Bạc đạn - Vòng bi NTN HM231140/HM231110D

Bạc đạn - Vòng bi NTN HM231140/HM231110D

Mã SP : VTH63799
Model : HM231140/HM231110D
Brand ( Hiệu ) : NTN
Trọng lượng , (Kg) : 20.6
Kích thước (D x R x C) mm: 146.05x236.538x56.642
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NTN 99575/99102D

Bạc đạn - Vòng bi NTN 99575/99102D

Mã SP : VTH63797
Model : 99575/99102D
Brand ( Hiệu ) : NTN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NTN 99550/99102D

Bạc đạn - Vòng bi NTN 99550/99102D

Mã SP : VTH63788
Model : 99550/99102D
Brand ( Hiệu ) : NTN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NTN 74550/74851CD

Bạc đạn - Vòng bi NTN 74550/74851CD

Mã SP : VTH63785
Model : 74550/74851CD
Brand ( Hiệu ) : NTN
Trọng lượng , (Kg) : 12.8
Kích thước (D x R x C) mm: 139.7x215.9x47.625
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NTN 74550/74851D

Bạc đạn - Vòng bi NTN 74550/74851D

Mã SP : VTH63783
Model : 74550/74851D
Brand ( Hiệu ) : NTN
Kích thước (D x R x C) mm:
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NTN 95525/95927D

Bạc đạn - Vòng bi NTN 95525/95927D

Mã SP : VTH63781
Model : 95525/95927D
Brand ( Hiệu ) : NTN
Kích thước (D x R x C) mm:
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NTN 95525/95927CD

Bạc đạn - Vòng bi NTN 95525/95927CD

Mã SP : VTH63778
Model : 95525/95927CD
Brand ( Hiệu ) : NTN
Trọng lượng , (Kg) : 23.6
Kích thước (D x R x C) mm: 133.35x234.95x63.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NTN HM926747/HM926710D

Bạc đạn - Vòng bi NTN HM926747/HM926710D

Mã SP : VTH63769
Model : HM926747/HM926710D
Brand ( Hiệu ) : NTN
Trọng lượng , (Kg) : 18.8
Kích thước (D x R x C) mm: 127x228.6x49.428
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NTN 95500/95927D

Bạc đạn - Vòng bi NTN 95500/95927D

Mã SP : VTH63767
Model : 95500/95927D
Brand ( Hiệu ) : NTN
Kích thước (D x R x C) mm:
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NTN M224749/M224710

Bạc đạn - Vòng bi NTN M224749/M224710

Mã SP : VTH63760
Model : M224749/M224710
Brand ( Hiệu ) : NTN
Trọng lượng , (Kg) : 2.68
Kích thước (D x R x C) mm: 120.65x174.625x36.512
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NTN 7040

Bạc đạn - Vòng bi NTN 7040

Mã SP : VTH61230
Model : 7040
Brand ( Hiệu ) : NTN
Trọng lượng , (Kg) : 11.6
Kích thước (D x R x C) mm: 200x310x51
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NTN 7038

Bạc đạn - Vòng bi NTN 7038

Mã SP : VTH61227
Model : 7038
Brand ( Hiệu ) : NTN
Trọng lượng , (Kg) : 9.18
Kích thước (D x R x C) mm: 190x290x46
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NTN 7036

Bạc đạn - Vòng bi NTN 7036

Mã SP : VTH61224
Model : 7036
Brand ( Hiệu ) : NTN
Trọng lượng , (Kg) : 8.77
Kích thước (D x R x C) mm: 180x280x46
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NTN 7034

Bạc đạn - Vòng bi NTN 7034

Mã SP : VTH61222
Model : 7034
Brand ( Hiệu ) : NTN
Trọng lượng , (Kg) : 6.51
Kích thước (D x R x C) mm: 170x260x42
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NTN 7030

Bạc đạn - Vòng bi NTN 7030

Mã SP : VTH61219
Model : 7030
Brand ( Hiệu ) : NTN
Trọng lượng , (Kg) : 3.99
Kích thước (D x R x C) mm: 150x225x35
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NTN 7028

Bạc đạn - Vòng bi NTN 7028

Mã SP : VTH61217
Model : 7028
Brand ( Hiệu ) : NTN
Trọng lượng , (Kg) : 3.34
Kích thước (D x R x C) mm: 140x210x33
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NTN 7026

Bạc đạn - Vòng bi NTN 7026

Mã SP : VTH61215
Model : 7026
Brand ( Hiệu ) : NTN
Trọng lượng , (Kg) : 3.15
Kích thước (D x R x C) mm: 130x200x33
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NTN 7024

Bạc đạn - Vòng bi NTN 7024

Mã SP : VTH61213
Model : 7024
Brand ( Hiệu ) : NTN
Trọng lượng , (Kg) : 2.07
Kích thước (D x R x C) mm: 120x180x28
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NTN 7022

Bạc đạn - Vòng bi NTN 7022

Mã SP : VTH61211
Model : 7022
Brand ( Hiệu ) : NTN
Trọng lượng , (Kg) : 1.94
Kích thước (D x R x C) mm: 110x170x28
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NTN 7021

Bạc đạn - Vòng bi NTN 7021

Mã SP : VTH61210
Model : 7021
Brand ( Hiệu ) : NTN
Trọng lượng , (Kg) : 1.52
Kích thước (D x R x C) mm: 105x160x26
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NTN 77020

Bạc đạn - Vòng bi NTN 77020

Mã SP : VTH61207
Model : 7020
Brand ( Hiệu ) : NTN
Trọng lượng , (Kg) : 1.24
Kích thước (D x R x C) mm: 100x150x24
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NTN 7019

Bạc đạn - Vòng bi NTN 7019

Mã SP : VTH61205
Model : 7019
Brand ( Hiệu ) : NTN
Trọng lượng , (Kg) : 1.18
Kích thước (D x R x C) mm: 95x145x24
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NTN 7018

Bạc đạn - Vòng bi NTN 7018

Mã SP : VTH61203
Model : 7018
Brand ( Hiệu ) : NTN
Trọng lượng , (Kg) : 1.14
Kích thước (D x R x C) mm: 90x140x24
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NTN 7017

Bạc đạn - Vòng bi NTN 7017

Mã SP : VTH61201
Model : 7017
Brand ( Hiệu ) : NTN
Trọng lượng , (Kg) : 0.878
Kích thước (D x R x C) mm: 85x130x22
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NTN 7016

Bạc đạn - Vòng bi NTN 7016

Mã SP : VTH61200
Model : 7016
Brand ( Hiệu ) : NTN
Trọng lượng , (Kg) : 0.837
Kích thước (D x R x C) mm: 80x125x22
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NTN 7015

Bạc đạn - Vòng bi NTN 7015

Mã SP : VTH61198
Model : 7015
Brand ( Hiệu ) : NTN
Trọng lượng , (Kg) : 0.618
Kích thước (D x R x C) mm: 75x115 x20
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NTN 7014

Bạc đạn - Vòng bi NTN 7014

Mã SP : VTH61195
Model : 7014
Brand ( Hiệu ) : NTN
Trọng lượng , (Kg) : 0.595
Kích thước (D x R x C) mm: 70x110x20
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NTN 7013

Bạc đạn - Vòng bi NTN 7013

Mã SP : VTH61192
Model : 7013
Brand ( Hiệu ) : NTN
Trọng lượng , (Kg) : 0.421
Kích thước (D x R x C) mm: 65x100x18
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NTN 7012

Bạc đạn - Vòng bi NTN 7012

Mã SP : VTH61186
Model : 7012
Brand ( Hiệu ) : NTN
Trọng lượng , (Kg) : 0.397
Kích thước (D x R x C) mm: 60x95x18
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NTN 7011

Bạc đạn - Vòng bi NTN 7011

Mã SP : VTH61185
Model : 7011
Brand ( Hiệu ) : NTN
Trọng lượng , (Kg) : 0.374
Kích thước (D x R x C) mm: 55x90x18
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NTN 7009

