Rotuyn xe nâng KUBOTA LE-TK01R

Rotuyn xe nâng KUBOTA LE-TK01R

Mã SP : VTH43476
Part Number , S/N : LE-TK01R
Thông số kỹ thuật : 12.5x16
Brand ( Hiệu ) : KUBOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.14
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Rotuyn cần số 8-8 và 10-10

Rotuyn cần số 8-8 và 10-10

Mã SP : VTH43474
Trọng lượng , (Kg) : 0.5
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Rotuyn xe nâng LE-5371

Rotuyn xe nâng LE-5371

Mã SP : VTH43472
Part Number , S/N : LE-5371
Thông số kỹ thuật : 30x52
Model : LE-5371
Trọng lượng , (Kg) : 1.5
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Rotuyn xe nâng LE-5331

Rotuyn xe nâng LE-5331

Mã SP : VTH43471
Part Number , S/N : LE-5331
Thông số kỹ thuật : 26x49
Trọng lượng , (Kg) : 1.2
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Rotuyn xe nâng LE-53412

Rotuyn xe nâng LE-53412

Mã SP : VTH43470
Part Number , S/N : LE-53412
Thông số kỹ thuật : 20x28
Model : LE-53412
Trọng lượng , (Kg) : 0.5
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Rotuyn xe nâng HINO 500FG, FL

Rotuyn xe nâng HINO 500FG, FL

Mã SP : VTH43469
Thông số kỹ thuật : 26x44
Brand ( Hiệu ) : HINO
Trọng lượng , (Kg) : 1.4
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Rotuyn xe nâng 16x12.5

Rotuyn xe nâng 16x12.5

Mã SP : VTH43468
Thông số kỹ thuật : 16x12.5
Trọng lượng , (Kg) : 0.5
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Rotuyn trụ xe nâng MITSUBISHI M1005

Rotuyn trụ xe nâng MITSUBISHI M1005

Mã SP : VTH43463
Part Number , S/N : LB-7782,BCH131,MB210438
Model : M1005
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Trọng lượng , (Kg) : 1.4
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Rotuyn xe nâng côn 12,5 răng 17

Rotuyn xe nâng côn 12,5 răng 17

Mã SP : VTH43458
Thông số kỹ thuật : 12.5x17
Trọng lượng , (Kg) : 1.2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Rotuyn xe nâng KUBOTA L4508

Rotuyn xe nâng KUBOTA L4508

Mã SP : VTH43457
Model : L4508
Brand ( Hiệu ) : KUBOTA
Trọng lượng , (Kg) : 2.2
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Rotuyn xe nâng TOYOTA TOYOTA5FB

Rotuyn xe nâng TOYOTA TOYOTA5FB

Mã SP : VTH01211
Part Number , S/N : 715060
Thông số kỹ thuật : M20x18L
Model : TOYOTA5FB
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Rotuyn xe nâng TOYOTA 5FB

Rotuyn xe nâng TOYOTA 5FB

Mã SP : VTH01210
Part Number , S/N : 715061
Thông số kỹ thuật : M20x18R
Model : 5FB
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Rotuyn xe nâng NICHIYU FB20

Rotuyn xe nâng NICHIYU FB20

Mã SP : VTH01209
Part Number , S/N : 31320-02540
Thông số kỹ thuật : M22x22L
Model : NICHIYUFB20
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Rotuyn xe nâng NICHIYU NICHIYUFB20

Rotuyn xe nâng NICHIYU NICHIYUFB20

Mã SP : VTH01208
Part Number , S/N : 31320-02530
Thông số kỹ thuật : M22x22R
Model : NICHIYUFB20
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Rotuyn xe nâng SHINKO 715054

Rotuyn xe nâng SHINKO 715054

Mã SP : VTH01207
Part Number , S/N : 715054
Thông số kỹ thuật : M22x18L
Model : 715054
Brand ( Hiệu ) : SHINKO
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Rotuyn xe nâng NICHIYU 31320-00390

Rotuyn xe nâng NICHIYU 31320-00390

Mã SP : VTH01206
Part Number , S/N : 31320-00390
Thông số kỹ thuật : M20x18R
Model : 31320-00390
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Rotuyn xe nâng NICHIYU NICHIYUFB15

Rotuyn xe nâng NICHIYU NICHIYUFB15

Mã SP : VTH01205
Part Number , S/N : 31320-02520
Thông số kỹ thuật : M20x16R
Model : NICHIYUFB15
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Rotuyn xe nâng NICHIYU FB15

Rotuyn xe nâng NICHIYU FB15

Mã SP : VTH01204
Part Number , S/N : 31320-02510
Thông số kỹ thuật : M20x16L
Model : FB15
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Rotuyn xe nâng TOYOTA 6-7F10-30

Rotuyn xe nâng TOYOTA 6-7F10-30

Mã SP : TS15-002
Part Number , S/N : 33506-23600-71
Model : 6-7F10-30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.14
Xuất xứ : taiwan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Rotuyn xe nâng TOYOTA 6-7F10-30

Rotuyn xe nâng TOYOTA 6-7F10-30

Mã SP : TS15-001
Part Number , S/N : 33505-23600-71
Model : 6-7F10-30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.14
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Rotuyn xe nâng NICHIYU FB15-65 LH

Rotuyn xe nâng NICHIYU FB15-65 LH

Mã SP : SR06-068
Part Number , S/N : FB15-65 LH Nichiyu
Model : FB15-65 LH
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Trọng lượng , (Kg) : 2.23
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Rotuyn xe nâng RH TCM M20x20R

Rotuyn xe nâng RH TCM M20x20R

Mã SP : SR06-042
Part Number , S/N : RH
Thông số kỹ thuật : M20x20R
Model : RH
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Rotuyn xe nâng RH TCM M20x20 LH

Rotuyn xe nâng RH TCM M20x20 LH

Mã SP : SR06-041
Part Number , S/N : RH
Thông số kỹ thuật : M20x20 LH
Model : RH
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Rotuyn xe nâng TCM FD30Z5

Rotuyn xe nâng TCM FD30Z5

Mã SP : SR06-037
Part Number , S/N : 514A2-40581
Model : FD30Z5
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Rotuyn xe nâng TCM FD30Z5 (RH)

Rotuyn xe nâng TCM FD30Z5 (RH)

Mã SP : SR06-036
Part Number , S/N : 514A2-40561
Model : FD30Z5 (RH)
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Rotuyn xe nâng NICHIYU FB15-70/-72/-75,LH

Rotuyn xe nâng NICHIYU FB15-70/-72/-75,LH

Mã SP : SR06-035
Part Number , S/N : 31230-02520
Thông số kỹ thuật : M20x16L
Model : FB15-70/-72/-75,LH
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Rotuyn xe nâng NICHIYU FB15-70/-72/-75,RH

Rotuyn xe nâng NICHIYU FB15-70/-72/-75,RH

Mã SP : SR06-034
Part Number , S/N : 31230-02510
Thông số kỹ thuật : M20x16R
Model : FB15-70/-72/-75,RH
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Rotuyn xe nâng MITSUBISHI FD40K~50K/FD40KL,RH

Rotuyn xe nâng MITSUBISHI FD40K~50K/FD40KL,RH

Mã SP : SR06-033
Part Number , S/N : 91843-41100
Thông số kỹ thuật : M22x22,2R
Model : FD40K~50K/FD40KL,RH
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Rotuyn xe nâng MITSUBISHI FD40K-50K/FD40KL ,LH/

Rotuyn xe nâng MITSUBISHI FD40K-50K/FD40KL ,LH/

Mã SP : SR06-032
Part Number , S/N : 91843-51200
Thông số kỹ thuật : M22x22.2L
Model : FD40K-50K/FD40KL ,LH/
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Trọng lượng , (Kg) : 0.92
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Rotuyn xe nâng NICHIYU FB20~30-65/-70/-72/-75,LH

Rotuyn xe nâng NICHIYU FB20~30-65/-70/-72/-75,LH

Mã SP : SR06-031
Part Number , S/N : 31230-02540
Thông số kỹ thuật : M22x22L
Model : FB20~30-65/-70/-72/-75,LH
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Trọng lượng , (Kg) : 0.8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Rotuyn xe nâng NICHIYU ,MITSUBHI FB20~30-65/-70/-72/-75,RH

Rotuyn xe nâng NICHIYU ,MITSUBHI FB20~30-65/-70/-72/-75,RH

Mã SP : SR06-030
Part Number , S/N : 31230-02530
Thông số kỹ thuật : M22x22R
Model : FB20~30-65/-70/-72/-75,RH
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Trọng lượng , (Kg) : 0.8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Rotuyn xe nâng MITSUBISHI FD20~30MC,LH

Rotuyn xe nâng MITSUBISHI FD20~30MC,LH

Mã SP : SR06-026
Part Number , S/N : 91243-07700
Thông số kỹ thuật : M20x18L
Model : FD20~30MC,LH
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Rotuyn xe nâng MITSUBISHI FD20~30MC,RH

Rotuyn xe nâng MITSUBISHI FD20~30MC,RH

Mã SP : SR06-025
Part Number , S/N : 91243-07800
Thông số kỹ thuật : M20x18R
Model : FD20~30MC,RH
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Rotuyn xe nâng KOMATSU FD20~30/-16,RH

Rotuyn xe nâng KOMATSU FD20~30/-16,RH

Mã SP : SR06-021
Part Number , S/N : 3BA-24-71320,3EB-24-52320
Model : FD20~30/-16,RH
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 0.66
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Rotuyn xe nâng KOMATSU FD20~30/-16,LH

Rotuyn xe nâng KOMATSU FD20~30/-16,LH

Mã SP : SR06-020
Part Number , S/N : 3BA-24-71310,3EB-24-52310
Thông số kỹ thuật : LH
Model : FD20~30/-16,LH
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 0.66
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Rotuyn xe nâng KOMATSU FD15~18/-16

Rotuyn xe nâng KOMATSU FD15~18/-16

Mã SP : SR06-019
Part Number , S/N : 304-41-31922
Thông số kỹ thuật : M16x18 RH
Model : FD15~18/-16
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Rotuyn xe nâng KOMATSU FD15~18/-16

Rotuyn xe nâng KOMATSU FD15~18/-16

Mã SP : SR06-018
Part Number , S/N : 358-27-11602
Thông số kỹ thuật : M16x18 LH
Model : FD15~18/-16
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Rotuyn xe nâng TOYOTA 6FD/G30,RH

Rotuyn xe nâng TOYOTA 6FD/G30,RH

Mã SP : SR06-012
Part Number , S/N : 43750-33860-71
Thông số kỹ thuật : M22x20R
Model : 6FD/G30,RH
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Rotuyn xe nâng TOYOTA 6FD/G30,LH

Rotuyn xe nâng TOYOTA 6FD/G30,LH

Mã SP : SR06-011
Part Number , S/N : 43760-33860-71
Thông số kỹ thuật : M22x20L
Model : 6FD/G30,LH
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.89
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Rotuyn xe nâng TOYOTA 3-6FD/G10~18,LH

Rotuyn xe nâng TOYOTA 3-6FD/G10~18,LH

Mã SP : SR06-010
Part Number , S/N : 43760-20542-71
Thông số kỹ thuật : M20x18L
Model : 3-6FD/G10~18,LH
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.58
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Rotuyn xe nâng TOYOTA 3-6FD/G10~18,RH

Rotuyn xe nâng TOYOTA 3-6FD/G10~18,RH

Mã SP : SR06-009
Part Number , S/N : 43750-20542-71
Thông số kỹ thuật : M20x18R
Model : 3-6FD/G10~18,RH
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Rotuyn xe nâng TCM FD60~100Z7/Z8

Rotuyn xe nâng TCM FD60~100Z7/Z8

Mã SP : SR06-007
Part Number , S/N : 25904-30401
Thông số kỹ thuật : M24x28 RH
Model : FD60~100Z7/Z8
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 1.14
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Rotuyn xe nâng TCM FD60~100Z7/Z8,LH

Rotuyn xe nâng TCM FD60~100Z7/Z8,LH

Mã SP : SR06-006
Part Number , S/N : 25904-30421
Thông số kỹ thuật : M24x28
Model : FD60~100Z7/Z8,LH
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Rotuyn xe nâng TCM FD35~45T8/T9,FD50~100Z8

Rotuyn xe nâng TCM FD35~45T8/T9,FD50~100Z8

Mã SP : SR06-005
Part Number , S/N : 25904-50232
Thông số kỹ thuật : M26x32 RH
Model : FD35~45T8/T9,FD50~100Z8
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 1.62
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Rotuyn xe nâng TCM FD35~50T8/T9,LH

Rotuyn xe nâng TCM FD35~50T8/T9,LH

Mã SP : SR06-004
Part Number , S/N : 224W4-32341
Thông số kỹ thuật : M24x24
Model : FD35~50T8/T9,LH
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 0.96
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Rotuyn xe nâng TCM FD20~30Z5/T6,FD35~50T8/T9,RH

Rotuyn xe nâng TCM FD20~30Z5/T6,FD35~50T8/T9,RH

Mã SP : SR06-003
Part Number , S/N : 224W4-32301
Thông số kỹ thuật : M24x24
Model : FD20~30Z5/T6,FD35~50T8/T9,RH
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 0.96
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Rotuyn xe nâng TCM FB10~30/-6,-7,FD20~30Z5 LH

Rotuyn xe nâng TCM FB10~30/-6,-7,FD20~30Z5 LH

Mã SP : SR06-002
Part Number , S/N : 24234-30561
Thông số kỹ thuật : M22x18 L
Model : FB10~30/-6,-7,FD20~30Z5 LH
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 0.54
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Rotuyn xe nâng TCM, KOMATSU FB10~30/-6,-7,FD20~30Z5,RH

Rotuyn xe nâng TCM, KOMATSU FB10~30/-6,-7,FD20~30Z5,RH

Mã SP : SR06-001
Part Number , S/N : 24234-32331,24234-30551,45660-20541-71,3EB-24-21411,3EB-24-21410,31230-02390
Thông số kỹ thuật : M22x18 R
Model : FB10~30/-6,-7,FD20~30Z5,RH
Brand ( Hiệu ) : TCM,KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 0.55
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Rotuyn tay lái xe nâng

Rotuyn tay lái xe nâng

Mã SP : ROTUYNTL
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Rotuyn xe nâng M8

Rotuyn xe nâng M8

Mã SP : A099-172
Thông số kỹ thuật : M8
Model : M8
Trọng lượng , (Kg) : 0.05
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Rotuyn xe nâng TOYOTA 7F10-18

Rotuyn xe nâng TOYOTA 7F10-18

Mã SP : 12822
Part Number , S/N : 12822 RH , 12871 LH
Model : 7F10-18
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Rotuyn xe nâng KOMATSU FD/G20-30-16

Rotuyn xe nâng KOMATSU FD/G20-30-16

Mã SP : 12791
Part Number , S/N : 12791 RH , 10235 LH
Model : FD/G20-30-16
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Rotuyn xe nâng TOYOTA TOY-7/8F20~30

Rotuyn xe nâng TOYOTA TOY-7/8F20~30

Mã SP : 10224
Part Number , S/N : 10224 RH , 10239 LH
Model : TOY-7/8F20~30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá