Bình điện accu xe nâng GS Yuasa , HITACHI,ROCKET,KOBE

Bình điện accu xe nâng GS Yuasa , HITACHI,ROCKET,KOBE

Mã SP : V2FL
Brand ( Hiệu ) : GS Yuasa , HITACHI,ROCKET,KOBE
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình điện accu 2V

Bình điện accu 2V

Mã SP : 7V0O
Thông số kỹ thuật : L61 * W158 * (H1)480 * (H2)515
Model : 7BS210
Brand ( Hiệu ) : GS
Loại động cơ , bình điện : 2V - 210Ah
Trọng lượng , (Kg) : 13.3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình điện accu 2V

Bình điện accu 2V

Mã SP : KRG0
Thông số kỹ thuật : L89 * W158 * (H1)480 * (H2)515
Model : 9BS280B
Brand ( Hiệu ) : GS
Loại động cơ , bình điện : 2V - 280Ah
Trọng lượng , (Kg) : 18
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình điện accu 2V

Bình điện accu 2V

Mã SP : 02FV
Thông số kỹ thuật : L109 * W158 * (H1)480 * (H2)515
Model : 13BS420
Brand ( Hiệu ) : GS
Loại động cơ , bình điện : 2V - 420Ah
Trọng lượng , (Kg) : 25
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình điện accu 2V

Bình điện accu 2V

Mã SP : Y3GX
Thông số kỹ thuật : L83 * W198 * (H1)535 * (H2)570
Model : 9DIN 420
Brand ( Hiệu ) : GS
Loại động cơ , bình điện : 2V - 420Ah
Trọng lượng , (Kg) : 24
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình điện accu 2V

Bình điện accu 2V

Mã SP : REV6
Thông số kỹ thuật : L141 * W158 * (H1)395 * (H2)430
Model : 17BS440
Brand ( Hiệu ) : GS
Loại động cơ , bình điện : 2V - 440Ah
Trọng lượng , (Kg) : 26.2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình điện accu 2V

Bình điện accu 2V

Mã SP : CELL
Thông số kỹ thuật : L173 * W158 * (H1)395 * (H2)430
Model : 21BS560
Brand ( Hiệu ) : GS
Loại động cơ , bình điện : 2V - 560Ah
Trọng lượng , (Kg) : 32
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nắp học bình accu

Nắp học bình accu

Mã SP : 1TUZ
Thông số kỹ thuật : 53mm,67mm,76mm
Model : LK-CAP-3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nắp học bình accu

Nắp học bình accu

Mã SP : 5WN0
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

học bình 160*155*390

học bình 160*155*390

Mã SP : VTH03408
Thông số kỹ thuật : 160*155*390
Model : L*W*H1*
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

học bình 156*156*400

học bình 156*156*400

Mã SP : VTH02405
Part Number , S/N : 48V-545Ah
Thông số kỹ thuật : 156*156*400
Model : VCDx545MH-48,
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

học bình 165*155*400

học bình 165*155*400

Mã SP : VTH01876
Part Number , S/N : 48V-545Ah
Thông số kỹ thuật : 48V-545Ah
Model : L*W*H1*
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

học bình 173*158*395*423

học bình 173*158*395*423

Mã SP : VTH00618
Part Number , S/N : 10PBS 500
Thông số kỹ thuật : 173*158*395*423
Model : L*W*H1*H2
Trọng lượng , (Kg) : 22
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

học bình 173*158*420*448

học bình 173*158*420*448

Mã SP : VTH00617
Part Number , S/N : 10PBS 550
Thông số kỹ thuật : 173*158*420*448
Model : L*W*H1*H2
Trọng lượng , (Kg) : 24
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

học bình 141*158*395*423

học bình 141*158*395*423

Mã SP : VTH00616
Part Number , S/N : 8PBS 400
Thông số kỹ thuật : 141*158*395*423
Model : L*W*H1*H2
Trọng lượng , (Kg) : 18
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá