Bình xe nâng 24V-230AH

Bình xe nâng 24V-230AH

Mã SP : VTH03306
Thông số kỹ thuật : 24V-230AH
Model : connector model : 80A
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình xe nâng 24V-210AH

Bình xe nâng 24V-210AH

Mã SP : VTH03305
Thông số kỹ thuật : 24V-210AH
Model : connector model : 175A
Brand ( Hiệu ) : MIMA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình xe nâng 24V-210AH

Bình xe nâng 24V-210AH

Mã SP : VTH03300
Thông số kỹ thuật : 24V-210AH
Model : connector model : 80A
Brand ( Hiệu ) : noblift
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình xe nâng 24V-240AH

Bình xe nâng 24V-240AH

Mã SP : VTH03297
Thông số kỹ thuật : 24V-240AH
Model : connector model : red 175A
Brand ( Hiệu ) : xilin
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình xe nâng 24V-240AH

Bình xe nâng 24V-240AH

Mã SP : VTH03296
Thông số kỹ thuật : 24V-240AH
Model : connector model : red 175A
Brand ( Hiệu ) : xilin
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình xe nâng 24V-210AH

Bình xe nâng 24V-210AH

Mã SP : VTH03295
Thông số kỹ thuật : 24V-210AH
Model : connector model red 175A
Brand ( Hiệu ) : xilin
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình xe nâng 24V-280AH

Bình xe nâng 24V-280AH

Mã SP : VTH03294
Thông số kỹ thuật : 24V-280AH
Brand ( Hiệu ) : liftstar
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình xe nâng 24V-270AH

Bình xe nâng 24V-270AH

Mã SP : VTH03293
Thông số kỹ thuật : 24V-270AH
Brand ( Hiệu ) : liftstar
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình xe nâng

Bình xe nâng

Mã SP : VTH02808
Part Number , S/N : kích thước 21.5*79.5*55
Thông số kỹ thuật : 24V-250AH
Model : 2DCM250A
Brand ( Hiệu ) : GS YUASA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình xe nâng

Bình xe nâng

Mã SP : VTH02807
Part Number , S/N : 24V-210AH
Thông số kỹ thuật : 24V-210AH
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình xe nâng 24V-390AH

Bình xe nâng 24V-390AH

Mã SP : VTH02691
Part Number , S/N : 5EA-F6A-E
Thông số kỹ thuật : 24V-390AH
Model : VCF6A
Brand ( Hiệu ) : Hitachi ,GS,TS
Trọng lượng , (Kg) : 295
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình xe nâng 24V-390AH

Bình xe nâng 24V-390AH

Mã SP : VTH02680
Part Number , S/N : 5EA-F6A-B
Thông số kỹ thuật : 24V-390AH
Model : VCF6A
Brand ( Hiệu ) : Hitachi ,GS,TS
Trọng lượng , (Kg) : 310
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình xe nâng 24v 200 Ah

Bình xe nâng 24v 200 Ah

Mã SP : VTH02809
Thông số kỹ thuật : 24V-200AH
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình xe nâng 24v 200Ah

Bình xe nâng 24v 200Ah

Mã SP : VTH02806
Thông số kỹ thuật : 24v 200Ah
Trọng lượng , (Kg) : 350
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình xe nâng 24V-280AH

Bình xe nâng 24V-280AH

Mã SP : LA01-042
Thông số kỹ thuật : 24V-280AH
Model : CDD16
Brand ( Hiệu ) : HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình xe nâng 24V-320AH

Bình xe nâng 24V-320AH

Mã SP : LA01-003
Thông số kỹ thuật : 24V-320AH
Model : 787*301*620
Brand ( Hiệu ) : HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá