Phốt J-220 220x240x8/15 220*240*8/15 ( màu đen )

Giá: Liên hệ
Mã SP : VTH109501
Model : 30x44x11
Kích thước (D x R x C) mm: 30x44x11 30*44*11
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng

Phốt xe nâng

kiểu phốt xe nâng

Kết quả hình ảnh cho TC Oil Seals

Phốt TC xe nâng

Hệ thống phốt xe nâng

Phốt xe nâng

Phốt TC xe nâng

TC Con Dấu Dầu Mô Hình Nos

 

58*76*12 60*85*12 63*80*10 70*90*10 75*90*12 83*110*13 100*115*13 120*140*10 140*200*12 165*180*15 200*230*15
58*78*12 60*85*13 63*80*12 70*90*12 75*95*12 84*100*10 100*120*10 120*140*14 145*165*14 165*185*14 200*240*18
58*80*12 60*90*10 63*88*12 70*90*13 75*95*13 85*100*10 100*125*10 120*140*15 145*175*14 165*190*13 200*240*20
58*82*10 60*90*12 63*90*12 70*92*10 75*100*7 85*120*10 100*130*13 120*150*13 145*175*15 165*200*15 200*250*18
58*85*8 60*90*13 63*100*13 70*95*12 75*100*12 85*120*12 100*130*15 120*170*13 150*165*12 170*190*14 200*250*20
58*85*10 60*100*10 64*84*11 70*95*13 75*100*13 85*120*13 100*135*12 120*180*14 150*180*13 175*200*15 210*240*15
58*85*12 60*100*12 64*85*10 70*96*13 75*110*13 85*125*12 100*135*15 120*180*15 150*180*14 170*200*16 210*245*18
58*90*10 60*100*13 64*90*13 70*100*12 75*115*9.5 85*125*13 100*140*12 125*160*15 150*190*12 170*220*15 210*255*16
58*90*13 62*70*12 65*75*10 70*100*13 75*118*12 85*140*12 100*140*12 127*150*14 150*190*15 175*200*15 210*270*16
60*70*10 62*75*7 65*75*12 70*100*14 75*120*10 85*140*13 100*140*13 130*140*12 150*210*15 175*210*15 220*250*18
60*70*12 62*75*12 65*79*7 70*120*13 75*120*13 87*115*13 100*150*10 130*150*15 150*225*12 175*220*15 220*250*20
60*72*10 62*77*9 65*80*8 70*125*12 75*125*12 90*100*7 100*155*14 130*160*14 155*175*13 175*220*18 220*260*16
60*72*12 62*80*12 65*80*10 70*135*7 77*100*11 90*100*12 100*155*16 130*160*15 155*180*10 180*200*15 230*236*15
60*74*8 62*80*12 65*80*12 72*88*8 78*92*10 90*120*12 110*130*10 130*170*15 155*180*13 180*200*18 240*280*20
60*74*10 62*83*10 65*83*12 72*92*12 78*100*13 90*120*15 110*135*12 130*180*14 155*185*15 180*210*15 250*285*18
60*75*8 62*85*10 65*88*10 72*94*10 78*115*13 90*140*10 110*135*14 135*155*14 155*185*16 180*215*14 260*300*18
60*75*9 62*85*12 65*88*12 72*95*13 78*125*10 92*100*10 110*140*12 135*160*15 160*180*10 180*215*15 265*310*10
60*75*10 62*85*13 65*90*12 72*96*9 80*95*12 95*120*8 110*140*14 135*165*12 160*180*12 185*220*15 270*310*16
60*75*12 62*93*12 65*90*13 72*96*10 80*100*10 95*120*10 110*145*13 140*160*13 160*185*10 190*215*18 270*320*18
60*80*8 62*93*16 68*95*13 72*100*13 80*108*10 95*120*12 110*150*13 140*160*14 160*190*14 190*220*18 280*320*18
60*80*9 62*100*10 68*110*13 72*105*13 80*110*13 95*130*12 110*150*14 140*160*15 160*190*15 190*230*15 280*320*20
60*80*10 62*100*12 69*89*13 73*97*12 80*115*12 95*130*13 110*170*13 140*165*15 160*190*16 190*240*18 300*330*18
60*80*12 62*110*10 70*80*7 74*95*8 80*130*15 95*145*10 115*130*12 140*170*14 160*200*15 195*230*15 310*354*20
60*82*12 62*110*13 70*82*10 74*100*13 82*100*10 98*130*12 115*140*15 140*170*15 160*200*16 195*235*16 320*350*20
60*85*10 63*80*9 70*82*12 75*90*10 82*105*10 100*110*12 115*150*12 140*170*16 160*225*14 2

Phốt

Sản phẩm cùng loại

Phốt O-ring A242 101.19x3.53 101.19*3.53

Phốt J-220 220x240x8/15 220*240*8/15 ( màu đen )

Giá: Liên hệ
Mã SP : VTH109501
Model : 30x44x11
Kích thước (D x R x C) mm: 30x44x11 30*44*11
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt O-ring A241 98.02x3.53 98.02*3.53

Phốt J-220 220x240x8/15 220*240*8/15 ( màu đen )

Giá: Liên hệ
Mã SP : VTH109501
Model : 30x44x11
Kích thước (D x R x C) mm: 30x44x11 30*44*11
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt O-ring A240 94.84x3.53 94.84*3.53

Phốt J-220 220x240x8/15 220*240*8/15 ( màu đen )

Giá: Liên hệ
Mã SP : VTH109501
Model : 30x44x11
Kích thước (D x R x C) mm: 30x44x11 30*44*11
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt O-ring A239 91.67x3.53 91.67*3.53

Phốt J-220 220x240x8/15 220*240*8/15 ( màu đen )

Giá: Liên hệ
Mã SP : VTH109501
Model : 30x44x11
Kích thước (D x R x C) mm: 30x44x11 30*44*11
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt O-ring A238 88.49x3.53 88.49*3.53

Phốt J-220 220x240x8/15 220*240*8/15 ( màu đen )

Giá: Liên hệ
Mã SP : VTH109501
Model : 30x44x11
Kích thước (D x R x C) mm: 30x44x11 30*44*11
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt O-ring A237 85.32x3.53 85.32*3.53

Phốt J-220 220x240x8/15 220*240*8/15 ( màu đen )

Giá: Liên hệ
Mã SP : VTH109501
Model : 30x44x11
Kích thước (D x R x C) mm: 30x44x11 30*44*11
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt O-ring A236 82.14x3.53 82.14*3.53

Phốt J-220 220x240x8/15 220*240*8/15 ( màu đen )

Giá: Liên hệ
Mã SP : VTH109501
Model : 30x44x11
Kích thước (D x R x C) mm: 30x44x11 30*44*11
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt O-ring A235 78.97x3.53 78.97*3.53

Phốt J-220 220x240x8/15 220*240*8/15 ( màu đen )

Giá: Liên hệ
Mã SP : VTH109501
Model : 30x44x11
Kích thước (D x R x C) mm: 30x44x11 30*44*11
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt O-ring A234 75.79x3.53 75.79*3.53

Phốt J-220 220x240x8/15 220*240*8/15 ( màu đen )

Giá: Liên hệ
Mã SP : VTH109501
Model : 30x44x11
Kích thước (D x R x C) mm: 30x44x11 30*44*11
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt O-ring A233 72.62x3.53 72.62*3.53

Phốt J-220 220x240x8/15 220*240*8/15 ( màu đen )

Giá: Liên hệ
Mã SP : VTH109501
Model : 30x44x11
Kích thước (D x R x C) mm: 30x44x11 30*44*11
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt O-ring A232 69.44x3.53 69.44*3.53

Phốt J-220 220x240x8/15 220*240*8/15 ( màu đen )

Giá: Liên hệ
Mã SP : VTH109501
Model : 30x44x11
Kích thước (D x R x C) mm: 30x44x11 30*44*11
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt O-ring A231 66.27x3.53 66.27*3.53

Phốt J-220 220x240x8/15 220*240*8/15 ( màu đen )

Giá: Liên hệ
Mã SP : VTH109501
Model : 30x44x11
Kích thước (D x R x C) mm: 30x44x11 30*44*11
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt O-ring A230 63.09x3.53 63.09*3.53

Phốt J-220 220x240x8/15 220*240*8/15 ( màu đen )

Giá: Liên hệ
Mã SP : VTH109501
Model : 30x44x11
Kích thước (D x R x C) mm: 30x44x11 30*44*11
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt O-ring A229 59.92x.53 59.92*.53

Phốt J-220 220x240x8/15 220*240*8/15 ( màu đen )

Giá: Liên hệ
Mã SP : VTH109501
Model : 30x44x11
Kích thước (D x R x C) mm: 30x44x11 30*44*11
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt O-ring A228S 56.74x3.53 56.74x3.53

Phốt J-220 220x240x8/15 220*240*8/15 ( màu đen )

Giá: Liên hệ
Mã SP : VTH109501
Model : 30x44x11
Kích thước (D x R x C) mm: 30x44x11 30*44*11
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt O-ring A228 56.74x3.53 56.74*3.53

Phốt J-220 220x240x8/15 220*240*8/15 ( màu đen )

Giá: Liên hệ
Mã SP : VTH109501
Model : 30x44x11
Kích thước (D x R x C) mm: 30x44x11 30*44*11
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá