Bạc đạn - Vòng bi IKO CF 8 BUU

Bạc đạn - Vòng bi IKO CF 8 BUU

Mã SP : VTH57003
Model : CF 8 BUU
Brand ( Hiệu ) : IKO
Trọng lượng , (Kg) : 0.0285
Kích thước (D x R x C) mm: 19x11x8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi IKO CF 5 BUU

Bạc đạn - Vòng bi IKO CF 5 BUU

Mã SP : VTH56998
Model : CF 5 BUU
Brand ( Hiệu ) : IKO
Trọng lượng , (Kg) : 0.0103
Kích thước (D x R x C) mm: 13x9x5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi IKO CF 4 BUU

Bạc đạn - Vòng bi IKO CF 4 BUU

Mã SP : VTH56996
Model : CF 4 BUU
Brand ( Hiệu ) : IKO
Trọng lượng , (Kg) : 0.0074
Kích thước (D x R x C) mm: 12x8x4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi IKO CF 8 UUR

Bạc đạn - Vòng bi IKO CF 8 UUR

Mã SP : VTH56921
Model : CF 8 UUR
Brand ( Hiệu ) : IKO
Trọng lượng , (Kg) : 0.0285
Kích thước (D x R x C) mm: 19x11x8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi IKO CF 5 UUR

Bạc đạn - Vòng bi IKO CF 5 UUR

Mã SP : VTH56912
Model : CF 5 UUR
Brand ( Hiệu ) : IKO
Trọng lượng , (Kg) : 0.0103
Kích thước (D x R x C) mm: 13x9x5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi IKO CF 4 UUR

Bạc đạn - Vòng bi IKO CF 4 UUR

Mã SP : VTH56910
Model : CF 4 UUR
Brand ( Hiệu ) : IKO
Trọng lượng , (Kg) : 0.0074
Kích thước (D x R x C) mm: 12x8x4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi IKO CFS 5 W

Bạc đạn - Vòng bi IKO CFS 5 W

Mã SP : VTH56821
Model : CFS 5 W
Brand ( Hiệu ) : IKO
Trọng lượng , (Kg) : 0.007
Kích thước (D x R x C) mm: 10x6x5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi IKO HKl816 2RS

Bạc đạn - Vòng bi IKO HKl816 2RS

Mã SP : VTH66140
Model : HKl816 2RS
Brand ( Hiệu ) : IKO
Kích thước (D x R x C) mm: 18X24X16
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: bạc đạn kim
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi IKO HKl814 RS

Bạc đạn - Vòng bi IKO HKl814 RS

Mã SP : VTH66138
Model : HKl814 RS
Brand ( Hiệu ) : IKO
Kích thước (D x R x C) mm: 18X24X14
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: bạc đạn kim
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi IKO HKl7X25X20 RS

Bạc đạn - Vòng bi IKO HKl7X25X20 RS

Mã SP : VTH66135
Model : HKl7X25X20 RS
Brand ( Hiệu ) : IKO
Kích thước (D x R x C) mm: 17X25X20
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: bạc đạn kim
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi IKO HKl7X25X18 RS

Bạc đạn - Vòng bi IKO HKl7X25X18 RS

Mã SP : VTH66132
Model : HKl7X25X18 RS
Brand ( Hiệu ) : IKO
Kích thước (D x R x C) mm: 17X25X18
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: bạc đạn kim
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi IKO HKl7X25X15.5 RS

Bạc đạn - Vòng bi IKO HKl7X25X15.5 RS

Mã SP : VTH66127
Model : HKl7X25X15.5 RS
Brand ( Hiệu ) : IKO
Kích thước (D x R x C) mm: 17X25X15.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: bạc đạn kim
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi IKO HKl7X25X14 RS

Bạc đạn - Vòng bi IKO HKl7X25X14 RS

Mã SP : VTH66125
Model : HKl7X25X14 RS
Brand ( Hiệu ) : IKO
Kích thước (D x R x C) mm: 17X25X14
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: bạc đạn kim
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi IKO NK 75/35

Bạc đạn - Vòng bi IKO NK 75/35

Mã SP : VTH66123
Model : NK 75/35
Brand ( Hiệu ) : IKO
Trọng lượng , (Kg) : 0.52
Kích thước (D x R x C) mm: 75x90x35
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: bạc đạn kim
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi IKO HKl014 2RS

Bạc đạn - Vòng bi IKO HKl014 2RS

Mã SP : VTH66059
Model : HKl014 2RS
Brand ( Hiệu ) : IKO
Kích thước (D x R x C) mm: 10X14X14
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: bạc đạn kim
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi IKO HKl012 RS

Bạc đạn - Vòng bi IKO HKl012 RS

Mã SP : VTH66054
Model : HKl012 RS
Brand ( Hiệu ) : IKO
Kích thước (D x R x C) mm: 10X14X12
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: bạc đạn kim
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi IKO HK09X13X12 RS

Bạc đạn - Vòng bi IKO HK09X13X12 RS

Mã SP : VTH66050
Model : HK09X13X12 RS
Brand ( Hiệu ) : IKO
Kích thước (D x R x C) mm: 9X13X12
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: bạc đạn kim
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi IKO HK0812 2RS

Bạc đạn - Vòng bi IKO HK0812 2RS

Mã SP : VTH66038
Model : HK0812 2RS
Brand ( Hiệu ) : IKO
Kích thước (D x R x C) mm: 8X12X12
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: bạc đạn kim
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi IKO RNA59/28

Bạc đạn - Vòng bi IKO RNA59/28

Mã SP : VTH65948
Model : RNA59/28
Brand ( Hiệu ) : IKO
Kích thước (D x R x C) mm: 28x45x23
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: bạc đạn kim
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi IKO NA5903

Bạc đạn - Vòng bi IKO NA5903

Mã SP : VTH65856
Model : NA5903
Brand ( Hiệu ) : IKO
Kích thước (D x R x C) mm: 17x30x18
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: bạc đạn kim
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi IKO HK0810 RS

Bạc đạn - Vòng bi IKO HK0810 RS

Mã SP : VTH65843
Model : HK0810 RS
Brand ( Hiệu ) : IKO
Trọng lượng , (Kg) : 0.033
Kích thước (D x R x C) mm: 8x12x10
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: bạc đạn kim
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi IKO NAV4908

Bạc đạn - Vòng bi IKO NAV4908

Mã SP : VTH65855
Model : NAV4908
Brand ( Hiệu ) : IKO
Kích thước (D x R x C) mm: 40X62X22
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Vòng bi đũa
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi IKO NAV4907

Bạc đạn - Vòng bi IKO NAV4907

Mã SP : VTH65854
Model : NAV4907
Brand ( Hiệu ) : IKO
Kích thước (D x R x C) mm: 35X55X20
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Vòng bi đũa
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi IKO NAV4906

Bạc đạn - Vòng bi IKO NAV4906

Mã SP : VTH65853
Model : NAV4906
Brand ( Hiệu ) : IKO
Kích thước (D x R x C) mm: 25X47X17
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Vòng bi đũa
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi IKO NAV4905

Bạc đạn - Vòng bi IKO NAV4905

Mã SP : VTH65852
Model : NAV4905
Brand ( Hiệu ) : IKO
Kích thước (D x R x C) mm: 25X42X17
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Vòng bi đũa
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi IKO NAV4904

Bạc đạn - Vòng bi IKO NAV4904

Mã SP : VTH65851
Model : NAV4904
Brand ( Hiệu ) : IKO
Kích thước (D x R x C) mm: 20X37X17
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Vòng bi đũa
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi IKO RNAV4002

Bạc đạn - Vòng bi IKO RNAV4002

Mã SP : VTH65834
Model : RNAV4002
Brand ( Hiệu ) : IKO
Trọng lượng , (Kg) : 0.076
Kích thước (D x R x C) mm: 15x32x17
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Vòng bi đũa
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi IKO NAV4002

Bạc đạn - Vòng bi IKO NAV4002

Mã SP : VTH65833
Model : NAV4002
Brand ( Hiệu ) : IKO
Trọng lượng , (Kg) : 0.076
Kích thước (D x R x C) mm: 15x 32x17
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Vòng bi đũa
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi IKO NAV4903

Bạc đạn - Vòng bi IKO NAV4903

Mã SP : VTH65832
Model : NAV4903
Brand ( Hiệu ) : IKO
Trọng lượng , (Kg) : 1.24
Kích thước (D x R x C) mm: 17x30x13
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Vòng bi đũa
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá