Cầu dao ( CB ) và phụ kiện

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Cầu dao tự động CV2ME20

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Cầu dao tự động NF32-SV, 3P-32A - 9%

Cầu dao tự động NF32-SV, 3P-32A

537.075 đ 590.783 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Cầu dao tự động NF32-SV, 3P - 25A - 9%

Cầu dao tự động NF32-SV, 3P - 25A

469.646 đ 516.611 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Cầu dao tự động GV2ME20

Liên hệ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Cầu dao tự động GV2ME16, 3P - 9-14A - 9%

Cầu dao tự động GV2ME16, 3P - 9-14A

822.360 đ 904.596 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Cầu dao tự động iC60N-C 2P 2A

43.313.655 đ 476.450 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Cầu dao tự động Teco TJ636s C50 - 9%

Cầu dao tự động Teco TJ636s C50

144.375 đ 158.813 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Cầu dao tự động Teco TJ636s C32 - 9%

Cầu dao tự động Teco TJ636s C32

152.460 đ 167.706 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Cầu dao tự động Teco TJ636s C18 - 9%

Cầu dao tự động Teco TJ636s C18

152.460 đ 167.706 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Cầu dao tự động OT40F3, 40A - 690VAC

54.410.118 đ 598.511 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Cầu dao tự động OT25F3, 25A - 690VAC

456.531.243 đ 502.184 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Cầu dao tự động NM1-1250H, 3 pha, 1250A - 9%

Cầu dao tự động NM1-1250H, 3 pha, 1250A

9.933.000 đ 10.926.300 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Cầu dao tự động NF630-SW, 3P - 500A

56.090.034 đ 6.169.904 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Cầu dao tự động NF1250-SEW, 3P-600A-1250A

2.147.483.647 đ 42.723.241 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Cầu dao tự động MS225-1.6

895.858.425 đ 985.444 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Cầu dao tự động MS132-32, 1SAM350000R1015

1.330.933.065 đ 1.464.026 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Cầu dao tự động MS132-25T

1.268.657.775 đ 1.395.524 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Cầu dao tự động MS132-20T

1.121.429.925 đ 1.233.573 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Cầu dao tự động MS132-16T

1.037.507.625 đ 1.141.258 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Cầu dao tự động MS132-12, 1SAM350000R1012

86.410.863 đ 950.519 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Cầu dao tự động MS132-10, 1SAM350000R1010

86.410.863 đ 950.519 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá