Bình xe nâng 72v-370ah

Bình xe nâng 72v-370ah

Mã SP : VTH02669
Part Number , S/N : 8538832
Thông số kỹ thuật : 72v-370ah
Model : VGI 370
Brand ( Hiệu ) : Hitachi ,GS,TS
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình xe nâng 72V-260AH

Bình xe nâng 72V-260AH

Mã SP : VTH02648
Part Number , S/N : 5242299-07
Thông số kỹ thuật : 72V-260AH
Model : VGE260-1
Brand ( Hiệu ) : Hitachi ,GS,TS
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình xe nâng 72V-260AH

Bình xe nâng 72V-260AH

Mã SP : VTH02643
Part Number , S/N : 8517867
Thông số kỹ thuật : 72V-260AH
Model : VGE260-1
Brand ( Hiệu ) : Hitachi ,GS,TS
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình xe nâng 72V-600AH

Bình xe nâng 72V-600AH

Mã SP : VTH02642
Part Number , S/N : CV1C81G-0208-Z
Thông số kỹ thuật : 72V-600AH
Model : VGD600
Brand ( Hiệu ) : Hitachi ,GS,TS
Trọng lượng , (Kg) : 1320
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình xe nâng 72V-600AH

Bình xe nâng 72V-600AH

Mã SP : VTH02640
Part Number , S/N : 9303064-01
Thông số kỹ thuật : 72V-600AH
Model : VCH600M-72
Brand ( Hiệu ) : Hitachi ,GS,TS
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2012
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình xe nâng 72V-285AH

Bình xe nâng 72V-285AH

Mã SP : VTH02639
Part Number , S/N : 8517870
Thông số kỹ thuật : 72V-285AH
Model : VGI 285
Brand ( Hiệu ) : Hitachi ,GS,TS
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình xe nâng 72V-285AH

Bình xe nâng 72V-285AH

Mã SP : VTH02634
Part Number , S/N : 5242299-09
Thông số kỹ thuật : 72V-285AH
Model : VGI 285
Brand ( Hiệu ) : Hitachi ,GS,TS
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình xe nâng 72V-465AH

Bình xe nâng 72V-465AH

Mã SP : VTH02625
Part Number , S/N : 5242299-15
Thông số kỹ thuật : 72V-465AH
Model : VCH465-1
Brand ( Hiệu ) : Hitachi ,GS,TS
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình xe nâng 72V-360AH

Bình xe nâng 72V-360AH

Mã SP : VTH02615
Part Number , S/N : 5242299-13
Thông số kỹ thuật : 72V-360AH
Model : VCH4S
Brand ( Hiệu ) : Hitachi ,GS,TS
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình xe nâng 72V-370AH

Bình xe nâng 72V-370AH

Mã SP : VTH02613
Part Number , S/N : 8538833
Thông số kỹ thuật : 72V-370AH
Model : VGI 370
Brand ( Hiệu ) : Hitachi ,GS,TS
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình xe nâng 72V-260AH

Bình xe nâng 72V-260AH

Mã SP : VTH02602
Part Number , S/N : 8517866
Thông số kỹ thuật : 72V-260AH
Model : VGE260-1
Brand ( Hiệu ) : Hitachi ,GS,TS
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình xe nâng 72V-450AH

Bình xe nâng 72V-450AH

Mã SP : VTH02593
Part Number , S/N : GV1C63A-0217-Z
Thông số kỹ thuật : 72V-450AH
Model : VCD9AC
Brand ( Hiệu ) : Hitachi ,GS,TS
Trọng lượng , (Kg) : 1095
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình xe nâng 72V-400AH

Bình xe nâng 72V-400AH

Mã SP : VCH4A*70*400
Thông số kỹ thuật : 72V-400AH
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình xe nâng 48V-700AH

Bình xe nâng 48V-700AH

Mã SP : LA02-004
Thông số kỹ thuật : 48V-700AH
Model : CPD25J-C1
Brand ( Hiệu ) : HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình xe nâng 72V

Bình xe nâng 72V

Mã SP : VTH02805
Thông số kỹ thuật : 72V
Model : FBC15PN*70*300
Trọng lượng , (Kg) : 3755
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá