MCB loai NF125A-CW cho UPS 20KVA

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

MCB Type: GV3P73, 62-73A, Nsx: Schneider

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

MCB 50-65A

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

MCB, type: GV2ME08, 1.5KW, NSX Schneider

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

MCB 10-16A, Type 3RV2011-4AA15, Siemens

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

MCB 20-25A-0

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

MCB 1-1.6A,Type:GV2ME063,NSX:Schneider

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

MCB 30-40A

1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
MCB ABB S202P-C25 25KA 25A 2P - 9%

MCB ABB S202P-C25 25KA 25A 2P

876.750 đ 964.425 đ /Bộ
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
MCB ABB S803N-C63 36KA 63A 3P - 9%

MCB ABB S803N-C63 36KA 63A 3P

3.482.850 đ 3.831.135 đ /Bộ
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
MCB Chint NXB-63 25A 6KA 3P - 9%

MCB Chint NXB-63 25A 6KA 3P

91.350 đ 100.485 đ /Bộ
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
MCB LS BKN 32A 6kA 4P - 9%

MCB LS BKN 32A 6kA 4P

274.050 đ 301.455 đ /Bộ
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
MCB LS BKN-b 40A 10kA 2P - 9%

MCB LS BKN-b 40A 10kA 2P

186.900 đ 205.590 đ /Bộ
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
MCB Schneider A9F84163 63A 10kA 1P - 9%

MCB Schneider A9F84163 63A 10kA 1P

363.300 đ 399.630 đ /Bộ
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
MCB Schneider A9F84416 16A 10kA 4P - 9%

MCB Schneider A9F84416 16A 10kA 4P

1.531.950 đ 1.685.145 đ /Bộ
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá