Bạc đạn - Vòng bi SKF SD564

Bạc đạn - Vòng bi SKF SD564

Mã SP : VTH75498
Model : SD564
Brand ( Hiệu ) : SKF
Kích thước (D x R x C) mm: 300x580
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SKF SD560

Bạc đạn - Vòng bi SKF SD560

Mã SP : VTH75493
Model : SD560
Brand ( Hiệu ) : SKF
Kích thước (D x R x C) mm: 280x540
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SKF SD556

Bạc đạn - Vòng bi SKF SD556

Mã SP : VTH75492
Model : SD556
Brand ( Hiệu ) : SKF
Kích thước (D x R x C) mm: 260x500
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SKF SD552

Bạc đạn - Vòng bi SKF SD552

Mã SP : VTH75491
Model : SD552
Brand ( Hiệu ) : SKF
Kích thước (D x R x C) mm: 240x480x300
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SKF SD548

Bạc đạn - Vòng bi SKF SD548

Mã SP : VTH75490
Model : SD548
Brand ( Hiệu ) : SKF
Kích thước (D x R x C) mm: 220x440
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SKF SD544

Bạc đạn - Vòng bi SKF SD544

Mã SP : VTH75487
Model : SD544
Brand ( Hiệu ) : SKF
Kích thước (D x R x C) mm: 200x400
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SKF SD540

Bạc đạn - Vòng bi SKF SD540

Mã SP : VTH75478
Model : SD540
Brand ( Hiệu ) : SKF
Kích thước (D x R x C) mm: 180x360
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SKF SD538

Bạc đạn - Vòng bi SKF SD538

Mã SP : VTH75475
Model : SD538
Brand ( Hiệu ) : SKF
Kích thước (D x R x C) mm: 170x340
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SKF SD536

Bạc đạn - Vòng bi SKF SD536

Mã SP : VTH75471
Model : SD536
Brand ( Hiệu ) : SKF
Kích thước (D x R x C) mm: 160x320
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SKF SD534

Bạc đạn - Vòng bi SKF SD534

Mã SP : VTH75469
Model : SD534
Brand ( Hiệu ) : SKF
Kích thước (D x R x C) mm: 150x310
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SKF SD532

Bạc đạn - Vòng bi SKF SD532

Mã SP : VTH75466
Model : SD532
Brand ( Hiệu ) : SKF
Kích thước (D x R x C) mm: 140x290
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SKF SD530

Bạc đạn - Vòng bi SKF SD530

Mã SP : VTH75447
Model : SD530
Brand ( Hiệu ) : SKF
Kích thước (D x R x C) mm: 135x270
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SKF SN519

Bạc đạn - Vòng bi SKF SN519

Mã SP : VTH75422
Model : SN519
Brand ( Hiệu ) : SKF
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA ZL 5204-DRS

Bạc đạn - Vòng bi INA ZL 5204-DRS

Mã SP : VTH73213
Model : ZL 5204-DRS
Brand ( Hiệu ) : INA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN LM545849

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN LM545849

Mã SP : VTH72623
Model : LM545849
Brand ( Hiệu ) : TIMKEN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG NKIB5904

Bạc đạn - Vòng bi FAG NKIB5904

Mã SP : VTH72246
Model : NKIB5904
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 20x37x23
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG NKIB5907

Bạc đạn - Vòng bi FAG NKIB5907

Mã SP : VTH72242
Model : NKIB5907
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 35x55x27
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG NKIB5903

Bạc đạn - Vòng bi FAG NKIB5903

Mã SP : VTH72238
Model : NKIB5903
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 17x30x18
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG NKIA5904

Bạc đạn - Vòng bi FAG NKIA5904

Mã SP : VTH72237
Model : NKIA5904
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 20x37x23
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG NKIA5907

Bạc đạn - Vòng bi FAG NKIA5907

Mã SP : VTH72235
Model : NKIA5907
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 35x55x27
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG NKIA5903

Bạc đạn - Vòng bi FAG NKIA5903

Mã SP : VTH72232
Model : NKIA5903
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 17x30x18
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG 592-A

Bạc đạn - Vòng bi FAG 592-A

Mã SP : VTH70968
Model : 592-A
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 10x24x2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO T5ED060

Bạc đạn - Vòng bi KOYO T5ED060

Mã SP : VTH70337
Model : T5ED060
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Kích thước (D x R x C) mm:
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SKF SN532

Bạc đạn - Vòng bi SKF SN532

Mã SP : VTH69402
Model : SN532
Brand ( Hiệu ) : SKF
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SKF SN530

Bạc đạn - Vòng bi SKF SN530

Mã SP : VTH69401
Model : SN530
Brand ( Hiệu ) : SKF
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SKF SN528

Bạc đạn - Vòng bi SKF SN528

Mã SP : VTH69400
Model : SN528
Brand ( Hiệu ) : SKF
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SKF SN526

Bạc đạn - Vòng bi SKF SN526

Mã SP : VTH69399
Model : SN526
Brand ( Hiệu ) : SKF
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SKF SN524

Bạc đạn - Vòng bi SKF SN524

Mã SP : VTH69398
Model : SN524
Brand ( Hiệu ) : SKF
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SKF SN522

Bạc đạn - Vòng bi SKF SN522

Mã SP : VTH69397
Model : SN522
Brand ( Hiệu ) : SKF
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SKF SN520

Bạc đạn - Vòng bi SKF SN520

Mã SP : VTH69396
Model : SN520
Brand ( Hiệu ) : SKF
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SKF SSN519

Bạc đạn - Vòng bi SKF SSN519

Mã SP : VTH69395
Model : SN519
Brand ( Hiệu ) : SKF
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SKF SN518

Bạc đạn - Vòng bi SKF SN518

Mã SP : VTH69394
Model : SN518
Brand ( Hiệu ) : SKF
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SKF SN517

Bạc đạn - Vòng bi SKF SN517

Mã SP : VTH69393
Model : SN517
Brand ( Hiệu ) : SKF
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SKF SN516

Bạc đạn - Vòng bi SKF SN516

Mã SP : VTH69392
Model : SN516
Brand ( Hiệu ) : SKF
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SKF SN515

Bạc đạn - Vòng bi SKF SN515

Mã SP : VTH69391
Model : SN515
Brand ( Hiệu ) : SKF
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SKF SN514

Bạc đạn - Vòng bi SKF SN514

Mã SP : VTH69390
Model : SN514
Brand ( Hiệu ) : SKF
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SKF SN513

Bạc đạn - Vòng bi SKF SN513

Mã SP : VTH69389
Model : SN513
Brand ( Hiệu ) : SKF
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SKF SN512

Bạc đạn - Vòng bi SKF SN512

Mã SP : VTH69388
Model : SN512
Brand ( Hiệu ) : SKF
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SKF SN511

Bạc đạn - Vòng bi SKF SN511

Mã SP : VTH69387
Model : SN511
Brand ( Hiệu ) : SKF
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SKF SN510

Bạc đạn - Vòng bi SKF SN510

Mã SP : VTH69386
Model : SN510
Brand ( Hiệu ) : SKF
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SKF SN509

Bạc đạn - Vòng bi SKF SN509

Mã SP : VTH69385
Model : SN509
Brand ( Hiệu ) : SKF
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SKF SN508

Bạc đạn - Vòng bi SKF SN508

Mã SP : VTH69384
Model : SN508
Brand ( Hiệu ) : SKF
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SKF SN507

Bạc đạn - Vòng bi SKF SN507

Mã SP : VTH69383
Model : SN507
Brand ( Hiệu ) : SKF
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SKF SN506

Bạc đạn - Vòng bi SKF SN506

Mã SP : VTH69382
Model : SN506
Brand ( Hiệu ) : SKF
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SKF SN505

Bạc đạn - Vòng bi SKF SN505

Mã SP : VTH69375
Model : SN505
Brand ( Hiệu ) : SKF
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 57181R

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 57181R

Mã SP : VTH63967
Part Number , S/N : 90368-33001
Model : 57181R
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG Z-523319.TR2

Bạc đạn - Vòng bi FAG Z-523319.TR2

Mã SP : VTH63846
Model : Z-523319.TR2
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 355.6x444.5x136.525
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG Z-510608.01.TR2

Bạc đạn - Vòng bi FAG Z-510608.01.TR2

Mã SP : VTH63838
Model : Z-510608.01.TR2
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 355.6x501.65x155.575
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG Z-581099.TR2

Bạc đạn - Vòng bi FAG Z-581099.TR2

Mã SP : VTH63836
Model : Z-581099.TR2
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 368.249x523.875x214.312
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG Z-573335.TR2

Bạc đạn - Vòng bi FAG Z-573335.TR2

Mã SP : VTH63834
Model : Z-573335.TR2
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 368.3x596.9x203.2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG Z-527366.TR2

Bạc đạn - Vòng bi FAG Z-527366.TR2

Mã SP : VTH63831
Model : Z-527366.TR2
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 371.475x501.65x155.575
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG Z-526251.TR2

Bạc đạn - Vòng bi FAG Z-526251.TR2

Mã SP : VTH63828
Model : Z-526251.TR2
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 381x508x139.7
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG Z-547099.TR2

Bạc đạn - Vòng bi FAG Z-547099.TR2

Mã SP : VTH63827
Model : Z-547099.TR2
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 226.7x352.425x107.95
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG Z-505614.01.TR2

Bạc đạn - Vòng bi FAG Z-505614.01.TR2

Mã SP : VTH63824
Model : Z-505614.01.TR2
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 288.925x406.4x165.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG Z-526864.TR2

Bạc đạn - Vòng bi FAG Z-526864.TR2

Mã SP : VTH63822
Model : Z-526864.TR2
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 300.038x422.275x174.625
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG Z-539192.TR2

Bạc đạn - Vòng bi FAG Z-539192.TR2

Mã SP : VTH63820
Model : Z-539192.TR2
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 304.8x393.7x107.95
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG Z-527128.TR2

Bạc đạn - Vòng bi FAG Z-527128.TR2

Mã SP : VTH63818
Model : Z-527128.TR2
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 304.8x438.048x165.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG Z-512601.TR2

Bạc đạn - Vòng bi FAG Z-512601.TR2

Mã SP : VTH63816
Model : Z-512601.TR2
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 311.15x558.8x190.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG Z-521746.TR2

Bạc đạn - Vòng bi FAG Z-521746.TR2

Mã SP : VTH63814
Model : Z-521746.TR2
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 317.15x444.5x146.05
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG Z-510607.01.TR2

Bạc đạn - Vòng bi FAG Z-510607.01.TR2

Mã SP : VTH63813
Model : Z-510607.01.TR2
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 317.5x447.675x180.975
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 3 4 5 »