Bình xe nâng 48V-715AH

Bình xe nâng 48V-715AH

Mã SP : VTH03314
Thông số kỹ thuật : 48V-715AH
Model : connector model :350A
Brand ( Hiệu ) : Hyundai
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình xe nâng 48V-480AH

Bình xe nâng 48V-480AH

Mã SP : VTH03313
Thông số kỹ thuật : 48V-480AH
Model : connector model :350A
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình xe nâng 48V*400AH

Bình xe nâng 48V*400AH

Mã SP : VTH03312
Thông số kỹ thuật : 48V-400AH
Model : connector model :175A
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình xe nâng 48V-480AH

Bình xe nâng 48V-480AH

Mã SP : VTH03311
Thông số kỹ thuật : 48V-480AH
Model : connector model :350A
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình xe nâng 48V*400AH

Bình xe nâng 48V*400AH

Mã SP : VTH03310
Thông số kỹ thuật : 48V-400AH
Model : connector model :175A
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình xe nâng 48V-280AH

Bình xe nâng 48V-280AH

Mã SP : VTH03309
Thông số kỹ thuật : 48V-280AH
Model : connector model :175A
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình xe nâng 48V-575AH

Bình xe nâng 48V-575AH

Mã SP : VTH03308
Thông số kỹ thuật : 48V-575AH
Model : connector model : 160A
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình xe nâng 48V-560AH

Bình xe nâng 48V-560AH

Mã SP : VTH03307
Thông số kỹ thuật : 48V-560AH
Model : connector model : 160A
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình xe nâng 48V-600AH

Bình xe nâng 48V-600AH

Mã SP : VTH03304
Thông số kỹ thuật : 48V-600AH
Model : connector model : 320A
Brand ( Hiệu ) : noblift
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình xe nâng 48V-400AH

Bình xe nâng 48V-400AH

Mã SP : VTH03303
Thông số kỹ thuật : 48V-400AH
Model : connector model : 160A
Brand ( Hiệu ) : noblift
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình xe nâng 48V-600AH

Bình xe nâng 48V-600AH

Mã SP : VTH03302
Thông số kỹ thuật : 48V-600AH
Model : connector model : 350A
Brand ( Hiệu ) : TAILIP
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình xe nâng 48V-500AH

Bình xe nâng 48V-500AH

Mã SP : VTH03301
Thông số kỹ thuật : 48V-500AH
Model : connector model : 350A
Brand ( Hiệu ) : TAILIP
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình xe nâng 48V-450AH

Bình xe nâng 48V-450AH

Mã SP : VTH03298
Thông số kỹ thuật : 48V-450AH
Model : connector model : 160A
Brand ( Hiệu ) : xilin
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình xe nâng 48V-630AH

Bình xe nâng 48V-630AH

Mã SP : VTH03291
Thông số kỹ thuật : 48V-630AH
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình xe nâng 48V-630AH

Bình xe nâng 48V-630AH

Mã SP : VTH03290
Thông số kỹ thuật : 48V-630AH
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình xe nâng 48V-630AH

Bình xe nâng 48V-630AH

Mã SP : VTH03289
Thông số kỹ thuật : 48V-630AH
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình xe nâng 48V-700Ah

Bình xe nâng 48V-700Ah

Mã SP : VTH03286
Thông số kỹ thuật : 48V-700Ah
Brand ( Hiệu ) : HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình xe nâng 48V-550AH

Bình xe nâng 48V-550AH

Mã SP : VTH03285
Thông số kỹ thuật : 48V-550AH
Brand ( Hiệu ) : HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình xe nâng 48V-280AH

Bình xe nâng 48V-280AH

Mã SP : VTH02722
Part Number , S/N : 5EE3-F4N-B
Thông số kỹ thuật : 48V-280AH
Model : VCF4N
Brand ( Hiệu ) : Hitachi ,GS,TS
Trọng lượng , (Kg) : 455
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình xe nâng 48V-280AH

Bình xe nâng 48V-280AH

Mã SP : VTH02711
Part Number , S/N : 5EE3-F4N-B
Thông số kỹ thuật : 48V-280AH
Model : VCF4N
Brand ( Hiệu ) : Hitachi ,GS,TS
Trọng lượng , (Kg) : 495
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình xe nâng 48V-370AH

Bình xe nâng 48V-370AH

Mã SP : VTH02681
Part Number , S/N : GV2B37C-0831-B
Thông số kỹ thuật : 48V-370AH
Model : VGI 370
Brand ( Hiệu ) : Hitachi ,GS,TS
Trọng lượng , (Kg) : 570
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình xe nâng 48V-312AH

Bình xe nâng 48V-312AH

Mã SP : VTH02679
Part Number , S/N : 25120-13900-71-b
Thông số kỹ thuật : 48V-312AH
Model : 7FBR15-14-1B
Brand ( Hiệu ) : Hitachi ,GS,TS
Trọng lượng , (Kg) : 535
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình xe nâng 48V-565AH

Bình xe nâng 48V-565AH

Mã SP : VTH02677
Part Number , S/N : 70000-51600-1
Thông số kỹ thuật : 48V-565AH
Model : 3XQ-SDX565MH-AB
Brand ( Hiệu ) : Kobelco
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình xe nâng 48V-450AH

Bình xe nâng 48V-450AH

Mã SP : VTH02675
Part Number , S/N : 25110-23131-71-C
Thông số kỹ thuật : 48V-450AH
Model : 7FB20-D9AC-1B
Brand ( Hiệu ) : Hitachi ,GS,TS
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình xe nâng 48v-280ah

Bình xe nâng 48v-280ah

Mã SP : VTH02673
Part Number , S/N : FV2B17C-0631-Z
Thông số kỹ thuật : 48v-280ah
Model : VCF4N
Brand ( Hiệu ) : Hitachi ,GS,TS
Trọng lượng , (Kg) : 455
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình xe nâng 48v-280ah

Bình xe nâng 48v-280ah

Mã SP : VTH02667
Part Number , S/N : 25310-13942-71
Thông số kỹ thuật : 48v-280ah
Model : vsfl280-48
Brand ( Hiệu ) : Kobelco
Trọng lượng , (Kg) : 480
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2012
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình xe nâng điện 48v-350ah

Bình xe nâng điện 48v-350ah

Mã SP : VTH02662
Part Number , S/N : AV1B03L-0152-Z
Thông số kỹ thuật : 48v-350ah
Model : VCF5N
Brand ( Hiệu ) : Hitachi ,GS,TS
Trọng lượng , (Kg) : 595
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình xe nâng 48V-330AH

Bình xe nâng 48V-330AH

Mã SP : VTH02661
Part Number , S/N : 25110-13131-71-C
Thông số kỹ thuật : 48V-330AH
Model : 7FB10-D7CN-1B
Brand ( Hiệu ) : Hitachi ,GS,TS
Trọng lượng , (Kg) : 555
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình xe nâng 48V-485AH

Bình xe nâng 48V-485AH

Mã SP : VTH02660
Part Number , S/N : 25130-13131-71-C
Thông số kỹ thuật : 48V-485AH
Model : 7FB15-GD485-1B
Brand ( Hiệu ) : Kobelco
Trọng lượng , (Kg) : 750
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình xe nâng 48V-845AH

Bình xe nâng 48V-845AH

Mã SP : VTH02659
Part Number , S/N : 25120-23171-71-C
Thông số kỹ thuật : 48V-845AH
Model : 7FBH25-GI845-1AB
Brand ( Hiệu ) : Hitachi ,GS,TS
Trọng lượng , (Kg) : 1310
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình xe nâng 48V-600AH

Bình xe nâng 48V-600AH

Mã SP : VTH02657
Part Number , S/N : 25130-23151-71-C
Thông số kỹ thuật : 48V-600AH
Model : 7FBH25-GD600-1B
Brand ( Hiệu ) : Hitachi ,GS,TS
Trọng lượng , (Kg) : 940
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình xe nâng 48v-280ah

Bình xe nâng 48v-280ah

Mã SP : VTH02654
Part Number , S/N : 25210-10930-71-A
Thông số kỹ thuật : 48v-280ah
Model : 7FBR10-F4N-1B
Brand ( Hiệu ) : Hitachi ,GS,TS
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình xe nâng 48V-730AH

Bình xe nâng 48V-730AH

Mã SP : VTH02652
Part Number , S/N : 25380-23152-71-B
Thông số kỹ thuật : 48V-730AH
Model : VSIL730ML-48
Brand ( Hiệu ) : Hitachi ,GS,TS
Trọng lượng , (Kg) : 1081
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2011
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình xe nâng 48V-565AH

Bình xe nâng 48V-565AH

Mã SP : VTH02650
Part Number , S/N : 25260-20920-71-A
Thông số kỹ thuật : 48V-565AH
Model : 7FBE20-GI565-1AB
Brand ( Hiệu ) : Kobelco
Trọng lượng , (Kg) : 875
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình xe nâng 48v-280ah

Bình xe nâng 48v-280ah

Mã SP : VTH02647
Part Number , S/N : 8807059
Thông số kỹ thuật : 48v-280ah
Model : VCF4N
Brand ( Hiệu ) : Kobelco
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình xe nâng 48V-320AH

Bình xe nâng 48V-320AH

Mã SP : VTH02644
Part Number , S/N : GV2B24H-0045-Z
Thông số kỹ thuật : 48V-320AH
Model : VCF320
Brand ( Hiệu ) : Hitachi ,GS,TS
Trọng lượng , (Kg) : 520
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình xe nâng 48v-201ah

Bình xe nâng 48v-201ah

Mã SP : VTH02641
Part Number , S/N : AV2B25L-0369-Z
Thông số kỹ thuật : 48v-201ah
Model : VCF3A
Brand ( Hiệu ) : Hitachi ,GS,TS
Trọng lượng , (Kg) : 340
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình xe nâng GS 48V-320AH

Bình xe nâng GS 48V-320AH

Mã SP : VTH02638
Part Number , S/N : HV2372G-3331899001-Z
Thông số kỹ thuật : 48V-320AH
Model : VCF5A
Brand ( Hiệu ) : Hitachi ,GS,TS
Trọng lượng , (Kg) : 545
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình xe nâng 48V-565AH

Bình xe nâng 48V-565AH

Mã SP : VTH02637
Part Number , S/N : 25320-23131-71-D
Thông số kỹ thuật : 48V-565AH
Model : VSDX565MH-48
Brand ( Hiệu ) : Kobelco
Trọng lượng , (Kg) : 851
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình xe nâng 48v-280ah

Bình xe nâng 48v-280ah

Mã SP : VTH02636
Part Number , S/N : 25310-13900-71-A
Thông số kỹ thuật : 48v-280ah
Model : VCF280L-48
Brand ( Hiệu ) : Kobelco
Trọng lượng , (Kg) : 480
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình xe nâng 48V-730AH

Bình xe nâng 48V-730AH

Mã SP : VTH02635
Part Number , S/N : 25180-23151-71-C
Thông số kỹ thuật : 48V-730AH
Model : 7FBH25-GF730-1AB
Brand ( Hiệu ) : Hitachi ,GS,TS
Trọng lượng , (Kg) : 1140
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình xe nâng 48V-545AH

Bình xe nâng 48V-545AH

Mã SP : VTH02632
Part Number , S/N : 25140-13151-71-B
Thông số kỹ thuật : 48V-545AH
Model : 7FBH15-F8N-1AB
Brand ( Hiệu ) : Hitachi ,GS,TS
Trọng lượng , (Kg) : 805
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình xe nâng 48V-565AH

Bình xe nâng 48V-565AH

Mã SP : VTH02631
Part Number , S/N : 281N2-61371
Thông số kỹ thuật : 48V-565AH
Model : VSDX565MH-48
Brand ( Hiệu ) : Kobelco
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình xe nâng 48V-402AH

Bình xe nâng 48V-402AH

Mã SP : VTH02630
Part Number , S/N : 37A-2F5-5021
Thông số kỹ thuật : 48V-402AH
Model : VSFL402-48
Brand ( Hiệu ) : Hitachi ,GS,TS
Trọng lượng , (Kg) : 710
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2011
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình xe nâng 48v-291ah

Bình xe nâng 48v-291ah

Mã SP : VTH02629
Part Number , S/N : 25140-13982-71-A
Thông số kỹ thuật : 48v-291ah
Model : 7FBRK10-F3A-2AU
Brand ( Hiệu ) : Hitachi ,GS,TS
Trọng lượng , (Kg) : 350
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình xe nâng 48V-545AH

Bình xe nâng 48V-545AH

Mã SP : VTH02627
Part Number , S/N : HV1C60A-0150-Z
Thông số kỹ thuật : 48V-545AH
Model : VGD545
Brand ( Hiệu ) : Hitachi ,GS,TS
Trọng lượng , (Kg) : 830
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình xe nâng 48V-565AH

Bình xe nâng 48V-565AH

Mã SP : VTH02626
Part Number , S/N : IV1B61A-3334554501-Z
Thông số kỹ thuật : 48V-565AH
Model : VGI 565
Brand ( Hiệu ) : Hitachi ,GS,TS
Trọng lượng , (Kg) : 880
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình xe nâng 48V-400AH

Bình xe nâng 48V-400AH

Mã SP : VTH02624
Part Number , S/N : 25120-13131-71-D
Thông số kỹ thuật : 48V-400AH
Model : 7FB15-D8AC-1B
Brand ( Hiệu ) : Hitachi ,GS,TS
Trọng lượng , (Kg) : 655
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình xe nâng 48V-400AH

Bình xe nâng 48V-400AH

Mã SP : VTH02623
Part Number , S/N : 25320-13132-71-D
Thông số kỹ thuật : 48V-400AH
Model : VSDX400M-48
Brand ( Hiệu ) : Hitachi ,GS,TS
Trọng lượng , (Kg) : 668
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình xe nâng 48V-485AH

Bình xe nâng 48V-485AH

Mã SP : VTH02621
Thông số kỹ thuật : 48V-485AH
Model : VSDX485MH-48
Brand ( Hiệu ) : Kobelco
Trọng lượng , (Kg) : 725
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình xe nâng 48V-5530AH

Bình xe nâng 48V-5530AH

Mã SP : VTH02620
Part Number , S/N : GV18830-0150-Z
Thông số kỹ thuật : 48V-530AH
Model : VGF530
Brand ( Hiệu ) : Hitachi ,GS,TS
Trọng lượng , (Kg) : 840
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình xe nâng 48v-280ah

Bình xe nâng 48v-280ah

Mã SP : VTH02619
Part Number , S/N : 278M2-60171A
Thông số kỹ thuật : 48V-280AH
Model : VCF280L-48
Brand ( Hiệu ) : Kobelco
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình xe nâng 48v-280ah

Bình xe nâng 48v-280ah

Mã SP : VTH02617
Part Number , S/N : 25110-13900-71-B
Thông số kỹ thuật : 48V-280AH
Model : 7FBR15-F4N-1B
Brand ( Hiệu ) : Hitachi ,GS,TS
Trọng lượng , (Kg) : 465
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình xe nâng 48v-290ah

Bình xe nâng 48v-290ah

Mã SP : VTH02616
Part Number , S/N : 25320-13910-71-D
Thông số kỹ thuật : 48V-225AH
Model : VSIL225M-48
Brand ( Hiệu ) : Kobelco
Trọng lượng , (Kg) : 378
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình xe nâng 48V-730AH

Bình xe nâng 48V-730AH

Mã SP : VTH02611
Part Number , S/N : 25340-23151-71-B
Thông số kỹ thuật : 48V-730AH
Model : VSIL730ML-48
Brand ( Hiệu ) : Hitachi ,GS,TS
Trọng lượng , (Kg) : 1081
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình xe nâng 48V-320AH

Bình xe nâng 48V-320AH

Mã SP : VTH02609
Part Number , S/N : 25110-23900-71-C
Thông số kỹ thuật : 48V-320AH
Model : 7FB20-F5A-1B
Brand ( Hiệu ) : Hitachi ,GS,TS
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình xe nâng 48V-400AH

Bình xe nâng 48V-400AH

Mã SP : VTH02608
Part Number , S/N : IV1C54B-3334966301-Z
Thông số kỹ thuật : 48V-400AH
Model : VCD8AC
Brand ( Hiệu ) : Hitachi ,GS,TS
Trọng lượng , (Kg) : 665
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình xe nâng 48V-450AH

Bình xe nâng 48V-450AH

Mã SP : VTH02607
Part Number , S/N : 25310-23132-71
Thông số kỹ thuật : 48V-450AH
Model : VSDX450M-48
Brand ( Hiệu ) : Kobelco
Trọng lượng , (Kg) : 767
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2011
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình xe nâng 48V-565AH

Bình xe nâng 48V-565AH

Mã SP : VTH02606
Part Number , S/N : VV6945J-144
Thông số kỹ thuật : 48V-565AH
Model : VGD565
Brand ( Hiệu ) : Hitachi ,GS,TS
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình xe nâng 48V-545AH

Bình xe nâng 48V-545AH

Mã SP : VTH02605
Part Number , S/N : 25180-13151-71-C
Thông số kỹ thuật : 48V-545AH
Model : 7FBH15-F8N-1AB
Brand ( Hiệu ) : Hitachi ,GS,TS
Trọng lượng , (Kg) : 805
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 »