Khớp nối dùng cho bơm thủy lực 40 răng

Giá: Liên hệ
Mã SP : VTH107799

Size

d1, d2 max
[mm]

TKN
[Nm ]

Tmax
[Nm]

Nmax
[1/min]

D
[mm]

L6
[mm]

14

14

10

20

14000

40

37

19

19

16

32

11800

48

37

24

24

20

40

10600

52

41

28

28

45

90

8500

66

46

32

32

60

120

7500

76

48

38

38

80

160

6700

83

48

42

42

100

200

6000

92

50

48

48

140

280

5600

95

50

55

55

240

480

4800

114

58

65

65

380

760

4000

132

68

Xe nâng vân thiên hùng

Xe nâng Vân Thiên Hùng

Xe nâng Vân Thiên Hùng

Xe nâng Vân Thiên Hùng

Sản phẩm cùng loại

Khớp nối dùng cho bơm thủy lực 42 răng

Khớp nối dùng cho bơm thủy lực 40 răng

Giá: Liên hệ
Mã SP : VTH107799
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Khớp nối dùng cho bơm thủy lực 38 răng

Khớp nối dùng cho bơm thủy lực 40 răng

Giá: Liên hệ
Mã SP : VTH107799
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Khớp nối dùng cho bơm thủy lực BoWex nylon AS125 270x134

Khớp nối dùng cho bơm thủy lực 40 răng

Giá: Liên hệ
Mã SP : VTH107799
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Khớp nối dùng cho bơm thủy lực BoWex nylon AS100 210x102

Khớp nối dùng cho bơm thủy lực 40 răng

Giá: Liên hệ
Mã SP : VTH107799
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Khớp nối dùng cho bơm thủy lực BoWex nylon AS80 178x93

Khớp nối dùng cho bơm thủy lực 40 răng

Giá: Liên hệ
Mã SP : VTH107799
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Khớp nối dùng cho bơm thủy lực BoWex nylon AS65 132x68

Khớp nối dùng cho bơm thủy lực 40 răng

Giá: Liên hệ
Mã SP : VTH107799
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Khớp nối dùng cho bơm thủy lực BoWex nylon AS55 114x58

Khớp nối dùng cho bơm thủy lực 40 răng

Giá: Liên hệ
Mã SP : VTH107799
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Khớp nối dùng cho bơm thủy lực BoWex nylon AS48 95x50

Khớp nối dùng cho bơm thủy lực 40 răng

Giá: Liên hệ
Mã SP : VTH107799
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Khớp nối dùng cho bơm thủy lực BoWex nylon AS42 92x50

Khớp nối dùng cho bơm thủy lực 40 răng

Giá: Liên hệ
Mã SP : VTH107799
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Khớp nối dùng cho bơm thủy lực BoWex nylon AS38 83x48

Khớp nối dùng cho bơm thủy lực 40 răng

Giá: Liên hệ
Mã SP : VTH107799
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Khớp nối dùng cho bơm thủy lực BoWex nylon AS32 76x48

Khớp nối dùng cho bơm thủy lực 40 răng

Giá: Liên hệ
Mã SP : VTH107799
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Khớp nối dùng cho bơm thủy lực BoWex nylon AS28 66x46

Khớp nối dùng cho bơm thủy lực 40 răng

Giá: Liên hệ
Mã SP : VTH107799
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Khớp nối dùng cho bơm thủy lực BoWex nylon AS14 40x37

Khớp nối dùng cho bơm thủy lực 40 răng

Giá: Liên hệ
Mã SP : VTH107799
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá