Bạc đạn - Vòng bi ASAHI 55x100x55,6 55*100*55,6 100x55x55,6

Bạc đạn - Vòng bi ASAHI 55x100x55,6 55*100*55,6 100x55x55,6

Mã SP : VTH35500
Thông số kỹ thuật : 55x100x55,6 55*100*55,6 100x55x55,6
Brand ( Hiệu ) : ASAHI
Trọng lượng , (Kg) : 1,07
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Gối đỡ
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi ASAHI 65x265x151 65*265*151 265x65x151

Bạc đạn - Vòng bi ASAHI 65x265x151 65*265*151 265x65x151

Mã SP : VTH35463
Thông số kỹ thuật : 65x265x151 65*265*151 265x65x151
Brand ( Hiệu ) : ASAHI
Trọng lượng , (Kg) : 5,57
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Gối đỡ
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi ASAHI 35x117x44,4 35*117*44,4 117x35x44,4

Bạc đạn - Vòng bi ASAHI 35x117x44,4 35*117*44,4 117x35x44,4

Mã SP : VTH35461
Thông số kỹ thuật : 35x117x44,4 35*117*44,4 117x35x44,4
Brand ( Hiệu ) : ASAHI
Trọng lượng , (Kg) : 1,5
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Gối đỡ
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi ASAHI 30x113x102 30*113*102 113x102x30

Bạc đạn - Vòng bi ASAHI 30x113x102 30*113*102 113x102x30

Mã SP : VTH35394
Brand ( Hiệu ) : ASAHI
Trọng lượng , (Kg) : 1,23
Kích thước (D x R x C) mm: 30x113x102
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Gối đỡ
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi ASAHI 80x240x82,6 80*240*82,6 240x80x82,6

Bạc đạn - Vòng bi ASAHI 80x240x82,6 80*240*82,6 240x80x82,6

Mã SP : VTH35389
Thông số kỹ thuật : 80x240x82,6 80*240*82,6 240x80x82,6
Brand ( Hiệu ) : ASAHI
Trọng lượng , (Kg) : 8,81
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Gối đỡ
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi ASAHI 40x184x98 40*184*98 184x98x40

Bạc đạn - Vòng bi ASAHI 40x184x98 40*184*98 184x98x40

Mã SP : VTH35387
Brand ( Hiệu ) : ASAHI
Trọng lượng , (Kg) : 1,84
Kích thước (D x R x C) mm: 40x184x98
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Gối đỡ
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi ASAHI 40x190x106 40*190*106 190x106x40

Bạc đạn - Vòng bi ASAHI 40x190x106 40*190*106 190x106x40

Mã SP : VTH35385
Brand ( Hiệu ) : ASAHI
Trọng lượng , (Kg) : 2,33
Kích thước (D x R x C) mm: 40x190x106
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Gối đỡ
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi ASAHI 70x140x78 70*140*78 140x78x70

Bạc đạn - Vòng bi ASAHI 70x140x78 70*140*78 140x78x70

Mã SP : VTH35373
Thông số kỹ thuật : 70x140x78
Brand ( Hiệu ) : ASAHI
Trọng lượng , (Kg) : 3,21
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Gối đỡ
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi ASAHI 55x171x146 55*171*146 171x146x55

Bạc đạn - Vòng bi ASAHI 55x171x146 55*171*146 171x146x55

Mã SP : VTH35372
Brand ( Hiệu ) : ASAHI
Trọng lượng , (Kg) : 3.83
Kích thước (D x R x C) mm: 55x171x146
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Gối đỡ
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi ASAHI 80x235x184 80*235*184 235x184x80

Bạc đạn - Vòng bi ASAHI 80x235x184 80*235*184 235x184x80

Mã SP : VTH35369
Brand ( Hiệu ) : ASAHI
Trọng lượng , (Kg) : 8.1
Kích thước (D x R x C) mm: 80x235x184
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Gối đỡ
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi ASAHI 80x327x200 80*327*200 327x200x80

Bạc đạn - Vòng bi ASAHI 80x327x200 80*327*200 327x200x80

Mã SP : VTH35365
Brand ( Hiệu ) : ASAHI
Trọng lượng , (Kg) : 12,71
Kích thước (D x R x C) mm: 80x327x200
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Gối đỡ
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi ASAHI 60x175x68.7 60*175*68.7 175x68.7x60

Bạc đạn - Vòng bi ASAHI 60x175x68.7 60*175*68.7 175x68.7x60

Mã SP : VTH35357
Brand ( Hiệu ) : ASAHI
Trọng lượng , (Kg) : 4.25
Kích thước (D x R x C) mm: 60x175x68.7
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Gối đỡ
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi ASAHI 50x219x126 50*219*126 219x126x50

Bạc đạn - Vòng bi ASAHI 50x219x126 50*219*126 219x126x50

Mã SP : VTH35353
Brand ( Hiệu ) : ASAHI
Trọng lượng , (Kg) : 3,58
Kích thước (D x R x C) mm: 50x219x126
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Gối đỡ
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi ASAHI 20x100x31 20*100*31 100x31x20

Bạc đạn - Vòng bi ASAHI 20x100x31 20*100*31 100x31x20

Mã SP : VTH35350
Brand ( Hiệu ) : ASAHI
Trọng lượng , (Kg) : 0.72
Kích thước (D x R x C) mm: 20x100x31
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Gối đỡ
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi ASAHI 45x188x52.2 45*188*52.2 188x52.2x45

Bạc đạn - Vòng bi ASAHI 45x188x52.2 45*188*52.2 188x52.2x45

Mã SP : VTH35343
Brand ( Hiệu ) : ASAHI
Trọng lượng , (Kg) : 1.95
Kích thước (D x R x C) mm: 45x188x52.2
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Gối đỡ
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi ASAHI 40x137x50 40*137*50 137x50x40

Bạc đạn - Vòng bi ASAHI 40x137x50 40*137*50 137x50x40

Mã SP : VTH35339
Brand ( Hiệu ) : ASAHI
Trọng lượng , (Kg) : 2.44
Kích thước (D x R x C) mm: 40x137x50
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Gối đỡ
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi ASAHI 20x47x31 20*47*31 47x31x20

Bạc đạn - Vòng bi ASAHI 20x47x31 20*47*31 47x31x20

Mã SP : VTH35336
Brand ( Hiệu ) : ASAHI
Trọng lượng , (Kg) : 0,15
Kích thước (D x R x C) mm: 20x47x31
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Gối đỡ
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi ASAHI 40x80x49.2 40*80*49.2 80x49.2x40

Bạc đạn - Vòng bi ASAHI 40x80x49.2 40*80*49.2 80x49.2x40

Mã SP : VTH35333
Brand ( Hiệu ) : ASAHI
Trọng lượng , (Kg) : 0,62
Kích thước (D x R x C) mm: 40x80x49.2
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Gối đỡ
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi ASAHI 50x165x51.6 50*165*51.6 165x51.6x50

Bạc đạn - Vòng bi ASAHI 50x165x51.6 50*165*51.6 165x51.6x50

Mã SP : VTH35329
Brand ( Hiệu ) : ASAHI
Trọng lượng , (Kg) : 2,96
Kích thước (D x R x C) mm: 50x165x51.6
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Gối đỡ
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi ASAHI 30x62x38.1 30*62*38.1 62x38.1x30

Bạc đạn - Vòng bi ASAHI 30x62x38.1 30*62*38.1 62x38.1x30

Mã SP : VTH35323
Brand ( Hiệu ) : ASAHI
Trọng lượng , (Kg) : 0.31
Kích thước (D x R x C) mm: 30x62x38.1
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Gối đỡ
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi ASAHI 20*127*65mm

Bạc đạn - Vòng bi ASAHI 20*127*65mm

Mã SP : VTH35320
Thông số kỹ thuật : 20*127*65mm
Brand ( Hiệu ) : ASAHI
Trọng lượng , (Kg) : 0,65
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Gối đỡ
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi ASAHI 45*206*114mm

Bạc đạn - Vòng bi ASAHI 45*206*114mm

Mã SP : VTH35315
Thông số kỹ thuật : 45*206*114mm
Brand ( Hiệu ) : ASAHI
Trọng lượng , (Kg) : 2,95
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Gối đỡ
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi ASAHI 25x62x38 25*62*38 62x38x25

Bạc đạn - Vòng bi ASAHI 25x62x38 25*62*38 62x38x25

Mã SP : VTH35312
Brand ( Hiệu ) : ASAHI
Trọng lượng , (Kg) : 0,38
Kích thước (D x R x C) mm: 25x62x38
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Gối đỡ
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi ASAHI 35x129x102 35x129x102 129x102x35

Bạc đạn - Vòng bi ASAHI 35x129x102 35x129x102 129x102x35

Mã SP : VTH35305
Brand ( Hiệu ) : ASAHI
Trọng lượng , (Kg) : 1,58
Kích thước (D x R x C) mm: 35x129x102
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Gối đỡ
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi ASAHI 17x127x62 17x127x62 17*127*62

Bạc đạn - Vòng bi ASAHI 17x127x62 17x127x62 17*127*62

Mã SP : VTH35302
Brand ( Hiệu ) : ASAHI
Trọng lượng , (Kg) : 0,67
Kích thước (D x R x C) mm: 17x127x62
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Gối đỡ
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi ASAHI 40x175x51.2 40*175*51.2 175x51.2x40

Bạc đạn - Vòng bi ASAHI 40x175x51.2 40*175*51.2 175x51.2x40

Mã SP : VTH35298
Brand ( Hiệu ) : ASAHI
Trọng lượng , (Kg) : 1,48
Kích thước (D x R x C) mm: 40x175x51.2
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Gối đỡ
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi ASAHI 60x110x65.1 60*110*65.1 110x65.1x60

Bạc đạn - Vòng bi ASAHI 60x110x65.1 60*110*65.1 110x65.1x60

Mã SP : VTH35295
Brand ( Hiệu ) : ASAHI
Trọng lượng , (Kg) : 1.49
Kích thước (D x R x C) mm: 60x110x65.1
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Gối đỡ
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi ASAHI 90x327x200 90*327*200 327x200x90

Bạc đạn - Vòng bi ASAHI 90x327x200 90*327*200 327x200x90

Mã SP : VTH35292
Brand ( Hiệu ) : ASAHI
Trọng lượng , (Kg) : 12.2
Kích thước (D x R x C) mm: 90x327x200
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Gối đỡ
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá