Bộ nguồn DC NPP-1200-48

1.000 đ 1.000 đ /Bộ
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Bộ nguồn DC S-1200-48 1200W 48V 25A

1.000 đ 1.000 đ /Bộ
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Bộ nguồn Hanyoung DPS-50S-05 50W 5VDC - 9%

Bộ nguồn Hanyoung DPS-50S-05 50W 5VDC

435.750 đ 479.325 đ /Bộ
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Bộ nguồn Hanyoung DPS-15S-12 15W 12VDC - 9%

Bộ nguồn Hanyoung DPS-15S-12 15W 12VDC

275.100 đ 302.610 đ /Bộ
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Bộ nguồn Hanyoung DPS-50S-12 50W 12VDC - 9%

Bộ nguồn Hanyoung DPS-50S-12 50W 12VDC

435.750 đ 479.325 đ /Bộ
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Bộ nguồn Hanyoung TPS-15S-24 15W 24VDC - 9%

Bộ nguồn Hanyoung TPS-15S-24 15W 24VDC

267.750 đ 294.525 đ /Bộ
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Bộ nguồn Hanyoung DPS-30S-05 30W 5VDC - 9%

Bộ nguồn Hanyoung DPS-30S-05 30W 5VDC

402.150 đ 442.365 đ /Bộ
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Bộ nguồn Hanyoung DPS-75S-24 75W 24VDC - 9%

Bộ nguồn Hanyoung DPS-75S-24 75W 24VDC

750.750 đ 825.825 đ /Bộ
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Bộ nguồn Hanyoung TPS-30S-24 30W 24VDC - 9%

Bộ nguồn Hanyoung TPS-30S-24 30W 24VDC

375.900 đ 413.490 đ /Bộ
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Bộ nguồn Hanyoung TPS-75S-24 75W 24VDC - 9%

Bộ nguồn Hanyoung TPS-75S-24 75W 24VDC

481.950 đ 530.145 đ /Bộ
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Bộ nguồn Hanyoung TPS-100S-24 100W 24VDC - 9%

Bộ nguồn Hanyoung TPS-100S-24 100W 24VDC

821.100 đ 903.210 đ /Bộ
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Bộ nguồn Hanyoung TPS-150S-24 150W 24VDC - 9%

Bộ nguồn Hanyoung TPS-150S-24 150W 24VDC

903.000 đ 993.300 đ /Bộ
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Bộ nguồn Hanyoung TPS-220S-24 220W 24VDC - 9%