Đề xe nâng TOYOTA 1 tấn - 25 tấn

Đề xe nâng TOYOTA 1 tấn - 25 tấn

Mã SP : JOZR
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề khởi động Cummins 38MT 39MT

Đề khởi động Cummins 38MT 39MT

Mã SP : VTH84632
Part Number , S/N : 3965281
Thông số kỹ thuật : 12V, 10T 4.6kW / 6.16HP
Model : 38MT 39MT
Brand ( Hiệu ) : Cummins
Trọng lượng , (Kg) : 13.5
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề xe nâng TOYOTA 5k

Đề xe nâng TOYOTA 5k

Mã SP : VTH02927
Model : 5k
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề xe nâng TOYOTA 1DZ,1Z,2Z,13Z/5-8FD,2J,1Z,11Z/5F,1DZ/5-7F,2Z,13Z,1

Đề xe nâng TOYOTA 1DZ,1Z,2Z,13Z/5-8FD,2J,1Z,11Z/5F,1DZ/5-7F,2Z,13Z,1

Mã SP : LS00-086
Part Number , S/N : 28300-23660-71
Thông số kỹ thuật : 12v
Model : 1DZ,1Z,2Z,13Z/5-8FD,2J,1Z,11Z/5F,1DZ/5-7F,2Z,13Z,1
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề xe nâng LINDE VW BJC, BMFH40-5

Đề xe nâng LINDE VW BJC, BMFH40-5

Mã SP : LS00-131
Part Number , S/N : VW BJC, BMFH40-5
Thông số kỹ thuật : 11T
Model : VW BJC, BMFH40-5
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Trọng lượng , (Kg) : 3.91
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề xe nâng HUYNHDAI SD33

Đề xe nâng HUYNHDAI SD33

Mã SP : LS00-134
Part Number , S/N : SD33
Model : SD33
Brand ( Hiệu ) : HYUNDAI
Trọng lượng , (Kg) : 8.25
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề xe nâng KOMATSU QSB6.7

Đề xe nâng KOMATSU QSB6.7

Mã SP : LS00-137
Part Number , S/N : 4996709
Model : QSB6.7
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề xe nâng BOSCH VW Pointer/ Golf BR

Đề xe nâng BOSCH VW Pointer/ Golf BR

Mã SP : VTH32690
Part Number , S/N : F000AL0126/ 377911023H
Thông số kỹ thuật : 12V 1.4KW 9T
Model : VW Pointer/ Golf BR
Brand ( Hiệu ) : BOSCH
Trọng lượng , (Kg) : 8.17
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề xe nâng ISUZU 4JJ4

Đề xe nâng ISUZU 4JJ4

Mã SP : VTH32689
Part Number , S/N : S25-514/ 8980450271
Thông số kỹ thuật : 24V 4.0KW 11T
Model : 4JJ4
Brand ( Hiệu ) : ISUZU
Trọng lượng , (Kg) : 8.17
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề xe nâng KOMATSU 4D95,4D95S,4D95L

Đề xe nâng KOMATSU 4D95,4D95S,4D95L

Mã SP : LS00-110
Part Number , S/N : 600-813-1420,600-813-1410,600-813-1430,128000-9970,128000-9971,128000-9972
Thông số kỹ thuật : 12V-2.5KW,Z=11
Model : 4D95,4D95S,4D95L
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 8.17
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề xe nâng KOMATSU 4D92E 4TNE92 4D94E

Đề xe nâng KOMATSU 4D92E 4TNE92 4D94E

Mã SP : LS00-015
Part Number , S/N : YM129900-77040,S13-404
Thông số kỹ thuật : 12V-2.3KW,Z=9
Model : 4D92E 4TNE92 4D94E
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề động cơ xe nâng

Đề động cơ xe nâng

Mã SP : VTH94517
Thông số kỹ thuật : 24V
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề khởi động xe nâng KUBOTA V3800 M954 M704

Đề khởi động xe nâng KUBOTA V3800 M954 M704

Mã SP : VTH37404
Model : V3800 M954 M704
Brand ( Hiệu ) : Kubota
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề xe nâng cummins 4296454

Đề xe nâng cummins 4296454

Mã SP : VTH37331
Part Number , S/N : 4296454
Model : 4296454
Brand ( Hiệu ) : cummins
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề xe nâng Yuchai QDJ2800N, L300H-3708100

Đề xe nâng Yuchai QDJ2800N, L300H-3708100

Mã SP : VTH37191
Part Number , S/N : QDJ2800N, L300H-3708100
Thông số kỹ thuật : 24V 7.5KW
Model : QDJ2800N, L300H-3708100
Brand ( Hiệu ) : Yuchai
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề động cơ xe nâng DOOSAN DX 300 DL08

Đề động cơ xe nâng DOOSAN DX 300 DL08

Mã SP : VTH36620
Part Number , S/N : 65.26201-7070 / 300516-00055A
Thông số kỹ thuật : 24V
Model : DX 300 DL08
Brand ( Hiệu ) : DOOSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề xe nâng BOSCH 2800 2803 2805 2826 3300 3305 3325 3600

Đề xe nâng BOSCH 2800 2803 2805 2826 3300 3305 3325 3600

Mã SP : VTH32738
Part Number , S/N : 0001416043/ 0001416044/ 1301834/ 9125420/ 9125430
Thông số kỹ thuật : 24V 5.4KW 11T
Model : 2800 2803 2805 2826 3300 3305 3325 3600
Brand ( Hiệu ) : BOSCH
Trọng lượng , (Kg) : 6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề xe nâng BOSCH MD120A/ TAMD120A/ TMD100/ TMD120A

Đề xe nâng BOSCH MD120A/ TAMD120A/ TMD100/ TMD120A

Mã SP : VTH32737
Part Number , S/N : 0001416053/ 847330/ 298386
Thông số kỹ thuật : 24V 5.4KW 11T
Model : MD120A/ TAMD120A/ TMD100/ TMD120A
Brand ( Hiệu ) : BOSCH
Trọng lượng , (Kg) : 6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề xe nâng TOYOTA I 2.5 TD

Đề xe nâng TOYOTA I 2.5 TD

Mã SP : VTH32735
Part Number , S/N : 0001218152/ NAD100390/ ERR5009
Thông số kỹ thuật : 12V 2.2KW 9T
Model : I 2.5 TD
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề xe nâng HITACHI S60 S80 V70 XC70 XC90 / VOLVO PENTA D3-130 D3-160

Đề xe nâng HITACHI S60 S80 V70 XC70 XC90 / VOLVO PENTA D3-130 D3-160

Mã SP : VTH32733
Part Number , S/N : 0001109252/ CS1271/ 30658567/ 32638N
Thông số kỹ thuật : 12V 2.2KW 9T
Model : S60 S80 V70 XC70 XC90 / VOLVO PENTA D3-130 D3-160
Brand ( Hiệu ) : HITACHI
Trọng lượng , (Kg) : 6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề xe nâng MITSUBISHI 100NX

Đề xe nâng MITSUBISHI 100NX

Mã SP : VTH32729
Part Number , S/N : M0T70281/ M1T72085/ 23300-0M200/ 23300-0M301/ 23300-50Y00 S114-520/ S114-800/ JS1100/ 17146N
Thông số kỹ thuật : 12V 1.2KW 8T
Model : 100NX
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Trọng lượng , (Kg) : 6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề khởi động xe nâng MITSUBISHI BF, FG 6cyl

Đề khởi động xe nâng MITSUBISHI BF, FG 6cyl

Mã SP : VTH32693
Part Number , S/N : M0T37171/ 8R29-11001-AA
Thông số kỹ thuật : 12V 1.4KW 13T
Model : BF, FG 6cyl
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Trọng lượng , (Kg) : 6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề xe nâng TOYOTA 1.6 VVT-i 1.8 VVT-i

Đề xe nâng TOYOTA 1.6 VVT-i 1.8 VVT-i

Mã SP : VTH32687
Part Number , S/N : 0001107088/ 28100-0D030/ JS1236/ 31244N
Thông số kỹ thuật : 24V-3.2KW
Model : 1.6 VVT-i 1.8 VVT-i
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề xe nâng MITSUBISHI 2.0L

Đề xe nâng MITSUBISHI 2.0L

Mã SP : VTH32686
Part Number , S/N : M1T93071/ M1T93171/ M1T93371/ 05033440AA/ 05033440AC/ CS1460/ 33253N
Thông số kỹ thuật : 24V-3.2KW
Model : 2.0L
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Trọng lượng , (Kg) : 6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề xe nâng HITACHI S25-164/ S25-164A/ S25-110/ 23300-Z5505/ 23300-Z5511/ 18059N 0350-502-0130/ 23300-Z5512

Đề xe nâng HITACHI S25-164/ S25-164A/ S25-110/ 23300-Z5505/ 23300-Z5511/ 18059N 0350-502-0130/ 23300-Z5512

Mã SP : VTH32676
Part Number , S/N : S25-164/ S25-164A/ S25-110/ 23300-Z5505/ 23300-Z5511/ 18059N 0350-502-0130/ 23300-Z5512
Thông số kỹ thuật : 24V 4.5KW 11T
Model : S25-164/ S25-164A/ S25-110/ 23300-Z5505/ 23300-Z5511/ 18059N 0350-502-0130/ 23300-Z5512
Brand ( Hiệu ) : HITACHI
Trọng lượng , (Kg) : 6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề xe nâng VALEO 1.3D T300

Đề xe nâng VALEO 1.3D T300

Mã SP : VTH32675
Part Number , S/N : CS1511/ TS18E33/ TS18E331/ STR4707
Thông số kỹ thuật : 12V 1.8KW 10T
Model : 1.3D T300
Brand ( Hiệu ) : VALEO
Trọng lượng , (Kg) : 6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề xe nâng BOSCH 6D16/6M60

Đề xe nâng BOSCH 6D16/6M60

Mã SP : VTH32674
Part Number , S/N : 0001368007/ 0001368001/ CS530/ 17073N
Thông số kỹ thuật : 24V 4.0KW 9T
Model : 6D16/6M60
Brand ( Hiệu ) : BOSCH
Trọng lượng , (Kg) : 6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề xe nâng BOSCH 94 114 124 144 164 T114, B86 BF86 BF86S K94 L94 N94

Đề xe nâng BOSCH 94 114 124 144 164 T114, B86 BF86 BF86S K94 L94 N94

Mã SP : VTH32673
Part Number , S/N : 0001368010/ 0001368301/ CS97/ 17320N
Thông số kỹ thuật : 24V 4.0KW 9T
Model : 94 114 124 144 164 T114, B86 BF86 BF86S K94 L94 N94
Brand ( Hiệu ) : BOSCH
Trọng lượng , (Kg) : 6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề xe nâng BOSCH 0001362305/ 17075N/ CS114/ 1178686

Đề xe nâng BOSCH 0001362305/ 17075N/ CS114/ 1178686

Mã SP : VTH32672
Part Number , S/N : 0001362305/ 17075N/ CS114/ 1178686
Thông số kỹ thuật : 12V 2.7KW 9T
Model : 0001362305/ 17075N/ CS114/ 1178686
Brand ( Hiệu ) : BOSCH
Trọng lượng , (Kg) : 6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề xe nâng TOYOTA 6D16/6M60

Đề xe nâng TOYOTA 6D16/6M60

Mã SP : VTH32663
Part Number , S/N : D6RA110/ 32570N/ CS1260
Thông số kỹ thuật : 12V 1.4KW 11T
Model : 6D16/6M60
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề xe nâng MITSUBISHI 12V 2.0KW 12T

Đề xe nâng MITSUBISHI 12V 2.0KW 12T

Mã SP : VTH32662
Part Number , S/N : 0001109205/ CS1421/ 33243N
Thông số kỹ thuật : 12V 2.0KW 12T
Model : 12V 2.0KW 12T
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Trọng lượng , (Kg) : 6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề xe nâng MITSUBISHI FS10M3

Đề xe nâng MITSUBISHI FS10M3

Mã SP : VTH32661
Part Number , S/N : M0T37871/ M0T37871ZE
Thông số kỹ thuật : 12V 1.0KW 8T
Model : FS10M3
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Trọng lượng , (Kg) : 6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề xe nâng MITSUBISHI TS22E1 TS22E5

Đề xe nâng MITSUBISHI TS22E1 TS22E5

Mã SP : VTH32660
Part Number , S/N : M1T86081/ CS1415
Thông số kỹ thuật : 12V 2.0KW 11T
Model : TS22E1 TS22E5
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Trọng lượng , (Kg) : 6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề xe nâng BOSCH IS0728/ 11130728/ AZF4507/ MS141

Đề xe nâng BOSCH IS0728/ 11130728/ AZF4507/ MS141

Mã SP : VTH32659
Part Number , S/N : IS0728/ 11130728/ AZF4507/ MS141
Thông số kỹ thuật : 24V 4.0KW 9T
Model : IS0728/ 11130728/ AZF4507/ MS141
Brand ( Hiệu ) : BOSCH
Trọng lượng , (Kg) : 6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề xe nâng TOYOTA 4.0L V6, GX400/460

Đề xe nâng TOYOTA 4.0L V6, GX400/460

Mã SP : VTH32658
Part Number , S/N : 428000-6840/ 428000-6841/ 19176N/ 28100-31131/ 28100-31111
Thông số kỹ thuật : 12V 1.4KW 10T
Model : 4.0L V6, GX400/460
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề xe nâng KUBOTA D905E

Đề xe nâng KUBOTA D905E

Mã SP : VTH32656
Part Number , S/N : 228000-6320/ 228000-6321/ LESTER 18419
Thông số kỹ thuật : 12V 1.4KW 13T
Model : D905E
Brand ( Hiệu ) : KUBOTA
Trọng lượng , (Kg) : 6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề xe nâng MITSUBISHI 6D16/6M60

Đề xe nâng MITSUBISHI 6D16/6M60

Mã SP : VTH27696
Thông số kỹ thuật : 24V-3.2KW
Model : 6D16/6M60
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Trọng lượng , (Kg) : 6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề xe nâng MITSUBISHI FD20-30S4E FD35AS4E2 S6E2

Đề xe nâng MITSUBISHI FD20-30S4E FD35AS4E2 S6E2

Mã SP : LS00-021
Part Number , S/N : 34466-03101
Thông số kỹ thuật : 24V-3.2KW
Model : FD20-30S4E FD35AS4E2 S6E2
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Trọng lượng , (Kg) : 6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề xe nâng BOSCH 24V 6.6KW 11T

Đề xe nâng BOSCH 24V 6.6KW 11T

Mã SP : VTH32736
Part Number , S/N : 0001417042/ 349575/ 571453/ 9125110
Thông số kỹ thuật : 24V 6.6KW 11T
Model : 93 112 113 / BUS BK112 BK113
Brand ( Hiệu ) : BOSCH
Trọng lượng , (Kg) : 5.76
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề xe nâng BOSCH A3/ SEAT/ SKODA/ VOLKSWAGEN 1.9 TDI

Đề xe nâng BOSCH A3/ SEAT/ SKODA/ VOLKSWAGEN 1.9 TDI

Mã SP : VTH32734
Part Number , S/N : 0001123013/ 0001123012/ CS1293/ 32673N
Thông số kỹ thuật : 12V 2.0KW 10T
Model : A3/ SEAT/ SKODA/ VOLKSWAGEN 1.9 TDI
Brand ( Hiệu ) : BOSCH
Trọng lượng , (Kg) : 5.76
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề xe nâng Mahle/Iskra V230

Đề xe nâng Mahle/Iskra V230

Mã SP : VTH32732
Part Number , S/N : 0001109250/ 0001109036/ 0001109014/ CS1044
Thông số kỹ thuật : 12V 2.0KW 10T
Model : V230
Brand ( Hiệu ) : Mahle/Iskra
Trọng lượng , (Kg) : 5.76
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề xe nâng BOSCH 404C-22

Đề xe nâng BOSCH 404C-22

Mã SP : VTH32731
Part Number , S/N : 0001109035/ 714/35600/ CS1471/ 1850866
Thông số kỹ thuật : 12V 2.0KW 9T
Model : 404C-22
Brand ( Hiệu ) : BOSCH
Trọng lượng , (Kg) : 5.76
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề xe nâng TOYOTA 4.2 D/ 4.2 TD

Đề xe nâng TOYOTA 4.2 D/ 4.2 TD

Mã SP : VTH32730
Part Number , S/N : 228000-1600/ 228000-1601/ 128000-8620/ 128000-8621/ 28100-17020/ 28100-17030
Thông số kỹ thuật : 12V 2.5KW / 24V 4.5KW 12T
Model : 4.2 D/ 4.2 TD
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 5.76
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề xe nâng TOYOTA 438129/ D7E23/ D7E16/ 5802M9/ 5802P8/ 5802R4

Đề xe nâng TOYOTA 438129/ D7E23/ D7E16/ 5802M9/ 5802P8/ 5802R4

Mã SP : VTH32710
Part Number , S/N : 438129/ D7E23/ D7E16/ 5802M9/ 5802P8/ 5802R4
Thông số kỹ thuật : 12V 0.9KW 9T
Model : 438129/ D7E23/ D7E16/ 5802M9/ 5802P8/ 5802R4
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 5.76
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề xe nâng TOYOTA 0001108400/ 0001108183/ 5802CY/ 5802W5/ 5802FJ/ 5802W8

Đề xe nâng TOYOTA 0001108400/ 0001108183/ 5802CY/ 5802W5/ 5802FJ/ 5802W8

Mã SP : VTH32709
Part Number , S/N : 0001108400/ 0001108183/ 5802CY/ 5802W5/ 5802FJ/ 5802W8
Thông số kỹ thuật : 12V 1.4KW 10T
Model : 0001108400/ 0001108183/ 5802CY/ 5802W5/ 5802FJ/ 5802W8
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 5.76
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề xe nâng Mahle IS1105/ 11.131.848/ AZF4224/ MS 84

Đề xe nâng Mahle IS1105/ 11.131.848/ AZF4224/ MS 84

Mã SP : VTH32708
Part Number , S/N : IS1105/ 11.131.848/ AZF4224/ MS 84
Thông số kỹ thuật : 2V 4.2KW 11T
Model : IS1105/ 11.131.848/ AZF4224/ MS 84
Brand ( Hiệu ) : Mahle
Trọng lượng , (Kg) : 5.76
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề xe nâng TOYOTA 1.6L 1.8L

Đề xe nâng TOYOTA 1.6L 1.8L

Mã SP : VTH32657
Part Number , S/N : 228000-1100/ 28100-16150/ 17495N
Thông số kỹ thuật : 12V 1.2KW 9T
Model : 1.6L 1.8L
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 5.76
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề xe nâng MITSUBISHI 1.8L

Đề xe nâng MITSUBISHI 1.8L

Mã SP : VTH32655
Part Number , S/N : 228000-6120/ JS1350/ Lester 31184/ NAD101090/ NAD101420 228000-6121/ NAD101520
Thông số kỹ thuật : 12V 1.0KW 10T
Model : 1.8L
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Trọng lượng , (Kg) : 5.76
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề xe nâng MITSUBISHI F18B,F18C/S4S,S4Q2

Đề xe nâng MITSUBISHI F18B,F18C/S4S,S4Q2

Mã SP : LS00-022.
Part Number , S/N : 32A66-00101,32A66-10101,32A66-00100,32A66-20601
Thông số kỹ thuật : 12V-2.8KW,T=10
Model : F18B,F18C/S4S,S4Q2
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Trọng lượng , (Kg) : 5.76
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề xe nâng ISUZU 6RB1, 6RB1T, 12PB1

Đề xe nâng ISUZU 6RB1, 6RB1T, 12PB1

Mã SP : VTH32882
Part Number , S/N : S210-108/ S210-108A Lester 18057 1-81100-180-0/ 1-81100-180-1
Model : 6RB1, 6RB1T, 12PB1
Brand ( Hiệu ) : ISUZU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề xe nâng HITACHI TD42 DIESEL

Đề xe nâng HITACHI TD42 DIESEL

Mã SP : VTH32874
Part Number , S/N : S25-158/ 23300-06J01 LESTER 18058
Thông số kỹ thuật : 24V 4.5KW 11T
Model : TD42 DIESEL
Brand ( Hiệu ) : HITACHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề xe nâng NISSAN FE6

Đề xe nâng NISSAN FE6

Mã SP : VTH32873
Part Number , S/N : S25-164A/ S25-110A/ 23300-Z5505 LESTER 18059
Thông số kỹ thuật : 24V 4.5KW 11T
Model : FE6
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề xe nâng KOMATSU 0-23000-8110

Đề xe nâng KOMATSU 0-23000-8110

Mã SP : VTH32868
Part Number , S/N : 0-23000-8110
Thông số kỹ thuật : 11KW
Model : 0-23000-8110
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề xe nâng ISUZU 6QA1 6RB1

Đề xe nâng ISUZU 6QA1 6RB1

Mã SP : VTH32867
Part Number , S/N : S210-108
Thông số kỹ thuật : 24V 11KW 11T
Model : 6QA1 6RB1
Brand ( Hiệu ) : ISUZU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề xe nâng KOMATSU S6D102 PC200-6

Đề xe nâng KOMATSU S6D102 PC200-6

Mã SP : VTH32864
Part Number , S/N : 228000-4992/ 228000-4991/ 228000-1750/ 228000-0630/ 228000-6640/ 228000-6670/ 228000-9330/ 600-863-4110/ 600-863-4130/ 600-863-4210
Thông số kỹ thuật : 24V 4.5KW 10T
Model : S6D102 PC200-6
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề xe nâng ISUZU 394-H40-50

Đề xe nâng ISUZU 394-H40-50

Mã SP : VTH32863
Part Number , S/N : 028000-5060/ 028000-7001/028000-7000/028000-7791/ 028000-7790/ 228000-1980/ 228000-3850/ 228000-4290/ 128000-3100/ 128000-4660/ JS552
Thông số kỹ thuật : 2.0KW 9T
Model : 394-H40-50
Brand ( Hiệu ) : ISUZU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề xe nâng TOYOTA 8200138/ 8200297/ A0051517601/ A0061512101

Đề xe nâng TOYOTA 8200138/ 8200297/ A0051517601/ A0061512101

Mã SP : VTH32862
Part Number , S/N : 8200138/ 8200297/ A0051517601/ A0061512101
Thông số kỹ thuật : 24V 4.0KW 11T
Model : 8200138/ 8200297/ A0051517601/ A0061512101
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề xe nâng BOSCH Cooper 1.6 / MINI One 1.4 1.6

Đề xe nâng BOSCH Cooper 1.6 / MINI One 1.4 1.6

Mã SP : VTH32861
Part Number , S/N : 0001106019/ NAD101470/ NAD101471/ 12411489994/ CS1254
Thông số kỹ thuật : 12V 0.9KW 9T
Model : Cooper 1.6 / MINI One 1.4 1.6
Brand ( Hiệu ) : BOSCH
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề xe nâng DOOSAN 24V 6.0KW 11T

Đề xe nâng DOOSAN 24V 6.0KW 11T

Mã SP : VTH32860
Part Number , S/N : 65.26201-7073C/ 65.26201-7073/ 300516-00056B/ 300516-00056C
Thông số kỹ thuật : 24V 6.0KW 11T
Model : 24V 6.0KW 11T
Brand ( Hiệu ) : DOOSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề khởi động xe nâng KUBOTA SVL90

Đề khởi động xe nâng KUBOTA SVL90

Mã SP : VTH32854
Part Number , S/N : 428000-4860/ 190-25307/ 1G524-63010/ 1G524-63011
Thông số kỹ thuật : 12V 2.7KW 9T
Model : SVL90
Brand ( Hiệu ) : KUBOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 3 4 »