Bạc đạn - Vòng bi NACHI 30240

Bạc đạn - Vòng bi NACHI 30240

Mã SP : VTH58662
Model : 30240
Brand ( Hiệu ) : NACHI
Trọng lượng , (Kg) : 25.5
Kích thước (D x R x C) mm: 200x360x64
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NACHI 30238

Bạc đạn - Vòng bi NACHI 30238

Mã SP : VTH58660
Model : 30238
Brand ( Hiệu ) : NACHI
Trọng lượng , (Kg) : 20.1
Kích thước (D x R x C) mm: 190x340x60
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NACHI 30236

Bạc đạn - Vòng bi NACHI 30236

Mã SP : VTH58658
Model : 30236
Brand ( Hiệu ) : NACHI
Trọng lượng , (Kg) : 17.9
Kích thước (D x R x C) mm: 180x320x57
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NACHI 30234

Bạc đạn - Vòng bi NACHI 30234

Mã SP : VTH58656
Model : 30234
Brand ( Hiệu ) : NACHI
Trọng lượng , (Kg) : 19.2
Kích thước (D x R x C) mm: 170x310x57
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NACHI 30232

Bạc đạn - Vòng bi NACHI 30232

Mã SP : VTH58654
Model : 30232
Brand ( Hiệu ) : NACHI
Trọng lượng , (Kg) : 13.8
Kích thước (D x R x C) mm: 160x290x52
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NACHI 30230

Bạc đạn - Vòng bi NACHI 30230

Mã SP : VTH58652
Model : 30230
Brand ( Hiệu ) : NACHI
Trọng lượng , (Kg) : 11.1
Kích thước (D x R x C) mm: 150x270x49
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NACHI 30228

Bạc đạn - Vòng bi NACHI 30228

Mã SP : VTH58649
Model : 30228
Brand ( Hiệu ) : NACHI
Trọng lượng , (Kg) : 8.81
Kích thước (D x R x C) mm: 140x250x45.75
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NACHI 30226

Bạc đạn - Vòng bi NACHI 30226

Mã SP : VTH58647
Model : 30226
Brand ( Hiệu ) : NACHI
Trọng lượng , (Kg) : 7.08
Kích thước (D x R x C) mm: 130x230x43.75
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NACHI E30224J

Bạc đạn - Vòng bi NACHI E30224J

Mã SP : VTH58644
Model : E30224J
Brand ( Hiệu ) : NACHI
Trọng lượng , (Kg) : 6.25
Kích thước (D x R x C) mm: 120x215x43.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NACHI E30222J

Bạc đạn - Vòng bi NACHI E30222J

Mã SP : VTH58642
Model : E30222J
Brand ( Hiệu ) : NACHI
Trọng lượng , (Kg) : 5.23
Kích thước (D x R x C) mm: 110x200x41
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NACHI E30220J

Bạc đạn - Vòng bi NACHI E30220J

Mã SP : VTH58640
Model : E30220J
Brand ( Hiệu ) : NACHI
Trọng lượng , (Kg) : 3.75
Kích thước (D x R x C) mm: 100x180x37
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NACHI E30219J

Bạc đạn - Vòng bi NACHI E30219J

Mã SP : VTH58639
Model : E30219J
Brand ( Hiệu ) : NACHI
Trọng lượng , (Kg) : 3.13
Kích thước (D x R x C) mm: 95x170x34.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NACHI E30218J

Bạc đạn - Vòng bi NACHI E30218J

Mã SP : VTH58638
Model : E30218J
Brand ( Hiệu ) : NACHI
Trọng lượng , (Kg) : 2.64
Kích thước (D x R x C) mm: 90x160x32.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NACHI E30217J

Bạc đạn - Vòng bi NACHI E30217J

Mã SP : VTH58637
Model : E30217J
Brand ( Hiệu ) : NACHI
Trọng lượng , (Kg) : 2.29
Kích thước (D x R x C) mm: 85x150x30.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NACHI E30216J

Bạc đạn - Vòng bi NACHI E30216J

Mã SP : VTH58634
Model : E30216J
Brand ( Hiệu ) : NACHI
Trọng lượng , (Kg) : 1.68
Kích thước (D x R x C) mm: 80x140x28.25
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NACHI E30215J

Bạc đạn - Vòng bi NACHI E30215J

Mã SP : VTH58631
Model : E30215J
Brand ( Hiệu ) : NACHI
Trọng lượng , (Kg) : 1.55
Kích thước (D x R x C) mm: 75x130x27.25
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NACHI E30214J

Bạc đạn - Vòng bi NACHI E30214J

Mã SP : VTH58629
Model : E30214J
Brand ( Hiệu ) : NACHI
Trọng lượng , (Kg) : 1.31
Kích thước (D x R x C) mm: 70x125x26.25
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NACHI E30213J

Bạc đạn - Vòng bi NACHI E30213J

Mã SP : VTH58627
Model : E30213J
Brand ( Hiệu ) : NACHI
Trọng lượng , (Kg) : 1.27
Kích thước (D x R x C) mm: 65x120x24.73
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NACHI E30212J

Bạc đạn - Vòng bi NACHI E30212J

Mã SP : VTH58624
Model : E30212J
Brand ( Hiệu ) : NACHI
Trọng lượng , (Kg) : 0.919
Kích thước (D x R x C) mm: 60x110x23.75
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NACHI E30211J

Bạc đạn - Vòng bi NACHI E30211J

Mã SP : VTH58621
Model : E30211J
Brand ( Hiệu ) : NACHI
Trọng lượng , (Kg) : 0.92
Kích thước (D x R x C) mm: 55x100x22.75
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NACHI E30210J

Bạc đạn - Vòng bi NACHI E30210J

Mã SP : VTH58619
Model : E30210J
Brand ( Hiệu ) : NACHI
Trọng lượng , (Kg) : 0.603
Kích thước (D x R x C) mm: 50x90x21.75
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NACHI E30209J

Bạc đạn - Vòng bi NACHI E30209J

Mã SP : VTH58617
Model : E30209J
Brand ( Hiệu ) : NACHI
Trọng lượng , (Kg) : 0.47
Kích thước (D x R x C) mm: 45x85x20.75
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NACHI E30208J

Bạc đạn - Vòng bi NACHI E30208J

Mã SP : VTH58615
Model : E30208J
Brand ( Hiệu ) : NACHI
Trọng lượng , (Kg) : 0.435
Kích thước (D x R x C) mm: 40x80x19.75
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NACHI E30207J

Bạc đạn - Vòng bi NACHI E30207J

Mã SP : VTH58613
Model : E30207J
Brand ( Hiệu ) : NACHI
Trọng lượng , (Kg) : 0.334
Kích thước (D x R x C) mm: 35x72x18.25
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NACHI E30206J

Bạc đạn - Vòng bi NACHI E30206J

Mã SP : VTH58610
Model : E30206J
Brand ( Hiệu ) : NACHI
Trọng lượng , (Kg) : 0.237
Kích thước (D x R x C) mm: 30x62x17.25
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NACHI E30205J

Bạc đạn - Vòng bi NACHI E30205J

Mã SP : VTH58608
Model : E30205J
Brand ( Hiệu ) : NACHI
Trọng lượng , (Kg) : 0.155
Kích thước (D x R x C) mm: 25x52x16.25
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NACHI E30204J

Bạc đạn - Vòng bi NACHI E30204J

Mã SP : VTH58605
Model : E30204J
Brand ( Hiệu ) : NACHI
Trọng lượng , (Kg) : 0.092
Kích thước (D x R x C) mm: 20x47x15.25
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NACHI E30203J

Bạc đạn - Vòng bi NACHI E30203J

Mã SP : VTH58602
Model : E30203J
Brand ( Hiệu ) : NACHI
Trọng lượng , (Kg) : 0.056
Kích thước (D x R x C) mm: 17x40x13.25
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NACHI H-E30202

Bạc đạn - Vòng bi NACHI H-E30202

Mã SP : VTH58584
Model : H-E30202
Brand ( Hiệu ) : NACHI
Trọng lượng , (Kg) : 0.054
Kích thước (D x R x C) mm: 15x35x11.75
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NACHI E32038J

Bạc đạn - Vòng bi NACHI E32038J

Mã SP : VTH58573
Model : E32038J
Brand ( Hiệu ) : NACHI
Trọng lượng , (Kg) : 14.8
Kích thước (D x R x C) mm: 190x290x64
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NACHI E32036J

Bạc đạn - Vòng bi NACHI E32036J

Mã SP : VTH58572
Model : E32036J
Brand ( Hiệu ) : NACHI
Trọng lượng , (Kg) : 14.2
Kích thước (D x R x C) mm: 180x280x64
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NACHI E32034J

Bạc đạn - Vòng bi NACHI E32034J

Mã SP : VTH58571
Model : E32034J
Brand ( Hiệu ) : NACHI
Trọng lượng , (Kg) : 11.4
Kích thước (D x R x C) mm: 170x260x57
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NACHI E32032J

Bạc đạn - Vòng bi NACHI E32032J

Mã SP : VTH58567
Model : E32032J
Brand ( Hiệu ) : NACHI
Trọng lượng , (Kg) : 7.81
Kích thước (D x R x C) mm: 160x240x51
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NACHI E32030J

Bạc đạn - Vòng bi NACHI E32030J

Mã SP : VTH58564
Model : E32030J
Brand ( Hiệu ) : NACHI
Trọng lượng , (Kg) : 6.47
Kích thước (D x R x C) mm: 150x225x48
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NACHI E32028J

Bạc đạn - Vòng bi NACHI E32028J

Mã SP : VTH58563
Model : E32028J
Brand ( Hiệu ) : NACHI
Trọng lượng , (Kg) : 5.39
Kích thước (D x R x C) mm: 140x210x45
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NACHI E32026J

Bạc đạn - Vòng bi NACHI E32026J

Mã SP : VTH58560
Model : E32026J
Brand ( Hiệu ) : NACHI
Trọng lượng , (Kg) : 5.02
Kích thước (D x R x C) mm: 130x200x45
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NACHI E32024J

Bạc đạn - Vòng bi NACHI E32024J

Mã SP : VTH58557
Model : E32024J
Brand ( Hiệu ) : NACHI
Trọng lượng , (Kg) : 3.29
Kích thước (D x R x C) mm: 120x180x38
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NACHI E32022J

Bạc đạn - Vòng bi NACHI E32022J

Mã SP : VTH58554
Model : E32022J
Brand ( Hiệu ) : NACHI
Trọng lượng , (Kg) : 3.35
Kích thước (D x R x C) mm: 110x170x38
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NACHI E32021J

Bạc đạn - Vòng bi NACHI E32021J

Mã SP : VTH58551
Model : E32021J
Brand ( Hiệu ) : NACHI
Trọng lượng , (Kg) : 2.33
Kích thước (D x R x C) mm: 105x160x35
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NACHI E32020J

Bạc đạn - Vòng bi NACHI E32020J

Mã SP : VTH58547
Model : E32020J
Brand ( Hiệu ) : NACHI
Trọng lượng , (Kg) : 1.94
Kích thước (D x R x C) mm: 100x150x32
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NACHI E32019J

Bạc đạn - Vòng bi NACHI E32019J

Mã SP : VTH58545
Model : E32019J
Brand ( Hiệu ) : NACHI
Trọng lượng , (Kg) : 1.86
Kích thước (D x R x C) mm: 95x145x32
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NACHI E32018J

Bạc đạn - Vòng bi NACHI E32018J

Mã SP : VTH58542
Model : E32018J
Brand ( Hiệu ) : NACHI
Trọng lượng , (Kg) : 1.76
Kích thước (D x R x C) mm: 90x140x32
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NACHI E32017J

Bạc đạn - Vòng bi NACHI E32017J

Mã SP : VTH58539
Model : E32017J
Brand ( Hiệu ) : NACHI
Trọng lượng , (Kg) : 1.36
Kích thước (D x R x C) mm: 85x130x29
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NACHI E32016J

Bạc đạn - Vòng bi NACHI E32016J

Mã SP : VTH58536
Model : E32016J
Brand ( Hiệu ) : NACHI
Trọng lượng , (Kg) : 1.29
Kích thước (D x R x C) mm: 80x125x29
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NACHI E32015J

Bạc đạn - Vòng bi NACHI E32015J

Mã SP : VTH58534
Model : E32015J
Brand ( Hiệu ) : NACHI
Trọng lượng , (Kg) : 0.922
Kích thước (D x R x C) mm: 75x115x25
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NACHI E32014J

Bạc đạn - Vòng bi NACHI E32014J

Mã SP : VTH58531
Model : E32014J
Brand ( Hiệu ) : NACHI
Trọng lượng , (Kg) : 0.967
Kích thước (D x R x C) mm: 70x110x25
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NACHI E32013J

Bạc đạn - Vòng bi NACHI E32013J

Mã SP : VTH58529
Model : E32013J
Brand ( Hiệu ) : NACHI
Trọng lượng , (Kg) : 0.62
Kích thước (D x R x C) mm: 65x100x23
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NACHI E32012J

Bạc đạn - Vòng bi NACHI E32012J

Mã SP : VTH58526
Model : E32012J
Brand ( Hiệu ) : NACHI
Trọng lượng , (Kg) : 0.614
Kích thước (D x R x C) mm: 60x95x23
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NACHI E32011J

Bạc đạn - Vòng bi NACHI E32011J

Mã SP : VTH58524
Model : E32011J
Brand ( Hiệu ) : NACHI
Trọng lượng , (Kg) : 0.64
Kích thước (D x R x C) mm: 55x90x23
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NACHI E32010J

Bạc đạn - Vòng bi NACHI E32010J

Mã SP : VTH58522
Model : E32010J
Brand ( Hiệu ) : NACHI
Trọng lượng , (Kg) : 0.384
Kích thước (D x R x C) mm: 50x80x20
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NACHI E32009J

Bạc đạn - Vòng bi NACHI E32009J

Mã SP : VTH58519
Model : E32009J
Brand ( Hiệu ) : NACHI
Trọng lượng , (Kg) : 0.329
Kích thước (D x R x C) mm: 45x75x20
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NACHI E32008J

Bạc đạn - Vòng bi NACHI E32008J

Mã SP : VTH58518
Model : E32008J
Brand ( Hiệu ) : NACHI
Trọng lượng , (Kg) : 0.312
Kích thước (D x R x C) mm: 40x 68x19
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NACHI E32007J

Bạc đạn - Vòng bi NACHI E32007J

Mã SP : VTH58513
Model : E32007J
Brand ( Hiệu ) : NACHI
Trọng lượng , (Kg) : 0.257
Kích thước (D x R x C) mm: 35x62x18
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NACHI E32006J

Bạc đạn - Vòng bi NACHI E32006J

Mã SP : VTH58510
Model : E32006J
Brand ( Hiệu ) : NACHI
Trọng lượng , (Kg) : 0.195
Kích thước (D x R x C) mm: 30x55x17
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NACHI E32005J

Bạc đạn - Vòng bi NACHI E32005J

Mã SP : VTH58507
Model : E32005J
Brand ( Hiệu ) : NACHI
Trọng lượng , (Kg) : 0.12
Kích thước (D x R x C) mm: 25x47x15
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NACHI E32004J

Bạc đạn - Vòng bi NACHI E32004J

Mã SP : VTH58502
Model : E32004J
Brand ( Hiệu ) : NACHI
Trọng lượng , (Kg) : 0.108
Kích thước (D x R x C) mm: 20x42x15
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NACHI E30315J

Bạc đạn - Vòng bi NACHI E30315J

Mã SP : VTH58386
Model : E30315J
Brand ( Hiệu ) : NACHI
Trọng lượng , (Kg) : 3.64
Kích thước (D x R x C) mm: 75x160x40
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NACHI E30313J

Bạc đạn - Vòng bi NACHI E30313J

Mã SP : VTH58383
Model : E30313J
Brand ( Hiệu ) : NACHI
Trọng lượng , (Kg) : 2.4
Kích thước (D x R x C) mm: 65x140x36
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NACHI E30312J

Bạc đạn - Vòng bi NACHI E30312J

Mã SP : VTH58381
Model : E30312J
Brand ( Hiệu ) : NACHI
Trọng lượng , (Kg) : 2.02
Kích thước (D x R x C) mm: 60x130x33.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NACHI E30311J

Bạc đạn - Vòng bi NACHI E30311J

Mã SP : VTH58379
Model : E30311J
Brand ( Hiệu ) : NACHI
Trọng lượng , (Kg) : 1.8
Kích thước (D x R x C) mm: 55x120x31.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 3 4 5 »