Đề xe nâng TOYOTA

Đề xe nâng TOYOTA

Mã SP : JOZR
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề xe nâng TOYOTA

Đề xe nâng TOYOTA

Mã SP : GR90
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề TOYOTA

Đề TOYOTA

Mã SP : VTH02927
Model : 5k
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề xe nâng TOYOTA 28300-23660-71

Đề xe nâng TOYOTA 28300-23660-71

Mã SP : LS00-086
Part Number , S/N : 28300-23660-71
Thông số kỹ thuật : 12v
Model : 1DZ,1Z,2Z,13Z/5-8FD,2J,1Z,11Z/5F,1DZ/5-7F,2Z,13Z,1
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề xe nâng LINDE VW BJC, BMFH40-5

Đề xe nâng LINDE VW BJC, BMFH40-5

Mã SP : LS00-131
Part Number , S/N : VW BJC, BMFH40-5
Thông số kỹ thuật : 11T
Model : VW BJC, BMFH40-5
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Trọng lượng , (Kg) : 3.91
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề xe nâng HUYNHDAI SD33

Đề xe nâng HUYNHDAI SD33

Mã SP : LS00-134
Part Number , S/N : SD33
Model : SD33
Brand ( Hiệu ) : HYUNDAI
Trọng lượng , (Kg) : 8.25
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề xe nâng KOMATSU 4996709

Đề xe nâng KOMATSU 4996709

Mã SP : LS00-137
Part Number , S/N : 4996709
Model : QSB6.7
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề BOSCH 12V 1.4KW 9T

Đề BOSCH 12V 1.4KW 9T

Mã SP : VTH32690
Part Number , S/N : F000AL0126/ 377911023H
Thông số kỹ thuật : 12V 1.4KW 9T
Model : VW Pointer/ Golf BR
Brand ( Hiệu ) : BOSCH
Trọng lượng , (Kg) : 8.17
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề ISUZU 24V 4.0KW 11T

Đề ISUZU 24V 4.0KW 11T

Mã SP : VTH32689
Part Number , S/N : S25-514/ 8980450271
Thông số kỹ thuật : 24V 4.0KW 11T
Model : 4JJ4
Brand ( Hiệu ) : ISUZU
Trọng lượng , (Kg) : 8.17
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề xe nâng KOMATSU 600-813-1420,600-813-1410,600-813-1430,128000-9970,128000-9971,128000-9972

Đề xe nâng KOMATSU 600-813-1420,600-813-1410,600-813-1430,128000-9970,128000-9971,128000-9972

Mã SP : LS00-110
Part Number , S/N : 600-813-1420,600-813-1410,600-813-1430,128000-9970,128000-9971,128000-9972
Thông số kỹ thuật : 12V-2.5KW,Z=11
Model : 4D95,4D95S,4D95L
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 8.17
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề xe nâng KOMATSU YM129900-77040,S13-404

Đề xe nâng KOMATSU YM129900-77040,S13-404

Mã SP : LS00-015
Part Number , S/N : YM129900-77040,S13-404
Thông số kỹ thuật : 12V-2.3KW,Z=9
Model : 4D92E 4TNE92 4D94E
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề KUBOTA V3800 M954 M704

Đề KUBOTA V3800 M954 M704

Mã SP : VTH37404
Brand ( Hiệu ) : Kubota
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề cummins

Đề cummins

Mã SP : VTH37331
Part Number , S/N : 4296454
Brand ( Hiệu ) : cummins
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề Yuchai

Đề Yuchai

Mã SP : VTH37191
Part Number , S/N : QDJ2800N, L300H-3708100
Thông số kỹ thuật : 24V 7.5KW
Brand ( Hiệu ) : Yuchai
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề động cơ Doosan DL08

Đề động cơ Doosan DL08

Mã SP : VTH36620
Part Number , S/N : 65.26201-7070 / 300516-00055A
Thông số kỹ thuật : 24V
Model : DX 300 DL08
Brand ( Hiệu ) : DOOSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề BOSCH 24V 5.4KW 11T

Đề BOSCH 24V 5.4KW 11T

Mã SP : VTH32738
Part Number , S/N : 0001416043/ 0001416044/ 1301834/ 9125420/ 9125430
Thông số kỹ thuật : 24V 5.4KW 11T
Model : 2800 2803 2805 2826 3300 3305 3325 3600
Brand ( Hiệu ) : BOSCH
Trọng lượng , (Kg) : 6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề BOSCH 24V 5.4KW 11T

Đề BOSCH 24V 5.4KW 11T

Mã SP : VTH32737
Part Number , S/N : 0001416053/ 847330/ 298386
Thông số kỹ thuật : 24V 5.4KW 11T
Model : MD120A/ TAMD120A/ TMD100/ TMD120A
Brand ( Hiệu ) : BOSCH
Trọng lượng , (Kg) : 6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề 12V 2.2KW 9T

Đề 12V 2.2KW 9T

Mã SP : VTH32735
Part Number , S/N : 0001218152/ NAD100390/ ERR5009
Thông số kỹ thuật : 12V 2.2KW 9T
Model : I 2.5 TD
Trọng lượng , (Kg) : 6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề 12V 2.2KW 9T

Đề 12V 2.2KW 9T

Mã SP : VTH32733
Part Number , S/N : 0001109252/ CS1271/ 30658567/ 32638N
Thông số kỹ thuật : 12V 2.2KW 9T
Model : S60 S80 V70 XC70 XC90 / VOLVO PENTA D3-130 D3-160
Trọng lượng , (Kg) : 6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề TOYOTA MITSUBISHI 12V 1.2KW 8T

Đề TOYOTA MITSUBISHI 12V 1.2KW 8T

Mã SP : VTH32729
Part Number , S/N : M0T70281/ M1T72085/ 23300-0M200/ 23300-0M301/ 23300-50Y00 S114-520/ S114-800/ JS1100/ 17146N
Thông số kỹ thuật : 12V 1.2KW 8T
Model : 100NX
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Trọng lượng , (Kg) : 6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề MITSUBISHI 12V 1.4KW 13T

Đề MITSUBISHI 12V 1.4KW 13T

Mã SP : VTH32693
Part Number , S/N : M0T37171/ 8R29-11001-AA
Thông số kỹ thuật : 12V 1.4KW 13T
Model : BF, FG 6cyl
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Trọng lượng , (Kg) : 6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề TOYOTA 24V-3.2KW

Đề TOYOTA 24V-3.2KW

Mã SP : VTH32687
Part Number , S/N : 0001107088/ 28100-0D030/ JS1236/ 31244N
Thông số kỹ thuật : 24V-3.2KW
Model : 1.6 VVT-i 1.8 VVT-i
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề MITSUBISHI 24V-3.2KW

Đề MITSUBISHI 24V-3.2KW

Mã SP : VTH32686
Part Number , S/N : M1T93071/ M1T93171/ M1T93371/ 05033440AA/ 05033440AC/ CS1460/ 33253N
Thông số kỹ thuật : 24V-3.2KW
Model : 2.0L
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Trọng lượng , (Kg) : 6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề HITACHI 24V 4.5KW 11T

Đề HITACHI 24V 4.5KW 11T

Mã SP : VTH32676
Part Number , S/N : S25-164/ S25-164A/ S25-110/ 23300-Z5505/ 23300-Z5511/ 18059N 0350-502-0130/ 23300-Z5512
Thông số kỹ thuật : 24V 4.5KW 11T
Brand ( Hiệu ) : HITACHI
Trọng lượng , (Kg) : 6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề VALEO 12V 1.8KW 10T

Đề VALEO 12V 1.8KW 10T

Mã SP : VTH32675
Part Number , S/N : CS1511/ TS18E33/ TS18E331/ STR4707
Thông số kỹ thuật : 12V 1.8KW 10T
Model : 1.3D T300
Brand ( Hiệu ) : VALEO
Trọng lượng , (Kg) : 6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề BOSCH 24V 4.0KW 9T

Đề BOSCH 24V 4.0KW 9T

Mã SP : VTH32674
Part Number , S/N : 0001368007/ 0001368001/ CS530/ 17073N
Thông số kỹ thuật : 24V 4.0KW 9T
Model : 6D16/6M60
Brand ( Hiệu ) : BOSCH
Trọng lượng , (Kg) : 6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề MITSUBISHI BOSCH 24V 4.0KW 9T

Đề MITSUBISHI BOSCH 24V 4.0KW 9T

Mã SP : VTH32673
Part Number , S/N : 0001368010/ 0001368301/ CS97/ 17320N
Thông số kỹ thuật : 24V 4.0KW 9T
Model : 94 114 124 144 164 T114, B86 BF86 BF86S K94 L94 N94
Brand ( Hiệu ) : BOSCH
Trọng lượng , (Kg) : 6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề BOSCH 12V 2.7KW 9T

Đề BOSCH 12V 2.7KW 9T

Mã SP : VTH32672
Part Number , S/N : 0001362305/ 17075N/ CS114/ 1178686
Thông số kỹ thuật : 12V 2.7KW 9T
Brand ( Hiệu ) : BOSCH
Trọng lượng , (Kg) : 6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề TOYOTA 12V 1.4KW 11T

Đề TOYOTA 12V 1.4KW 11T

Mã SP : VTH32663
Part Number , S/N : D6RA110/ 32570N/ CS1260
Thông số kỹ thuật : 12V 1.4KW 11T
Model : 6D16/6M60
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề 12V 2.0KW 12T

Đề 12V 2.0KW 12T

Mã SP : VTH32662
Part Number , S/N : 0001109205/ CS1421/ 33243N
Thông số kỹ thuật : 12V 2.0KW 12T
Trọng lượng , (Kg) : 6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề MITSUBISHI 12V 1.0KW 8T

Đề MITSUBISHI 12V 1.0KW 8T

Mã SP : VTH32661
Part Number , S/N : M0T37871/ M0T37871ZE
Thông số kỹ thuật : 12V 1.0KW 8T
Model : FS10M3
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Trọng lượng , (Kg) : 6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề MITSUBISHI 12V 2.0KW 11T

Đề MITSUBISHI 12V 2.0KW 11T

Mã SP : VTH32660
Part Number , S/N : M1T86081/ CS1415
Thông số kỹ thuật : 12V 2.0KW 11T
Model : TS22E1 TS22E5
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Trọng lượng , (Kg) : 6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề BOSCH 24V 4.0KW 9T

Đề BOSCH 24V 4.0KW 9T

Mã SP : VTH32659
Part Number , S/N : IS0728/ 11130728/ AZF4507/ MS141
Thông số kỹ thuật : 24V 4.0KW 9T
Brand ( Hiệu ) : BOSCH
Trọng lượng , (Kg) : 6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề TOYOTA 12V 1.4KW 10T

Đề TOYOTA 12V 1.4KW 10T

Mã SP : VTH32658
Part Number , S/N : 428000-6840/ 428000-6841/ 19176N/ 28100-31131/ 28100-31111
Thông số kỹ thuật : 12V 1.4KW 10T
Model : 4.0L V6, GX400/460
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề KUBOTA 12V 1.4KW 13T

Đề KUBOTA 12V 1.4KW 13T

Mã SP : VTH32656
Part Number , S/N : 228000-6320/ 228000-6321/ LESTER 18419
Thông số kỹ thuật : 12V 1.4KW 13T
Model : D905E
Brand ( Hiệu ) : KUBOTA
Trọng lượng , (Kg) : 6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề MITSUBISHI

Đề MITSUBISHI

Mã SP : VTH27696
Thông số kỹ thuật : 24V-3.2KW
Model : 6D16/6M60
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Trọng lượng , (Kg) : 6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề xe nâng MITSUBISHI 34466-03101

Đề xe nâng MITSUBISHI 34466-03101

Mã SP : LS00-021
Part Number , S/N : 34466-03101
Thông số kỹ thuật : 24V-3.2KW
Model : FD20-30S4E,FD35AS4E2,S6E,S6E2
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Trọng lượng , (Kg) : 6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề xe nâng BOSCH 24V 6.6KW 11T 0001417042/ 349575/ 571453/ 9125110

Đề xe nâng BOSCH 24V 6.6KW 11T 0001417042/ 349575/ 571453/ 9125110

Mã SP : VTH32736
Part Number , S/N : 0001417042/ 349575/ 571453/ 9125110
Thông số kỹ thuật : 24V 6.6KW 11T
Model : 93 112 113 / BUS BK112 BK113
Brand ( Hiệu ) : BOSCH
Trọng lượng , (Kg) : 5.76
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề BOSCH 12V 2.0KW 10T

Đề BOSCH 12V 2.0KW 10T

Mã SP : VTH32734
Part Number , S/N : 0001123013/ 0001123012/ CS1293/ 32673N
Thông số kỹ thuật : 12V 2.0KW 10T
Model : A3/ SEAT/ SKODA/ VOLKSWAGEN 1.9 TDI
Brand ( Hiệu ) : BOSCH
Trọng lượng , (Kg) : 5.76
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề 12V 2.0KW 10T

Đề 12V 2.0KW 10T

Mã SP : VTH32732
Part Number , S/N : 0001109250/ 0001109036/ 0001109014/ CS1044
Thông số kỹ thuật : 12V 2.0KW 10T
Model : V230
Trọng lượng , (Kg) : 5.76
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề BOSCH 12V 2.0KW 9T

Đề BOSCH 12V 2.0KW 9T

Mã SP : VTH32731
Part Number , S/N : 0001109035/ 714/35600/ CS1471/ 1850866
Thông số kỹ thuật : 12V 2.0KW 9T
Model : 404C-22
Brand ( Hiệu ) : BOSCH
Trọng lượng , (Kg) : 5.76
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề TOYOTA 12V 2.5KW / 24V 4.5KW 12T

Đề TOYOTA 12V 2.5KW / 24V 4.5KW 12T

Mã SP : VTH32730
Part Number , S/N : 228000-1600/ 228000-1601/ 128000-8620/ 128000-8621/ 28100-17020/ 28100-17030
Thông số kỹ thuật : 12V 2.5KW / 24V 4.5KW 12T
Model : 4.2 D/ 4.2 TD
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 5.76
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề 12V 0.9KW 9T

Đề 12V 0.9KW 9T

Mã SP : VTH32710
Part Number , S/N : 438129/ D7E23/ D7E16/ 5802M9/ 5802P8/ 5802R4
Thông số kỹ thuật : 12V 0.9KW 9T
Trọng lượng , (Kg) : 5.76
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề 12V 1.4KW 10T

Đề 12V 1.4KW 10T

Mã SP : VTH32709
Part Number , S/N : 0001108400/ 0001108183/ 5802CY/ 5802W5/ 5802FJ/ 5802W8
Thông số kỹ thuật : 12V 1.4KW 10T
Trọng lượng , (Kg) : 5.76
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề 2V 4.2KW 11T

Đề 2V 4.2KW 11T

Mã SP : VTH32708
Part Number , S/N : IS1105/ 11.131.848/ AZF4224/ MS 84
Thông số kỹ thuật : 2V 4.2KW 11T
Trọng lượng , (Kg) : 5.76
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề TOYOTA 12V 1.2KW 9T

Đề TOYOTA 12V 1.2KW 9T

Mã SP : VTH32657
Part Number , S/N : 228000-1100/ 28100-16150/ 17495N
Thông số kỹ thuật : 12V 1.2KW 9T
Model : 1.6L 1.8L
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 5.76
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề 12V 1.0KW 10T

Đề 12V 1.0KW 10T

Mã SP : VTH32655
Part Number , S/N : 228000-6120/ JS1350/ Lester 31184/ NAD101090/ NAD101420 228000-6121/ NAD101520
Thông số kỹ thuật : 12V 1.0KW 10T
Model : 1.8L
Trọng lượng , (Kg) : 5.76
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề xe nâng MITSUBISHI 32A66-00101,32A66-10101,32A66-00100,32A66-20601

Đề xe nâng MITSUBISHI 32A66-00101,32A66-10101,32A66-00100,32A66-20601

Mã SP : LS00-022.
Part Number , S/N : 32A66-00101,32A66-10101,32A66-00100,32A66-20601
Thông số kỹ thuật : 12V-2.8KW,T=10
Model : F18B,F18C/S4S,S4Q2
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Trọng lượng , (Kg) : 5.76
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề ISUZU

Đề ISUZU

Mã SP : VTH32882
Part Number , S/N : S210-108/ S210-108A Lester 18057 1-81100-180-0/ 1-81100-180-1
Model : 6RB1, 6RB1T, 12PB1
Brand ( Hiệu ) : ISUZU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề HITACHI 24V 4.5KW 11T

Đề HITACHI 24V 4.5KW 11T

Mã SP : VTH32874
Part Number , S/N : S25-158/ 23300-06J01 LESTER 18058
Thông số kỹ thuật : 24V 4.5KW 11T
Model : TD42 DIESEL
Brand ( Hiệu ) : HITACHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề NISSAN 24V 4.5KW 11T

Đề NISSAN 24V 4.5KW 11T

Mã SP : VTH32873
Part Number , S/N : S25-164A/ S25-110A/ 23300-Z5505 LESTER 18059
Thông số kỹ thuật : 24V 4.5KW 11T
Model : FE6
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề KOMATSU 11KW

Đề KOMATSU 11KW

Mã SP : VTH32868
Part Number , S/N : 0-23000-8110
Thông số kỹ thuật : 11KW
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề ISUZU 24V 11KW 11T

Đề ISUZU 24V 11KW 11T

Mã SP : VTH32867
Part Number , S/N : S210-108
Thông số kỹ thuật : 24V 11KW 11T
Model : 6QA1 6RB1
Brand ( Hiệu ) : ISUZU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề KOMATSU 24V 4.5KW 10T

Đề KOMATSU 24V 4.5KW 10T

Mã SP : VTH32864
Part Number , S/N : 228000-4992/ 228000-4991/ 228000-1750/ 228000-0630/ 228000-6640/ 228000-6670/ 228000-9330/ 600-863-4110/ 600-863-4130/ 600-863-4210
Thông số kỹ thuật : 24V 4.5KW 10T
Model : S6D102 PC200-6
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề ISUZU 2.0KW 9T

Đề ISUZU 2.0KW 9T

Mã SP : VTH32863
Part Number , S/N : 028000-5060/ 028000-7001/028000-7000/028000-7791/ 028000-7790/ 228000-1980/ 228000-3850/ 228000-4290/ 128000-3100/ 128000-4660/ JS552
Thông số kỹ thuật : 2.0KW 9T
Model : 394-H40-50
Brand ( Hiệu ) : ISUZU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề 24V 4.0KW 11T

Đề 24V 4.0KW 11T

Mã SP : VTH32862
Part Number , S/N : 8200138/ 8200297/ A0051517601/ A0061512101
Thông số kỹ thuật : 24V 4.0KW 11T
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề BOSCH 12V 0.9KW 9T

Đề BOSCH 12V 0.9KW 9T

Mã SP : VTH32861
Part Number , S/N : 0001106019/ NAD101470/ NAD101471/ 12411489994/ CS1254
Thông số kỹ thuật : 12V 0.9KW 9T
Model : Cooper 1.6 / MINI One 1.4 1.6
Brand ( Hiệu ) : BOSCH
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề DOOSAN 24V 6.0KW 11T

Đề DOOSAN 24V 6.0KW 11T

Mã SP : VTH32860
Part Number , S/N : 65.26201-7073C/ 65.26201-7073/ 300516-00056B/ 300516-00056C
Thông số kỹ thuật : 24V 6.0KW 11T
Brand ( Hiệu ) : DOOSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề KUBOTA 12V 2.7KW 9T

Đề KUBOTA 12V 2.7KW 9T

Mã SP : VTH32854
Part Number , S/N : 428000-4860/ 190-25307/ 1G524-63010/ 1G524-63011
Thông số kỹ thuật : 12V 2.7KW 9T
Model : SVL90
Brand ( Hiệu ) : KUBOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề 1.1KW 10T

Đề 1.1KW 10T

Mã SP : VTH32853
Part Number , S/N : STR61806/ STR-2037/ 0001107087/ 0001107043/ 0001107407/ 0001107417/ 0001107500/ 31167N
Thông số kỹ thuật : 1.1KW 10T
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 3 4 5 »