Bạc đạn xe nâng M30074006000 HELI

Bạc đạn xe nâng M30074006000 HELI

Mã SP : VTH51622
Model : M30074006000
Brand ( Hiệu ) : HELI
Trọng lượng , (Kg) : 1.66
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn khung nâng xe nâng HYUNDAI ,DOOSAN 40x108.5x31

Bạc đạn khung nâng xe nâng HYUNDAI ,DOOSAN 40x108.5x31

Mã SP : VTH49543
Part Number , S/N : D581814
Thông số kỹ thuật : 40x108.5x31
Brand ( Hiệu ) : HYUNDAI ,DOOSAN
Trọng lượng , (Kg) : 1.75
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
550.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn khung nâng HANGCHA

Bạc đạn khung nâng HANGCHA

Mã SP : VTH49542
Part Number , S/N : 7M3E-102000
Brand ( Hiệu ) : HANCHA
Trọng lượng , (Kg) : 1.75
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn khung nâng HELI 55x121.5x34

Bạc đạn khung nâng HELI 55x121.5x34

Mã SP : VTH49541
Part Number , S/N : 980811NT
Thông số kỹ thuật : 55x121.5x34
Model : HL H2000 2-3T
Brand ( Hiệu ) : HELI
Trọng lượng , (Kg) : 1.51
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
950.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn khung nâng TOYOTA 25x7528

Bạc đạn khung nâng TOYOTA 25x7528

Mã SP : VTH19380
Thông số kỹ thuật : 25x7528
Model : 3-8FB30, 4-7FB30, 8FBN30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi TOYOTA 5-7FB30/5-8FD30/7-8FDN30

Bạc đạn - Vòng bi TOYOTA 5-7FB30/5-8FD30/7-8FDN30

Mã SP : VTH19378
Model : 5-7FB30/5-8FD30/7-8FDN30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn khung nâng xe nâng TCM 45x113.8x30

Bạc đạn khung nâng xe nâng TCM 45x113.8x30

Mã SP : VTH19374
Thông số kỹ thuật : 45x113.8x30
Model : FD20-25 F18B;FB20-25 F18C
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
600.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn khung nâng xe nâng MITSUBISHI 45x116x30

Bạc đạn khung nâng xe nâng MITSUBISHI 45x116x30

Mã SP : M009-256
Part Number , S/N : FD20-25 F18B, FD30N F14E
Thông số kỹ thuật : 45x116x30
Model : FD20-25 F18B, FD30N F14E
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Trọng lượng , (Kg) : 1.63
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
600.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn khung nâng TCM 45x119.5x25/29

Bạc đạn khung nâng TCM 45x119.5x25/29

Mã SP : VTH19368
Thông số kỹ thuật : 45x119.5x25/29
Model : FD20-30T3T6;FB20-25-7-v FD30
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 1.63
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
600.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn xe nâng 3-8FB10-25, 4-7FD10-25 TOYOTA

Bạc đạn xe nâng 3-8FB10-25, 4-7FD10-25 TOYOTA

Mã SP : M009-103
Part Number , S/N : 3-8FB10-25, 4-7FD10-25
Model : 3-8FB10-25, 4-7FD10-25
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn khung nâng TCM 45x119.5x25/29

Bạc đạn khung nâng TCM 45x119.5x25/29

Mã SP : VTH19351
Thông số kỹ thuật : 45x119.5x25/29
Model : FD20-30T3T6;FB20-25-7-v FD30
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 1.63
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
600.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn khung nâng xe nâng HELI 35x78x23/21

Bạc đạn khung nâng xe nâng HELI 35x78x23/21

Mã SP : M009-135
Part Number , S/N : D10P8-00401
Thông số kỹ thuật : 35x78x23/21
Model : 35x78x23
Brand ( Hiệu ) : HELI
Trọng lượng , (Kg) : 0.6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
500.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn khung nâng xe nâng 40x120x28 40*120*28

Bạc đạn khung nâng xe nâng 40x120x28 40*120*28

Mã SP : M009-094
Thông số kỹ thuật : 40x120x28
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
550.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

bạc đạn khung nâng xe nâng TOYOTA 45x114.5x34

bạc đạn khung nâng xe nâng TOYOTA 45x114.5x34

Mã SP : M009-447
Part Number , S/N : 63355-31980-71
Thông số kỹ thuật : 45x114.5x34
Model : Toyota 5FD50-80
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 1.58
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
600.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn khung nâng xe nâng HYUNDAI ,DOOSAN 40x109.5x31

Bạc đạn khung nâng xe nâng HYUNDAI ,DOOSAN 40x109.5x31

Mã SP : M009-439
Part Number , S/N : D581815
Thông số kỹ thuật : 40x109.5x31
Model : Daewoo D2030S; GC2030E
Brand ( Hiệu ) : HYUNDAI ,DOOSAN
Trọng lượng , (Kg) : 1.43
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
550.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn khung nâng xe nâng HYUNDAI ,DOOSAN 40x109.5x31

Bạc đạn khung nâng xe nâng HYUNDAI ,DOOSAN 40x109.5x31

Mã SP : M009-438
Part Number , S/N : D581815
Thông số kỹ thuật : 40x109.5x31
Model : Daewoo D1518S; GC1518S
Brand ( Hiệu ) : HYUNDAI ,DOOSAN
Trọng lượng , (Kg) : 1.07
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
550.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn xe nâng M3038008000 HELI

Bạc đạn xe nâng M3038008000 HELI

Mã SP : M009-430
Part Number , S/N : M3038008000
Model : FD20-35T
Brand ( Hiệu ) : HELI
Trọng lượng , (Kg) : 1.57
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn khung nâng xe nâng 55x109.5x29

Bạc đạn khung nâng xe nâng 55x109.5x29

Mã SP : M009-429
Part Number , S/N : 760211K1T
Thông số kỹ thuật : 55x109.5x29
Model : 760211K1T
Trọng lượng , (Kg) : 1.05
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
950.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn khung nâng xe nâng HELI 55x119.2x34

Bạc đạn khung nâng xe nâng HELI 55x119.2x34

Mã SP : M009-428
Part Number , S/N : 760211K2T
Thông số kỹ thuật : 55x119.2x34
Model : 760211K2T
Brand ( Hiệu ) : HELI
Trọng lượng , (Kg) : 1.06
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
950.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn xe nâng 760211K-G00

Bạc đạn xe nâng 760211K-G00

Mã SP : M009-427
Part Number , S/N : 760211K-G00
Model : 760211K-G00
Trọng lượng , (Kg) : 1.02
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn xe nâng 59A00-30T11

Bạc đạn xe nâng 59A00-30T11

Mã SP : M009-418
Part Number , S/N : 59A00-30T11
Model : EP T20-35T
Trọng lượng , (Kg) : 2.48
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

bạc đạn xe nâng 63491-26630-71 TOYOTA

bạc đạn xe nâng 63491-26630-71 TOYOTA

Mã SP : M009-413
Part Number , S/N : 63491-26630-71
Thông số kỹ thuật : ¢120
Model : Toyota 8F20-25
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 1.74
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn khung nâng xe nâng KOMATSU 40x114.4x32/23

Bạc đạn khung nâng xe nâng KOMATSU 40x114.4x32/23

Mã SP : M009-412
Part Number , S/N : 37B-9AD-6120
Thông số kỹ thuật : 40x114.4x32/23
Model : FD30-16
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 1.74
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
550.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn xe nâng M30074006000 HELI

Bạc đạn xe nâng M30074006000 HELI

Mã SP : M009-405
Part Number , S/N : M30074006000
Model : M30074006000
Brand ( Hiệu ) : HELI
Trọng lượng , (Kg) : 1.66
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn khung nâng xe nâng

Bạc đạn khung nâng xe nâng

Mã SP : M009-399
Thông số kỹ thuật : ¢70x¢120.5x34.5
Trọng lượng , (Kg) : 1.67
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn khung nâng xe nâng KOMATSU 35x98x112x30

Bạc đạn khung nâng xe nâng KOMATSU 35x98x112x30

Mã SP : M009-389
Part Number , S/N : 37A-768-2410
Thông số kỹ thuật : 35x98x112x30
Model : Komatsu FD10-18
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
500.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn khung nâng xe nâng TOYOTA 40x100x30

Bạc đạn khung nâng xe nâng TOYOTA 40x100x30

Mã SP : M009-386
Part Number , S/N : Toyota 5-7FD35-40
Thông số kỹ thuật : 40x100x30
Model : Toyota 5-7FD35-40
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
550.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn khung nâng xe nâng 30x87x22/17

Bạc đạn khung nâng xe nâng 30x87x22/17

Mã SP : M009-365
Part Number , S/N : 30806A
Thông số kỹ thuật : 30x87x22/17
Model : 30806A
Trọng lượng , (Kg) : 0.66
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
500.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn khung nâng xe nâng LINDE 40x47x24

Bạc đạn khung nâng xe nâng LINDE 40x47x24

Mã SP : M009-356
Part Number , S/N : 0009249401
Thông số kỹ thuật : 40x47x24
Model : Linde 115
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Trọng lượng , (Kg) : 0.25
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
550.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn xe nâng 50M3E-103000

Bạc đạn xe nâng 50M3E-103000

Mã SP : M009-355
Part Number , S/N : 50M3E-103000
Model : 50M3E-103000
Trọng lượng , (Kg) : 3.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn khung nâng xe nâng TOYOTA 40x119x28

Bạc đạn khung nâng xe nâng TOYOTA 40x119x28

Mã SP : M009-353
Part Number , S/N : 63484-26630-71
Thông số kỹ thuật : 40x119x28
Model : Toyota 8FD20-25
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 1.69
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
550.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

bạc đạn khung nâng xe nâng TOYOTA 35x107.5x25

bạc đạn khung nâng xe nâng TOYOTA 35x107.5x25

Mã SP : M009-352
Part Number , S/N : 61236-23320-71
Thông số kỹ thuật : 35x107.5x25
Model : Toyota 7FB10-25; 7FD10-18
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 1.21
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
500.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn khung nâng xe nâng LINDE 20X47X25-2RS

Bạc đạn khung nâng xe nâng LINDE 20X47X25-2RS

Mã SP : M009-351
Part Number , S/N : 0009249453
Thông số kỹ thuật : 20X47X25-2RS NUTR20
Model : Linde 116 113 115
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Trọng lượng , (Kg) : 0.24
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn khung nâng xe nâng LINDE 40x105.8x22.5

Bạc đạn khung nâng xe nâng LINDE 40x105.8x22.5

Mã SP : M009-348
Part Number , S/N : 0009246927
Thông số kỹ thuật : 40x105.8x22.5
Model : Linde 113 115
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Trọng lượng , (Kg) : 1.28
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
550.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn khung nâng xe nâng M3038007000 HELI

Bạc đạn khung nâng xe nâng M3038007000 HELI

Mã SP : M009-347
Part Number , S/N : M3038007000
Model : CPCD20-30
Brand ( Hiệu ) : HELI
Trọng lượng , (Kg) : 1.95
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

bạc đạn xe nâng 61392-13700-71 TOYOTA

bạc đạn xe nâng 61392-13700-71 TOYOTA

Mã SP : M009-338
Part Number , S/N : 61392-13700-71
Model : 6FBR10-18
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

bạc đạn xe nâng 61355-12900-71 TOYOTA

bạc đạn xe nâng 61355-12900-71 TOYOTA

Mã SP : M009-327
Part Number , S/N : 61355-12900-71
Model : 5FBR10-18
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn khung nâng xe nâng NISSAN 50x129x40

Bạc đạn khung nâng xe nâng NISSAN 50x129x40

Mã SP : M009-324
Part Number , S/N : 50x129x40
Thông số kỹ thuật : 50x129x40
Model : 50x129x40
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
810.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn khung nâng xe nâng MITSUBISHI 45x118x40

Bạc đạn khung nâng xe nâng MITSUBISHI 45x118x40

Mã SP : M009-323
Part Number , S/N : 45x118x40
Thông số kỹ thuật : 45x118x40
Model : 45x118x40
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
600.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn khung nâng xe nâng LINDE 35x81.5x26

Bạc đạn khung nâng xe nâng LINDE 35x81.5x26

Mã SP : M009-321
Part Number , S/N : 0009249506
Thông số kỹ thuật : 35x81.5x26
Model : 113 114 115 351 387 392
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Trọng lượng , (Kg) : 0.69
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
500.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn khung nâng xe nâng LINDE 35x81.2x26

Bạc đạn khung nâng xe nâng LINDE 35x81.2x26

Mã SP : M009-319
Part Number , S/N : 9249505
Thông số kỹ thuật : 35x81.2x26
Model : LINDE 113/114/115/351/387/392
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
500.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn khung nâng xe nâng 50x120.9x40

Bạc đạn khung nâng xe nâng 50x120.9x40

Mã SP : M009-318
Thông số kỹ thuật : 50x120.9x40
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
810.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn khung nâng xe nâng TCM 45x119x29

Bạc đạn khung nâng xe nâng TCM 45x119x29

Mã SP : M009-317
Part Number , S/N : 2CH58-22051 130309KT
Thông số kỹ thuật : 45x119x29
Model : FD20-30T3CD-A
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
600.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn xe nâng 2CH58-22061 TCM

Bạc đạn xe nâng 2CH58-22061 TCM

Mã SP : M009-316
Part Number , S/N : 2CH58-22061
Model : TCM FD20-30T3CD-A
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn khung nâng xe nâng TAILIP 50x142.5x41

Bạc đạn khung nâng xe nâng TAILIP 50x142.5x41

Mã SP : M009-314
Part Number , S/N : 33943(94007007)
Thông số kỹ thuật : 50x142.5x41
Model : TAILIFT 7L Series CPCD40-50
Brand ( Hiệu ) : TAILIP
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
810.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn khung nâng xe nâng 45x121x36

Bạc đạn khung nâng xe nâng 45x121x36

Mã SP : M009-313
Part Number , S/N : 45x121x36
Thông số kỹ thuật : 45x121x36
Model : 45x121x36
Trọng lượng , (Kg) : 2.05
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
600.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn khung nâng xe nâng 75x199.3x40/57

Bạc đạn khung nâng xe nâng 75x199.3x40/57

Mã SP : M009-309
Thông số kỹ thuật : 75x199.3x40/57
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn khung nâng xe nâng 40x102.5x28.5

Bạc đạn khung nâng xe nâng 40x102.5x28.5

Mã SP : M009-308
Part Number , S/N : 40x102.5x28.5
Thông số kỹ thuật : 40x102.5x28.5
Model : 40x102.5x28.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
550.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn khung nâng xe nâng LINDE 30x75.1x24

Bạc đạn khung nâng xe nâng LINDE 30x75.1x24

Mã SP : M009-305
Part Number , S/N : 0009249441(0009249512) 7548479060
Thông số kỹ thuật : 30x75.1x24
Model : LINDE 350 Series
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
500.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn khung nâng xe nâng HANCHA 55x110x30

Bạc đạn khung nâng xe nâng HANCHA 55x110x30

Mã SP : M009-304
Part Number , S/N : 760211K1
Thông số kỹ thuật : 55x110x30
Model : 760211K1
Brand ( Hiệu ) : HANCHA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
950.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn khung nâng xe nâng Hangcha 760311Y1-Y2-G00

Bạc đạn khung nâng xe nâng Hangcha 760311Y1-Y2-G00

Mã SP : M009-303
Part Number , S/N : 760311Y1-Y2-G00
Thông số kỹ thuật : 55x119.3x34
Model : 760311Y1-Y2-G00
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Trọng lượng , (Kg) : 1.47
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn khung nâng xe nâng Hangcha 28x80x22

Bạc đạn khung nâng xe nâng Hangcha 28x80x22

Mã SP : M009-302
Part Number , S/N : 80505K
Thông số kỹ thuật : 28x80x22
Model : HC H Series CPCD20-35
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn xe nâng 94447-11500 MITSUBISHI

Bạc đạn xe nâng 94447-11500 MITSUBISHI

Mã SP : M009-301
Part Number , S/N : 94447-11500
Model : MIT FD40-50K
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn khung nâng xe nâng 40x102x28

Bạc đạn khung nâng xe nâng 40x102x28

Mã SP : M009-300
Thông số kỹ thuật : 40x102x28
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
550.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn khung nâng xe nâng 35x115x28

Bạc đạn khung nâng xe nâng 35x115x28

Mã SP : M009-299
Part Number , S/N : 35x115x28
Thông số kỹ thuật : 35x115x28
Model : 35x115x28
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
500.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn khung nâng xe nâng KOMATSU 35x111/98x30/21

Bạc đạn khung nâng xe nâng KOMATSU 35x111/98x30/21

Mã SP : M009-298
Part Number , S/N : 37A-768-2411 37A-76-82410 37A-76-82431
Thông số kỹ thuật : 35x111/98x30/21
Model : KOMATSU FB15-EX
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 1.3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
500.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn khung nâng xe nâng HYTSTER 35x82x31

Bạc đạn khung nâng xe nâng HYTSTER 35x82x31

Mã SP : M009-297
Thông số kỹ thuật : 35x82x31
Brand ( Hiệu ) : HYTSTER
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
500.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn khung nâng xe nâng TOYOTA 40x119.7x28/22

Bạc đạn khung nâng xe nâng TOYOTA 40x119.7x28/22

Mã SP : M009-294
Part Number , S/N : 63483-26630-71
Thông số kỹ thuật : 40x119.7x28/22
Model : 8FD20-30/8FDN20-30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
550.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn khung nâng xe nâng 40x115x28

Bạc đạn khung nâng xe nâng 40x115x28

Mã SP : M009-293
Part Number , S/N : 40x115x28
Thông số kỹ thuật : 40x115x28
Model : 40x115x28
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
550.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn khung nâng xe nâng ls yang 40x114x29

Bạc đạn khung nâng xe nâng ls yang 40x114x29

Mã SP : M009-292
Part Number , S/N : 40x114x29
Thông số kỹ thuật : 40x114x29
Model : 40x114x29
Brand ( Hiệu ) : ls yang
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
550.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 3 4 »