Motor quay toa HITACHI SM220-07

Motor quay toa HITACHI SM220-07

Mã SP : 81LU
Model : SM220-07
Brand ( Hiệu ) : Hitachi
Trọng lượng , (Kg) : 160
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Motor quay toa KOBELCO

Motor quay toa KOBELCO

Mã SP : S1TM
Model : SM220-08
Brand ( Hiệu ) : Kobelco
Trọng lượng , (Kg) : 360
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Motor quay toa DAEWOO

Motor quay toa DAEWOO

Mã SP : JPM7
Model : SM60
Brand ( Hiệu ) : Daewoo
Trọng lượng , (Kg) : 120
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Motor quay toa VOLVO

Motor quay toa VOLVO

Mã SP : Q0JB
Part Number , S/N : 14524188
Model : M2X120B
Brand ( Hiệu ) : Volvo
Trọng lượng , (Kg) : 130
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Motor quay toa KOBELCO

Motor quay toa KOBELCO

Mã SP : GD82
Part Number , S/N : LC15V00022F1,LS15V00018F1
Model : M5X180CHB
Brand ( Hiệu ) : Kobelco
Trọng lượng , (Kg) : 420
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Motor quay toa KOBELCO

Motor quay toa KOBELCO

Mã SP : 1HO5
Part Number , S/N : YN32W00019F1
Model : M2X63CHB
Brand ( Hiệu ) : Kobelco
Trọng lượng , (Kg) : 160
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Motor quay toa HYUNDAI

Motor quay toa HYUNDAI

Mã SP : DDID
Part Number , S/N : 31Q9-10161
Model : 31Q9-10161
Brand ( Hiệu ) : Hyundai
Trọng lượng , (Kg) : 410
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Motor quay toa HYUNDAI

Motor quay toa HYUNDAI

Mã SP : V5RD
Part Number , S/N : 31N8-12010
Model : M5X180CHB
Brand ( Hiệu ) : Hyundai
Trọng lượng , (Kg) : 380
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Motor quay toa HYUNDAI

Motor quay toa HYUNDAI

Mã SP : Z1KY
Part Number , S/N : 31N6-10210
Model : M5X130CHB
Brand ( Hiệu ) : Hyundai
Trọng lượng , (Kg) : 330
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Motor quay toa HYUNDAI

Motor quay toa HYUNDAI

Mã SP : I3BZ
Part Number , S/N : 81N9-01020
Model : M2X120CHB
Brand ( Hiệu ) : Hyundai
Trọng lượng , (Kg) : 160
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Motor quay toa VOLVO SM60-05

Motor quay toa VOLVO SM60-05

Mã SP : 7U7E
Model : SM60-05
Brand ( Hiệu ) : Volvo
Trọng lượng , (Kg) : 150
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Motor quay toa VOLVO

Motor quay toa VOLVO

Mã SP : BA2U
Model : SM220-06
Brand ( Hiệu ) : Volvo
Trọng lượng , (Kg) : 350
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Motor quay toa xe nâng DOOSAN JMF29

Motor quay toa xe nâng DOOSAN JMF29

Mã SP : 5AHF
Part Number , S/N : JMF29
Model : JMF29
Brand ( Hiệu ) : Doosan
Trọng lượng , (Kg) : 118
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Motor quay toa HYUNDAI SM60-03

Motor quay toa HYUNDAI SM60-03

Mã SP : LA4U
Model : SM60-03
Brand ( Hiệu ) : Hyundai
Trọng lượng , (Kg) : 130
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Motor quay toa HITACHI SM60-02

Motor quay toa HITACHI SM60-02

Mã SP : ZX2E
Model : SM60-02
Brand ( Hiệu ) : Hitachi
Trọng lượng , (Kg) : 120
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Motor quay toa xe nâng DOOSAN SM220-01

Motor quay toa xe nâng DOOSAN SM220-01

Mã SP : VR79
Part Number , S/N : SM220-01
Model : SM220-01
Brand ( Hiệu ) : Doosan
Trọng lượng , (Kg) : 148
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Motor quay toa xe nâng HYUNDAI SM220

Motor quay toa xe nâng HYUNDAI SM220

Mã SP : ZL7B
Part Number , S/N : SM220
Model : SM220
Brand ( Hiệu ) : Doosan
Trọng lượng , (Kg) : 150
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Motor quay toa HYUNDAI SM60-01

Motor quay toa HYUNDAI SM60-01

Mã SP : 8ABF
Model : SM60-01
Brand ( Hiệu ) : Hyundai
Trọng lượng , (Kg) : 70
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Motor quay toa xe nâng KAWASAKI 14550092

Motor quay toa xe nâng KAWASAKI 14550092

Mã SP : 032V
Part Number , S/N : 14550092
Model : M5X130CHB
Brand ( Hiệu ) : Kawasaki
Trọng lượng , (Kg) : 390
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Motor quay toa VOLVO

Motor quay toa VOLVO

Mã SP : DXOG
Part Number , S/N : 14524189
Model : M2X120B
Brand ( Hiệu ) : Volvo
Trọng lượng , (Kg) : 300
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Motor quay toa VOLVO

Motor quay toa VOLVO

Mã SP : OZGY
Part Number , S/N : 14550094
Model : M2X146B
Brand ( Hiệu ) : Volvo
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Motor quay toa KOBELCO

Motor quay toa KOBELCO

Mã SP : SPFR
Part Number , S/N : LQ32W00011F1
Model : LQ32W00011F1
Brand ( Hiệu ) : Kobelco
Trọng lượng , (Kg) : 360kgs
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Motor quay toa KOBELCO

Motor quay toa KOBELCO

Mã SP : DGKG
Part Number , S/N : YN15V00025F4
Model : M2X170CHB
Brand ( Hiệu ) : Kobelco
Trọng lượng , (Kg) : 320
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Motor quay toa CAT SM220-11

Motor quay toa CAT SM220-11

Mã SP : URNY
Model : SM220-11
Brand ( Hiệu ) : CAT
Trọng lượng , (Kg) : 136
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Motor quay toa KOMATSU SM220-010

Motor quay toa KOMATSU SM220-010

Mã SP : XAMO
Model : SM220-010
Brand ( Hiệu ) : Komatsu
Trọng lượng , (Kg) : 380
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Motor quay toa xe nâng KOMATSU SM60-10

Motor quay toa xe nâng KOMATSU SM60-10

Mã SP : 6SA8
Part Number , S/N : SM60-10
Model : SM60-10
Brand ( Hiệu ) : Komatsu
Trọng lượng , (Kg) : 128
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Motor quay toa xe nâng SUMITOMO, SANY SM60-09

Motor quay toa xe nâng SUMITOMO, SANY SM60-09

Mã SP : AHQ7
Part Number , S/N : SM60-09
Model : SM60-09
Brand ( Hiệu ) : Sumitomo,Sany
Trọng lượng , (Kg) : 120
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Motor quay toa KOBELCO

Motor quay toa KOBELCO

Mã SP : 8BXX
Model : SM220-09
Brand ( Hiệu ) : Kobelco
Trọng lượng , (Kg) : 158
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Motor quay toa VOLVO

Motor quay toa VOLVO

Mã SP : YVWD
Model : SM60-08
Brand ( Hiệu ) : Volvo
Trọng lượng , (Kg) : 78
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Motor quay toa KOBELCO SM60-07

Motor quay toa KOBELCO SM60-07

Mã SP : G3F9
Model : SM60-07
Brand ( Hiệu ) : Kobelco
Trọng lượng , (Kg) : 80
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Motor quay toa HYUNDAI

Motor quay toa HYUNDAI

Mã SP : 2N1F
Model : SM220-09
Brand ( Hiệu ) : Hyundai
Trọng lượng , (Kg) : 400
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Motor quay toa HITACHI

Motor quay toa HITACHI

Mã SP : 0OSD
Model : SM60-06
Brand ( Hiệu ) : Hitachi
Trọng lượng , (Kg) : 148
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá