Bạc đạn - Vòng bi SKF 7220BECBM

Bạc đạn - Vòng bi SKF 7220BECBM

Mã SP : VTH70961
Model : 7220BECBM
Brand ( Hiệu ) : SKF
Kích thước (D x R x C) mm: 100x180x34
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 7204

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 7204

Mã SP : VTH70603
Model : 7204
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Kích thước (D x R x C) mm:
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO LM72810

Bạc đạn - Vòng bi KOYO LM72810

Mã SP : VTH70599
Model : LM72810
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Kích thước (D x R x C) mm:
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 7100

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 7100

Mã SP : VTH70580
Model : 7100
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Kích thước (D x R x C) mm:
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 7097

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 7097

Mã SP : VTH70578
Model : 7097
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Kích thước (D x R x C) mm:
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 7098

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 7098

Mã SP : VTH70576
Model : 7098
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Kích thước (D x R x C) mm:
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO LM72849

Bạc đạn - Vòng bi KOYO LM72849

Mã SP : VTH70572
Model : LM72849
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Kích thước (D x R x C) mm:
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 7196

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 7196

Mã SP : VTH70560
Model : 7196
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Kích thước (D x R x C) mm:
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 7079

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 7079

Mã SP : VTH70533
Model : 7079
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Kích thước (D x R x C) mm:
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO T7FC060

Bạc đạn - Vòng bi KOYO T7FC060

Mã SP : VTH70340
Model : T7FC060
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Kích thước (D x R x C) mm:
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO T7FC055

Bạc đạn - Vòng bi KOYO T7FC055

Mã SP : VTH70317
Model : T7FC055
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Kích thước (D x R x C) mm:
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO T7FC050

Bạc đạn - Vòng bi KOYO T7FC050

Mã SP : VTH70296
Model : T7FC050
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Trọng lượng , (Kg) : 1.25
Kích thước (D x R x C) mm: 105X50X29
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO T7FC045

Bạc đạn - Vòng bi KOYO T7FC045

Mã SP : VTH70256
Model : T7FC045
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Trọng lượng , (Kg) : 0.943
Kích thước (D x R x C) mm: 95X45X26.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 748S/742

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 748S/742

Mã SP : VTH70159
Model : 748S/742
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Kích thước (D x R x C) mm: 76.2x150.089x46.673
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi HI 75712201

Bạc đạn - Vòng bi HI 75712201

Mã SP : VTH57296
Part Number , S/N : 75712201
Model : 75712201
Brand ( Hiệu ) : HI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi HI 70712201HA

Bạc đạn - Vòng bi HI 70712201HA

Mã SP : VTH57270
Part Number , S/N : 70712201HA
Model : 70712201HA
Brand ( Hiệu ) : HI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NSK T7FC045

Bạc đạn - Vòng bi NSK T7FC045

Mã SP : VTH94348
Model : T7FC045
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 45x95x26.5
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - vòng bi NSK LM72810

Bạc đạn - vòng bi NSK LM72810

Mã SP : VTH94239
Model : LM72810
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 22.60x47x15.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - vòng bi NSK LM72849

Bạc đạn - vòng bi NSK LM72849

Mã SP : VTH94238
Model : LM72849
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 22.60x47x15.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NSK 7900A5

Bạc đạn - Vòng bi NSK 7900A5

Mã SP : VTH93731
Model : 7900A5
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 10x22x6
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - vòng bi NSK MF74ZZS

Bạc đạn - vòng bi NSK MF74ZZS

Mã SP : VTH93484
Model : MF74ZZS
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 4x7x8.2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - vòng bi NSK MF74

Bạc đạn - vòng bi NSK MF74

Mã SP : VTH93480
Model : MF74
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 4x7x8.2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NSK MR74ZZS

Bạc đạn - Vòng bi NSK MR74ZZS

Mã SP : VTH93274
Model : MR74ZZS
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 4x7x2
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NSK MR74

Bạc đạn - Vòng bi NSK MR74

Mã SP : VTH93272
Model : MR74
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 4x7x2
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN 77375

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN 77375

Mã SP : VTH91941
Model : 77375
Brand ( Hiệu ) : TIMKEN
Kích thước (D x R x C) mm: 95.25x171.45x47.625
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7603075TVP

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7603075TVP

Mã SP : VTH91755
Model : 7603075TVP
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 75x160x37
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7603080TVP

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7603080TVP

Mã SP : VTH91734
Model : 7603080TVP
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 80x170x39
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7602080TVP

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7602080TVP

Mã SP : VTH91727
Model : 7602080TVP
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 80x140x26
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7602085TVP

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7602085TVP

Mã SP : VTH91690
Model : 7602085TVP
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 85x150x28
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7602090TVP

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7602090TVP

Mã SP : VTH91686
Model : 7602090TVP
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 90x160x30
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7603085TVP

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7603085TVP

Mã SP : VTH91682
Model : 7603085TVP
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 85x180x41
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7602095TVP

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7602095TVP

Mã SP : VTH91678
Model : 7602095TVP
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 95x170x32
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7603090TVP

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7603090TVP

Mã SP : VTH91676
Model : 7603090TVP
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 90x190x43
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7603095TVP

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7603095TVP

Mã SP : VTH91666
Model : 7603095TVP
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 95x200x45
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7602100TVP

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7602100TVP

Mã SP : VTH91656
Model : 7602100TVP
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 100x180x34
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7603050TVP

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7603050TVP

Mã SP : VTH91349
Model : 7603050TVP
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 50x110x27
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7602045TVP

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7602045TVP

Mã SP : VTH91347
Model : 7602045TVP
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 45x85x19
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7603045TVP

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7603045TVP

Mã SP : VTH91344
Model : 7603045TVP
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 45x100x25
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7603040TVP

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7603040TVP

Mã SP : VTH91342
Model : 7603040TVP
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 40x90x23
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7603035TVP

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7603035TVP

Mã SP : VTH91340
Model : 7603035TVP
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 35x80x21
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7602040TVP

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7602040TVP

Mã SP : VTH91337
Model : 7602040TVP
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 40x80x18
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7603030TVP

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7603030TVP

Mã SP : VTH91334
Model : 7603030TVP
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 30x72x19
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7602035TVP

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7602035TVP

Mã SP : VTH91331
Model : 7602035TVP
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 35x72x17
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7602030TVP

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7602030TVP

Mã SP : VTH91327
Model : 7602030TVP
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 30x62x16
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7602025TVP

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7602025TVP

Mã SP : VTH91324
Model : 7602025TVP
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 25x52x15
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7603025TVP

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7603025TVP

Mã SP : VTH91320
Model : 7603025TVP
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 20x52x15
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7602020TVP

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7602020TVP

Mã SP : VTH91316
Model : 7602020TVP
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 20x47x14
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7603020TVP

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7603020TVP

Mã SP : VTH91313
Model : 7603020TVP
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 20x52x15
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7602017TVP

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7602017TVP

Mã SP : VTH91305
Model : 7602017TVP
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 17x40x12
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7602012TVP

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7602012TVP

Mã SP : VTH91293
Model : 7602012TVP
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 12x32x10
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7602015TVP

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7602015TVP

Mã SP : VTH91286
Model : 7602015TVP
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 15x35x11
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7602075TVP

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7602075TVP

Mã SP : VTH91221
Model : 7602075TVP
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 75x130x25
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG 54317+U317

Bạc đạn - Vòng bi FAG 54317+U317

Mã SP : VTH91196
Model : 54317+U317
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 70x150x95.2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7602070TVP

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7602070TVP

Mã SP : VTH91190
Model : 7602070TVP
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 70x125x24
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7603070TVP

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7603070TVP

Mã SP : VTH91177
Model : 7603070TVP
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 70x150x35
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7603065TVP

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7603065TVP

Mã SP : VTH91169
Model : 7603065TVP
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 65x140x33
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7603060TVP

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7603060TVP

Mã SP : VTH91162
Model : 7603060TVP
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 60x130x31
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7602065TVP

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7602065TVP

Mã SP : VTH91157
Model : 7602065TVP
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 65x120x23
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7603055TVP

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7603055TVP

Mã SP : VTH91151
Model : 7603055TVP
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 55x120x29
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7602060TVP

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7602060TVP

Mã SP : VTH91145
Model : 7602060TVP
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 60x110x22
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 3 4 5 »