Bạc đạn - Vòng bi NTN 7009

Mã SP : VTH61183
Model : 7009
Brand ( Hiệu ) : NTN
Trọng lượng , (Kg) : 0.24
Kích thước (D x R x C) mm: 45x75x16
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NTN 7008

Bạc đạn - Vòng bi NTN 7008

Mã SP : VTH61182
Model : 7008
Brand ( Hiệu ) : NTN
Trọng lượng , (Kg) : 0.196
Kích thước (D x R x C) mm: 40x68x15
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NTN 7007

Bạc đạn - Vòng bi NTN 7007

Mã SP : VTH61179
Model : 7007
Brand ( Hiệu ) : NTN
Trọng lượng , (Kg) : 0.159
Kích thước (D x R x C) mm: 35x62x14
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NTN 7006

Bạc đạn - Vòng bi NTN 7006

Mã SP : VTH61176
Model : 7006
Brand ( Hiệu ) : NTN
Trọng lượng , (Kg) : 0.12
Kích thước (D x R x C) mm: 33x55x13
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NTN SF3227PX1

Bạc đạn - Vòng bi NTN SF3227PX1

Mã SP : VTH61174
Thông số kỹ thuật : 160x200x20
Model : SF3227PX1
Brand ( Hiệu ) : NTN
Kích thước (D x R x C) mm: 160x200x20
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NTN 7005

Bạc đạn - Vòng bi NTN 7005

Mã SP : VTH61173
Model : 7005
Brand ( Hiệu ) : NTN
Trọng lượng , (Kg) : 0.081
Kích thước (D x R x C) mm: 25x47x12
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NTN SF2812PX1

Bạc đạn - Vòng bi NTN SF2812PX1

Mã SP : VTH61171
Thông số kỹ thuật : 140x175x17.5
Model : SF2812PX1
Brand ( Hiệu ) : NTN
Kích thước (D x R x C) mm: 140x175x17.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NTN 7004

Bạc đạn - Vòng bi NTN 7004

Mã SP : VTH61170
Model : 7004
Brand ( Hiệu ) : NTN
Trọng lượng , (Kg) : 0.068
Kích thước (D x R x C) mm: 20x42x12
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NTN SF3607

Bạc đạn - Vòng bi NTN SF3607

Mã SP : VTH61168
Thông số kỹ thuật : 180x225x15
Model : SF3607
Brand ( Hiệu ) : NTN
Kích thước (D x R x C) mm: 180x225x15
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NTN 7003

Bạc đạn - Vòng bi NTN 7003

Mã SP : VTH60852
Model : 7003
Brand ( Hiệu ) : NTN
Trọng lượng , (Kg) : 0.039
Kích thước (D x R x C) mm: 17X35X10
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NTN 7002

Bạc đạn - Vòng bi NTN 7002

Mã SP : VTH60851
Model : 7002
Brand ( Hiệu ) : NTN
Trọng lượng , (Kg) : 0.03
Kích thước (D x R x C) mm: 15X32X9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NTN 7000

Bạc đạn - Vòng bi NTN 7000

Mã SP : VTH60850
Model : 7000
Brand ( Hiệu ) : NTN
Trọng lượng , (Kg) : 0.019
Kích thước (D x R x C) mm: 10X26X8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NTN 7240

Bạc đạn - Vòng bi NTN 7240

Mã SP : VTH60841
Model : 7240
Brand ( Hiệu ) : NTN
Trọng lượng , (Kg) : 24.1
Kích thước (D x R x C) mm: 200X360X58
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NTN 7238

Bạc đạn - Vòng bi NTN 7238

Mã SP : VTH60838
Model : 7238
Brand ( Hiệu ) : NTN
Trọng lượng , (Kg) : 20
Kích thước (D x R x C) mm: 190X340X55
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NTN 7236

Bạc đạn - Vòng bi NTN 7236

Mã SP : VTH60835
Model : 7236
Brand ( Hiệu ) : NTN
Trọng lượng , (Kg) : 16.3
Kích thước (D x R x C) mm: 180X320X52
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NTN 7234

Bạc đạn - Vòng bi NTN 7234

Mã SP : VTH60832
Model : 7234
Brand ( Hiệu ) : NTN
Trọng lượng , (Kg) : 15.6
Kích thước (D x R x C) mm: 170X310X52
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NTN 7232

Bạc đạn - Vòng bi NTN 7232

Mã SP : VTH60827
Model : 7232
Brand ( Hiệu ) : NTN
Trọng lượng , (Kg) : 12.9
Kích thước (D x R x C) mm: 160X290X48
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NTN 7230

Bạc đạn - Vòng bi NTN 7230

Mã SP : VTH60824
Model : 7230
Brand ( Hiệu ) : NTN
Trọng lượng , (Kg) : 10.1
Kích thước (D x R x C) mm: 150X270X45
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NTN 7228

Bạc đạn - Vòng bi NTN 7228

Mã SP : VTH60821
Model : 7228
Brand ( Hiệu ) : NTN
Trọng lượng , (Kg) : 7.87
Kích thước (D x R x C) mm: 140X250X42
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NTN 7226

Bạc đạn - Vòng bi NTN 7226

Mã SP : VTH60815
Model : 7226
Brand ( Hiệu ) : NTN
Trọng lượng , (Kg) : 6.1
Kích thước (D x R x C) mm: 130X230X40
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NTN 7224

Bạc đạn - Vòng bi NTN 7224

Mã SP : VTH60812
Model : 7224
Brand ( Hiệu ) : NTN
Trọng lượng , (Kg) : 5.29
Kích thước (D x R x C) mm: 120X215X40
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NTN 7222

Bạc đạn - Vòng bi NTN 7222

Mã SP : VTH60808
Model : 7222
Brand ( Hiệu ) : NTN
Trọng lượng , (Kg) : 4.59
Kích thước (D x R x C) mm: 110X200X38
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NTN 7221

Bạc đạn - Vòng bi NTN 7221

Mã SP : VTH60805
Model : 7221
Brand ( Hiệu ) : NTN
Trọng lượng , (Kg) : 3.89
Kích thước (D x R x C) mm: 105X190X36
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NTN 7220

Bạc đạn - Vòng bi NTN 7220

Mã SP : VTH60801
Model : 7220
Brand ( Hiệu ) : NTN
Trọng lượng , (Kg) : 3.21
Kích thước (D x R x C) mm: 100X180X34
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NTN 7219

Bạc đạn - Vòng bi NTN 7219

Mã SP : VTH60798
Model : 7219
Brand ( Hiệu ) : NTN
Trọng lượng , (Kg) : 2.73
Kích thước (D x R x C) mm: 95X170X32
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NTN 7218

Bạc đạn - Vòng bi NTN 7218

Mã SP : VTH60795
Model : 7218
Brand ( Hiệu ) : NTN
Trọng lượng , (Kg) : 2.2
Kích thước (D x R x C) mm: 90X160X30
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NTN 7217

Bạc đạn - Vòng bi NTN 7217

Mã SP : VTH60791
Model : 7217
Brand ( Hiệu ) : NTN
Trọng lượng , (Kg) : 1.81
Kích thước (D x R x C) mm: 85X150X28
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NTN 7216

Bạc đạn - Vòng bi NTN 7216

Mã SP : VTH60788
Model : 7216
Brand ( Hiệu ) : NTN
Trọng lượng , (Kg) : 1.43
Kích thước (D x R x C) mm: 80X140X26
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NTN 7215

Bạc đạn - Vòng bi NTN 7215

Mã SP : VTH60786
Model : 7215
Brand ( Hiệu ) : NTN
Trọng lượng , (Kg) : 1.21
Kích thước (D x R x C) mm: 75X130X25
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NTN 7214

Bạc đạn - Vòng bi NTN 7214

Mã SP : VTH60783
Model : 7214
Brand ( Hiệu ) : NTN
Trọng lượng , (Kg) : 1.1
Kích thước (D x R x C) mm: 70X125X24
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 3 4 5 »