Bạc đạn - Vòng bi KOYO TR080702J/1D

Bạc đạn - Vòng bi KOYO TR080702J/1D

Mã SP : VTH64002
Part Number , S/N : 90368-38002
Model : TR080702J/1D
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO JM211710

Bạc đạn - Vòng bi KOYO JM211710

Mã SP : VTH63729
Model : JM211710
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Kích thước (D x R x C) mm: 65x120x38.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO JH211749

Bạc đạn - Vòng bi KOYO JH211749

Mã SP : VTH63726
Model : JH211749
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Kích thước (D x R x C) mm: 65x120x38.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO M201011

Bạc đạn - Vòng bi KOYO M201011

Mã SP : VTH63722
Model : M201011
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Kích thước (D x R x C) mm: 39.688x73.025x22.098
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO M201047

Bạc đạn - Vòng bi KOYO M201047

Mã SP : VTH63717
Model : M201047
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Kích thước (D x R x C) mm: 39.688x73.025x22.098
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO HM88610

Bạc đạn - Vòng bi KOYO HM88610

Mã SP : VTH63316
Model : HM88610
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Kích thước (D x R x C) mm: 34.925x72.233x25.4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO HM88649

Bạc đạn - Vòng bi KOYO HM88649

Mã SP : VTH63305
Model : HM88649
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Kích thước (D x R x C) mm: 34.925x72.233x25.4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO M88010

Bạc đạn - Vòng bi KOYO M88010

Mã SP : VTH63289
Model : M88010
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Kích thước (D x R x C) mm: 33.338x68.262x22.225
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO M88048

Bạc đạn - Vòng bi KOYO M88048

Mã SP : VTH63277
Model : M88048
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Kích thước (D x R x C) mm: 33.338x68.262x22.225
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO M86610

Bạc đạn - Vòng bi KOYO M86610

Mã SP : VTH63253
Model : M86610
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Kích thước (D x R x C) mm: 30.162x64.292x21.433
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO M86649

Bạc đạn - Vòng bi KOYO M86649

Mã SP : VTH63242
Model : M86649
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Kích thước (D x R x C) mm: 30.162x64.292x21.433
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO M84210

Bạc đạn - Vòng bi KOYO M84210

Mã SP : VTH63231
Model : M84210
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Kích thước (D x R x C) mm: 25.4x59.53x23.114
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO M84249

Bạc đạn - Vòng bi KOYO M84249

Mã SP : VTH63130
Model : M84249
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Kích thước (D x R x C) mm: 25.4x59.53x23.114
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 30322D

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 30322D

Mã SP : VTH62197
Model : 30322D
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Trọng lượng , (Kg) : 10.2
Kích thước (D x R x C) mm: 110x240x50
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 32222JR

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 32222JR

Mã SP : VTH62196
Model : 32222JR
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Trọng lượng , (Kg) : 7.45
Kích thước (D x R x C) mm: 110x200x53
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 30222JR

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 30222JR

Mã SP : VTH62195
Model : 30222JR
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Trọng lượng , (Kg) : 5.33
Kích thước (D x R x C) mm: 100x200x38
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 33122JR

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 33122JR

Mã SP : VTH62194
Model : 33122JR
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Trọng lượng , (Kg) : 5.52
Kích thước (D x R x C) mm: 110x180x56
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 33022JR

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 33022JR

Mã SP : VTH62193
Model : 33022JR
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Trọng lượng , (Kg) : 3.81
Kích thước (D x R x C) mm: 110x170x47
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 32022JR

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 32022JR

Mã SP : VTH62192
Model : 32022JR
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Trọng lượng , (Kg) : 3.12
Kích thước (D x R x C) mm: 100x170x38
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 32922JR

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 32922JR

Mã SP : VTH62190
Model : 32922JR
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Trọng lượng , (Kg) : 1.28
Kích thước (D x R x C) mm: 110x150x25
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 32321JR

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 32321JR

Mã SP : VTH62189
Model : 32321JR
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Trọng lượng , (Kg) : 14.9
Kích thước (D x R x C) mm: 105x225x77
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 32321

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 32321

Mã SP : VTH62188
Model : 32321
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Trọng lượng , (Kg) : 13.9
Kích thước (D x R x C) mm: 105x225x77
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 31321JR

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 31321JR

Mã SP : VTH62186
Model : 31321JR
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Trọng lượng , (Kg) : 9.72
Kích thước (D x R x C) mm: 105x225x53
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 30321

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 30321

Mã SP : VTH62182
Model : 30321
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Trọng lượng , (Kg) : 8.74
Kích thước (D x R x C) mm: 105x225x49
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 30321D

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 30321D

Mã SP : VTH62180
Model : 30321D
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Trọng lượng , (Kg) : 8.76
Kích thước (D x R x C) mm: 105x225x49
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 33221JR

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 33221JR

Mã SP : VTH62179
Model : 33221JR
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Trọng lượng , (Kg) : 8.43
Kích thước (D x R x C) mm: 105x190x68
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 32221JR

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 32221JR

Mã SP : VTH62177
Model : 32221JR
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Trọng lượng , (Kg) : 6.37
Kích thước (D x R x C) mm: 105x190x50
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 30221JR

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 30221JR

Mã SP : VTH62175
Model : 30221JR
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Trọng lượng , (Kg) : 4.49
Kích thước (D x R x C) mm: 105x190x36
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 33121JR

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 33121JR

Mã SP : VTH62172
Model : 33121JR
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Trọng lượng , (Kg) : 5.33
Kích thước (D x R x C) mm: 105x175x56
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 33021JR

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 33021JR

Mã SP : VTH62170
Model : 33021JR
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Trọng lượng , (Kg) : 3.08
Kích thước (D x R x C) mm: 105x160x43
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 32021JR

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 32021JR

Mã SP : VTH62168
Model : 32021JR
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Trọng lượng , (Kg) : 2.45
Kích thước (D x R x C) mm: 105x160x35
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 32921JR

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 32921JR

Mã SP : VTH62166
Model : 32921JR
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Trọng lượng , (Kg) : 1.23
Kích thước (D x R x C) mm: 105x145x25
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 32320JR

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 32320JR

Mã SP : VTH62165
Model : 32320JR
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Trọng lượng , (Kg) : 13
Kích thước (D x R x C) mm: 100x215x73
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 32320

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 32320

Mã SP : VTH62163
Model : 32320
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Trọng lượng , (Kg) : 12.2
Kích thước (D x R x C) mm: 100x215x73
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 31320JR

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 31320JR

Mã SP : VTH62161
Model : 31320JR
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Trọng lượng , (Kg) : 8.72
Kích thước (D x R x C) mm: 100x215x51
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 30320JR

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 30320JR

Mã SP : VTH62159
Model : 30320JR
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Trọng lượng , (Kg) : 8.49
Kích thước (D x R x C) mm: 100x215x47
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 30320

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 30320

Mã SP : VTH62156
Model : 30320
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Trọng lượng , (Kg) : 7.76
Kích thước (D x R x C) mm: 100x215x47
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 30320D

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 30320D

Mã SP : VTH62154
Model : 30320D
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Trọng lượng , (Kg) : 8.02
Kích thước (D x R x C) mm: 100x215x47
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 33220JR

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 33220JR

Mã SP : VTH62152
Model : 33220JR
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Trọng lượng , (Kg) : 6.92
Kích thước (D x R x C) mm: 100x180x63
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 32220JR

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 32220JR

Mã SP : VTH62150
Model : 32220JR
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Trọng lượng , (Kg) : 5.21
Kích thước (D x R x C) mm: 100x180x46
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 30220JR

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 30220JR

Mã SP : VTH62149
Model : 30220JR
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Trọng lượng , (Kg) : 3.83
Kích thước (D x R x C) mm: 100x180x34
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 33120JR

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 33120JR

Mã SP : VTH62147
Model : 33120JR
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Trọng lượng , (Kg) : 4.29
Kích thước (D x R x C) mm: 100x165x52
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO T2EE100

Bạc đạn - Vòng bi KOYO T2EE100

Mã SP : VTH62145
Model : T2EE100
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Trọng lượng , (Kg) : 3.86
Kích thước (D x R x C) mm: 100x165x46
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 33020JR

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 33020JR

Mã SP : VTH62144
Model : 33020JR
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Trọng lượng , (Kg) : 2.4
Kích thước (D x R x C) mm: 100x150x39
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 32020JR

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 32020JR

Mã SP : VTH62142
Model : 32020JR
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Trọng lượng , (Kg) : 1.95
Kích thước (D x R x C) mm: 100x150x32
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 32920JR

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 32920JR

Mã SP : VTH62138
Model : 32920JR
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Trọng lượng , (Kg) : 1.19
Kích thước (D x R x C) mm: 100x140x25
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 32319JR

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 32319JR

Mã SP : VTH62135
Model : 32319JR
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Trọng lượng , (Kg) : 10.1
Kích thước (D x R x C) mm: 90x160x55
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 32319

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 32319

Mã SP : VTH62133
Model : 32319
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Trọng lượng , (Kg) : 9.35
Kích thước (D x R x C) mm: 200x95x67
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 30319JR

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 30319JR

Mã SP : VTH62132
Model : 30319JR
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Trọng lượng , (Kg) : 6.96
Kích thước (D x R x C) mm: 200x95x45
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 30319

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 30319

Mã SP : VTH62129
Model : 30319
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Trọng lượng , (Kg) : 6.32
Kích thước (D x R x C) mm: 95x200x45
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 30319DJR

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 30319DJR

Mã SP : VTH62126
Model : 30319DJR
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Trọng lượng , (Kg) : 6.68
Kích thước (D x R x C) mm: 95x200x45
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 33219JR

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 33219JR

Mã SP : VTH62123
Model : 33219JR
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Trọng lượng , (Kg) : 5.66
Kích thước (D x R x C) mm: 95x170x58
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 32219JR

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 32219JR

Mã SP : VTH62121
Model : 32219JR
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Trọng lượng , (Kg) : 4.34
Kích thước (D x R x C) mm: 95x170x43
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 30219JR

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 30219JR

Mã SP : VTH62119
Model : 30219JR
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Trọng lượng , (Kg) : 3.2
Kích thước (D x R x C) mm: 95x170x32
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 33119JR

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 33119JR

Mã SP : VTH62117
Model : 33119JR
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Trọng lượng , (Kg) : 3.89
Kích thước (D x R x C) mm: 95x160x49
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 33019JR

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 33019JR

Mã SP : VTH62111
Model : 33019JR
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Trọng lượng , (Kg) : 2.31
Kích thước (D x R x C) mm: 95x145x39
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 32019JR

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 32019JR

Mã SP : VTH62109
Model : 32019JR
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Trọng lượng , (Kg) : 1.88
Kích thước (D x R x C) mm: 95x145x32
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 32919JR

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 32919JR

Mã SP : VTH62107
Model : 32919JR
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Trọng lượng , (Kg) : 0.876
Kích thước (D x R x C) mm: 95x130x23
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 32318JR

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 32318JR

Mã SP : VTH62104
Model : 32318JR
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Trọng lượng , (Kg) : 8.61
Kích thước (D x R x C) mm: 90x190x64
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 30318JR

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 30318JR

Mã SP : VTH62095
Model : 30318JR
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Trọng lượng , (Kg) : 6.04
Kích thước (D x R x C) mm: 90x190x43
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 3 4 5 »