Lá thép xe nâng HYTSTER 133.1x92.7x2.5/45 INT TH,139x99x3/54 EXT LG

Lá thép xe nâng HYTSTER 133.1x92.7x2.5/45 INT TH,139x99x3/54 EXT LG

Mã SP : VTH19426
Thông số kỹ thuật : 133.1x92.7x2.5/45 INT TH,139x99x3/54 EXT LG
Model : H2.50XM
Brand ( Hiệu ) : HYTSTER
Trọng lượng , (Kg) : 0.16
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép xe nâng DEAWON 129x80x2.2/50 INT TH,122x60x3/24 EXT LG

Lá thép xe nâng DEAWON 129x80x2.2/50 INT TH,122x60x3/24 EXT LG

Mã SP : VTH19425
Thông số kỹ thuật : 129x80x2.2/50 INT TH,122x60x3/24 EXT LG
Model : D20~30S-3
Brand ( Hiệu ) : DEAWON
Trọng lượng , (Kg) : 0.16
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép xe nâng KOMATSU 147x90.5x3/47 INT TH,157x100x1.4/8 EXT LG

Lá thép xe nâng KOMATSU 147x90.5x3/47 INT TH,157x100x1.4/8 EXT LG

Mã SP : VTH19422
Thông số kỹ thuật : 147x90.5x3/47 INT TH,157x100x1.4/8 EXT LG
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 0.16
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép xe nâng TOYOTA 155x89x2.6/29 INT TH,161.5x100x2.3/52 EXT LG

Lá thép xe nâng TOYOTA 155x89x2.6/29 INT TH,161.5x100x2.3/52 EXT LG

Mã SP : VTH19421
Thông số kỹ thuật : 155x89x2.6/29 INT TH,161.5x100x2.3/52 EXT LG
Model : 7FD35~50A
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.16
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép 131*79*2.6/30 INT TH,139*88*2/8 EXT L*G

Lá thép 131*79*2.6/30 INT TH,139*88*2/8 EXT L*G

Mã SP : VTH19419
Part Number , S/N : 40616-20060-71
Thông số kỹ thuật : 131.6x80.0x1.6/8
Model : FM2074MP
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.16
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép xe nâng TOYOTA 131x79x2.6/30 INT TH,143x88.5x2/6 EXT LG

Lá thép xe nâng TOYOTA 131x79x2.6/30 INT TH,143x88.5x2/6 EXT LG

Mã SP : VTH19418
Thông số kỹ thuật : 131x79x2.6/30 INT TH,143x88.5x2/6 EXT LG
Model : 7FD/G10~30'9808-0210'
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.16
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép xe nâng TOYOTA 149.4x107.7x2.9/42 INT TH,161.3x114.3x1.8/8 EXT LG

Lá thép xe nâng TOYOTA 149.4x107.7x2.9/42 INT TH,161.3x114.3x1.8/8 EXT LG

Mã SP : VTH19414
Thông số kỹ thuật : 149.4x107.7x2.9/42 INT TH,161.3x114.3x1.8/8 EXT LG
Model : 3-4FD/G10~30'7810-8204'
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.16
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép xe nâng TOYOTA 147.4x107x2.6/42 INT TH,161.3x114.3x1.8/8 EXT LG

Lá thép xe nâng TOYOTA 147.4x107x2.6/42 INT TH,161.3x114.3x1.8/8 EXT LG

Mã SP : VTH19412
Thông số kỹ thuật : 147.4x107x2.6/42 INT TH,161.3x114.3x1.8/8 EXT LG
Model : 3-6FD/G10~30'6F:9310-9505'
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.16
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép xe nâng TCM 156x88x2.6/37 INT TH,168x100x2/8 EXT LG

Lá thép xe nâng TCM 156x88x2.6/37 INT TH,168x100x2/8 EXT LG

Mã SP : VTH19411
Thông số kỹ thuật : 156x88x2.6/37 INT TH,168x100x2/8 EXT LG
Model : FD40~50A-6/-7/-8
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 0.16
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép xe nâng TCM 158x88x2.6/37 INT TH,161.5x100x2.3/52 EXT LG

Lá thép xe nâng TCM 158x88x2.6/37 INT TH,161.5x100x2.3/52 EXT LG

Mã SP : VTH19410
Thông số kỹ thuật : 158x88x2.6/37 INT TH,161.5x100x2.3/52 EXT LG
Model : FD35~50T9
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 0.16
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép xe nâng TCM 134x77x2.8/38 INT TH,152x87x3/8 EXT LG

Lá thép xe nâng TCM 134x77x2.8/38 INT TH,152x87x3/8 EXT LG

Mã SP : VTH19408
Thông số kỹ thuật : 134x77x2.8/38 INT TH,152x87x3/8 EXT LG
Model : FD35~50T8.FD50~100Z7
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 0.16
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép xe nâng TCM,HELI 134x77x2.56/38 INT TH,152x87x2/8 EXT LG

Lá thép xe nâng TCM,HELI 134x77x2.56/38 INT TH,152x87x2/8 EXT LG

Mã SP : VTH19404
Thông số kỹ thuật : 134x77x2.56/38 INT TH,152x87x2/8 EXT LG
Model : FD50~100Z7,HELI CPCD50~100
Brand ( Hiệu ) : TCM,HELI
Trọng lượng , (Kg) : 0.16
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép xe nâng KOMATSU 125x68.5x3/41 INT TH,138x80x3.2/4 EXT LG

Lá thép xe nâng KOMATSU 125x68.5x3/41 INT TH,138x80x3.2/4 EXT LG

Mã SP : VTH19402
Thông số kỹ thuật : 125x68.5x3/41 INT TH,138x80x3.2/4 EXT LG
Model : FD/G20~30-12/-14/-16/-17
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 0.16
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép xe nâng NISSAN 125x68.5x2.6/41 INT TH,131.6x80.4x1.6/8 EXT LG

Lá thép xe nâng NISSAN 125x68.5x2.6/41 INT TH,131.6x80.4x1.6/8 EXT LG

Mã SP : VTH19401
Thông số kỹ thuật : 125x68.5x2.6/41 INT TH,131.6x80.4x1.6/8 EXT LG
Model : J01,J02
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Trọng lượng , (Kg) : 0.16
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép xe nâng KOMATSU 125x68.5x2.6/41 INT TH,138x80x3.2/4 EXT LG

Lá thép xe nâng KOMATSU 125x68.5x2.6/41 INT TH,138x80x3.2/4 EXT LG

Mã SP : VTH19398
Thông số kỹ thuật : 125x68.5x2.6/41 INT TH,138x80x3.2/4 EXT LG
Model : FD30-11
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 0.16
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép xe nâng TCM, HELI 125x68.5x2.6/41 INT TH,132x80x1.6/24 EXT LG

Lá thép xe nâng TCM, HELI 125x68.5x2.6/41 INT TH,132x80x1.6/24 EXT LG

Mã SP : VTH19396
Thông số kỹ thuật : 125x68.5x2.6/41 INT TH,132x80x1.6/24 EXT LG
Model : FD20~30T6/T3
Brand ( Hiệu ) : TCM,HELI
Trọng lượng , (Kg) : 0.16
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép xe nâng TCM, HELI 125x68.5x2.6/41 INT TH,135x81x1.8/8 EXT LG

Lá thép xe nâng TCM, HELI 125x68.5x2.6/41 INT TH,135x81x1.8/8 EXT LG

Mã SP : VTH19395
Thông số kỹ thuật : 125x68.5x2.6/41 INT TH,135x81x1.8/8 EXT LG
Model : FD20~30Z5,CPCD10~35
Brand ( Hiệu ) : TCM,HELI
Trọng lượng , (Kg) : 0.16
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép tự động xe nâng BAOLI

Lá thép tự động xe nâng BAOLI

Mã SP : VTH03405
Part Number , S/N : ZF GP21
Thông số kỹ thuật : 36T
Model : CPDS 15 18
Brand ( Hiệu ) : baoli
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép xe nâng 46t 190x132x2

Lá thép xe nâng 46t 190x132x2

Mã SP : VTH1239
Part Number , S/N : 10E-22-21320
Thông số kỹ thuật : 46t 190x132x2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép xe nâng 81t 181.4x112.8x1.7

Lá thép xe nâng 81t 181.4x112.8x1.7

Mã SP : VTH1238
Part Number , S/N : 130-22-11320
Thông số kỹ thuật : 81t 181.4x112.8x1.7
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép xe nâng 68t 173.9x110x1.7

Lá thép xe nâng 68t 173.9x110x1.7

Mã SP : VTH1237
Part Number , S/N : 419-15-12310
Thông số kỹ thuật : 68t 173.9x110x1.7
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép xe nâng 50t 220x146x2.2

Lá thép xe nâng 50t 220x146x2.2

Mã SP : VTH1235
Part Number , S/N : 100-22-15210
Thông số kỹ thuật : 50t 220x146x2.2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép xe nâng 34t 143x87x2.7

Lá thép xe nâng 34t 143x87x2.7

Mã SP : VTH1234
Part Number , S/N : FM4988MP
Thông số kỹ thuật : 34t 143x87x2.7
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép xe nâng 34t 143x87x2.2

Lá thép xe nâng 34t 143x87x2.2

Mã SP : VTH1233
Part Number , S/N : FE4986MP
Thông số kỹ thuật : 34t 143x87x2.2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép xe nâng 8t 131.5x76.5x5

Lá thép xe nâng 8t 131.5x76.5x5

Mã SP : VTH1232
Part Number , S/N : 34B-15-11350
Thông số kỹ thuật : 8t 131.5x76.5x5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép xe nâng 60t 154.2x113.8x3.1

Lá thép xe nâng 60t 154.2x113.8x3.1

Mã SP : VTH1228
Part Number , S/N : 6T9456
Thông số kỹ thuật : 60t 154.2x113.8x3.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép xe nâng 12t 183.4x118x1.6

Lá thép xe nâng 12t 183.4x118x1.6

Mã SP : VTH1227
Thông số kỹ thuật : 12t 183.4x118x1.6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép xe nâng 8t 149.9x87.4x2.3

Lá thép xe nâng 8t 149.9x87.4x2.3

Mã SP : VTH1224
Part Number , S/N : 31536-16000
Thông số kỹ thuật : 8t 149.9x87.4x2.3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép xe nâng 28T(35)139x91.2x1.6

Lá thép xe nâng 28T(35)139x91.2x1.6

Mã SP : VTH1221
Part Number , S/N : 32416-23011-71
Thông số kỹ thuật : 28T(35)139x91.2x1.6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép xe nâng 8t 161.3x114.3x2.3

Lá thép xe nâng 8t 161.3x114.3x2.3

Mã SP : VTH1220
Part Number , S/N : 32431-22010-71
Thông số kỹ thuật : 8t 161.3x114.3x2.3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép xe nâng 42t 131.4x80x2

Lá thép xe nâng 42t 131.4x80x2

Mã SP : VTH1215
Part Number , S/N : 31534-25H00
Thông số kỹ thuật : 42t 131.4x80x2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép xe nâng 8t 131x77x3

Lá thép xe nâng 8t 131x77x3

Mã SP : VTH1212
Part Number , S/N : 31537-40k00
Thông số kỹ thuật : 8t 131x77x3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép xe nâng 42t 131.4x80x1.6

Lá thép xe nâng 42t 131.4x80x1.6

Mã SP : VTH1209
Part Number , S/N : 31536-25h00
Thông số kỹ thuật : 42t 131.4x80x1.6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép xe nâng 8t 131.6x77.2x1

Lá thép xe nâng 8t 131.6x77.2x1

Mã SP : VTH1207
Part Number , S/N : 049-41481
Thông số kỹ thuật : 8t 131.6x77.2x1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép xe nâng 35T(39) 136.7x60.5x1.8

Lá thép xe nâng 35T(39) 136.7x60.5x1.8

Mã SP : VTH1205
Part Number , S/N : 5141326-00
Thông số kỹ thuật : 35T(39) 136.7x60.5x1.8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép tự động xe nâng 85t 181.4x112.4x1.7

Lá thép tự động xe nâng 85t 181.4x112.4x1.7

Mã SP : VTH1202
Part Number , S/N : 37212-20270,381-922549-1
Thông số kỹ thuật : 85t 181.4x112.4x1.7
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép xe nâng HELI/TAILIFT

Lá thép xe nâng HELI/TAILIFT

Mã SP : TS04-011
Part Number , S/N : 12003-42341,JDS30.042
Model : TF/FD20-30,H2000/1-3.5T,2-3T,2-3.5T,3-3.5T
Brand ( Hiệu ) : HELI/TAILIFT
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép xe nâng TCM, Heli, Hangcha

Lá thép xe nâng TCM, Heli, Hangcha

Mã SP : TS04-009
Part Number , S/N : 12003-42361,JDS30.020
Thông số kỹ thuật : 5
Model : ATF/FD20-30,HELI H2000/1-3.5T,JAC2-3T,2-3.5T
Brand ( Hiệu ) : TCM, Heli, Hangcha
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép xe nâng TCM, Heli, Hangcha

Lá thép xe nâng TCM, Heli, Hangcha

Mã SP : TS04-008
Part Number , S/N : 12003-42551,JDS30.020
Thông số kỹ thuật : 4.5
Model : ATF/FD20-30,HELI H2000/1-3.5T,
Brand ( Hiệu ) : TCM, Heli, Hangcha
Trọng lượng , (Kg) : 0.03
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép xe nâng HELI,HC

Lá thép xe nâng HELI,HC

Mã SP : TS04-007
Part Number , S/N : 12003-42541,JDS30.020
Model : FD20-30,HELI H2000,JAC,CPC20-35
Brand ( Hiệu ) : HELI,HC
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép xe nâng HELI 15943-82161

Lá thép xe nâng HELI 15943-82161

Mã SP : TS04-006
Part Number , S/N : 15943-82161
Model : HELI 8-10T
Brand ( Hiệu ) : HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép xe nâng JDS30.017

Lá thép xe nâng JDS30.017

Mã SP : TS04-001
Part Number , S/N : JDS30.017
Model : 2-2.5T,30HB
Trọng lượng , (Kg) : 0.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép xe nâng TCM,HELI

Lá thép xe nâng TCM,HELI

Mã SP : TF23-001
Part Number , S/N : 15943-83241,YQX100.075
Thông số kỹ thuật : 8t
Model : FD50-100Z8,HELI CPCD50-100,FD50-100
Brand ( Hiệu ) : TCM,HELI
Trọng lượng , (Kg) : 0.31
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép đầu bộ nồi xe nâng TCM

Lá thép đầu bộ nồi xe nâng TCM

Mã SP : TF10-015
Part Number , S/N : 134G3-82131
Thông số kỹ thuật : 24T
Model : TCM FD20-30T6T7T3
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 0.25
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép đầu bộ nồi xe nâng MITSUBISHI

Lá thép đầu bộ nồi xe nâng MITSUBISHI

Mã SP : TF10-012
Part Number , S/N : 91324-04700
Model : FD10-30N FD10-30MC FD20-30TA
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép đầu bộ nồi xe nâng Hangcha

Lá thép đầu bộ nồi xe nâng Hangcha

Mã SP : TF10-011
Part Number , S/N : YBS5.052
Thông số kỹ thuật : 12T
Model : CPCD-70F
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép đầu bộ nồi xe nâng HELI,HC

Lá thép đầu bộ nồi xe nâng HELI,HC

Mã SP : TF10-010
Part Number , S/N : YDS18.002
Thông số kỹ thuật : 8T
Model : H20001-1.8T,JAC1-1.8T,1-1.8T
Brand ( Hiệu ) : HELI,HC
Trọng lượng , (Kg) : 0.36
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép đầu bộ nồi xe nâng TCM,HELI

Lá thép đầu bộ nồi xe nâng TCM,HELI

Mã SP : TF10-007
Part Number , S/N : 15793-82571G,124U3-82401
Model : FD50-100Z8 CPCD50-100
Brand ( Hiệu ) : TCM,HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép đầu bộ nồi xe nâng TAILIP

Lá thép đầu bộ nồi xe nâng TAILIP

Mã SP : TF10-006
Part Number , S/N : 32172,32560512C
Thông số kỹ thuật : 6T
Model : FDG15-35
Brand ( Hiệu ) : TAILIP
Trọng lượng , (Kg) : 0.23
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép đầu bộ nồi xe nâng HELI,HC

Lá thép đầu bộ nồi xe nâng HELI,HC

Mã SP : TF10-005
Part Number , S/N : YDS45.042,15943-82471
Thông số kỹ thuật : 8T 152*87*8.7*8
Model : CPCD40-50
Brand ( Hiệu ) : HELI,HC
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép đầu bộ nồi xe nâng TOYOTA

Lá thép đầu bộ nồi xe nâng TOYOTA

Mã SP : TF10-004
Part Number , S/N : 32422-23330-71
Thông số kỹ thuật : 8T=5.7
Model : 7-8F10-30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.45
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép đầu bộ nồi xe nâng TOYOTA

Lá thép đầu bộ nồi xe nâng TOYOTA

Mã SP : TF10-003
Part Number , S/N : 32414-23330-71
Model : 7FD/G10-30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép đầu bộ nồi xe nâng TCM,HELI

Lá thép đầu bộ nồi xe nâng TCM,HELI

Mã SP : TF10-001
Part Number , S/N : 11243-82221
Thông số kỹ thuật : 8T
Model : FD30T3C CPCD10-35
Brand ( Hiệu ) : TCM,HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép xe nâng HELI 8T 134.4x81x5.2/OL8

Lá thép xe nâng HELI 8T 134.4x81x5.2/OL8

Mã SP : TF09-071
Part Number , S/N : 11243-82151
Thông số kỹ thuật : 8T 134.4x81x5.2/OL8
Model : HELI H2000 2-3.5
Brand ( Hiệu ) : HELI
Trọng lượng , (Kg) : 0.15
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép xe nâng TOYOTA

Lá thép xe nâng TOYOTA

Mã SP : TF09-069
Part Number , S/N : 32412-22030-71
Model : 3FDG33-40,5FDG33-40
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép xe nâng XKCF-00491

Lá thép xe nâng XKCF-00491

Mã SP : TF09-063
Part Number , S/N : XKCF-00491
Model : 25-33L7A
Trọng lượng , (Kg) : 0.19
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép xe nâng TCM 105232-207

Lá thép xe nâng TCM 105232-207

Mã SP : TF09-055
Part Number , S/N : 105232-207
Model : TCM 25T
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 0.25
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép xe nâng KOMATSU 70T 197x128x2

Lá thép xe nâng KOMATSU 70T 197x128x2

Mã SP : TF09-054
Thông số kỹ thuật : 70T 197x128x2
Model : KOMATSU WA400-3
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 0.25
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép xe nâng TCM 34T 87x51x1.2

Lá thép xe nâng TCM 34T 87x51x1.2

Mã SP : TF09-053
Thông số kỹ thuật : 34T 87x51x1.2
Model : TCM/FD30
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá thép xe nâng HYTSTER 68T 139.2x98.6x3.0

Lá thép xe nâng HYTSTER 68T 139.2x98.6x3.0

Mã SP : TF09-050
Part Number , S/N : 334417
Thông số kỹ thuật : 68T 139.2x98.6x3.0
Model : H2.0-3.2XM(T078)/H3.5-5.0XM(-T089M05669)
Brand ( Hiệu ) : HYTSTER
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 »