Xích cao su 500mm*90mm*53mm

Xích cao su 500mm*90mm*53mm

Mã SP : VTH36462
Part Number , S/N : DC70G
Thông số kỹ thuật : 500mm*90mm*53mm
Model : HS-32
Brand ( Hiệu ) : KUBOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.0031
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích cao su 460x171.5x48

Xích cao su 460x171.5x48

Mã SP : VTH33963
Thông số kỹ thuật : 460x171.5x48
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích cao su 280X90X46

Xích cao su 280X90X46

Mã SP : VTH33962
Thông số kỹ thuật : 280X90X46
Trọng lượng , (Kg) : 200
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích cao su 350x90x32

Xích cao su 350x90x32

Mã SP : VTH33961
Thông số kỹ thuật : 350x90x32
Trọng lượng , (Kg) : 85.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích cao su 400x84x34

Xích cao su 400x84x34

Mã SP : VTH33960
Thông số kỹ thuật : 400x84x34
Model : PY-400
Trọng lượng , (Kg) : 43
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích cao su 400 x90x51

Xích cao su 400 x90x51

Mã SP : VTH33959
Thông số kỹ thuật : 400 x90x51
Trọng lượng , (Kg) : 104,34
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích cao su 180x72

Xích cao su 180x72

Mã SP : VTH33958
Thông số kỹ thuật : 180x72
Trọng lượng , (Kg) : 0,65
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích cao su 350x90x46

Xích cao su 350x90x46

Mã SP : VTH33957
Thông số kỹ thuật : 350x90x46
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích cao su 330X79X42

Xích cao su 330X79X42

Mã SP : VTH33956
Thông số kỹ thuật : 330X79X42
Model : PY-330
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích cao su 280X90X38

Xích cao su 280X90X38

Mã SP : VTH33955
Thông số kỹ thuật : 280X90X38
Trọng lượng , (Kg) : 200
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích cao su 450X90X48

Xích cao su 450X90X48

Mã SP : VTH33954
Thông số kỹ thuật : 450X90X48
Trọng lượng , (Kg) : 110
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích cao su 400X90X42

Xích cao su 400X90X42

Mã SP : VTH33953
Thông số kỹ thuật : 400X90X42
Brand ( Hiệu ) : Kubota 488
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích cao su 450X90X51

Xích cao su 450X90X51

Mã SP : VTH33952
Thông số kỹ thuật : 450X90X51
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích cao su L1310 * W360 * H855

Xích cao su L1310 * W360 * H855

Mã SP : VTH30607
Thông số kỹ thuật : L1310 * W360 * H855
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích cao su LZ-255

Xích cao su LZ-255

Mã SP : VTH30603
Thông số kỹ thuật : LZ-255
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Thái Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích cao su 255*630*980

Xích cao su 255*630*980

Mã SP : VTH30602
Thông số kỹ thuật : 255*630*980
Trọng lượng , (Kg) : 33
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích cao su SUV /ATV /UTV

Xích cao su SUV /ATV /UTV

Mã SP : VTH30601
Thông số kỹ thuật : SUV /ATV /UTV
Model : PY-255A
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Thái Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích cao su RX-220, 220

Xích cao su RX-220, 220

Mã SP : VTH30600
Thông số kỹ thuật : RX-220, 220
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Thái Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích cao su 1800x1250

Xích cao su 1800x1250

Mã SP : VTH30599
Thông số kỹ thuật : 1800x1250
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Thái Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích cao su 1110mm×400mm×780mm

Xích cao su 1110mm×400mm×780mm

Mã SP : VTH30595
Thông số kỹ thuật : 1110mm×400mm×780mm
Trọng lượng , (Kg) : 100
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích cao su B180 * 72A

Xích cao su B180 * 72A

Mã SP : VTH30593
Thông số kỹ thuật : B180 * 72A
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích cao su 255

Xích cao su 255

Mã SP : VTH30591
Thông số kỹ thuật : 255
Model : PY-255B
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích cao su 710*220*420

Xích cao su 710*220*420

Mã SP : VTH30589
Thông số kỹ thuật : 710*220*420
Trọng lượng , (Kg) : 53.6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích cao su 32*12.7

Xích cao su 32*12.7

Mã SP : VTH30588
Thông số kỹ thuật : 255
Model : HS-32
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích cao su SHJY-100

Xích cao su SHJY-100

Mã SP : VTH30587
Thông số kỹ thuật : SHJY-100
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích cao su PY-H5YL320

Xích cao su PY-H5YL320

Mã SP : VTH30586
Thông số kỹ thuật : PY-H5YL320
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích cao su ZCP-140

Xích cao su ZCP-140

Mã SP : VTH30584
Thông số kỹ thuật : ZCP-140
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích cao su 360mm

Xích cao su 360mm

Mã SP : VTH30583
Thông số kỹ thuật : 360mm
Model : PY-360
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Thái Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích cao su 50*20*43

Xích cao su 50*20*43

Mã SP : VTH30581
Thông số kỹ thuật : 50*20*43
Model : GMD-B
Trọng lượng , (Kg) : 0.44
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích cao su 50*19*114

Xích cao su 50*19*114

Mã SP : VTH30579
Thông số kỹ thuật : 50*19*114
Trọng lượng , (Kg) : 1.05
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích cao su 50mm*19mm*54

Xích cao su 50mm*19mm*54

Mã SP : VTH30577
Thông số kỹ thuật : 50mm*19mm*54
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích cao su 123mm*40mm*74

Xích cao su 123mm*40mm*74

Mã SP : VTH30576
Thông số kỹ thuật : 123mm*40mm*74
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích cao su 130*65*23

Xích cao su 130*65*23

Mã SP : VTH30575
Thông số kỹ thuật : 130*65*23
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích cao su 200x61.5x60

Xích cao su 200x61.5x60

Mã SP : VTH30574
Thông số kỹ thuật : 200x61.5x60
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích cao su 118*60.2

Xích cao su 118*60.2

Mã SP : VTH30572
Thông số kỹ thuật : 118*60.2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích cao su 130*18.5*72

Xích cao su 130*18.5*72

Mã SP : VTH30568
Thông số kỹ thuật : 130*18.5*72
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích cao su 118*60*20

Xích cao su 118*60*20

Mã SP : VTH30566
Thông số kỹ thuật : 118*60*20
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích cao su 135*18.5*42

Xích cao su 135*18.5*42

Mã SP : VTH30563
Thông số kỹ thuật : 135*18.5*42
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích cao su

Xích cao su

Mã SP : VTH30562
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích cao su 80*44*42

Xích cao su 80*44*42

Mã SP : VTH30561
Thông số kỹ thuật : 80*44*42
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích cao su 60*18.5*50

Xích cao su 60*18.5*50

Mã SP : VTH30560
Thông số kỹ thuật : 60*18.5*50
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích cao su 60mm*18.5mm*50

Xích cao su 60mm*18.5mm*50

Mã SP : VTH30559
Thông số kỹ thuật : 60mm*18.5mm*50
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích cao su 118*61*24

Xích cao su 118*61*24

Mã SP : VTH30558
Thông số kỹ thuật : 118*61*24
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích cao su 50*19*54

Xích cao su 50*19*54

Mã SP : VTH30556
Thông số kỹ thuật : 50*19*54
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích cao su 40*9.3*48

Xích cao su 40*9.3*48

Mã SP : VTH30555
Thông số kỹ thuật : 40*9.3*48
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích cao su 135*18.5*42

Xích cao su 135*18.5*42

Mã SP : VTH30554
Thông số kỹ thuật : 135*18.5*42
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích cao su 50*19*54

Xích cao su 50*19*54

Mã SP : VTH30553
Thông số kỹ thuật : 50*19*54
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích cao su 118*60*20

Xích cao su 118*60*20

Mã SP : VTH30552
Thông số kỹ thuật : 118*60*20
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích cao su PY80*44*42

Xích cao su PY80*44*42

Mã SP : VTH30551
Thông số kỹ thuật : PY80*44*42
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích cao su 118*61*18

Xích cao su 118*61*18

Mã SP : VTH30550
Thông số kỹ thuật : 118*61*18
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích cao su 125*19*66

Xích cao su 125*19*66

Mã SP : VTH30549
Thông số kỹ thuật : 125*19*66
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích cao su 255*72*27

Xích cao su 255*72*27

Mã SP : VTH30548
Thông số kỹ thuật : 255*72*27
Model : PY-255
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích cao su 32*12.7

Xích cao su 32*12.7

Mã SP : VTH30543
Thông số kỹ thuật : 32*12.7
Model : HS-32
Trọng lượng , (Kg) : 0.0031
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích cao su 76*12.7*120

Xích cao su 76*12.7*120

Mã SP : VTH30542
Thông số kỹ thuật : 76*12.7*120
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích cao su 60*13*90

Xích cao su 60*13*90

Mã SP : VTH30540
Thông số kỹ thuật : 60*13*90
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích cao su 620*90.6*64

Xích cao su 620*90.6*64

Mã SP : VTH30539
Thông số kỹ thuật : 620*90.6*64
Model : PY-620
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích cao su 180*65*42

Xích cao su 180*65*42

Mã SP : VTH30538
Thông số kỹ thuật : 180*65*42
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích cao su PY-R50B

Xích cao su PY-R50B

Mã SP : VTH30537
Thông số kỹ thuật : PY-R50B
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích cao su 80*15*108

Xích cao su 80*15*108

Mã SP : VTH30536
Thông số kỹ thuật : 80*15*108
Model : BF-A
Trọng lượng , (Kg) : 0.0112
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích cao su 500x90x56

Xích cao su 500x90x56

Mã SP : VTH30535
Thông số kỹ thuật : 500x90x56
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 3 4 5 »