Bộ láp cầu xe nâng HUYNDAI, VOLVO 30-38HB

Bộ láp cầu xe nâng HUYNDAI, VOLVO 30-38HB

Mã SP : VTH36560
Model : 30-38HB
Brand ( Hiệu ) : HUYNDAI, VOLVO
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Láp cầu xe nâng HANGCHA CPC(D)20-25

Láp cầu xe nâng HANGCHA CPC(D)20-25

Mã SP : DC12-089
Part Number , S/N : XF250-110005-000
Model : CPC(D)20-25
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Trọng lượng , (Kg) : 8.4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Láp cầu xe nâng HELI CCC20-30

Láp cầu xe nâng HELI CCC20-30

Mã SP : DC12-082
Part Number , S/N : K91K3-02011
Model : CCC20-30
Brand ( Hiệu ) : HELI
Trọng lượng , (Kg) : 13.78
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Láp cầu xe nâng HELI CPC40-50 LH

Láp cầu xe nâng HELI CPC40-50 LH

Mã SP : DC12-081
Part Number , S/N : H3F13-02011
Model : CPC40-50 LH
Brand ( Hiệu ) : HELI
Trọng lượng , (Kg) : 14.75
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Láp cầu xe nâng HELI CPC40-50 RH

Láp cầu xe nâng HELI CPC40-50 RH

Mã SP : DC12-080
Part Number , S/N : H3F13-02021
Model : CPC40-50 RH
Brand ( Hiệu ) : HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Láp cầu xe nâng HELI H2000/CPC(D)30-35

Láp cầu xe nâng HELI H2000/CPC(D)30-35

Mã SP : DC12-079
Part Number , S/N : H24N3-02011
Model : H2000/CPC(D)30-35
Brand ( Hiệu ) : HELI
Trọng lượng , (Kg) : 7.73
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Láp cầu xe nâng HANGCHA CPD20-35

Láp cầu xe nâng HANGCHA CPD20-35

Mã SP : DC12-077
Part Number , S/N : JP300-110004-000
Model : CPD20-35
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Láp cầu xe nâng HELI CPC(D)30-35-LH

Láp cầu xe nâng HELI CPC(D)30-35-LH

Mã SP : DC12-075
Part Number , S/N : N163-110012-000
Model : CPC(D)30-35-LH
Brand ( Hiệu ) : HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Láp cầu xe nâng HELI CPC(D)30-35-RH

Láp cầu xe nâng HELI CPC(D)30-35-RH

Mã SP : DC12-074
Part Number , S/N : N163-110013-000
Model : CPC(D)30-35-RH
Brand ( Hiệu ) : HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Láp cầu xe nâng 4T

Láp cầu xe nâng 4T

Mã SP : DC12-063
Thông số kỹ thuật : TOTAL LENGTH 605* DIAMETER 45 MM,TOOTH 31
Model : 4T
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Láp cầu xe nâng Hangcha JAC CPCD45

Láp cầu xe nâng Hangcha JAC CPCD45

Mã SP : DC12-058
Part Number , S/N : C0Q21-32701
Model : JAC CPCD45
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Láp cầu xe nâng HELI CPC(D)40-50

Láp cầu xe nâng HELI CPC(D)40-50

Mã SP : DC12-049
Part Number , S/N : R450-110005-000
Model : CPC(D)40-50
Brand ( Hiệu ) : HELI
Trọng lượng , (Kg) : 8.9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
4.500.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Láp cầu xe nâng HANGCHA CPC(D)40-50

Láp cầu xe nâng HANGCHA CPC(D)40-50

Mã SP : DC12-045
Part Number , S/N : R450-110005-000
Model : CPC(D)40-50
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Trọng lượng , (Kg) : 13.9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Láp cầu xe nâng Hangcha CPC(D)30-35

Láp cầu xe nâng Hangcha CPC(D)30-35

Mã SP : DC12-044
Part Number , S/N : N150-110001-000
Thông số kỹ thuật : TOTAL LENGTH 533* POLE LENGTH 508 *OUT CIRCLE 177* PINCH CIRCLE 155*HOLE DIAMETER 13*HOLE 8*TOOTH 25
Model : CPC(D)30-35
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Trọng lượng , (Kg) : 8.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Láp cầu xe nâng HELI CPC(D)20-25

Láp cầu xe nâng HELI CPC(D)20-25

Mã SP : DC12-043
Part Number , S/N : N120-110004-000
Thông số kỹ thuật : TOTAL LENGTH 537* POLE LENGTH 512 *OUT CIRCLE 177* PINCH CIRCLE 155*HOLE DIAMETER 13*HOLE 8*TOOTH 16
Model : CPC(D)20-25
Brand ( Hiệu ) : HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Láp cầu xe nâng HANGCHA 30-38HB

Láp cầu xe nâng HANGCHA 30-38HB

Mã SP : DC12-042
Part Number , S/N : 30HB-110001
Model : 30-38HB
Brand ( Hiệu ) : HANGCHA
Trọng lượng , (Kg) : 8.18
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Láp cầu xe nâng HELI CPC(D)20-25

Láp cầu xe nâng HELI CPC(D)20-25

Mã SP : DC12-041
Part Number , S/N : CPC20.2.2-9
Thông số kỹ thuật : TOLAL LENGTH 533*POLE LENGTH 511*OUT CIRCLE 140*PINCH CIRCLE 120*HOLE DIAMETER 12.5*HOLE 12*TOOTH 16
Model : CPC(D)20-25
Brand ( Hiệu ) : HELI
Trọng lượng , (Kg) : 6.23
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Láp cầu xe nâng HELI 5-7T,Z7,Z8,-9

Láp cầu xe nâng HELI 5-7T,Z7,Z8,-9

Mã SP : DC12-039
Part Number , S/N : 050001H,5CY25H-00006F,5CY25H-00006F,050001H,G51B3-02111,50CYA15-00012
Thông số kỹ thuật : TOTAL LENGTH 920 * TOOTH 12*TOOTH 22
Model : 5-7T,Z7,Z8,-9
Brand ( Hiệu ) : HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Láp cầu xe nâng HELI CPC(D)30-35

Láp cầu xe nâng HELI CPC(D)30-35

Mã SP : DC12-036
Part Number , S/N : A22J3-02011,30CX210006,C0Q03-21001
Model : CPC(D)30-35
Brand ( Hiệu ) : HELI
Trọng lượng , (Kg) : 7.7
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Láp cầu xe nâng HELI Baoli,JAC,Heli old aseries /CPC(D)20-25

Láp cầu xe nâng HELI Baoli,JAC,Heli old aseries /CPC(D)20-25

Mã SP : DC12-033
Part Number , S/N : A22A3-02021
Thông số kỹ thuật : TOLAL LENGTH 534*POLE LENGTH 511*OUT CIRCLE 140*PINCH CIRCLE 120*HOLE DIAMETER 12.5*HOLE 12*TOOTH 25
Model : Baoli,JAC,Heli old aseries /CPC(D)20-25
Brand ( Hiệu ) : HELI
Trọng lượng , (Kg) : 7.22
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Láp cầu xe nâng TCM, Heli H2000/CPC(D)20-25,FD20-25Z5,T6,T3,T3C

Láp cầu xe nâng TCM, Heli H2000/CPC(D)20-25,FD20-25Z5,T6,T3,T3C

Mã SP : DC12-032
Part Number , S/N : H24C3-02001,214A3-02011
Thông số kỹ thuật : TOLAL LENGTH 534*POLE LENGTH 511*OUT CIRCLE 140*PINCH CIRCLE 120*HOLE DIAMETER 12.5*HOLE 12*TOOTH 34
Model : H2000/CPC(D)20-25,FD20-25Z5,T6,T3,T3C
Brand ( Hiệu ) : TCM, Heli
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Láp cầu xe nâng TOYOTA 7-8FD/G30

Láp cầu xe nâng TOYOTA 7-8FD/G30

Mã SP : DC12-013
Part Number , S/N : 42311-33250-71
Model : 7-8FD/G30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Láp cầu xe nâng HELI H2000/CPC(D)30-35,FD30Z5,T6,T3,T3C,FB30-6,-7.-7V

Láp cầu xe nâng HELI H2000/CPC(D)30-35,FD30Z5,T6,T3,T3C,FB30-6,-7.-7V

Mã SP : DC12-009
Part Number , S/N : H24N3-02001
Thông số kỹ thuật : TOLAL LENGTH 587*POLE LENGTH 564*OUT CIRCLE 140*PINCH CIRCLE 120*HOLE DIAMETER 12.5*HOLE 12*TOOTH 34
Model : H2000/CPC(D)30-35,FD30Z5,T6,T3,T3C,FB30-6,-7.-7V
Brand ( Hiệu ) : HELI
Trọng lượng , (Kg) : 7.75
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Láp cầu xe nâng TCM FD80~100Z7/Z8/-2/-9;Heli CPCD80~100

Láp cầu xe nâng TCM FD80~100Z7/Z8/-2/-9;Heli CPCD80~100

Mã SP : DC12-007
Part Number , S/N : 25803-02061
Thông số kỹ thuật : TOTAL LENGTH 962 *16 TOOTH * 16 TOOTH
Model : FD80~100Z7/Z8/-2/-9;Heli CPCD80~100
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Láp cầu xe nâng TCM FD50-70Z8,Heli H2000 5-7T

Láp cầu xe nâng TCM FD50-70Z8,Heli H2000 5-7T

Mã SP : DC12-006
Part Number , S/N : 25783-02111
Thông số kỹ thuật : TOTAL LENGTH 910* POLE LENGTH 910 *16 TOOTH * 12 TOOTH
Model : FD50-70Z8,Heli H2000 5-7T
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Láp cầu xe nâng TCM FB20-25,-6,-7,-V

Láp cầu xe nâng TCM FB20-25,-6,-7,-V

Mã SP : DC12-002
Part Number , S/N : 277H3-02151
Model : FB20-25,-6,-7,-V
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Láp cầu xe nâng HELI H2000/CPC(D)10-18

Láp cầu xe nâng HELI H2000/CPC(D)10-18

Mã SP : DC12-001
Part Number , S/N : 24843-02011
Thông số kỹ thuật : TOTAL LENGTH 508*TOTAL LENGTH 480*OUT CIRCLE 140*PINCH CIRCLE 120*HOLE DIAMETER 12.5*HOLE 8*TOOTH 16
Model : H2000/CPC(D)10-18
Brand ( Hiệu ) : HELI
Trọng lượng , (Kg) : 6.06
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá