Bộ coupler 1/4\"-NPT OSAKA CP210

Bộ coupler 1/4\"-NPT OSAKA CP210

Mã SP : VTH85397
Model : EN 837-1
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đầu đực LARZEP 3/8-NPT

Đầu đực LARZEP 3/8-NPT

Mã SP : VTH85387
Model : 3/8-NPT
Brand ( Hiệu ) : LARZEP
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Khớp nối Larzep Female 3/8-NPT

Khớp nối Larzep Female 3/8-NPT

Mã SP : VTH85375
Model : EN 837-1
Brand ( Hiệu ) : LARZEP
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bộ coupler 3/8"-NPT BETEX CP330B

Bộ coupler 3/8"-NPT BETEX CP330B

Mã SP : VTH85359
Model : CP330B
Brand ( Hiệu ) : BETEX
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đồng hồ áp - Áp kế 1000 bar Wika AV10008

Đồng hồ áp - Áp kế 1000 bar Wika AV10008

Mã SP : VTH85355
Model : AV10008
Brand ( Hiệu ) : Wika
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Snubber valve LARZEP AZ5121

Snubber valve LARZEP AZ5121

Mã SP : VTH85352
Model : AZ5121
Brand ( Hiệu ) : LARZEP
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đồng hồ áp - Áp kế 1000 bar Wika EN 837-1

Đồng hồ áp - Áp kế 1000 bar Wika EN 837-1

Mã SP : VTH85338
Model : EN 837-1
Brand ( Hiệu ) : Wika
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Check valve LARZEP AZ5200

Check valve LARZEP AZ5200

Mã SP : VTH85332
Model : AZ5200
Brand ( Hiệu ) : LARZEP
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Snubber valve LARZEP AZ5121

Snubber valve LARZEP AZ5121

Mã SP : VTH85325
Model : AZ5121
Brand ( Hiệu ) : LARZEP
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Manifolds Valve 4 cổng OSAKA DW6-4-V1

Manifolds Valve 4 cổng OSAKA DW6-4-V1

Mã SP : VTH85318
Model : DW6-4-V1
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Manifolds Valve 4 cổng OSAKA DS6-4-V1

Manifolds Valve 4 cổng OSAKA DS6-4-V1

Mã SP : VTH85313
Model : DS6-4-V1
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Manifolds Valve 4 cổng BETEX VB401

Manifolds Valve 4 cổng BETEX VB401

Mã SP : VTH85309
Model : VB401
Brand ( Hiệu ) : BETEX
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Hà Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Manifolds 4 cổng AZ5124

Manifolds 4 cổng AZ5124

Mã SP : VTH85305
Model : AZ5124
Brand ( Hiệu ) : LARZEP
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Manifolds Valve 2 cổng BETEX VB201

Manifolds Valve 2 cổng BETEX VB201

Mã SP : VTH85298
Model : VB201
Brand ( Hiệu ) : BETEX
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Hà Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Manifolds Valve 2 cổng LARZEP AZ5122

Manifolds Valve 2 cổng LARZEP AZ5122

Mã SP : VTH85290
Model : AZ5122
Brand ( Hiệu ) : LARZEP
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Manifolds 6 cổng BETEX JP-64

Manifolds 6 cổng BETEX JP-64

Mã SP : VTH85282
Model : JP-64
Brand ( Hiệu ) : BETEX
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Hà Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Manifolds 6 cổng LARZEP AZ1606

Manifolds 6 cổng LARZEP AZ1606

Mã SP : VTH85277
Model : AZ1606
Brand ( Hiệu ) : LARZEP
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Manifolds 4 cổng LARZEP AZ1604

Manifolds 4 cổng LARZEP AZ1604

Mã SP : VTH85254
Model : AZ1604
Brand ( Hiệu ) : LARZEP
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Manifolds 2 cổng LARZEP AZ1602

Manifolds 2 cổng LARZEP AZ1602

Mã SP : VTH85245
Model : AZ1602
Brand ( Hiệu ) : LARZEP
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bộ chuyển đổi đo 700 bar BETEX E1475

Bộ chuyển đổi đo 700 bar BETEX E1475

Mã SP : VTH85244
Model : E1475
Brand ( Hiệu ) : BETEX
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Hà Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bộ chuyển đổi đo 700 bar BETEX E1336

Bộ chuyển đổi đo 700 bar BETEX E1336

Mã SP : VTH85243
Model : E1336
Brand ( Hiệu ) : BETEX
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Hà Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bộ chuyển đổi đo 700 bar BETEX E0567

Bộ chuyển đổi đo 700 bar BETEX E0567

Mã SP : VTH85238
Model : E0567
Brand ( Hiệu ) : BETEX
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Hà Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bộ chuyển đổi đo 700 bar LARZEP AZ1501

Bộ chuyển đổi đo 700 bar LARZEP AZ1501

Mã SP : VTH85237
Model : AZ1501
Brand ( Hiệu ) : LARZEP
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bộ chuyển đổi đo 700 bar LARZEP AZ1502

Bộ chuyển đổi đo 700 bar LARZEP AZ1502

Mã SP : VTH85230
Model : AZ1502
Brand ( Hiệu ) : LARZEP
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá