Lá thép 133.1*92.7*2.5/45 INT TH,139*99*3/54 EXT L*G

Lá thép 133.1*92.7*2.5/45 INT TH,139*99*3/54 EXT L*G

Mã SP : VTH19426
Thông số kỹ thuật : 133.1*92.7*2.5/45 INT TH,139*99*3/54 EXT L*G
Model : H2.50XM
Brand ( Hiệu ) : HYTSTER
Trọng lượng , (Kg) : 0.16
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép 129*80*2.2/50 INT TH,122*60*3/24 EXT L*G

Lá thép 129*80*2.2/50 INT TH,122*60*3/24 EXT L*G

Mã SP : VTH19425
Thông số kỹ thuật : 129*80*2.2/50 INT TH,122*60*3/24 EXT L*G
Model : D20~30S-3
Brand ( Hiệu ) : DEAWON
Trọng lượng , (Kg) : 0.16
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép 147*90.5*3/47 INT TH,157*100*1.4/8 EXT L*G

Lá thép 147*90.5*3/47 INT TH,157*100*1.4/8 EXT L*G

Mã SP : VTH19422
Thông số kỹ thuật : 147*90.5*3/47 INT TH,157*100*1.4/8 EXT L*G
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 0.16
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép 155*89*2.6/29 INT TH,161.5*100*2.3/52 EXT L*G

Lá thép 155*89*2.6/29 INT TH,161.5*100*2.3/52 EXT L*G

Mã SP : VTH19421
Thông số kỹ thuật : 155*89*2.6/29 INT TH,161.5*100*2.3/52 EXT L*G
Model : 7FD35~50A
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.16
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép 131*79*2.6/30 INT TH,139*88*2/8 EXT L*G

Lá thép 131*79*2.6/30 INT TH,139*88*2/8 EXT L*G

Mã SP : VTH19419
Part Number , S/N : 40616-20060-71
Thông số kỹ thuật : 131.6x80.0x1.6/8
Model : FM2074MP
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.16
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép 131*79*2.6/30 INT TH,143*88.5*2/6 EXT L*G

Lá thép 131*79*2.6/30 INT TH,143*88.5*2/6 EXT L*G

Mã SP : VTH19418
Thông số kỹ thuật : 131*79*2.6/30 INT TH,143*88.5*2/6 EXT L*G
Model : 7FD/G10~30'9808-0210'
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.16
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép 149.4*107.7*2.9/42 INT TH,161.3*114.3*1.8/8 EXT L*G

Lá thép 149.4*107.7*2.9/42 INT TH,161.3*114.3*1.8/8 EXT L*G

Mã SP : VTH19414
Thông số kỹ thuật : 149.4*107.7*2.9/42 INT TH,161.3*114.3*1.8/8 EXT L*G
Model : 3-4FD/G10~30'7810-8204'
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.16
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép 147.4*107*2.6/42 INT TH,161.3*114.3*1.8/8 EXT L*G

Lá thép 147.4*107*2.6/42 INT TH,161.3*114.3*1.8/8 EXT L*G

Mã SP : VTH19412
Thông số kỹ thuật : 147.4*107*2.6/42 INT TH,161.3*114.3*1.8/8 EXT L*G
Model : 3-6FD/G10~30'6F:9310-9505'
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.16
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép 156*88*2.6/37 INT TH,168*100*2/8 EXT L*G

Lá thép 156*88*2.6/37 INT TH,168*100*2/8 EXT L*G

Mã SP : VTH19411
Thông số kỹ thuật : 156*88*2.6/37 INT TH,168*100*2/8 EXT L*G
Model : FD40~50A-6/-7/-8
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 0.16
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép 158*88*2.6/37 INT TH,161.5*100*2.3/52 EXT L*G

Lá thép 158*88*2.6/37 INT TH,161.5*100*2.3/52 EXT L*G

Mã SP : VTH19410
Thông số kỹ thuật : 158*88*2.6/37 INT TH,161.5*100*2.3/52 EXT L*G
Model : FD35~50T9
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 0.16
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép 134*77*2.8/38 INT TH,152*87*3/8 EXT L*G

Lá thép 134*77*2.8/38 INT TH,152*87*3/8 EXT L*G

Mã SP : VTH19408
Thông số kỹ thuật : 134*77*2.8/38 INT TH,152*87*3/8 EXT L*G
Model : FD35~50T8.FD50~100Z7
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 0.16
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép 134*77*2.56/38 INT TH,152*87*2/8 EXT L*G

Lá thép 134*77*2.56/38 INT TH,152*87*2/8 EXT L*G

Mã SP : VTH19404
Thông số kỹ thuật : 134*77*2.56/38 INT TH,152*87*2/8 EXT L*G
Model : FD50~100Z7,HELI CPCD50~100
Brand ( Hiệu ) : TCM,HELI
Trọng lượng , (Kg) : 0.16
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép 125*68.5*3/41 INT TH,138*80*3.2/4 EXT L*G

Lá thép 125*68.5*3/41 INT TH,138*80*3.2/4 EXT L*G

Mã SP : VTH19402
Thông số kỹ thuật : 125*68.5*3/41 INT TH,138*80*3.2/4 EXT L*G
Model : FD/G20~30-12/-14/-16/-17
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 0.16
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép 125*68.5*2.6/41 INT TH,131.6*80.4*1.6/8 EXT LG

Lá thép 125*68.5*2.6/41 INT TH,131.6*80.4*1.6/8 EXT LG

Mã SP : VTH19401
Thông số kỹ thuật : 125*68.5*2.6/41 INT TH,131.6*80.4*1.6/8 EXT LG
Model : J01,J02
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Trọng lượng , (Kg) : 0.16
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép 125*68.5*2.6/41 INT TH,138*80*3.2/4 EXT LG

Lá thép 125*68.5*2.6/41 INT TH,138*80*3.2/4 EXT LG

Mã SP : VTH19398
Thông số kỹ thuật : 125*68.5*2.6/41 INT TH,138*80*3.2/4 EXT LG
Model : FD30-11
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 0.16
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép 125*68.5*2.6/41 INT TH,132*80*1.6/24 EXT LG

Lá thép 125*68.5*2.6/41 INT TH,132*80*1.6/24 EXT LG

Mã SP : VTH19396
Thông số kỹ thuật : 125*68.5*2.6/41 INT TH,132*80*1.6/24 EXT LG
Model : FD20~30T6/T3
Brand ( Hiệu ) : TCM,HELI
Trọng lượng , (Kg) : 0.16
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép 125*68.5*2.6/41 INT TH,135*81*1.8/8 EXT LG

Lá thép 125*68.5*2.6/41 INT TH,135*81*1.8/8 EXT LG

Mã SP : VTH19395
Thông số kỹ thuật : 125*68.5*2.6/41 INT TH,135*81*1.8/8 EXT LG
Model : FD20~30Z5,CPCD10~35
Brand ( Hiệu ) : TCM,HELI
Trọng lượng , (Kg) : 0.16
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép tự động Baoli

Lá thép tự động Baoli

Mã SP : VTH03405
Part Number , S/N : ZF GP21
Thông số kỹ thuật : 36T
Model : CPDS 15 18
Brand ( Hiệu ) : baoli
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép

Lá thép

Mã SP : VTH1239
Part Number , S/N : 10E-22-21320
Thông số kỹ thuật : 46t 190*132*2mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép

Lá thép

Mã SP : VTH1238
Part Number , S/N : 130-22-11320
Thông số kỹ thuật : 81t 181.4*112.8*1.7
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép

Lá thép

Mã SP : VTH1237
Part Number , S/N : 419-15-12310
Thông số kỹ thuật : 68t 173.9*110*1.7mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép

Lá thép

Mã SP : VTH1235
Part Number , S/N : 100-22-15210
Thông số kỹ thuật : 50t 220*146*2.2mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép

Lá thép

Mã SP : VTH1234
Part Number , S/N : FM4988MP
Thông số kỹ thuật : 34t 143*87*2.7mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép

Lá thép

Mã SP : VTH1233
Part Number , S/N : FE4986MP
Thông số kỹ thuật : 34t 143*87*2.2mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép

Lá thép

Mã SP : VTH1232
Part Number , S/N : 34B-15-11350
Thông số kỹ thuật : 8t 131.5*76.5*5mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép

Lá thép

Mã SP : VTH1228
Part Number , S/N : 6T9456
Thông số kỹ thuật : 60t 154.2*113.8*3.1mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép

Lá thép

Mã SP : VTH1227
Thông số kỹ thuật : 12t 183.4*118*1.6mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép

Lá thép

Mã SP : VTH1224
Part Number , S/N : 31536-16000
Thông số kỹ thuật : 8t 149.9*87.4*2.3mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép

Lá thép

Mã SP : VTH1221
Part Number , S/N : 32416-23011-71
Thông số kỹ thuật : 28T(35)139*91.2*1.6mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép

Lá thép

Mã SP : VTH1220
Part Number , S/N : 32431-22010-71
Thông số kỹ thuật : 8t 161.3*114.3*2.3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép

Lá thép

Mã SP : VTH1215
Part Number , S/N : 31534-25H00
Thông số kỹ thuật : 42t 131.4*80*2mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép

Lá thép

Mã SP : VTH1212
Part Number , S/N : 31537-40k00
Thông số kỹ thuật : 8t 131*77*3mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép

Lá thép

Mã SP : VTH1209
Part Number , S/N : 31536-25h00
Thông số kỹ thuật : 42t 131.4*80*1.6mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép

Lá thép

Mã SP : VTH1207
Part Number , S/N : 049-41481
Thông số kỹ thuật : 8t 131.6*77.2*1mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép

Lá thép

Mã SP : VTH1205
Part Number , S/N : 5141326-00
Thông số kỹ thuật : 35T(39) 136.7*60.5*1.8mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép tự động

Lá thép tự động

Mã SP : VTH1202
Part Number , S/N : 37212-20270,381-922549-1
Thông số kỹ thuật : 85t 181.4*112.4*1.7mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép HELI/TAILIFT

Lá thép HELI/TAILIFT

Mã SP : TS04-011
Part Number , S/N : 12003-42341,JDS30.042
Model : TF/FD20-30,H2000/1-3.5T,2-3T,2-3.5T,3-3.5T
Brand ( Hiệu ) : HELI/TAILIFT
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép TCM, Heli, Hangcha

Lá thép TCM, Heli, Hangcha

Mã SP : TS04-009
Part Number , S/N : 12003-42361,JDS30.020
Thông số kỹ thuật : 5
Model : ATF/FD20-30,HELI H2000/1-3.5T,JAC2-3T,2-3.5T
Brand ( Hiệu ) : TCM, Heli, Hangcha
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép TCM, Heli, Hangcha

Lá thép TCM, Heli, Hangcha

Mã SP : TS04-008
Part Number , S/N : 12003-42551,JDS30.020
Thông số kỹ thuật : 4.5
Model : ATF/FD20-30,HELI H2000/1-3.5T,
Brand ( Hiệu ) : TCM, Heli, Hangcha
Trọng lượng , (Kg) : 0.03
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép HELI,HC

Lá thép HELI,HC

Mã SP : TS04-007
Part Number , S/N : 12003-42541,JDS30.020
Model : FD20-30,HELI H2000,JAC,CPC20-35
Brand ( Hiệu ) : HELI,HC
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép HELI

Lá thép HELI

Mã SP : TS04-006
Part Number , S/N : 15943-82161
Model : HELI 8-10T
Brand ( Hiệu ) : HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép

Lá thép

Mã SP : TS04-001
Part Number , S/N : JDS30.017
Model : 2-2.5T,30HB
Trọng lượng , (Kg) : 0.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép TCM,HELI

Lá thép TCM,HELI

Mã SP : TF23-001
Part Number , S/N : 15943-83241,YQX100.075
Thông số kỹ thuật : 8t
Model : FD50-100Z8,HELI CPCD50-100,FD50-100
Brand ( Hiệu ) : TCM,HELI
Trọng lượng , (Kg) : 0.31
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép đầu bộ nồi TCM

Lá thép đầu bộ nồi TCM

Mã SP : TF10-015
Part Number , S/N : 134G3-82131
Thông số kỹ thuật : 24T
Model : TCM FD20-30T6T7T3
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 0.25
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép đầu bộ nồi MITSUBISHI

Lá thép đầu bộ nồi MITSUBISHI

Mã SP : TF10-012
Part Number , S/N : 91324-04700
Model : FD10-30N FD10-30MC FD20-30TA
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép đầu bộ nồi Hangcha

Lá thép đầu bộ nồi Hangcha

Mã SP : TF10-011
Part Number , S/N : YBS5.052
Thông số kỹ thuật : 12T
Model : CPCD-70F
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép đầu bộ nồi HELI,HC

Lá thép đầu bộ nồi HELI,HC

Mã SP : TF10-010
Part Number , S/N : YDS18.002
Thông số kỹ thuật : 8T
Model : H20001-1.8T,JAC1-1.8T,1-1.8T
Brand ( Hiệu ) : HELI,HC
Trọng lượng , (Kg) : 0.36
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép đầu bộ nồi TCM,HELI

Lá thép đầu bộ nồi TCM,HELI

Mã SP : TF10-007
Part Number , S/N : 15793-82571G,124U3-82401
Model : FD50-100Z8 CPCD50-100
Brand ( Hiệu ) : TCM,HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép đầu bộ nồi TAILIP

Lá thép đầu bộ nồi TAILIP

Mã SP : TF10-006
Part Number , S/N : 32172,32560512C
Thông số kỹ thuật : 6T
Model : FDG15-35
Brand ( Hiệu ) : TAILIP
Trọng lượng , (Kg) : 0.23
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép đầu bộ nồi HELI,HC

Lá thép đầu bộ nồi HELI,HC

Mã SP : TF10-005
Part Number , S/N : YDS45.042,15943-82471
Thông số kỹ thuật : 8T 152*87*8.7*8
Model : CPCD40-50
Brand ( Hiệu ) : HELI,HC
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép đầu bộ nồi TOYOTA

Lá thép đầu bộ nồi TOYOTA

Mã SP : TF10-004
Part Number , S/N : 32422-23330-71
Thông số kỹ thuật : 8T=5.7
Model : 7-8F10-30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.45
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép đầu bộ nồi TOYOTA

Lá thép đầu bộ nồi TOYOTA

Mã SP : TF10-003
Part Number , S/N : 32414-23330-71
Model : 7FD/G10-30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép đầu bộ nồi TCM,HELI

Lá thép đầu bộ nồi TCM,HELI

Mã SP : TF10-001
Part Number , S/N : 11243-82221
Thông số kỹ thuật : 8T
Model : FD30T3C CPCD10-35
Brand ( Hiệu ) : TCM,HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép HELI

Lá thép HELI

Mã SP : TF09-071
Part Number , S/N : 11243-82151
Thông số kỹ thuật : 8T 134.4*81*5.2/OL8
Model : HELI H2000 2-3.5
Brand ( Hiệu ) : HELI
Trọng lượng , (Kg) : 0.15
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép TOYOTA

Lá thép TOYOTA

Mã SP : TF09-069
Part Number , S/N : 32412-22030-71
Model : 3FDG33-40,5FDG33-40
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép

Lá thép

Mã SP : TF09-063
Part Number , S/N : XKCF-00491
Model : 25-33L7A
Trọng lượng , (Kg) : 0.19
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép TCM

Lá thép TCM

Mã SP : TF09-055
Part Number , S/N : 105232-207
Model : TCM 25T
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 0.25
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép KOMATSU

Lá thép KOMATSU

Mã SP : TF09-054
Thông số kỹ thuật : 70T 197*128*2mm
Model : KOMATSU WA400-3
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 0.25
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép TCM

Lá thép TCM

Mã SP : TF09-053
Thông số kỹ thuật : 34T 87*51*1.2mm
Model : TCM/FD30
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép HYTSTER

Lá thép HYTSTER

Mã SP : TF09-050
Part Number , S/N : 334417
Thông số kỹ thuật : 68T 139.2*98.6*3.0mm
Model : H2.0-3.2XM(T078)/H3.5-5.0XM(-T089M05669)
Brand ( Hiệu ) : HYTSTER
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 »