Bình xe nâng 80V-520AH

Bình xe nâng 80V-520AH

Mã SP : VTH03315
Thông số kỹ thuật : 80V-520AH
Model : connector model : 350A
Brand ( Hiệu ) : Hyundai
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình xe nâng 80V-500AH

Bình xe nâng 80V-500AH

Mã SP : VTH03299
Thông số kỹ thuật : 80V-500AH
Model : connector model : 350A
Brand ( Hiệu ) : TAILIP
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình xe nâng 80V-500AH

Bình xe nâng 80V-500AH

Mã SP : VTH03292
Thông số kỹ thuật : 80V-500AH
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình xe nâng 80V-500AH

Bình xe nâng 80V-500AH

Mã SP : VTH03288
Thông số kỹ thuật : 80V-500AH
Brand ( Hiệu ) : HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình xe nâng 80V-480AH

Bình xe nâng 80V-480AH

Mã SP : VTH03287
Thông số kỹ thuật : 80V-480AH
Brand ( Hiệu ) : HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình xe nâng 80V-470AH

Bình xe nâng 80V-470AH

Mã SP : VTH02610
Part Number , S/N : 25140-33131-71-D
Thông số kỹ thuật : 80V-470AH
Model : 7FBH30-GI470-1AB
Brand ( Hiệu ) : Hitachi ,GS,TS
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá