Ghế GENERAL

Ghế GENERAL

Mã SP : VTH953
Part Number , S/N : J53731 008
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ghế GENERAL

Ghế GENERAL

Mã SP : VTH952
Part Number , S/N : J53730 001
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ghế xe nâng

Ghế xe nâng

Mã SP : VTH951
Part Number , S/N : J53730 001
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ghế HC

Ghế HC

Mã SP : AH05-021
Part Number , S/N : XF250-030000-G20
Model : CPCD10-100
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ghế KOMATSU

Ghế KOMATSU

Mã SP : AH05-017
Part Number , S/N : 3EB-50-51260
Model : FD20-30/-16
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ghế TCM

Ghế TCM

Mã SP : AH05-016
Model : FD20-30T3,FD20-30/-14,F18C,L01,L02
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ghế TAILIFT

Ghế TAILIFT

Mã SP : AH05-015
Brand ( Hiệu ) : TAILIP
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ghế NISSAN/HELI/HANGCHA/DALIAN

Ghế NISSAN/HELI/HANGCHA/DALIAN

Mã SP : AH05-014
Part Number , S/N : 87000-FE50A
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ghế LINDE/HYSTER

Ghế LINDE/HYSTER

Mã SP : AH05-013
Part Number , S/N : 1641850/3504331004
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ghế LINDE/HYSTER

Ghế LINDE/HYSTER

Mã SP : AH05-012
Part Number , S/N : 1641850/3504331004
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ghế KOMATSU/HANGCHA

Ghế KOMATSU/HANGCHA

Mã SP : AH05-011
Part Number , S/N : 3EB-50-51260
Model : FD20~30/-16, HANGCHA
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ghế HANGCHA/HECHA

Ghế HANGCHA/HECHA

Mã SP : AH05-010
Model : HELI,HANG CHA,HE CHA
Brand ( Hiệu ) : HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ghế LPG/HYUNDAI

Ghế LPG/HYUNDAI

Mã SP : AH05-009
Brand ( Hiệu ) : HYUNDAI ,DOOSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ghế HANGCHA

Ghế HANGCHA

Mã SP : AH05-008
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ghế HELI

Ghế HELI

Mã SP : AH05-007
Part Number , S/N : H24C6-80001
Model : HELI,DALIAN
Brand ( Hiệu ) : HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ghế KOMATSU

Ghế KOMATSU

Mã SP : AH05-006
Part Number , S/N : 3EB-50-D6111
Model : FD20~30/-16
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ghế TCM

Ghế TCM

Mã SP : AH05-005
Part Number , S/N : 234A6-81002/234A6-81001
Model : FD20-30T6,FD20-30T7,FD50-100Z8
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ghế xe nâng TCM FD20-30Z5

Ghế xe nâng TCM FD20-30Z5

Mã SP : AH05-004
Part Number , S/N : 216G6-81001
Model : FD20-30Z5
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
3.200.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ghế TOYOTA

Ghế TOYOTA

Mã SP : AH05-003
Part Number , S/N : 53750-88301-71
Model : 7-8F/10~30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ghế TOYOTA

Ghế TOYOTA

Mã SP : AH05-002
Part Number , S/N : 53750-88301-71,53770-23321-71
Model : 7-8F/10-30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ghế TCM

Ghế TCM

Mã SP : AH05-001
Part Number , S/N : 242F6-80101/242F6-80201,3EB-50-31221/3EB-50-31220,87000-FK100
Model : FD20-30T3,FD20-30/-14,F18C,L01,L02
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá