Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN EE971354/972103D

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN EE971354/972103D

Mã SP : VTH61789
Model : EE971354/972103D
Brand ( Hiệu ) : TIMKEN
Trọng lượng , (Kg) : 121.86
Kích thước (D x R x C) mm: 342.9X533.4X174.625
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN EE971354/972102CD

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN EE971354/972102CD

Mã SP : VTH61788
Model : EE971354/972102CD
Brand ( Hiệu ) : TIMKEN
Trọng lượng , (Kg) : 120.66
Kích thước (D x R x C) mm: 342.9X533.4X165.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN LM961548/LM961511CD

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN LM961548/LM961511CD

Mã SP : VTH61787
Model : LM961548/LM961511CD
Brand ( Hiệu ) : TIMKEN
Trọng lượng , (Kg) : 59.77
Kích thước (D x R x C) mm: 342.9X457.098X142.098
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN LM961548/LM961511D

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN LM961548/LM961511D

Mã SP : VTH61786
Model : LM961548/LM961511D
Brand ( Hiệu ) : TIMKEN
Trọng lượng , (Kg) : 59.77
Kích thước (D x R x C) mm: 342.9X457.098X142.875
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN L860049/L860010CD

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN L860049/L860010CD

Mã SP : VTH61777
Model : L860049/L860010CD
Brand ( Hiệu ) : TIMKEN
Trọng lượng , (Kg) : 28.77
Kích thước (D x R x C) mm: 330.2X415.925X100.012
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN EE971298/972151D

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN EE971298/972151D

Mã SP : VTH61775
Model : EE971298/972151D
Brand ( Hiệu ) : TIMKEN
Trọng lượng , (Kg) : 154.99
Kích thước (D x R x C) mm: 329.87X546.1X177.8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN EE971298/972103D

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN EE971298/972103D

Mã SP : VTH61774
Model : EE971298/972103D
Brand ( Hiệu ) : TIMKEN
Trọng lượng , (Kg) : 134.71
Kích thước (D x R x C) mm: 329.87X533.4X174.625
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN H961649/h961610CD

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN H961649/h961610CD

Mã SP : VTH61773
Model : H961649/h961610CD
Brand ( Hiệu ) : TIMKEN
Trọng lượng , (Kg) : 371.45
Kích thước (D x R x C) mm: 317.5X622.3X304.8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN LM272249DGW

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN LM272249DGW

Mã SP : VTH70918
Model : LM272249DGW
Brand ( Hiệu ) : TIMKEN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN H936349/10

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN H936349/10

Mã SP : VTH65845
Model : H936349/10
Brand ( Hiệu ) : TIMKEN
Trọng lượng , (Kg) : 29.7
Kích thước (D x R x C) mm: 168.275x330.2x79.375
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN H936349/H936310

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN H936349/H936310

Mã SP : VTH65844
Model : H936349/H936310
Brand ( Hiệu ) : TIMKEN
Trọng lượng , (Kg) : 29.7
Kích thước (D x R x C) mm: 168.275x330.2x79.375
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN TRA0607R

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN TRA0607R

Mã SP : VTH65774
Model : TRA0607R
Brand ( Hiệu ) : TIMKEN
Trọng lượng , (Kg) : 0.405
Kích thước (D x R x C) mm: 30x72x19
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN TR0506R

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN TR0506R

Mã SP : VTH65704
Model : TR0506R
Brand ( Hiệu ) : TIMKEN
Trọng lượng , (Kg) : 0.275
Kích thước (D x R x C) mm: 25x62x17
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN T7FC070

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN T7FC070

Mã SP : VTH65595
Model : T7FC070
Brand ( Hiệu ) : TIMKEN
Trọng lượng , (Kg) : 2.64
Kích thước (D x R x C) mm: 70x140x35.5
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN 7723

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN 7723

Mã SP : VTH65586
Model : 7723
Brand ( Hiệu ) : TIMKEN
Trọng lượng , (Kg) : 5.13
Kích thước (D x R x C) mm: 115x190x49
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN 807713

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN 807713

Mã SP : VTH65572
Model : 807713
Brand ( Hiệu ) : TIMKEN
Trọng lượng , (Kg) : 4.43
Kích thước (D x R x C) mm: 65x150x54
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN T7FC065

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN T7FC065

Mã SP : VTH65552
Model : T7FC065
Brand ( Hiệu ) : TIMKEN
Trọng lượng , (Kg) : 2.17
Kích thước (D x R x C) mm: 65x130x37
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN T7FC060

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN T7FC060

Mã SP : VTH65507
Model : T7FC060
Brand ( Hiệu ) : TIMKEN
Trọng lượng , (Kg) : 2.03
Kích thước (D x R x C) mm: 60x125x26
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG T7FC055

Bạc đạn - Vòng bi FAG T7FC055

Mã SP : VTH65456
Model : T7FC055
Brand ( Hiệu ) : FAG
Trọng lượng , (Kg) : 1.59
Kích thước (D x R x C) mm: 55x115x31
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN T7EC050

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN T7EC050

Mã SP : VTH65412
Model : T7EC050
Brand ( Hiệu ) : TIMKEN
Trọng lượng , (Kg) : 2.15
Kích thước (D x R x C) mm: 50x105x29
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN T7FC045

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN T7FC045

Mã SP : VTH65366
Model : T7FC045
Brand ( Hiệu ) : TIMKEN
Trọng lượng , (Kg) : 0.943
Kích thước (D x R x C) mm: 45x95x29
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN T7FC075

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN T7FC075

Mã SP : VTH65297
Model : T7FC075
Brand ( Hiệu ) : TIMKEN
Trọng lượng , (Kg) : 3.24
Kích thước (D x R x C) mm: 75x150x38
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN 71/900

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN 71/900

Mã SP : VTH65234
Model : 71/900
Brand ( Hiệu ) : TIMKEN
Trọng lượng , (Kg) : 71.8
Kích thước (D x R x C) mm: 900x1280x170
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN 78/760

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN 78/760

Mã SP : VTH65232
Model : 78/760
Brand ( Hiệu ) : TIMKEN
Trọng lượng , (Kg) : 78.3
Kích thước (D x R x C) mm: 760x890x75
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN 7880

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN 7880

Mã SP : VTH65226
Model : 7880
Brand ( Hiệu ) : TIMKEN
Trọng lượng , (Kg) : 25.1
Kích thước (D x R x C) mm: 400x500x57
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN JHM807045/JHM807012

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN JHM807045/JHM807012

Mã SP : VTH62294
Model : JHM807045/JHM807012
Brand ( Hiệu ) : TIMKEN
Kích thước (D x R x C) mm: 50x105x36
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN HM807044/HM807010

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN HM807044/HM807010

Mã SP : VTH62281
Model : HM807044/HM807010
Brand ( Hiệu ) : TIMKEN
Kích thước (D x R x C) mm: 49.212x104.775x36.512
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN HM804849/HM804810

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN HM804849/HM804810

Mã SP : VTH62279
Model : HM804849/HM804810
Brand ( Hiệu ) : TIMKEN
Kích thước (D x R x C) mm: 48.412x95.25x29.37
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN HM804848/HM804810

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN HM804848/HM804810

Mã SP : VTH62278
Model : HM804848/HM804810
Brand ( Hiệu ) : TIMKEN
Kích thước (D x R x C) mm: 48.412x95.25x29.37
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN HM804846/HM804810

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN HM804846/HM804810

Mã SP : VTH62265
Model : HM804846/HM804810
Brand ( Hiệu ) : TIMKEN
Kích thước (D x R x C) mm: 47.625x95.25x29.37
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN HM807040/HM807010

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN HM807040/HM807010

Mã SP : VTH62230
Model : HM807040/HM807010
Brand ( Hiệu ) : TIMKEN
Kích thước (D x R x C) mm: 44.45x104.775x36.512
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN HM804843/HM804810

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN HM804843/HM804810

Mã SP : VTH62227
Model : HM804843/HM804810
Brand ( Hiệu ) : TIMKEN
Kích thước (D x R x C) mm: 44.45x95.25x29.37
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN HM804842/HM804810

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN HM804842/HM804810

Mã SP : VTH62225
Model : HM804842/HM804810
Brand ( Hiệu ) : TIMKEN
Kích thước (D x R x C) mm: 44.45x95.25x29.37
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN 07100-SA

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN 07100-SA

Mã SP : VTH62046
Model : 07100-SA
Brand ( Hiệu ) : TIMKEN
Kích thước (D x R x C) mm: 25.4x50.8x5.08
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Vòng bi lăn hình cầu
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN 7098

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN 7098

Mã SP : VTH62011
Model : 7098
Brand ( Hiệu ) : TIMKEN
Kích thước (D x R x C) mm: 24.981x51.994x5.08
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Vòng bi lăn hình cầu
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN 7093

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN 7093

Mã SP : VTH62008
Model : 7093
Brand ( Hiệu ) : TIMKEN
Kích thước (D x R x C) mm: 23.812x51.994x5.08
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Vòng bi lăn hình cầu
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN 07196-B

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN 07196-B

Mã SP : VTH62001
Model : 07196-B
Brand ( Hiệu ) : TIMKEN
Kích thước (D x R x C) mm: 22.225x50.005x6.749
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Vòng bi lăn hình cầu
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN 07210XB

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN 07210XB

Mã SP : VTH61999
Model : 07210XB
Brand ( Hiệu ) : TIMKEN
Kích thước (D x R x C) mm: 22.225x50.8x5.08
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Vòng bi lăn hình cầu
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN 07087X

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN 07087X

Mã SP : VTH61996
Model : 07087X
Brand ( Hiệu ) : TIMKEN
Kích thước (D x R x C) mm: 22.225x50.8x5.08
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Vòng bi lăn hình cầu
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN 9081

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN 9081

Mã SP : VTH61973
Model : 9081
Brand ( Hiệu ) : TIMKEN
Kích thước (D x R x C) mm: 20.625x49.225x8.809
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Vòng bi lăn hình cầu
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN 07204-B

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN 07204-B

Mã SP : VTH61972
Model : 07204-B
Brand ( Hiệu ) : TIMKEN
Kích thước (D x R x C) mm: 20x51.994x5.08
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Vòng bi lăn hình cầu
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN 7079

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN 7079

Mã SP : VTH61969
Model : 7079
Brand ( Hiệu ) : TIMKEN
Kích thước (D x R x C) mm: 20x51.994x5.08
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Vòng bi lăn hình cầu
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN 05075X

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN 05075X

Mã SP : VTH61959
Model : 05075X
Brand ( Hiệu ) : TIMKEN
Kích thước (D x R x C) mm: 19.05x47x14.381
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Vòng bi lăn hình cầu
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN 09195AB

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN 09195AB

Mã SP : VTH61955
Model : 09195AB
Brand ( Hiệu ) : TIMKEN
Kích thước (D x R x C) mm: 19.05x49.225x6.998
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Vòng bi lăn hình cầu
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN 9067

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN 9067

Mã SP : VTH61953
Model : 9067
Brand ( Hiệu ) : TIMKEN
Kích thước (D x R x C) mm: 19.05x49.225x6.998
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Vòng bi lăn hình cầu
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN 05185-B

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN 05185-B

Mã SP : VTH61927
Model : 05185-B
Brand ( Hiệu ) : TIMKEN
Kích thước (D x R x C) mm: 15.875x47x6.038
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Vòng bi lăn hình cầu
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng Bi TIMKEN HM959649D/HM959618

Bạc đạn - Vòng Bi TIMKEN HM959649D/HM959618

Mã SP : VTH61872
Model : HM959649D/HM959618
Brand ( Hiệu ) : TIMKEN
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng Bi TIMKEN HM959649/HM959618

Bạc đạn - Vòng Bi TIMKEN HM959649/HM959618

Mã SP : VTH61871
Model : HM959649/HM959618
Brand ( Hiệu ) : TIMKEN
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng Bi TIMKEN 95512X/95928

Bạc đạn - Vòng Bi TIMKEN 95512X/95928

Mã SP : VTH61856
Model : 95512X/95928
Brand ( Hiệu ) : TIMKEN
Kích thước (D x R x C) mm: 130x234.975x63.5
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Vòng bi tròn 1 dãy
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng Bi TIMKEN 95512X/95925

Bạc đạn - Vòng Bi TIMKEN 95512X/95925

Mã SP : VTH61855
Model : 95512X/95925
Brand ( Hiệu ) : TIMKEN
Kích thước (D x R x C) mm: 130x234.95x63.5
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Vòng bi tròn 1 dãy
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng Bi TIMKEN 95512X/95905

Bạc đạn - Vòng Bi TIMKEN 95512X/95905

Mã SP : VTH61854
Model : 95512X/95905
Brand ( Hiệu ) : TIMKEN
Kích thước (D x R x C) mm: 130x230x63.5
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Vòng bi tròn 1 dãy
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng Bi TIMKEN 797/792

Bạc đạn - Vòng Bi TIMKEN 797/792

Mã SP : VTH61853
Model : 797/792
Brand ( Hiệu ) : TIMKEN
Kích thước (D x R x C) mm: 130x206.375x47.625
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Vòng bi tròn 1 dãy
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng Bi TIMKEN 95512/95929

Bạc đạn - Vòng Bi TIMKEN 95512/95929

Mã SP : VTH61850
Model : 95512/95929
Brand ( Hiệu ) : TIMKEN
Kích thước (D x R x C) mm: 129.975x234.975x64.798
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Vòng bi tròn 1 dãy
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng Bi TIMKEN HM926749/HM926710

Bạc đạn - Vòng Bi TIMKEN HM926749/HM926710

Mã SP : VTH61848
Model : HM926749/HM926710
Brand ( Hiệu ) : TIMKEN
Kích thước (D x R x C) mm: 127.792x228.6x53.975
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Vòng bi tròn 1 dãy
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng Bi TIMKEN HH932132/HH932115

Bạc đạn - Vòng Bi TIMKEN HH932132/HH932115

Mã SP : VTH61847
Model : HH932132/HH932115
Brand ( Hiệu ) : TIMKEN
Kích thước (D x R x C) mm: 127x311.15x88.9
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Vòng bi tròn 1 dãy
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng Bi TIMKEN HH932132/HH932110

Bạc đạn - Vòng Bi TIMKEN HH932132/HH932110

Mã SP : VTH61846
Model : LM121349/LM121310
Brand ( Hiệu ) : TIMKEN
Kích thước (D x R x C) mm: 127x304.8x88.9
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Vòng bi tròn 1 dãy
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng Bi TIMKEN 99500/99100

Bạc đạn - Vòng Bi TIMKEN 99500/99100

Mã SP : VTH61843
Model : 99500/99100
Brand ( Hiệu ) : TIMKEN
Kích thước (D x R x C) mm: 127x254x66.675
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Vòng bi tròn 1 dãy
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng Bi TIMKEN 95500/95962

Bạc đạn - Vòng Bi TIMKEN 95500/95962

Mã SP : VTH61841
Model : 95500/95962
Brand ( Hiệu ) : TIMKEN
Kích thước (D x R x C) mm: 127x244.475x63.5
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Vòng bi tròn 1 dãy
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng Bi TIMKEN 95500/95925

Bạc đạn - Vòng Bi TIMKEN 95500/95925

Mã SP : VTH61840
Model : 95500/95925
Brand ( Hiệu ) : TIMKEN
Kích thước (D x R x C) mm: 127x234.95x63.5
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Vòng bi tròn 1 dãy
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng Bi TIMKEN HM926745/HM926710

Bạc đạn - Vòng Bi TIMKEN HM926745/HM926710

Mã SP : VTH61835
Model : HM926745/HM926710
Brand ( Hiệu ) : TIMKEN
Kích thước (D x R x C) mm: 125.298x228.6x53.975
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Vòng bi tròn 1 dãy
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 »