đầu trâu HELI

đầu trâu HELI

Mã SP : VTH19313
Model : CPCD50~100
Brand ( Hiệu ) : HELI
Trọng lượng , (Kg) : 53.7
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

đầu trâu Teu

đầu trâu Teu

Mã SP : VTH19312
Model : FD20~35
Brand ( Hiệu ) : Teu
Trọng lượng , (Kg) : 53.7
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

đầu trâu HYUNDAI ,DOOSAN

đầu trâu HYUNDAI ,DOOSAN

Mã SP : VTH03438
Model : D20-30G/4TNE98
Brand ( Hiệu ) : HYUNDAI ,DOOSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

đầu trâu HELI,HC

đầu trâu HELI,HC

Mã SP : VTH03437
Part Number , S/N : 15793-82001
Model : H2000系列CPCD50-100
Brand ( Hiệu ) : HELI,HC
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

đầu trâu TCM

đầu trâu TCM

Mã SP : VTH03436
Part Number , S/N : HC13282-52001 22502-52113G
Model : FD20-30VT FD20-30T3CS/D-A
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

đầu trâu TCM

đầu trâu TCM

Mã SP : VTH03435
Part Number , S/N : 127M3-82101
Model : FD20-30Z5 T6 T3C
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 53.7
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

đầu trâu hangcha

đầu trâu hangcha

Mã SP : T003-005
Part Number , S/N : 15583-82251,YDS30.035
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

đầu trâu heli

đầu trâu heli

Mã SP : T003-003
Part Number , S/N : H25S3-82001,YDS30.035,15583-8251
Brand ( Hiệu ) : HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

đầu trâu heli

đầu trâu heli

Mã SP : T003-003-0306A
Part Number , S/N : H25S3-82001
Brand ( Hiệu ) : HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá