Bảo trì xe nâng Vân Thiên Hùng

Giá: Liên hệ
Mã SP : CAMK
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng

Xe nâng vân thiên hùng

xe nâng

Xe nâng Vân Thiên Hùng

Xe nâng Vân Thiên Hùng

Xe nâng Vân Thiên Hùng

Sản phẩm cùng loại

Xe nâng người Genie Z34/22

Xe nâng người Genie Z34/22

Mã SP : VTH03412
Model : Z34/22
Brand ( Hiệu ) : Genic
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng người Genie Z.45/25

Xe nâng người Genie Z.45/25

Mã SP : VTH03410
Thông số kỹ thuật : z45/25
Model : Z.45/25
Brand ( Hiệu ) : Genic
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng người Genie z 62/40

Xe nâng người Genie z 62/40

Mã SP : KMY3
Model : z 62/40
Brand ( Hiệu ) : GENIE
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng người GENIE Z 45/22

Xe nâng người GENIE Z 45/22

Mã SP : H3I7
Model : Z 45/22
Brand ( Hiệu ) : GENIE
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Năm : 1995
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

GENIE Z51/30

GENIE Z51/30

Mã SP : 96M2
Model : Z51/30
Brand ( Hiệu ) : GENIE
Năm : 2007
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

GENIE Z80/60

GENIE Z80/60

Mã SP : NIDM
Model : Z80/60
Brand ( Hiệu ) : GENIE
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng người GENIE Z34/22N

Xe nâng người GENIE Z34/22N

Mã SP : GDEP
Model : Z34/22N
Brand ( Hiệu ) : GENIE
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Năm : 2006
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

GENIE Z 45/25 J

GENIE Z 45/25 J

Mã SP : 392L
Model : Z 45/25 J
Brand ( Hiệu ) : GENIE
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Năm : 2011
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

GENIE Z45/25J RT

GENIE Z45/25J RT

Mã SP : 2JCY
Model : Z45/25J RT
Brand ( Hiệu ) : GENIE
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Năm : 2005
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng người GENIE Z60/34RT

Xe nâng người GENIE Z60/34RT

Mã SP : 4ZOQ
Model : Z60/34RT
Brand ( Hiệu ) : GENIE
Năm : 2007
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

GENIE Z30/20N RJ

GENIE Z30/20N RJ

Mã SP : ABQ1
Model : Z30/20N RJ
Brand ( Hiệu ) : GENIE
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Năm : 2010
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng người Genie Z45/25J RT

Xe nâng người Genie Z45/25J RT

Mã SP : A5BO
Model : Z45/25J RT
Brand ( Hiệu ) : Genie
Năm : 2000
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá