Nhông động cơ xe nâng 1 tấn - 25 tấn

Nhông động cơ xe nâng 1 tấn - 25 tấn

Mã SP : 2AMD
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông động cơ xe nâng 1 tấn - 25 tấn

Nhông động cơ xe nâng 1 tấn - 25 tấn

Mã SP : P7PX
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông động cơ xe nâng TOYOTA 4Y/5-7FG,5K/3-6FG

Nhông động cơ xe nâng TOYOTA 4Y/5-7FG,5K/3-6FG

Mã SP : ET18-004
Part Number , S/N : 13613-78120-71,13613-78122-71,13613-78121-71
Thông số kỹ thuật : 10T*21T 10Tx21T (15*60*74.5)
Model : 4Y/5-7FG,5K/3-6FG
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông động cơ xe nâng TOYOTA 36T 5K/5-7FG

Nhông động cơ xe nâng TOYOTA 36T 5K/5-7FG

Mã SP : ET17-005
Part Number , S/N : 13523-76001-71
Thông số kỹ thuật : 36T
Model : 5K/5-7FG
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông động cơ xe nâng TOYOTA 4Y/5-7FG

Nhông động cơ xe nâng TOYOTA 4Y/5-7FG

Mã SP : ET17-003
Part Number , S/N : 13522-76001-71
Thông số kỹ thuật : 36t
Model : 4Y/5-7FG
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.52
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông động cơ xe nâng NISSAN 40T K15,K21,K25

Nhông động cơ xe nâng NISSAN 40T K15,K21,K25

Mã SP : ET17-002
Part Number , S/N : N-13024-FY500
Thông số kỹ thuật : 40T(22*124.520.5)
Model : K15,K21,K25
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông động cơ xe nâng NISSAN 20T k15,k21,k25,h15,h20

Nhông động cơ xe nâng NISSAN 20T k15,k21,k25,h15,h20

Mã SP : ET17-001
Part Number , S/N : N-13021-03G00
Thông số kỹ thuật : 20T
Model : k15,k21,k25,h15,h20
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông động cơ xe nâng NISSAN 28T k15,k21,k25

Nhông động cơ xe nâng NISSAN 28T k15,k21,k25

Mã SP : ET14-002
Part Number , S/N : N-12351-FU400
Thông số kỹ thuật : 28T(35*80.5*18.5)
Model : k15,k21,k25
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông động cơ xe nâng NISSAN 28T H15,H20-Ⅱ,H25

Nhông động cơ xe nâng NISSAN 28T H15,H20-Ⅱ,H25

Mã SP : ET14-001
Part Number , S/N : N-12351-50K10
Thông số kỹ thuật : 28t(35*80*51.5)
Model : H15,H20-Ⅱ,H25
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông động cơ xe nâng TOYOTA 5K/5-7FG

Nhông động cơ xe nâng TOYOTA 5K/5-7FG

Mã SP : ET13-005
Part Number , S/N : 13521-78121-71
Thông số kỹ thuật : 18T
Model : 5K/5-7FG
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông động cơ xe nâng NISSAN 20T k15,k21,k25,h15,h20

Nhông động cơ xe nâng NISSAN 20T k15,k21,k25,h15,h20

Mã SP : ET13-001
Part Number , S/N : N-13021-03G00,N-13021-FY500,N-13021-FY800
Thông số kỹ thuật : 20T(35*64*29.5)
Model : k15,k21,k25,h15,h20
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông động cơ xe nâng XINCHAI 490BPG,A490BPG,C490BPG

Nhông động cơ xe nâng XINCHAI 490BPG,A490BPG,C490BPG

Mã SP : ET09-003
Part Number , S/N : 490bpg-82005
Thông số kỹ thuật : 0T
Model : 490BPG,A490BPG,C490BPG
Brand ( Hiệu ) : XINCHAI
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông động cơ xe nâng TAILIFT 4JG2

Nhông động cơ xe nâng TAILIFT 4JG2

Mã SP : ET08-011
Part Number , S/N : Z-8-97253-094-0,Z-8-97115-129-0,Z-8-97115-129-1
Thông số kỹ thuật : 0T
Model : 4JG2
Brand ( Hiệu ) : TAILIFT
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông động cơ xe nâng XINCHAI NB485BPG

Nhông động cơ xe nâng XINCHAI NB485BPG

Mã SP : ET08-010
Part Number , S/N : NA485BPG-02004A
Thông số kỹ thuật : 0T
Model : NB485BPG
Brand ( Hiệu ) : XINCHAI
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông động cơ xe nâng XINCHAI 490BPG,A490BPG

Nhông động cơ xe nâng XINCHAI 490BPG,A490BPG

Mã SP : ET08-007
Part Number , S/N : 490B-02004
Thông số kỹ thuật : 0T
Model : 490BPG,A490BPG
Brand ( Hiệu ) : XINCHAI
Trọng lượng , (Kg) : 0.51
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông động cơ xe nâng TAILIFT 52T 4JG2

Nhông động cơ xe nâng TAILIFT 52T 4JG2

Mã SP : ET07-003
Part Number , S/N : Z-8-97020-570-0,Z-8-97020-570-1
Thông số kỹ thuật : 52T
Model : 4JG2
Brand ( Hiệu ) : TAILIFT
Trọng lượng , (Kg) : 1
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông động cơ xe nâng NISSAN 64T TD27

Nhông động cơ xe nâng NISSAN 64T TD27

Mã SP : ET06-011
Part Number , S/N : A-13014-41K00
Thông số kỹ thuật : 64T
Model : TD27
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông động cơ xe nâng TOYOTA 65T 1DZ/6-8FD10-30

Nhông động cơ xe nâng TOYOTA 65T 1DZ/6-8FD10-30

Mã SP : ET06-005
Part Number , S/N : 13509-78201-71,13509-78202-71,13509-78204-71,13509-UC010
Thông số kỹ thuật : 65T(122*50*29.5)
Model : 1DZ/6-8FD10-30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 1.2
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông động cơ xe nâng TOYOTA 69T 1Z,2Z,3Z/5-8FD

Nhông động cơ xe nâng TOYOTA 69T 1Z,2Z,3Z/5-8FD

Mã SP : ET06-004
Part Number , S/N : 13509-78701-71,13509-78702-71
Thông số kỹ thuật : 69T (129*50*32)
Model : 1Z,2Z,3Z/5-8FD
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông động cơ xe nâng ISUZU 4jg2

Nhông động cơ xe nâng ISUZU 4jg2

Mã SP : ET06-003
Part Number , S/N : Z-8-94328-442-0
Thông số kỹ thuật : 35T
Model : 4jg2
Brand ( Hiệu ) : ISUZU
Trọng lượng , (Kg) : 0.72
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông động cơ XINCHAI 490BPG,A490BPG

Nhông động cơ XINCHAI 490BPG,A490BPG

Mã SP : ET06-002
Part Number , S/N : 490BPG-82004
Thông số kỹ thuật : 38T 116.5*75
Model : 490BPG,A490BPG
Brand ( Hiệu ) : XINCHAI
Trọng lượng , (Kg) : 1.21
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông động cơ xe nâng TCM 50T C240

Nhông động cơ xe nâng TCM 50T C240

Mã SP : ET06-001
Part Number , S/N : Z-5-12525-014-2,Z-5-12525-014-0
Thông số kỹ thuật : 50T(136*36*32)
Model : C240
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 1.26
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông động cơ xe nâng TOYOTA 67T 1DZ/6-8FD15-30

Nhông động cơ xe nâng TOYOTA 67T 1DZ/6-8FD15-30

Mã SP : ET05-006
Part Number , S/N : 13525-UC010,13525-78202-71,13525-78201-71,13509-78200-71
Thông số kỹ thuật : 67T(45*125.5*25.5)
Model : 1DZ/6-8FD15-30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.92
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông động cơ xe nâng TOYOTA 1Z,2Z,3Z,11Z,12Z,13Z,14Z/5-8FD

Nhông động cơ xe nâng TOYOTA 1Z,2Z,3Z,11Z,12Z,13Z,14Z/5-8FD

Mã SP : ET05-005
Part Number , S/N : 13525-UD010,13525-78701-71,13525-78700-71
Thông số kỹ thuật : 68T (50*128*28)
Model : 1Z,2Z,3Z,11Z,12Z,13Z,14Z/5-8FD
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.82
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông động cơ xe nâng TOYOTA 67T 1Z,11Z,12Z/5FD

Nhông động cơ xe nâng TOYOTA 67T 1Z,11Z,12Z/5FD

Mã SP : ET05-004
Part Number , S/N : 13525-78300-71
Thông số kỹ thuật : 67T (50*128*28)
Model : 1Z,11Z,12Z/5FD
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông động cơ xe nâng XINCHAI 490BPG,A490BPG

Nhông động cơ xe nâng XINCHAI 490BPG,A490BPG

Mã SP : ET05-002
Part Number , S/N : 490BPG-02006
Thông số kỹ thuật : 42T đk 127.5
Model : 490BPG,A490BPG
Brand ( Hiệu ) : XINCHAI
Trọng lượng , (Kg) : 1.46
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông động cơ xe nâng TCM 31T C240PKJ,C240PKG

Nhông động cơ xe nâng TCM 31T C240PKJ,C240PKG

Mã SP : ET05-001
Part Number , S/N : Z-5-12523-023-1
Thông số kỹ thuật : 31T(45**87*26)
Model : C240PKJ,C240PKG
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 0.66
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông động cơ xe nâng XINCHAI 490BPG-02003

Nhông động cơ xe nâng XINCHAI 490BPG-02003

Mã SP : ET04-008
Part Number , S/N : 490BPG-02003
Thông số kỹ thuật : 44T
Model : 490BPG,A490BPG
Brand ( Hiệu ) : XINCHAI
Trọng lượng , (Kg) : 0.98
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông động cơ xe nâng TOYOTA 2Z/6FD20 30 6FD30, 7FD45, 13Z

Nhông động cơ xe nâng TOYOTA 2Z/6FD20 30 6FD30, 7FD45, 13Z

Mã SP : ET04-005
Part Number , S/N : 13613-78702-71,13613-78700-71,13613-78701-71,13613-78704-71
Thông số kỹ thuật : 70T (20*134*21)
Model : 2Z/6FD20 30 6FD30, 7FD45, 13Z
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông động cơ xe nâng TAILIFT 4JG2

Nhông động cơ xe nâng TAILIFT 4JG2

Mã SP : ET04-003
Part Number , S/N : Z-8-94329-691-0
Thông số kỹ thuật : 60T
Model : 4JG2
Brand ( Hiệu ) : TAILIFT
Trọng lượng , (Kg) : 0.6
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông động cơ xe nâng TCM C240PKJ,C240PKG

Nhông động cơ xe nâng TCM C240PKJ,C240PKG

Mã SP : VTH28331
Thông số kỹ thuật : 50T
Model : C240PKJ,C240PKG
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 0.64
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
2.200.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông động cơ xe nâng TCM C240PKJ,C240PKG

Nhông động cơ xe nâng TCM C240PKJ,C240PKG

Mã SP : ET04-001
Part Number , S/N : Z-5-12524-067-0,Z-5-12524-066-0
Thông số kỹ thuật : 42T
Model : C240PKJ,C240PKG
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 0.64
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông động cơ xe nâng KOMATSU 6D95/FD40-50-4-5

Nhông động cơ xe nâng KOMATSU 6D95/FD40-50-4-5

Mã SP : ET03-020
Part Number , S/N : 6206-21-9100
Thông số kỹ thuật : 13Tx21T13Tx21T(19x80.5x64.5)
Model : 6D95/FD40-50-4-5
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 0.84
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông động cơ xe nâng XINCHAI 490BPG-82007

Nhông động cơ xe nâng XINCHAI 490BPG-82007

Mã SP : ET03-019
Part Number , S/N : 490BPG-82007
Thông số kỹ thuật : 6Tx22T 6Tx22T
Model : 490BPG,A490BPG
Brand ( Hiệu ) : XINCHAI
Trọng lượng , (Kg) : 0.9
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông động cơ xe nâng TAILIFT 4jg2

Nhông động cơ xe nâng TAILIFT 4jg2

Mã SP : ET03-017
Part Number , S/N : Z-8-97253-683-0
Thông số kỹ thuật : 10Tx25t 10Tx25T
Model : 4jg2
Brand ( Hiệu ) : TAILIFT
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông động cơ xe nâng TOYOTA 5FD30,6FD30,1Z,2Z

Nhông động cơ xe nâng TOYOTA 5FD30,6FD30,1Z,2Z

Mã SP : ET03-013
Part Number , S/N : 13519-78700-71
Thông số kỹ thuật : 10Tx27t 10Tx27T (15x55x97)
Model : 5FD30,6FD30,1Z,2Z
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông động cơ xe nâng TOYOTA 13522-78151-71

Nhông động cơ xe nâng TOYOTA 13522-78151-71

Mã SP : VTH94500
Part Number , S/N : 13522-78151-71
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.68
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông động cơ xe nâng NISSAN TD27

Nhông động cơ xe nâng NISSAN TD27

Mã SP : ET03-012
Part Number , S/N : A-33320-40K00
Thông số kỹ thuật : 10Tx26t 10Tx26T(14.5x69.5x75)
Model : TD27
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Trọng lượng , (Kg) : 0.68
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông động cơ xe nâng TOYOTA 2Z/7-8F

Nhông động cơ xe nâng TOYOTA 2Z/7-8F

Mã SP : ET03-011
Part Number , S/N : 13519-78701-71
Thông số kỹ thuật : 10Tx27t 10Tx27T (15x55x66)
Model : 2Z/7-8F
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.58
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông động cơ xe nâng TOYOTA 1DZ/5F

Nhông động cơ xe nâng TOYOTA 1DZ/5F

Mã SP : ET03-008
Part Number , S/N : 13519-78200-71
Thông số kỹ thuật : 10Tx25T 10Tx25T (14.5x83x50.5)
Model : 1DZ/5F
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.54
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông động cơ xe nâng TOYOTA 1Z/5F

Nhông động cơ xe nâng TOYOTA 1Z/5F

Mã SP : ET03-007
Part Number , S/N : 13519-78300-71
Thông số kỹ thuật : 10Tx28t 10Tx28T (15x83x56)
Model : 1Z/5F
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông động cơ xe nâng MITSUBISHI S4S/F18C F14B

Nhông động cơ xe nâng MITSUBISHI S4S/F18C F14B

Mã SP : ET03-006
Part Number , S/N : 32A23-04800
Thông số kỹ thuật : 13Tx30T 13Tx30T
Model : S4S/F18C F14B
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông động cơ xe nâng KOMATSU 4D94E,4D92E

Nhông động cơ xe nâng KOMATSU 4D94E,4D92E

Mã SP : ET03-004
Part Number , S/N : ym129900-26020
Thông số kỹ thuật : 10Tx26t 10Tx26T (14.5x58x58.5)
Model : 4D94E,4D92E
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 0.48
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông động cơ xe nâng TCM C240PKJ

Nhông động cơ xe nâng TCM C240PKJ

Mã SP : ET03-001
Part Number , S/N : Z-8-94334-855-0
Thông số kỹ thuật : 10Tz21T10Tx21T (15z57x62)
Model : C240PKJ
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 0.62
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông động cơ xe nâng TAILIFT 4JG2

Nhông động cơ xe nâng TAILIFT 4JG2

Mã SP : ET02-003
Part Number , S/N : Z-8-94328-448-0
Thông số kỹ thuật : 60T
Model : 4JG2
Brand ( Hiệu ) : TAILIFT
Trọng lượng , (Kg) : 1
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông động cơ xe nâng Komatsu 48T 6D95

Nhông động cơ xe nâng Komatsu 48T 6D95

Mã SP : ET02-48
Part Number , S/N : 6206-31-6510
Thông số kỹ thuật : 48T
Model : 6D95
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông động cơ xe nâng XINCHAI NA485BPG

Nhông động cơ xe nâng XINCHAI NA485BPG

Mã SP : VTH28296
Thông số kỹ thuật : 22T
Model : NA485BPG
Brand ( Hiệu ) : XINCHAI
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông động cơ xe nâng XINCHAI NA485BPG-02009

Nhông động cơ xe nâng XINCHAI NA485BPG-02009

Mã SP : ET02-014
Part Number , S/N : NA485BPG-02009
Thông số kỹ thuật : 44T
Model : NA485BPG-02009
Brand ( Hiệu ) : XINCHAI
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông động cơ xe nâng Heli 490BPG,A490BPG,C490BPG,495BPG,A495BPG,498BP

Nhông động cơ xe nâng Heli 490BPG,A490BPG,C490BPG,495BPG,A495BPG,498BP

Mã SP : VTH28330
Thông số kỹ thuật : 42T
Model : 490BPG,A490BPG,C490BPG,495BPG,A495BPG,498BP
Brand ( Hiệu ) : HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông động cơ xe nâng Heli 490BPG-02009

Nhông động cơ xe nâng Heli 490BPG-02009

Mã SP : ET02-011
Part Number , S/N : 490BPG-02009
Thông số kỹ thuật : 44 T đk 30
Model : 490BPG,A490BPG,C490BPG,495BPG,A495BPG,498BP
Brand ( Hiệu ) : HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông động cơ xe nâng Heli 44T 490BPG,A490BPG,C490BPG,495BPG,A495BPG,498BP

Nhông động cơ xe nâng Heli 44T 490BPG,A490BPG,C490BPG,495BPG,A495BPG,498BP

Mã SP : ET02-011
Part Number , S/N : 490BPG-02009
Thông số kỹ thuật : 44 T đk 30
Model : 490BPG,A490BPG,C490BPG,495BPG,A495BPG,498BP
Brand ( Hiệu ) : HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông động cơ xe nâng TOYOTA 2Z(7-8FD)

Nhông động cơ xe nâng TOYOTA 2Z(7-8FD)

Mã SP : VTH28314
Thông số kỹ thuật : 10T*27T 10Tx27T
Model : 2Z(7-8FD)
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông động cơ xe nâng TOYOTA 70T 1Z,2Z,11Z-14Z/5-8FD

Nhông động cơ xe nâng TOYOTA 70T 1Z,2Z,11Z-14Z/5-8FD

Mã SP : ET02-005
Part Number , S/N : 13523-78701-71,13523-78700-71
Thông số kỹ thuật : 70T(34*133*33)
Model : 1Z,2Z,11Z-14Z/5-8FD
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông động cơ xe nâng TOYOTA 70T 5FD 1Z,11Z,12Z

Nhông động cơ xe nâng TOYOTA 70T 5FD 1Z,11Z,12Z

Mã SP : ET02-004
Part Number , S/N : 13523-78300-71
Thông số kỹ thuật : 70T(34*133*30)
Model : 5FD 1Z,11Z,12Z
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông động cơ xe nâng TCM 42T C240PKJ,C240PKG

Nhông động cơ xe nâng TCM 42T C240PKJ,C240PKG

Mã SP : ET02-001
Part Number , S/N : Z-9-12522-144-0,Z-8-94326-351-0
Thông số kỹ thuật : 42t (25*115.5*31)
Model : C240PKJ,C240PKG
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 0.86
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông động cơ xe nâng HUYNHDAI D4BB 38T

Nhông động cơ xe nâng HUYNHDAI D4BB 38T

Mã SP : VTH28295
Thông số kỹ thuật : 38T
Model : D4BB
Brand ( Hiệu ) : HYUNDAI
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông động cơ xe nâng HUYNHDAI D4BB 24T

Nhông động cơ xe nâng HUYNHDAI D4BB 24T

Mã SP : VTH28294
Thông số kỹ thuật : 24T
Model : D4BB
Brand ( Hiệu ) : HYUNDAI
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông động cơ xe nâng HUYNHDAI 48T D4BB

Nhông động cơ xe nâng HUYNHDAI 48T D4BB

Mã SP : ET01-021
Part Number , S/N : 93245-485
Thông số kỹ thuật : 46T
Model : D4BB
Brand ( Hiệu ) : HYUNDAI ,DOOSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông động cơ xe nâng XINCHAI 22T 490BPG,A490BPG,C490BPG

Nhông động cơ xe nâng XINCHAI 22T 490BPG,A490BPG,C490BPG

Mã SP : ET01-012
Part Number , S/N : 490BPG-02007
Thông số kỹ thuật : 22T
Model : 490BPG,A490BPG,C490BPG
Brand ( Hiệu ) : XINCHAI
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông động cơ xe nâng TOYOTA 31T 1DZ/6-8F

Nhông động cơ xe nâng TOYOTA 31T 1DZ/6-8F

Mã SP : ET01-005
Part Number , S/N : 13521-78201-71,13521-UC010(13521-78202-71)
Thông số kỹ thuật : 31T (30.5*62*27.5)
Model : 1DZ/6-8F
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.4
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 3 4 5 »