Heo thắng con xe nâng 1 tấn - 25 tấn

Giá: 420.000 đ
Mã SP : GZLQ
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng

Nhản hiệu xe nâng

Xe nâng vân thiên hùng

Xe nâng Vân Thiên Hùng

hệ thống gầm + hộp số xe nâng

Xe nâng Vân Thiên Hùng

Heo thắng con xe nâng

Heo thắng con xe nâng

Xe nâng Vân Thiên Hùng

Sản phẩm cùng loại

Heo thắng con xe nâng

Heo thắng con xe nâng

Mã SP : VTH49759
Part Number , S/N : 950000
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Heo thắng con xe nâng SHINKO 17536

Heo thắng con xe nâng SHINKO 17536

Mã SP : VTH48329
Part Number , S/N : 17536
Model : 17536
Brand ( Hiệu ) : SHINKO
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

heo thắng con xe nâng KOMATSU FD/G20-30-11

heo thắng con xe nâng KOMATSU FD/G20-30-11

Mã SP : VTH27539
Part Number , S/N : FD/G20-30-11
Model : FD/G20-30-11
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 0.3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Heo thắng con cong xe nâng TOYOTA 5-6FDA50

Heo thắng con cong xe nâng TOYOTA 5-6FDA50

Mã SP : VTH27531
Part Number , S/N : 5-6FDA50
Model : 5-6FDA50
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Heo thắng con xe nâng TOYOTA 3-6F/33,38 RH/LH,7F35/RH/LH

Heo thắng con xe nâng TOYOTA 3-6F/33,38 RH/LH,7F35/RH/LH

Mã SP : VTH27528
Part Number , S/N : 3-6F/33,35,38 RH/LH,7F35(9812-0708)/RH/LH,FD40-2/R
Model : 3-6F/33,35,38 RH/LH,7F35(9812-0708)/RH/LH,FD40-2/R
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Heo thắng con công xe nâng HELI FD35~50,FG35~50,FG35~50A-7/-8

Heo thắng con công xe nâng HELI FD35~50,FG35~50,FG35~50A-7/-8

Mã SP : VTH21185
Part Number , S/N : FD35~50,FD40K,FG35~50,FG40K,FD35~50A-7/-8,FG35~50A-7/-8,TCM SD20~25Z6/T8/T9,Heli,HC
Model : FD35~50,FD40K,FG35~50,FG40K,FD35~50A-7/-8,FG35~50A-7/-8,TCM SD20~25Z6/T8/T9
Brand ( Hiệu ) : HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Heo thắng con xe nâng TOYOTA 3-3FD30'5F:8608-9209

Heo thắng con xe nâng TOYOTA 3-3FD30'5F:8608-9209

Mã SP : VTH19423
Part Number , S/N : 3-3FD30'5F:8608-9209'
Model : 3-3FD30'5F:8608-9209'
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 1.96
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Heo thắng con xe nâng HELI CQD16~20

Heo thắng con xe nâng HELI CQD16~20

Mã SP : VTH19420
Part Number , S/N : CQD16~20
Model : CQD16~20
Brand ( Hiệu ) : HELI
Trọng lượng , (Kg) : 2
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Heo thắng con xe nâng TCM FD115~135-2,FD150-2S, FD115~16S-3

Heo thắng con xe nâng TCM FD115~135-2,FD150-2S, FD115~16S-3

Mã SP : VTH19417
Part Number , S/N : FD115~135-2,FD150-2S, FD115~16S-3, FD135~160S-4
Model : FD115~135-2,FD150-2S, FD115~16S-3, FD135~160S-4
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 1.96
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Heo thắng con xe nâng TOYOTA,TCM 5FD/G50~70, FD50~70Z8

Heo thắng con xe nâng TOYOTA,TCM 5FD/G50~70, FD50~70Z8

Mã SP : VTH19413
Part Number , S/N : 5FD/G50~70, FD50~70Z8
Model : 5FD/G50~70, FD50~70Z8
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA,TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Heo thắng con xe nâng TCM, Heli FD45~50T8/T9, CPCD40~50

Heo thắng con xe nâng TCM, Heli FD45~50T8/T9, CPCD40~50

Mã SP : VTH19409
Part Number , S/N : FD45~50T8/T9, CPCD40~50
Model : FD45~50T8/T9, CPCD40~50
Brand ( Hiệu ) : TCM, Heli
Trọng lượng , (Kg) : 0.64
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Heo thắng con xe nâng TCM,KOMATSU FD/G30T3, FD/G20~30-15/-16/-17

Heo thắng con xe nâng TCM,KOMATSU FD/G30T3, FD/G20~30-15/-16/-17

Mã SP : VTH19405
Part Number , S/N : FD/G30T3, FD/G20~30-15/-16/-17
Thông số kỹ thuật : hydraulic oil type
Model : FD/G30T3, FD/G20~30-15/-16/-17
Brand ( Hiệu ) : TCM,KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Heo thắng con xe nâng TCM, JAC FD/G30T6/T7, FB30-6/-7 CPC(D)30~40

Heo thắng con xe nâng TCM, JAC FD/G30T6/T7, FB30-6/-7 CPC(D)30~40

Mã SP : VTH19403
Model : FD/G30T6/T7, FB30-6/-7 CPC(D)30~40
Brand ( Hiệu ) : TCM, JAC
Trọng lượng , (Kg) : 0.64
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Heo thắng con xe nâng TCM,TOYOTA FD20~25T3, 7-8F20~30, 7FB20~30

Heo thắng con xe nâng TCM,TOYOTA FD20~25T3, 7-8F20~30, 7FB20~30

Mã SP : VTH19400
Part Number , S/N : FD20~25T3, 7-8F20~30, 7FB20~30
Model : FD20~25T3, 7-8F20~30, 7FB20~30
Brand ( Hiệu ) : TCM,TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.54
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Xuất xứ : Chính hãng
450.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tăng thắng xe nâng TCM

Tăng thắng xe nâng TCM

Mã SP : VTH19311
Part Number , S/N : FD50~70Z8, CPCD50~70
Thông số kỹ thuật : Contain piston
Model : FD50~70Z8, CPCD50~70
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 0.25
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cúp ben xe nâng TCM

Cúp ben xe nâng TCM

Mã SP : VTH19267
Part Number , S/N : FD15T12/T19, FB15-7, CPCD10~18
Model : FD15T12/T19, FB15-7, CPCD10~18
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá