Bảo hành online

Hướng dẫn kích hoạt

- Nhập số serial, mã cào từ sản phẩm
- Nhập các thông tin còn lại theo thông tin của bạn
- Nhấn kích hoạt và chờ kết quả

Xem trạng thái bảo hành