng , (Kg) : 0.15
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc cốt cam KOMATSU 50*53*28

Bạc cốt cam KOMATSU 50*53*28

Mã SP : E014-011
Part Number , S/N : YM129900-02410
Thông số kỹ thuật : 50*53*28
Model : 4D92E,4TNE92,4D94E,4D94LE,4TNE94, 4D98E,4TNE98
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc cốt cam TOYOTA

Bạc cốt cam TOYOTA

Mã SP : E014-010
Part Number , S/N : 11802-76011-71
Model : 4y
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc cốt cam 2H

Bạc cốt cam 2H

Mã SP : E014-009
Model : 2H
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc cốt cam TOYOTA

Bạc cốt cam TOYOTA

Mã SP : E014-008
Part Number , S/N : 11802-78D00-71
Model : 11Z,13Z,14Z,15Z
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc cốt cam 2个/51*55*21.8,1个/51.5*55.5*23.8

Bạc cốt cam 2个/51*55*21.8,1个/51.5*55.5*23.8

Mã SP : E014-007
Part Number , S/N : 11802-78301-71,11802-78C00-71
Thông số kỹ thuật : 2个/51*55*21.8,1个/51.5*55.5*23.8
Model : 1Z,2Z,3Z
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.15
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc cốt cam TOYOTA

Bạc cốt cam TOYOTA

Mã SP : E014-006
Part Number , S/N : 11802-78202-71,11802-78201-71,11802-78200-71
Model : 1DZ/5-8FD
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc cốt cam NISSAN

Bạc cốt cam NISSAN

Mã SP : E014-005
Part Number , S/N : A-13002-43G00
Model : TD27
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Trọng lượng , (Kg) : 0.15
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc cốt cam 3 pcs an engine set,45.7*48.8*24/44*47.13*22/41.3*44.5*24

Bạc cốt cam 3 pcs an engine set,45.7*48.8*24/44*47.13*22/41.3*44.5*24

Mã SP : E014-004
Part Number , S/N : N-13002-71200,20801-08341,13002-37500/1
Thông số kỹ thuật : 3 pcs an engine set,45.7*48.8*24/44*47.13*22/41.3*44.5*24
Model : H15,H20-2,H25,K15,K21,K25,SD20,SD22,SD23,SD25,SD25
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc cốt cam ISUZU 56*60*20

Bạc cốt cam ISUZU 56*60*20

Mã SP : E014-003
Part Number , S/N : Z-9-11613-035-0;Z-9-11611-048-0
Thông số kỹ thuật : 56*60*20
Model : 6BB1,6BD1,6BG1,D500
Brand ( Hiệu ) : ISUZU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc cốt cam ISUZU

Bạc cốt cam ISUZU

Mã SP : E014-002
Part Number , S/N : Z-8-94427-201-1,Z-8-94427-206-1
Model : 4JG2,4JB1,4JA1,江铃493
Brand ( Hiệu ) : ISUZU
Trọng lượng , (Kg) : 0.15
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc cốt cam ISUZU

Bạc cốt cam ISUZU

Mã SP : E014-001
Part Number , S/N : Z-5-11610-002-0,20801-08311
Model : C240PKJ
Brand ( Hiệu ) : ISUZU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

bạc cốt cam 3 khoảng

bạc cốt cam 3 khoảng

Mã SP : E014-0
Thông số kỹ thuật : 3 khoảng
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc cam A490 XINCHAI

Bạc cam A490 XINCHAI

Mã SP : A490-17
Part Number , S/N : 490B-01007
Brand ( Hiệu ) : XINCHAI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá