Bạc đạn - Vòng bi KOYO 9196

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 9196

Mã SP : VTH70558
Model : 9196
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Kích thước (D x R x C) mm:
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 9195

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 9195

Mã SP : VTH70552
Model : 9195
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Kích thước (D x R x C) mm:
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 9067

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 9067

Mã SP : VTH70532
Model : 9067
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Kích thước (D x R x C) mm:
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 9078

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 9078

Mã SP : VTH70531
Model : 9078
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Kích thước (D x R x C) mm:
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 9062

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 9062

Mã SP : VTH70528
Model : 9062
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Kích thước (D x R x C) mm:
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG NK9/12

Bạc đạn - Vòng bi FAG NK9/12

Mã SP : VTH81182
Model : NK9/12
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 6x16x12
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG NK9/16

Bạc đạn - Vòng bi FAG NK9/16

Mã SP : VTH81178
Model : NK9/16
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 6x16x16
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG K909825

Bạc đạn - Vòng bi FAG K909825

Mã SP : VTH81007
Model : K909825
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 90x98x25
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Vòng bi lăn hình cầu
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA KR90PP

Bạc đạn - Vòng bi INA KR90PP

Mã SP : VTH81000
Model : KR90PP
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 30x90x100
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA KRV90PP

Bạc đạn - Vòng bi INA KRV90PP

Mã SP : VTH80999
Model : KRV90PP
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 30x90x100
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA YRT950

Bạc đạn - Vòng bi INA YRT950

Mã SP : VTH80646
Model : YRT950
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 950x1200x132
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA ZARF90210TN

Bạc đạn - Vòng bi INA ZARF90210TN

Mã SP : VTH80537
Model : ZARF90210TN
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 90x210x110
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA ZARN90180

Bạc đạn - Vòng bi INA ZARN90180

Mã SP : VTH80461
Model : ZARN90180
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 90x180x110
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA ZARN90180LTN

Bạc đạn - Vòng bi INA ZARN90180LTN

Mã SP : VTH80456
Model : ZARN90180LTN
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 90x180x135
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA ZKLF90190.2Z

Bạc đạn - Vòng bi INA ZKLF90190.2Z

Mã SP : VTH80216
Model : ZKLF90190.2Z
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 90x190x55
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA ZKLN90150.2Z

Bạc đạn - Vòng bi INA ZKLN90150.2Z

Mã SP : VTH80135
Model : ZKLN90150.2Z
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 90x150x55
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA IR90X100X26

Bạc đạn - Vòng bi INA IR90X100X26

Mã SP : VTH78243
Model : IR90X100X26
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 90x100x26
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA IR90X105X35

Bạc đạn - Vòng bi INA IR90X105X35

Mã SP : VTH78240
Model : IR90X105X35
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 90x105x35
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA IR90X100X36

Bạc đạn - Vòng bi INA IR90X100X36

Mã SP : VTH78237
Model : IR90X100X36
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 90x100x36
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA IR90X105X63

Bạc đạn - Vòng bi INA IR90X105X63

Mã SP : VTH78235
Model : IR90X105X63
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 90x105x63
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA IR95X105X36

Bạc đạn - Vòng bi INA IR95X105X36

Mã SP : VTH78231
Model : IR95X105X36
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 95x105x36
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA IR95X105X26

Bạc đạn - Vòng bi INA IR95X105X26

Mã SP : VTH78229
Model : IR95X105X26
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 95x105x26
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA IR95X110X35

Bạc đạn - Vòng bi INA IR95X110X35

Mã SP : VTH78224
Model : IR95X110X35
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 95x110x35
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA IR95X110X63

Bạc đạn - Vòng bi INA IR95X110X63

Mã SP : VTH78220
Model : IR95X110X63
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 95x110x63
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA IR90X100X30

Bạc đạn - Vòng bi INA IR90X100X30

Mã SP : VTH78099
Model : IR90X100X30
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 90x100x30
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA NAO90X120X30

Bạc đạn - Vòng bi INA NAO90X120X30

Mã SP : VTH77414
Model : NAO90X120X30
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 90x120x30
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA RNAO90X105X26

Bạc đạn - Vòng bi INA RNAO90X105X26

Mã SP : VTH77307
Model : RNAO90X105X26
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 90x105x26
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA RNAO90X110X30

Bạc đạn - Vòng bi INA RNAO90X110X30

Mã SP : VTH77305
Model : RNAO90X110X30
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 90x110x30
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA NAO9X22X12TN

Bạc đạn - Vòng bi INA NAO9X22X12TN

Mã SP : VTH77298
Model : NAO9X22X12TN
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 9x22x12
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA NKI90/26

Bạc đạn - Vòng bi INA NKI90/26

Mã SP : VTH77124
Model : NKI90/26
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 90x120x26
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA NKI90/36

Bạc đạn - Vòng bi INA NKI90/36

Mã SP : VTH77122
Model : NKI90/36
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 90x120x36
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA NKI95/36

Bạc đạn - Vòng bi INA NKI95/36

Mã SP : VTH77120
Model : NKI95/36
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 95x125x36
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA NKI95/26

Bạc đạn - Vòng bi INA NKI95/26

Mã SP : VTH77119
Model : NKI95/26
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 95x125x26
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA NKI9/12

Bạc đạn - Vòng bi INA NKI9/12

Mã SP : VTH76902
Model : NKI9/12
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 9x19x12
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA NKI9/16

Bạc đạn - Vòng bi INA NKI9/16

Mã SP : VTH76898
Model : NKI9/16
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 9x19x16
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA NK90/25

Bạc đạn - Vòng bi INA NK90/25

Mã SP : VTH76880
Model : NK90/25
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 90x110x25
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA NK90/35

Bạc đạn - Vòng bi INA NK90/35

Mã SP : VTH76876
Model : NK90/35
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 90x110x35
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA NK95/26

Bạc đạn - Vòng bi INA NK95/26

Mã SP : VTH76869
Model : NK95/26
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 95x115x26
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA NK95/36

Bạc đạn - Vòng bi INA NK95/36

Mã SP : VTH76866
Model : NK95/36
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 95x115x36
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA NK9/12TN

Bạc đạn - Vòng bi INA NK9/12TN

Mã SP : VTH76711
Model : NK9/12TN
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 9x16x12
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA NK9/16TN

Bạc đạn - Vòng bi INA NK9/16TN

Mã SP : VTH76707
Model : NK9/16TN
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 9x16x16
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA K90X98X30

Bạc đạn - Vòng bi INA K90X98X30

Mã SP : VTH76281
Model : K90X98X30
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 90x98x30
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA K95X103X40ZW

Bạc đạn - Vòng bi INA K95X103X40ZW

Mã SP : VTH76279
Model : K95X103X40ZW
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 95x103x40
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA K95X103X30

Bạc đạn - Vòng bi INA K95X103X30

Mã SP : VTH76276
Model : K95X103X30
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 95x103x30
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA K90X98X27

Bạc đạn - Vòng bi INA K90X98X27

Mã SP : VTH76136
Model : K90X98X27
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 90x98x27
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA K90X97X20

Bạc đạn - Vòng bi INA K90X97X20

Mã SP : VTH76133
Model : K90X97X20
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 90x97x20
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA K9X12X13TN

Bạc đạn - Vòng bi INA K9X12X13TN

Mã SP : VTH75651
Model : K9X12X13TN
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 9x12x13
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA K9X12X10TN

Bạc đạn - Vòng bi INA K9X12X10TN

Mã SP : VTH75649
Model : K9X12X10TN
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 9x12x10
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA AXK90120

Bạc đạn - Vòng bi INA AXK90120

Mã SP : VTH75549
Model : AXK90120
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 90x120x4
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA NK9/12

Bạc đạn - Vòng bi INA NK9/12

Mã SP : VTH75301
Model : NK9/12
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 6x16x12
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA NK9/16

Bạc đạn - Vòng bi INA NK9/16

Mã SP : VTH75299
Model : NK9/16
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 6x16x16
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA GE90ES-2RS

Bạc đạn - Vòng bi INA GE90ES-2RS

Mã SP : VTH75232
Model : GE90ES-2RS
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 90x130x60
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA GE90ES

Bạc đạn - Vòng bi INA GE90ES

Mã SP : VTH75219
Model : GE90ES
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 90x130x60
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN H913840/H913810

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN H913840/H913810

Mã SP : VTH73277
Model : H913840/H913810
Brand ( Hiệu ) : TIMKEN
Trọng lượng , (Kg) : 0.102
Kích thước (D x R x C) mm: 59.987x146.05x41.275
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN H913840/H913840

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN H913840/H913840

Mã SP : VTH73212
Model : H913840/H913840
Brand ( Hiệu ) : TIMKEN
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN H913804/H913810

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN H913804/H913810

Mã SP : VTH73047
Model : H913804/H913810
Brand ( Hiệu ) : TIMKEN
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn trược - Vòng bi trược INA KWEM9-WC

Bạc đạn trược - Vòng bi trược INA KWEM9-WC

Mã SP : VTH72574
Model : KWEM9-WC
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 70x140x173.6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Loại trược
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn trược - Vòng bi trược INA KWEM9-L

Bạc đạn trược - Vòng bi trược INA KWEM9-L

Mã SP : VTH72568
Model : KWEM9-L
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 10x20x40.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Loại trược
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA ZARF90210

Bạc đạn - Vòng bi INA ZARF90210

Mã SP : VTH72486
Model : ZARF90210
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 90x210x110
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng Bi TIMKEN 99550

Bạc đạn - Vòng Bi TIMKEN 99550

Mã SP : VTH72138
Model : 99550
Brand ( Hiệu ) : TIMKEN
Kích thước (D x R x C) mm: 139.7x254.0x66.67
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Vòng bi tròn 1 dãy
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 »