Bạc đạn đũa MITSUBISHI 914e43-05100

Bạc đạn đũa MITSUBISHI 914e43-05100

Mã SP : VTH94472
Part Number , S/N : 91E43-05100
Thông số kỹ thuật : 30x37x30
Model : 914e43-05100
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Trọng lượng , (Kg) : 0.05
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn đũa xe nâng TCM 24355-42192

Bạc đạn đũa xe nâng TCM 24355-42192

Mã SP : Y003-577
Part Number , S/N : 24355-42192
Model : FD35Z5
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn đũa xe nâng 3T CPC30G/490 30x43x40

Bạc đạn đũa xe nâng 3T CPC30G/490 30x43x40

Mã SP : Y000-826
Part Number , S/N : 3T CPC30G/490
Thông số kỹ thuật : 30x43x40
Model : 3T CPC30G/490
Brand ( Hiệu ) : HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi xe nâng H2.00-3.20XM(H177)

Bạc đạn - Vòng bi xe nâng H2.00-3.20XM(H177)

Mã SP : TS99-042
Part Number , S/N : 78584
Model : H2.00-3.20XM(H177)
Brand ( Hiệu ) : HYTSTER
Trọng lượng , (Kg) : 0.4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi MITSUBISHI FD/G15-25(F18B)

Bạc đạn - Vòng bi MITSUBISHI FD/G15-25(F18B)

Mã SP : TS06-017
Part Number , S/N : 44011-53300
Model : FD/G15-25(F18B)
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FD/G15-25(F18B)

Bạc đạn - Vòng bi FD/G15-25(F18B)

Mã SP : TS06-016
Part Number , S/N : 05643-25300
Model : FD/G15-25(F18B)
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi 8FD/G10-30,8FD/GJ35,8FD/GN15-30

Bạc đạn - Vòng bi 8FD/G10-30,8FD/GJ35,8FD/GN15-30

Mã SP : TS06-015
Part Number , S/N : 33464-26600-71
Model : 8FD/G10-30,8FD/GJ35,8FD/GN15-30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi xe nâng TCM, Heli, Hangcha

Bạc đạn - Vòng bi xe nâng TCM, Heli, Hangcha

Mã SP : TS06-014
Part Number , S/N : 15943-82151,889109,GB4605-84, AXK4565 GB/T 4605-2003
Model : FD50~100Z7/-9,Heli,HC CPCD50~100
Brand ( Hiệu ) : TCM, Heli, Hangcha
Trọng lượng , (Kg) : 0.03
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi TCM,HELI 50x57x34 50*57*34 57x50x34

Bạc đạn - Vòng bi TCM,HELI 50x57x34 50*57*34 57x50x34

Mã SP : TS06-012
Part Number , S/N : 124U3-82251
Thông số kỹ thuật : 50x57x34 50*57*34 57x50x34
Model : FD/G35-50T8,T9,HELI 4-4.5T
Brand ( Hiệu ) : TCM,HELI
Trọng lượng , (Kg) : 0.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
135.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi 56x61x30 56*61*30 61x56x30

Bạc đạn - Vòng bi 56x61x30 56*61*30 61x56x30

Mã SP : TS06-011
Part Number , S/N : N-1701260-02A,134A3-42181
Thông số kỹ thuật : 56x61x30
Model : FD20-30Z5,C6,H2000/2-3.5T
Brand ( Hiệu ) : TCM,HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi 50x58x20 50*58*20 58x50x20

Bạc đạn - Vòng bi 50x58x20 50*58*20 58x50x20

Mã SP : TS06-010
Part Number , S/N : 15793-82061
Thông số kỹ thuật : 50x58x20
Model : FD50-100Z7,Z8,HELI,Doosan Daewoo D50-70G
Brand ( Hiệu ) : TCM,HELI
Trọng lượng , (Kg) : 0.05
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi 45x53x25 45*53*25 53x45x25

Bạc đạn - Vòng bi 45x53x25 45*53*25 53x45x25

Mã SP : TS06-009
Part Number , S/N : 15793-82671
Thông số kỹ thuật : 45x53x25
Model : FD50-100Z7,Z8,HELI,Doosan Daewoo D50-70G
Brand ( Hiệu ) : TCM,HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FD20-30Z5 H2000/CPC20-35 35x40x34 35*40*34 40x35x34

Bạc đạn - Vòng bi FD20-30Z5 H2000/CPC20-35 35x40x34 35*40*34 40x35x34

Mã SP : TS06-008
Part Number , S/N : GB5846-86
Thông số kỹ thuật : 35x40x34
Model : FD20-30Z5 H2000/CPC20-35
Brand ( Hiệu ) : TCM,HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FD20-30Z5,H2000/2-3.5T 25x33x24 25*33*24 33x25x24

Bạc đạn - Vòng bi FD20-30Z5,H2000/2-3.5T 25x33x24 25*33*24 33x25x24

Mã SP : TS06-007
Part Number , S/N : 12003-42281/BHA16127
Thông số kỹ thuật : 25x33x24
Model : FD20-30Z5,H2000/2-3.5T
Brand ( Hiệu ) : TCM,HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FD20-30Z5,H2000/2-3.5T 35x40x30 35*40*30 40x35x30

Bạc đạn - Vòng bi FD20-30Z5,H2000/2-3.5T 35x40x30 35*40*30 40x35x30

Mã SP : TS06-006
Part Number , S/N : 12003-42091
Thông số kỹ thuật : 35x40x30
Model : FD20-30Z5,H2000/2-3.5T
Brand ( Hiệu ) : TCM,HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn đũa xe nâng HELI/TAILIFT H2000 2-3.5t,TAILIFT 2-3.5T 35x42x20

Bạc đạn đũa xe nâng HELI/TAILIFT H2000 2-3.5t,TAILIFT 2-3.5T 35x42x20

Mã SP : TS06-003
Part Number , S/N : 11243-82201,32501210
Thông số kỹ thuật : 35x42x20
Model : H2000 2-3.5t,TAILIFT 2-3.5T
Brand ( Hiệu ) : HELI/TAILIFT
Trọng lượng , (Kg) : 0.05
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
120.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FD20-30Z5,H2000/2-3.5T 35x40x27 35*40*27 40x35x27

Bạc đạn - Vòng bi FD20-30Z5,H2000/2-3.5T 35x40x27 35*40*27 40x35x27

Mã SP : TS06-002
Part Number , S/N : 12003-42251
Thông số kỹ thuật : 35x40x27
Model : FD20-30Z5,H2000/2-3.5T
Brand ( Hiệu ) : TCM,HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
135.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FD20-30Z5,H2000/2-3.5T 42x47x27 42*47*27 47x42x27

Bạc đạn - Vòng bi FD20-30Z5,H2000/2-3.5T 42x47x27 42*47*27 47x42x27

Mã SP : TS06-001
Part Number , S/N : 12003-42241
Thông số kỹ thuật : 42x47x27
Model : FD20-30Z5,H2000/2-3.5T
Brand ( Hiệu ) : TCM,HELI
Trọng lượng , (Kg) : 0.04
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi xe nâng 40x52x20 40*52*20 52x40x20

Bạc đạn - Vòng bi xe nâng 40x52x20 40*52*20 52x40x20

Mã SP : GB02-064
Part Number , S/N : RNA-4932
Thông số kỹ thuật : 40x52x20
Trọng lượng , (Kg) : 0.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn đũa xe nâng 40*20

Bạc đạn đũa xe nâng 40*20

Mã SP : GB02-059
Part Number , S/N : 0009248042
Thông số kỹ thuật : 40*20
Model : 352-01-02
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Trọng lượng , (Kg) : 0.05
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi xe nâng 25x32x30 25*32*30 32x30x25

Bạc đạn - Vòng bi xe nâng 25x32x30 25*32*30 32x30x25

Mã SP : GB02-058
Part Number , S/N : 40016-FJ100
Thông số kỹ thuật : 25x32x30
Model : L01A15
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Trọng lượng , (Kg) : 0.05
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi xe nâng HYUNDAI ,DOOSAN 22x29x20 22*29*20 29x22x20

Bạc đạn - Vòng bi xe nâng HYUNDAI ,DOOSAN 22x29x20 22*29*20 29x22x20

Mã SP : GB02-052
Part Number , S/N : A371096
Thông số kỹ thuật : 22x29x20 22*29*20 29x22x20
Model : D20/30
Brand ( Hiệu ) : HYUNDAI ,DOOSAN
Trọng lượng , (Kg) : 0.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn đũa xe nâng 25*32*26

Bạc đạn đũa xe nâng 25*32*26

Mã SP : GB02-049
Part Number , S/N : 40016-L1400
Thông số kỹ thuật : 25*32*26
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi xe nâng KOMATSU 28x39x30 28*39*30 39x28x30

Bạc đạn - Vòng bi xe nâng KOMATSU 28x39x30 28*39*30 39x28x30

Mã SP : GB02-047
Part Number , S/N : 3EB-24-32440
Thông số kỹ thuật : 28x39x30
Model : FD20-30/-14/-16
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi xe nâng HYTSTER

Bạc đạn - Vòng bi xe nâng HYTSTER

Mã SP : GB02-044
Part Number , S/N : 2027664
Model : HYSTER H2.50-3.00DX
Brand ( Hiệu ) : HYTSTER
Trọng lượng , (Kg) : 0.04
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn đũa xe nâng Hangcha 25x32x30

Bạc đạn đũa xe nâng Hangcha 25x32x30

Mã SP : GB02-043
Part Number , S/N : GB02-043
Thông số kỹ thuật : 25x32x30
Model : GB02-043
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Trọng lượng , (Kg) : 0.05
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
135.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn đũa xe nâng 32*40*30

Bạc đạn đũa xe nâng 32*40*30

Mã SP : GB02-042
Thông số kỹ thuật : 32*40*30
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi xe nâng J02 30x37x26 30*37*26 37x30x26

Bạc đạn - Vòng bi xe nâng J02 30x37x26 30*37*26 37x30x26

Mã SP : GB02-040
Part Number , S/N : 40016-14H00
Thông số kỹ thuật : 30x37x26
Model : J02
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn đũa xe nâng 35*45*18

Bạc đạn đũa xe nâng 35*45*18

Mã SP : GB02-039
Part Number , S/N : 110F4-12231
Thông số kỹ thuật : 35*45*18
Model : FD20-30 Z5
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn đũa xe nâng TAILIP

Bạc đạn đũa xe nâng TAILIP

Mã SP : GB02-038
Part Number , S/N : 300907
Model : Tailift FD-70
Brand ( Hiệu ) : TAILIP
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn đũa xe nâng Hangcha

Bạc đạn đũa xe nâng Hangcha

Mã SP : GB02-037
Part Number , S/N : HKH3030(GB12764-91)
Model : HC R series CPCD20-35 (-2007.9)
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi xe nâng FD35-50/-7 -8 35x45x30 35*45*30 45x35x30

Bạc đạn - Vòng bi xe nâng FD35-50/-7 -8 35x45x30 35*45*30 45x35x30

Mã SP : GB02-014
Part Number , S/N : 307-15-11930
Thông số kỹ thuật : 35x45x30
Model : FD35-50/-7 -8
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
170.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn đũa xe nâng 28*35*25

Bạc đạn đũa xe nâng 28*35*25

Mã SP : GB02-012
Part Number , S/N : 360-27-11171
Thông số kỹ thuật : 28*35*25
Model : FD20-30/-11 -12
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn đũa xe nâng 35*45*18

Bạc đạn đũa xe nâng 35*45*18

Mã SP : GB02-011
Part Number , S/N : 43232-31960-71
Thông số kỹ thuật : 35*45*18
Model : 5-7FD35-50
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi xe nâng 28x39x30 28*39*30 39x30x28

Bạc đạn - Vòng bi xe nâng 28x39x30 28*39*30 39x30x28

Mã SP : GB02-010
Part Number , S/N : 43228-23320-71,43228-U2170-71
Thông số kỹ thuật : 28x39x30 28*39*30 39x30x28
Model : 7-8FD10-30;7-8FB10-30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.11
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn đũa xe nâng ¢28*¢37*30

Bạc đạn đũa xe nâng ¢28*¢37*30

Mã SP : GB02-009
Part Number , S/N : 43232-20540-71
Thông số kỹ thuật : ¢28*¢37*30
Model : 5-6FD10-30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn đũa xe nâng¢45*¢55*38

Bạc đạn đũa xe nâng¢45*¢55*38

Mã SP : GB02-008
Part Number , S/N : Z0209-94245
Thông số kỹ thuật : ¢45*¢55*38
Model : Heli CPC (D) 40-50
Brand ( Hiệu ) : HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi xe nâng HELI 45x55x24 45*55*24 55x45x24

Bạc đạn - Vòng bi xe nâng HELI 45x55x24 45*55*24 55x45x24

Mã SP : GB02-007
Thông số kỹ thuật : 45x55x24
Model : Heli CPC(D)50-100
Brand ( Hiệu ) : HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
180.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn đũa xe nâng 45*52*26

Bạc đạn đũa xe nâng 45*52*26

Mã SP : GB02-006
Part Number , S/N : 25784-32121
Thông số kỹ thuật : 45*52*26
Model : FD50-100Z7,Z8
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 0.08
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn đũa xe nâng ¢40*¢47*26

Bạc đạn đũa xe nâng ¢40*¢47*26

Mã SP : GB02-005
Part Number , S/N : 22654-32121
Thông số kỹ thuật : ¢40*¢47*26
Model : FD40-45T8,T9
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi xe nâng 32x40x32 32*40*32 40x32x32

Bạc đạn - Vòng bi xe nâng 32x40x32 32*40*32 40x32x32

Mã SP : GB02-004
Part Number , S/N : Z-943/32
Thông số kỹ thuật : 32x40x32
Model : Heli αH2000G CPCD20-30; CPD20-30
Brand ( Hiệu ) : HELI
Trọng lượng , (Kg) : 0.11
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn đũa xe nâng 25*33*20

Bạc đạn đũa xe nâng 25*33*20

Mã SP : GB02-002
Part Number , S/N : 22574-32062
Thông số kỹ thuật : 25*33*20
Model : TCM1-1.8T
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi xe nâng 25x32x22 25*32*22 32x25x22

Bạc đạn - Vòng bi xe nâng 25x32x22 25*32*22 32x25x22

Mã SP : GB02-001
Part Number , S/N : Z-94225
Thông số kỹ thuật : 25x32x22
Model : TCM1-1.8T
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FD/G40N-55N HELI

Bạc đạn - Vòng bi FD/G40N-55N HELI

Mã SP : DB09-003
Part Number , S/N : 91K33-01400
Model : FD/G40N-55N
Brand ( Hiệu ) : HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn đũa xe nâng 32x42x30

Bạc đạn đũa xe nâng 32x42x30

Mã SP : BD32x42x30
Part Number , S/N : 32x42x30
Thông số kỹ thuật : 32x42x30
Model : 32x42x30
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi 29x32x25 29*32*25 32x29x25

Bạc đạn - Vòng bi 29x32x25 29*32*25 32x29x25

Mã SP : BD29*32*25
Thông số kỹ thuật : 29x32x25
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi 28x35x20 28*35*20 35x28x20

Bạc đạn - Vòng bi 28x35x20 28*35*20 35x28x20

Mã SP : BD28*35*20
Thông số kỹ thuật : 28x35x20
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn đũa xe nâng 22x29x25

Bạc đạn đũa xe nâng 22x29x25

Mã SP : BD23
Part Number , S/N : 22x29x25
Thông số kỹ thuật : 22x29x25
Model : 22x29x25
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá