Bóng đèn 56V, 40W

Bóng đèn 56V, 40W

Mã SP : VTH49947
Thông số kỹ thuật : 56V 40W
Model : double tails、leveled foot
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bóng đèn 56V 25W

Bóng đèn 56V 25W

Mã SP : VTH02306
Part Number , S/N : 36430-00390/36430-00820
Thông số kỹ thuật : 56W 25W
Model : double tails、leveled
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bóng đèn 48v 40w

Bóng đèn 48v 40w

Mã SP : VTH02305
Part Number , S/N : 271A2-42421/56551-11900-71/56544-13130-71
Model : double tails、leveled foot
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bóng đèn TCM

Bóng đèn TCM

Mã SP : LM-
Part Number , S/N : 222A2-42331
Thông số kỹ thuật : 1.4W
Model : FD20-30Z5,T6/FD20-35V3
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bóng đèn TCM

Bóng đèn TCM

Mã SP : LM
Part Number , S/N : 222A2-42401
Thông số kỹ thuật : 3w
Model : FD20-30Z5,T6/FD20-35V3
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bóng đèn 12V 10/3W (2 tim, 2 chui)

Bóng đèn 12V 10/3W (2 tim, 2 chui)

Mã SP : VTH02235
Thông số kỹ thuật : 12v 10/3W
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bóng đèn H4 24V 100/90W

Bóng đèn H4 24V 100/90W

Mã SP : VTH02234
Thông số kỹ thuật : 24V 100/90W
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bóng đèn 24V 21/6W

Bóng đèn 24V 21/6W

Mã SP : VTH02233
Thông số kỹ thuật : 24V 21/6W
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

bóng Đèn chớp

bóng Đèn chớp

Mã SP : VTH995
Part Number , S/N : J56670 004
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bóng đèn 24v 40w

Bóng đèn 24v 40w

Mã SP : VTH982
Part Number , S/N : J56613 044
Thông số kỹ thuật : 24V 40W
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
60.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bóng đèn 12v 40w một tim một chui

Bóng đèn 12v 40w một tim một chui

Mã SP : VTH981
Part Number , S/N : J56613 043
Thông số kỹ thuật : 12V 40W
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bóng đèn 24v 25,10w

Bóng đèn 24v 25,10w

Mã SP : VTH980
Part Number , S/N : J56613 042
Thông số kỹ thuật : 24V 25,10W
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bóng đèn

Bóng đèn

Mã SP : VTH979
Part Number , S/N : J56613 041
Thông số kỹ thuật : 12V 25,10W hai tim hai chui
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bóng đèn 12v 60,55w

Bóng đèn 12v 60,55w

Mã SP : VTH978
Part Number , S/N : J56613 027
Thông số kỹ thuật : 12V 60,55W
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bóng đèn xe nâng 24v 70w

Bóng đèn xe nâng 24v 70w

Mã SP : VTH977
Part Number , S/N : J56613 024
Thông số kỹ thuật : 24V 70W
Model : h3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
92.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bóng đèn 12v 55w

Bóng đèn 12v 55w

Mã SP : VTH976
Part Number , S/N : J56613 023
Thông số kỹ thuật : 12V 55W
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bóng đèn 48v 45w

Bóng đèn 48v 45w

Mã SP : VTH975
Part Number , S/N : J56613 022
Thông số kỹ thuật : 48V 45W
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bóng đèn 24v 10w

Bóng đèn 24v 10w

Mã SP : VTH974
Part Number , S/N : J56613 020
Thông số kỹ thuật : 24V 10W
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bóng đèn 12v 10w

Bóng đèn 12v 10w

Mã SP : VTH973
Part Number , S/N : J56613 018
Thông số kỹ thuật : 12V 10W
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bóng đèn 24v 25w

Bóng đèn 24v 25w

Mã SP : VTH970
Part Number , S/N : J56613 011
Thông số kỹ thuật : 24V 25W
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bóng đèn 12v 21w

Bóng đèn 12v 21w

Mã SP : VTH969
Part Number , S/N : J56613 010
Thông số kỹ thuật : 12V 21W
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bóng đèn 48v 25w

Bóng đèn 48v 25w

Mã SP : VTH966
Part Number , S/N : J56613 007
Thông số kỹ thuật : 48V 25W
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bóng đèn 48v 25,10w

Bóng đèn 48v 25,10w

Mã SP : VTH964
Part Number , S/N : J56613 005
Thông số kỹ thuật : 48V 25,10W
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bóng đèn 60v 40w

Bóng đèn 60v 40w

Mã SP : VTH963
Thông số kỹ thuật : 60V 40W
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bóng đèn 60v 40w

Bóng đèn 60v 40w

Mã SP : VTH962
Part Number , S/N : J56613 001
Thông số kỹ thuật : 60V 40W
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bóng đèn 48v 40w một tim một chui

Bóng đèn 48v 40w một tim một chui

Mã SP : VTH961
Part Number , S/N : J56613 002
Thông số kỹ thuật : 48V 40W
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bóng đèn 48v 40w

Bóng đèn 48v 40w

Mã SP : VTH960
Part Number , S/N : J56613 001
Thông số kỹ thuật : 48V 40W
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bóng đèn h3/12v

Bóng đèn h3/12v

Mã SP : VTH82
Part Number , S/N : pk22s
Thông số kỹ thuật : 12v
Model : h3/12v
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bóng đèn h3/60v

Bóng đèn h3/60v

Mã SP : VTH81
Part Number , S/N : h3-60v
Thông số kỹ thuật : 60v
Model : h3/60v
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đèn Doosan

Đèn Doosan

Mã SP : VTH01763
Brand ( Hiệu ) : HYUNDAI ,DOOSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

đèn TOYOTA

đèn TOYOTA

Mã SP : VTH01249
Part Number , S/N : 84912-24991-71
Model : TOYOTA 8FD40
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bóng đèn 56V, 40W

Bóng đèn 56V, 40W

Mã SP : VTH01013
Part Number , S/N : 56V,40W
Thông số kỹ thuật : 56V 40W
Model : double tails、leveled foot
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bóng đèn 60v 45w

Bóng đèn 60v 45w

Mã SP : VTH01012
Part Number , S/N : 60v 45w
Thông số kỹ thuật : 60v 45w
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bóng đèn 60v 40w

Bóng đèn 60v 40w

Mã SP : VTH01011
Part Number , S/N : 60v 40w
Thông số kỹ thuật : 60v 45w
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bóng đèn 60v 40w

Bóng đèn 60v 40w

Mã SP : VTH01010
Part Number , S/N : 60v 40w
Thông số kỹ thuật : 60v 40w
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bóng đèn 60v 40w

Bóng đèn 60v 40w

Mã SP : VTH01009
Part Number , S/N : 60v 40w
Thông số kỹ thuật : 60v 40w
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bóng đèn 36V-55W

Bóng đèn 36V-55W

Mã SP : VTH01008
Part Number , S/N : E1012
Thông số kỹ thuật : 36V-55W
Model : h3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bóng đèn 48V 5W

Bóng đèn 48V 5W

Mã SP : VTH00515
Thông số kỹ thuật : 48V 5W
Model : single tails、flat foot
Brand ( Hiệu ) : TCM,komatsu,mitsubhi,nissan
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bóng đèn 48V

Bóng đèn 48V

Mã SP : VTH00514
Part Number , S/N : E2303
Thông số kỹ thuật : 48V
Model : LED
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bóng đèn

Bóng đèn

Mã SP : VTH00513
Part Number , S/N : 48V 35W
Thông số kỹ thuật : 48V 35W
Model : 48V 35W
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bóng đèn 48V

Bóng đèn 48V

Mã SP : VTH00512
Part Number , S/N : E2302
Thông số kỹ thuật : 48V
Model : LED
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bóng đèn

Bóng đèn

Mã SP : VTH00511
Part Number , S/N : E2301
Thông số kỹ thuật : 48V
Model : LED
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bóng đèn Halogen H1

Bóng đèn Halogen H1

Mã SP : VTH00139
Thông số kỹ thuật : 24V-70W
Model : H1 24V, 70W
Brand ( Hiệu ) : HYUNDAI ,DOOSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

ốp đèn TOYOTA

ốp đèn TOYOTA

Mã SP : LL13-002
Part Number , S/N : 56543-23320-71
Model : 8F10-45,cornering lamp
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

ốp đèn TOYOTA

ốp đèn TOYOTA

Mã SP : LL12-001
Part Number , S/N : 56651-23320-71
Model : 7FB10-30,7FD10-50
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bóng đèn 24V 12W một tim một chui

Bóng đèn 24V 12W một tim một chui

Mã SP : LL08-25
Thông số kỹ thuật : 24V 12W
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bóng đèn 80V 55W/H3

Bóng đèn 80V 55W/H3

Mã SP : LL08-120
Thông số kỹ thuật : 80V 55W/H3
Model : 80V 55W/H3
Trọng lượng , (Kg) : 0.01
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bóng đèn 24v/100w

Bóng đèn 24v/100w

Mã SP : LL08-12
Thông số kỹ thuật : 24v/100w
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bóng đèn 12V 55W/H3

Bóng đèn 12V 55W/H3

Mã SP : LL08-115.
Part Number , S/N : 216G2-43542
Thông số kỹ thuật : 12V-55W/H3
Model : 12V 55W/H1
Trọng lượng , (Kg) : 0.18
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bóng đèn 12V 55W/H1

Bóng đèn 12V 55W/H1

Mã SP : LL08-115
Part Number , S/N : 12V 55W/H1
Thông số kỹ thuật : 12V 55W/H1
Model : 12V 55W/H1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bóng đèn 48V 55W

Bóng đèn 48V 55W

Mã SP : LL08-114
Part Number , S/N : 48V 55W
Thông số kỹ thuật : 48V 55W
Model : 48V 55W
Trọng lượng , (Kg) : 0.01
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bóng đèn 12v/100w

Bóng đèn 12v/100w

Mã SP : LL08-11
Thông số kỹ thuật : 12v-100w
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bóng đèn 24V 70W/H7

Bóng đèn 24V 70W/H7

Mã SP : LL08-104
Part Number , S/N : 235H2-42111
Thông số kỹ thuật : 24V 70W/H7
Trọng lượng , (Kg) : 0.01
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bóng đèn 24V 12W

Bóng đèn 24V 12W

Mã SP : LL08-103
Part Number , S/N : F8518-24120
Thông số kỹ thuật : 24V 12W
Model : 24V 12W
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bóng đèn 24V 62W

Bóng đèn 24V 62W

Mã SP : LL08-102
Part Number , S/N : 235H2-42111
Thông số kỹ thuật : 24V 62W
Model : FD60Z8
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bóng đèn 24V 60W

Bóng đèn 24V 60W

Mã SP : LL08-095
Part Number , S/N : 05142-01000
Thông số kỹ thuật : 24V 60W
Model : 24V 60W
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bóng đèn 24V 70W/H3 bulb

Bóng đèn 24V 70W/H3 bulb

Mã SP : LL08-090
Part Number , S/N : 24V 70W/H3 bulb
Thông số kỹ thuật : 24V 70W/H3
Model : 24V 70W/H3 bulb
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bóng đèn 56V 10W

Bóng đèn 56V 10W

Mã SP : LL08-086
Part Number , S/N : 56V 10W
Thông số kỹ thuật : 56V 10W
Model : single tail, flat foot
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bóng đèn 12V 55/50W

Bóng đèn 12V 55/50W

Mã SP : LL08-080
Part Number , S/N : 7919564902
Thông số kỹ thuật : 12V 55/50W
Model : H10-30D
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Trọng lượng , (Kg) : 0.03
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bóng đèn 12V 100W

Bóng đèn 12V 100W

Mã SP : LL08-078
Part Number , S/N : 12V 100W
Thông số kỹ thuật : 12V 100W
Trọng lượng , (Kg) : 0.01
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 3 »