Bạc đạn - Vòng bi SKF 7220BECBM

Bạc đạn - Vòng bi SKF 7220BECBM

Mã SP : VTH70961
Model : 7220BECBM
Brand ( Hiệu ) : SKF
Kích thước (D x R x C) mm: 100x180x34
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 7204

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 7204

Mã SP : VTH70603
Model : 7204
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Kích thước (D x R x C) mm:
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO LM72810

Bạc đạn - Vòng bi KOYO LM72810

Mã SP : VTH70599
Model : LM72810
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Kích thước (D x R x C) mm:
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 7100

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 7100

Mã SP : VTH70580
Model : 7100
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Kích thước (D x R x C) mm:
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 7097

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 7097

Mã SP : VTH70578
Model : 7097
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Kích thước (D x R x C) mm:
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 7098

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 7098

Mã SP : VTH70576
Model : 7098
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Kích thước (D x R x C) mm:
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO LM72849

Bạc đạn - Vòng bi KOYO LM72849

Mã SP : VTH70572
Model : LM72849
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Kích thước (D x R x C) mm:
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 7196

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 7196

Mã SP : VTH70560
Model : 7196
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Kích thước (D x R x C) mm:
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 7079

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 7079

Mã SP : VTH70533
Model : 7079
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Kích thước (D x R x C) mm:
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO T7FC060

Bạc đạn - Vòng bi KOYO T7FC060

Mã SP : VTH70340
Model : T7FC060
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Kích thước (D x R x C) mm:
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO T7FC055

Bạc đạn - Vòng bi KOYO T7FC055

Mã SP : VTH70317
Model : T7FC055
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Kích thước (D x R x C) mm:
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO T7FC050

Bạc đạn - Vòng bi KOYO T7FC050

Mã SP : VTH70296
Model : T7FC050
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Trọng lượng , (Kg) : 1.25
Kích thước (D x R x C) mm: 105X50X29
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO T7FC045

Bạc đạn - Vòng bi KOYO T7FC045

Mã SP : VTH70256
Model : T7FC045
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Trọng lượng , (Kg) : 0.943
Kích thước (D x R x C) mm: 95X45X26.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 748S/742

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 748S/742

Mã SP : VTH70159
Model : 748S/742
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Kích thước (D x R x C) mm: 76.2x150.089x46.673
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi HI 75712201

Bạc đạn - Vòng bi HI 75712201

Mã SP : VTH57296
Part Number , S/N : 75712201
Model : 75712201
Brand ( Hiệu ) : HI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi HI 70712201HA

Bạc đạn - Vòng bi HI 70712201HA

Mã SP : VTH57270
Part Number , S/N : 70712201HA
Model : 70712201HA
Brand ( Hiệu ) : HI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG NK70/25

Bạc đạn - Vòng bi FAG NK70/25

Mã SP : VTH81253
Model : NK70/25
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 0x85x25
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG NK7/12

Bạc đạn - Vòng bi FAG NK7/12

Mã SP : VTH81193
Model : NK7/12
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 0x14x12
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG NK7/10

Bạc đạn - Vòng bi FAG NK7/10

Mã SP : VTH81191
Model : NK7/10
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 0x14x10
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG NKI7/16

Bạc đạn - Vòng bi FAG NKI7/16

Mã SP : VTH81164
Model : NKI7/16
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 7x17x16
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG NKI7/12

Bạc đạn - Vòng bi FAG NKI7/12

Mã SP : VTH81163
Model : NKI7/12
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 7x17x12
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG K758330

Bạc đạn - Vòng bi FAG K758330

Mã SP : VTH81109
Model : K758330
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 75x83x30
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG K707830

Bạc đạn - Vòng bi FAG K707830

Mã SP : VTH81107
Model : K707830
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 70x78x30
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG K707630

Bạc đạn - Vòng bi FAG K707630

Mã SP : VTH81072
Model : K707630
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 70x76x30
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA KR72PP

Bạc đạn - Vòng bi INA KR72PP

Mã SP : VTH81015
Model : KR72PP
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 24x72x80
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA KRV72PP

Bạc đạn - Vòng bi INA KRV72PP

Mã SP : VTH81006
Model : KRV72PP
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 24x72x80
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG K707620

Bạc đạn - Vòng bi FAG K707620

Mã SP : VTH80914
Model : K707620
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 70x76x20
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Vòng bi lăn hình cầu
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA ZARF70160LTN

Bạc đạn - Vòng bi INA ZARF70160LTN

Mã SP : VTH80544
Model : ZARF70160LTN
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 70x160x103
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA ZARF70160TN

Bạc đạn - Vòng bi INA ZARF70160TN

Mã SP : VTH80541
Model : ZARF70160TN
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 70x160x82
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA ZARF75185TN

Bạc đạn - Vòng bi INA ZARF75185TN

Mã SP : VTH80539
Model : ZARF75185TN
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 75x185x100
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA ZARF75185LTN

Bạc đạn - Vòng bi INA ZARF75185LTN

Mã SP : VTH80533
Model : ZARF75185LTN
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 75x185x125
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA ZARN70130TN

Bạc đạn - Vòng bi INA ZARN70130TN

Mã SP : VTH80473
Model : ZARN70130TN
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 70x130x82
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA ZARN75155TN

Bạc đạn - Vòng bi INA ZARN75155TN

Mã SP : VTH80469
Model : ZARN75155TN
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 75x155x100
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA ZARN70130LTN

Bạc đạn - Vòng bi INA ZARN70130LTN

Mã SP : VTH80466
Model : ZARN70130LTN
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 70x130x103
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA ZARN75155LTN

Bạc đạn - Vòng bi INA ZARN75155LTN

Mã SP : VTH80463
Model : ZARN75155LTN
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 75x155x125
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA ZKLF70155.2Z

Bạc đạn - Vòng bi INA ZKLF70155.2Z

Mã SP : VTH80219
Model : ZKLF70155.2Z
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 70x155x45
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA ZKLN70120.2Z

Bạc đạn - Vòng bi INA ZKLN70120.2Z

Mã SP : VTH80138
Model : ZKLN70120.2Z
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 70x120x45
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7230B/DT

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7230B/DT

Mã SP : VTH79535
Model : 7230B/DT
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 150x270x90
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Vòng bi lăn hình cầu
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7334B/DT

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7334B/DT

Mã SP : VTH79533
Model : 7334B/DT
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 170x360x144
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Vòng bi lăn hình cầu
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7232B/DT

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7232B/DT

Mã SP : VTH79531
Model : 7232B/DT
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 160x290x96
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Vòng bi lăn hình cầu
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7301B/DT

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7301B/DT

Mã SP : VTH79530
Model : 7301B/DT
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 12x37x24
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Vòng bi lăn hình cầu
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7234B/DT

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7234B/DT

Mã SP : VTH79526
Model : 7234B/DT
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 170x310x104
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Vòng bi lăn hình cầu
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7303B/DT

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7303B/DT

Mã SP : VTH79523
Model : 7303B/DT
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 17x47x28
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Vòng bi lăn hình cầu
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7302B/DT

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7302B/DT

Mã SP : VTH79521
Model : 7302B/DT
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 15x42x26
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Vòng bi lăn hình cầu
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7305B/DT

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7305B/DT

Mã SP : VTH79518
Model : 7305B/DT
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 25x62x34
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Vòng bi lăn hình cầu
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7304B/DT

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7304B/DT

Mã SP : VTH79512
Model : 7304B/DT
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 20x52x30
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Vòng bi lăn hình cầu
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7306B/DT

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7306B/DT

Mã SP : VTH79510
Model : 7306B/DT
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 30x72x38
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Vòng bi lăn hình cầu
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7308B/DT

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7308B/DT

Mã SP : VTH79508
Model : 7308B/DT
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 40x90x46
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Vòng bi lăn hình cầu
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7307B/DT

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7307B/DT

Mã SP : VTH79505
Model : 7307B/DT
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 35x80x42
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Vòng bi lăn hình cầu
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7310B/DT

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7310B/DT

Mã SP : VTH79502
Model : 7310B/DT
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 50x110x54
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Vòng bi lăn hình cầu
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7309B/DT

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7309B/DT

Mã SP : VTH79500
Model : 7309B/DT
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 45x100x50
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Vòng bi lăn hình cầu
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7311B/DT

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7311B/DT

Mã SP : VTH79496
Model : 7311B/DT
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 55x120x58
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Vòng bi lăn hình cầu
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7313B/DT

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7313B/DT

Mã SP : VTH79493
Model : 7313B/DT
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 65x140x66
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Vòng bi lăn hình cầu
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7312B/DT

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7312B/DT

Mã SP : VTH79491
Model : 7312B/DT
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 60x130x62
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Vòng bi lăn hình cầu
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7315B/DT

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7315B/DT

Mã SP : VTH79489
Model : 7315B/DT
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 75x160x74
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Vòng bi lăn hình cầu
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7314B/DT

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7314B/DT

Mã SP : VTH79486
Model : 7314B/DT
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 70x150x70
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Vòng bi lăn hình cầu
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7316B/DT

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7316B/DT

Mã SP : VTH79483
Model : 7316B/DT
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 80x170x78
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Vòng bi lăn hình cầu
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7318B/DT

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7318B/DT

Mã SP : VTH79480
Model : 7318B/DT
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 90x190x86
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Vòng bi lăn hình cầu
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7317B/DT

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7317B/DT

Mã SP : VTH79477
Model : 7317B/DT
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 85x180x82
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Vòng bi lăn hình cầu
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7320B/DT

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7320B/DT

Mã SP : VTH79475
Model : 7320B/DT
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 100x215x94
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Vòng bi lăn hình cầu
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 3 4 5 »