Phốt YXd 390x414x24 390*414*24

Giá: Liên hệ
Mã SP : VTH67233
Model : YXd 390x414x24
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 390x414x24 390*414*24
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ: Chính hãng

Phốt xe nâng

kiểu phốt xe nâng

Kết quả hình ảnh cho TC Oil Seals

Phốt TC xe nâng

Hệ thống phốt xe nâng

Phốt xe nâng

Phốt TC xe nâng

TC Con Dấu Dầu Mô Hình Nos

 

58*76*12 60*85*12 63*80*10 70*90*10 75*90*12 83*110*13 100*115*13 120*140*10 140*200*12 165*180*15 200*230*15
58*78*12 60*85*13 63*80*12 70*90*12 75*95*12 84*100*10 100*120*10 120*140*14 145*165*14 165*185*14 200*240*18
58*80*12 60*90*10 63*88*12 70*90*13 75*95*13 85*100*10 100*125*10 120*140*15 145*175*14 165*190*13 200*240*20
58*82*10 60*90*12 63*90*12 70*92*10 75*100*7 85*120*10 100*130*13 120*150*13 145*175*15 165*200*15 200*250*18
58*85*8 60*90*13 63*100*13 70*95*12 75*100*12 85*120*12 100*130*15 120*170*13 150*165*12 170*190*14 200*250*20
58*85*10 60*100*10 64*84*11 70*95*13 75*100*13 85*120*13 100*135*12 120*180*14 150*180*13 175*200*15 210*240*15
58*85*12 60*100*12 64*85*10 70*96*13 75*110*13 85*125*12 100*135*15 120*180*15 150*180*14 170*200*16 210*245*18
58*90*10 60*100*13 64*90*13 70*100*12 75*115*9.5 85*125*13 100*140*12 125*160*15 150*190*12 170*220*15 210*255*16
58*90*13 62*70*12 65*75*10 70*100*13 75*118*12 85*140*12 100*140*12 127*150*14 150*190*15 175*200*15 210*270*16
60*70*10 62*75*7 65*75*12 70*100*14 75*120*10 85*140*13 100*140*13 130*140*12 150*210*15 175*210*15 220*250*18
60*70*12 62*75*12 65*79*7 70*120*13 75*120*13 87*115*13 100*150*10 130*150*15 150*225*12 175*220*15 220*250*20
60*72*10 62*77*9 65*80*8 70*125*12 75*125*12 90*100*7 100*155*14 130*160*14 155*175*13 175*220*18 220*260*16
60*72*12 62*80*12 65*80*10 70*135*7 77*100*11 90*100*12 100*155*16 130*160*15 155*180*10 180*200*15 230*236*15
60*74*8 62*80*12 65*80*12 72*88*8 78*92*10 90*120*12 110*130*10 130*170*15 155*180*13 180*200*18 240*280*20
60*74*10 62*83*10 65*83*12 72*92*12 78*100*13 90*120*15 110*135*12 130*180*14 155*185*15 180*210*15 250*285*18
60*75*8 62*85*10 65*88*10 72*94*10 78*115*13 90*140*10 110*135*14 135*155*14 155*185*16 180*215*14 260*300*18
60*75*9 62*85*12 65*88*12 72*95*13 78*125*10 92*100*10 110*140*12 135*160*15 160*180*10 180*215*15 265*310*10
60*75*10 62*85*13 65*90*12 72*96*9 80*95*12 95*120*8 110*140*14 135*165*12 160*180*12 185*220*15 270*310*16
60*75*12 62*93*12 65*90*13 72*96*10 80*100*10 95*120*10 110*145*13 140*160*13 160*185*10 190*215*18 270*320*18
60*80*8 62*93*16 68*95*13 72*100*13 80*108*10 95*120*12 110*150*13 140*160*14 160*190*14 190*220*18 280*320*18
60*80*9 62*100*10 68*110*13 72*105*13 80*110*13 95*130*12 110*150*14 140*160*15 160*190*15 190*230*15 280*320*20
60*80*10 62*100*12 69*89*13 73*97*12 80*115*12 95*130*13 110*170*13 140*165*15 160*190*16 190*240*18 300*330*18
60*80*12 62*110*10 70*80*7 74*95*8 80*130*15 95*145*10 115*130*12 140*170*14 160*200*15 195*230*15 310*354*20
60*82*12 62*110*13 70*82*10 74*100*13 82*100*10 98*130*12 115*140*15 140*170*15 160*200*16 195*235*16 320*350*20
60*85*10 63*80*9 70*82*12 75*90*10 82*105*10 100*110*12 115*150*12 140*170*16 160*225*14 2

Phốt

Sản phẩm cùng loại

Phốt WAI 220x240x8/15 220*240*7/13 ( màu đen ) ( bụi )

Phốt YXd 390x414x24 390*414*24

Giá: Liên hệ
Mã SP : VTH67233
Model : YXd 390x414x24
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 390x414x24 390*414*24
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ: Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt WA1 380x410x10/18 380*410*10/18 ( màu đen )

Phốt YXd 390x414x24 390*414*24

Giá: Liên hệ
Mã SP : VTH67233
Model : YXd 390x414x24
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 390x414x24 390*414*24
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ: Chính hãng
1.800.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt YXd 500x524x24 500*524*24

Phốt YXd 390x414x24 390*414*24

Giá: Liên hệ
Mã SP : VTH67233
Model : YXd 390x414x24
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 390x414x24 390*414*24
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ: Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt YXd 480x504x24 480*504*24

Phốt YXd 390x414x24 390*414*24

Giá: Liên hệ
Mã SP : VTH67233
Model : YXd 390x414x24
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 390x414x24 390*414*24
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ: Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt YXd 470x494x24 470*494x24

Phốt YXd 390x414x24 390*414*24

Giá: Liên hệ
Mã SP : VTH67233
Model : YXd 390x414x24
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 390x414x24 390*414*24
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ: Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt YXd 450x474x24 450*474*24

Phốt YXd 390x414x24 390*414*24

Giá: Liên hệ
Mã SP : VTH67233
Model : YXd 390x414x24
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 390x414x24 390*414*24
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ: Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt YXd 425x474x24 425*474*24

Phốt YXd 390x414x24 390*414*24

Giá: Liên hệ
Mã SP : VTH67233
Model : YXd 390x414x24
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 390x414x24 390*414*24
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ: Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt YXd 420x444x24 420*444*24

Phốt YXd 390x414x24 390*414*24

Giá: Liên hệ
Mã SP : VTH67233
Model : YXd 390x414x24
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 390x414x24 390*414*24
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ: Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt YXd 400x424x24 400*424*24

Phốt YXd 390x414x24 390*414*24

Giá: Liên hệ
Mã SP : VTH67233
Model : YXd 390x414x24
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 390x414x24 390*414*24
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ: Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt IDU 380x404x24 380*404*24 ( màu đen )

Phốt YXd 390x414x24 390*414*24

Giá: Liên hệ
Mã SP : VTH67233
Model : YXd 390x414x24
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 390x414x24 390*414*24
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ: Chính hãng
1.800.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt YXd 370x394x24 370*394*24

Phốt YXd 390x414x24 390*414*24

Giá: Liên hệ
Mã SP : VTH67233
Model : YXd 390x414x24
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 390x414x24 390*414*24
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ: Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt YXd 360x374x24 360*374*24

Phốt YXd 390x414x24 390*414*24

Giá: Liên hệ
Mã SP : VTH67233
Model : YXd 390x414x24
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 390x414x24 390*414*24
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ: Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt YXd 350x374x24 350*374*24

Phốt YXd 390x414x24 390*414*24

Giá: Liên hệ
Mã SP : VTH67233
Model : YXd 390x414x24
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 390x414x24 390*414*24
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ: Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt YXd 340x364x24 340*364*24

Phốt YXd 390x414x24 390*414*24

Giá: Liên hệ
Mã SP : VTH67233
Model : YXd 390x414x24
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 390x414x24 390*414*24
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ: Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt YXd 325x349x24 325*349*24

Phốt YXd 390x414x24 390*414*24

Giá: Liên hệ
Mã SP : VTH67233
Model : YXd 390x414x24
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 390x414x24 390*414*24
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ: Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt YXd 320x344x24 320*344*24

Phốt YXd 390x414x24 390*414*24

Giá: Liên hệ
Mã SP : VTH67233
Model : YXd 390x414x24
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 390x414x24 390*414*24
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ: Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá