Bạc đạn - Vòng bi SKF YET207

Bạc đạn - Vòng bi SKF YET207

Mã SP : VTH99963
Model : YET207
Brand ( Hiệu ) : SKF
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình điện accu xe nâng GS Yuasa , HITACHI,ROCKET,KOBE

Bình điện accu xe nâng GS Yuasa , HITACHI,ROCKET,KOBE

Mã SP : V2FL
Brand ( Hiệu ) : GS Yuasa , HITACHI,ROCKET,KOBE
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình điện accu 2V

Bình điện accu 2V

Mã SP : 7V0O
Thông số kỹ thuật : L61 * W158 * (H1)480 * (H2)515
Model : 7BS210
Brand ( Hiệu ) : GS
Loại động cơ , bình điện : 2V - 210Ah
Trọng lượng , (Kg) : 13.3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình điện accu 2V

Bình điện accu 2V

Mã SP : KRG0
Thông số kỹ thuật : L89 * W158 * (H1)480 * (H2)515
Model : 9BS280B
Brand ( Hiệu ) : GS
Loại động cơ , bình điện : 2V - 280Ah
Trọng lượng , (Kg) : 18
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình điện accu 2V

Bình điện accu 2V

Mã SP : 02FV
Thông số kỹ thuật : L109 * W158 * (H1)480 * (H2)515
Model : 13BS420
Brand ( Hiệu ) : GS
Loại động cơ , bình điện : 2V - 420Ah
Trọng lượng , (Kg) : 25
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình điện accu 2V

Bình điện accu 2V

Mã SP : Y3GX
Thông số kỹ thuật : L83 * W198 * (H1)535 * (H2)570
Model : 9DIN 420
Brand ( Hiệu ) : GS
Loại động cơ , bình điện : 2V - 420Ah
Trọng lượng , (Kg) : 24
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình điện accu 2V

Bình điện accu 2V

Mã SP : REV6
Thông số kỹ thuật : L141 * W158 * (H1)395 * (H2)430
Model : 17BS440
Brand ( Hiệu ) : GS
Loại động cơ , bình điện : 2V - 440Ah
Trọng lượng , (Kg) : 26.2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bình điện accu 2V

Bình điện accu 2V

Mã SP : CELL
Thông số kỹ thuật : L173 * W158 * (H1)395 * (H2)430
Model : 21BS560
Brand ( Hiệu ) : GS
Loại động cơ , bình điện : 2V - 560Ah
Trọng lượng , (Kg) : 32
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nắp học bình accu

Nắp học bình accu

Mã SP : 1TUZ
Thông số kỹ thuật : 53mm,67mm,76mm
Model : LK-CAP-3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nắp học bình accu

Nắp học bình accu

Mã SP : 5WN0
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ắc quy BOSCH khô DIN 58514 (85AH PHẢI )

Ắc quy BOSCH khô DIN 58514 (85AH PHẢI )

Mã SP : VTH33946
Thông số kỹ thuật : 303x173x225
Brand ( Hiệu ) : BOSCH
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ắc quy BOSCH khô DIN 58513 (85AH)

Ắc quy BOSCH khô DIN 58513 (85AH)

Mã SP : VTH33945
Thông số kỹ thuật : 303x173x225
Brand ( Hiệu ) : BOSCH
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ắc quy BOSCH khô DIN 58014 (80AH)

Ắc quy BOSCH khô DIN 58014 (80AH)

Mã SP : VTH33944
Thông số kỹ thuật : 315x175x175
Brand ( Hiệu ) : BOSCH
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ắc quy BOSCH khô DIN 56219 (62AH)

Ắc quy BOSCH khô DIN 56219 (62AH)

Mã SP : VTH33943
Thông số kỹ thuật : 245x175x190
Brand ( Hiệu ) : BOSCH
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ắc quy BOSCH khô DIN 58827 (88AH)

Ắc quy BOSCH khô DIN 58827 (88AH)

Mã SP : VTH33942
Thông số kỹ thuật : 353x175x190
Brand ( Hiệu ) : BOSCH
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ắc quy BOSCH khô DIN 57220 (72AH)

Ắc quy BOSCH khô DIN 57220 (72AH)

Mã SP : VTH33941
Thông số kỹ thuật : 278x175x190
Brand ( Hiệu ) : BOSCH
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ắc quy BOSCH khô DIN 56638 (66AH)

Ắc quy BOSCH khô DIN 56638 (66AH)

Mã SP : VTH33940
Thông số kỹ thuật : 278x175x190
Brand ( Hiệu ) : BOSCH
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ắc quy BOSCH khô DIN 56318 (63AH)

Ắc quy BOSCH khô DIN 56318 (63AH)

Mã SP : VTH33939
Thông số kỹ thuật : 277x175x175
Brand ( Hiệu ) : BOSCH
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ắc quy BOSCH khô DIN 55565(55AH PHẢI)

Ắc quy BOSCH khô DIN 55565(55AH PHẢI)

Mã SP : VTH33938
Thông số kỹ thuật : 245x175x190
Brand ( Hiệu ) : BOSCH
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ắc quy BOSCH khô DIN 55559 (55AH)

Ắc quy BOSCH khô DIN 55559 (55AH)

Mã SP : VTH33937
Thông số kỹ thuật : 245x175x190
Brand ( Hiệu ) : BOSCH
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ắc quy Vision khô 6MX200S-X (200ah)

Ắc quy Vision khô 6MX200S-X (200ah)

Mã SP : VTH33936
Thông số kỹ thuật : 12v-200ah
Brand ( Hiệu ) : Varta
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ắc quy BOSCH khô DIN 55414 (54AH)

Ắc quy BOSCH khô DIN 55414 (54AH)

Mã SP : VTH33935
Thông số kỹ thuật : 277x175x175
Brand ( Hiệu ) : BOSCH
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ắc quy Vision khô 6MX150-X (150ah)

Ắc quy Vision khô 6MX150-X (150ah)

Mã SP : VTH33934
Thông số kỹ thuật : 12v-150ah
Brand ( Hiệu ) : Varta
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ắc quy BOSCH khô DIN 54519 (45AH)

Ắc quy BOSCH khô DIN 54519 (45AH)

Mã SP : VTH33933
Thông số kỹ thuật : 245x175x175
Brand ( Hiệu ) : BOSCH
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ắc quy BOSCH khô DIN 60038 (100AH)

Ắc quy BOSCH khô DIN 60038 (100AH)

Mã SP : VTH33932
Thông số kỹ thuật : 355x175x192
Brand ( Hiệu ) : BOSCH
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ắc quy BOSCH khô DIN 58815 (88AH)

Ắc quy BOSCH khô DIN 58815 (88AH)

Mã SP : VTH33931
Thông số kỹ thuật : 355x175x192
Brand ( Hiệu ) : BOSCH
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ắc quy Vision khô 6MX100-X (100ah)

Ắc quy Vision khô 6MX100-X (100ah)

Mã SP : VTH33930
Thông số kỹ thuật : 12v-100ah
Brand ( Hiệu ) : Varta
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ắc quy BOSCH khô DIN 574H28B/57428 (74AH)

Ắc quy BOSCH khô DIN 574H28B/57428 (74AH)

Mã SP : VTH33929
Thông số kỹ thuật : 275x175x192
Brand ( Hiệu ) : BOSCH
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ắc quy BOSCH khô DIN 562H25B/56225 (62AH)

Ắc quy BOSCH khô DIN 562H25B/56225 (62AH)

Mã SP : VTH33928
Thông số kỹ thuật : 245x175x192
Brand ( Hiệu ) : BOSCH
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ắc quy Varta khô AGM LN5 (95ah-12v) AGM start - stop

Ắc quy Varta khô AGM LN5 (95ah-12v) AGM start - stop

Mã SP : VTH33927
Thông số kỹ thuật : 352x174x188
Brand ( Hiệu ) : Varta
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ắc quy Varta khô AGM LN4 (80ah-12v) AGM start - stop

Ắc quy Varta khô AGM LN4 (80ah-12v) AGM start - stop

Mã SP : VTH33926
Thông số kỹ thuật : 314x174x188
Brand ( Hiệu ) : Varta
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ắc quy BOSCH khô DIN 544H21B/54421 (44AH)

Ắc quy BOSCH khô DIN 544H21B/54421 (44AH)

Mã SP : VTH33925
Thông số kỹ thuật : 212x175x192
Brand ( Hiệu ) : BOSCH
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ắc quy BOSCH khô 105D31R (90AH)

Ắc quy BOSCH khô 105D31R (90AH)

Mã SP : VTH33924
Thông số kỹ thuật : 306x172x225
Brand ( Hiệu ) : BOSCH
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ắc quy Varta khô (70ah-12v) AGM start - stop AGM LN3

Ắc quy Varta khô (70ah-12v) AGM start - stop AGM LN3

Mã SP : VTH33923
Thông số kỹ thuật : 277x174x188
Brand ( Hiệu ) : Varta
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ắc quy Varta khô (75ah-12v) EFB start- stop

Ắc quy Varta khô (75ah-12v) EFB start- stop

Mã SP : VTH33922
Thông số kỹ thuật : 230x173x225
Brand ( Hiệu ) : Varta
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ắc quy BOSCH khô 105D31L (90AH)

Ắc quy BOSCH khô 105D31L (90AH)

Mã SP : VTH33921
Thông số kỹ thuật : 306x172x225
Brand ( Hiệu ) : BOSCH
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ắc quy Varta khô AGM LN3 (70ah-12v)

Ắc quy Varta khô AGM LN3 (70ah-12v)

Mã SP : VTH33920
Thông số kỹ thuật : 277x174x188
Brand ( Hiệu ) : Varta
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ắc quy BOSCH khô 95D31R/NX 120-7(80AH)

Ắc quy BOSCH khô 95D31R/NX 120-7(80AH)

Mã SP : VTH33919
Thông số kỹ thuật : 305x172x225
Brand ( Hiệu ) : BOSCH
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ắc quy Varta khô Q-85R/115D23R (75ah-12v) EFB start- stop

Ắc quy Varta khô Q-85R/115D23R (75ah-12v) EFB start- stop

Mã SP : VTH33918
Thông số kỹ thuật : 230x173x225
Brand ( Hiệu ) : Varta
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ắc quy BOSCH khô 95D31L/NX 120-7L(80AH)

Ắc quy BOSCH khô 95D31L/NX 120-7L(80AH)

Mã SP : VTH33917
Thông số kỹ thuật : 305x172x225
Brand ( Hiệu ) : BOSCH
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ắc quy Varta khô Q-85/95D23L (65ah-12v) EFB start- stop

Ắc quy Varta khô Q-85/95D23L (65ah-12v) EFB start- stop

Mã SP : VTH33916
Thông số kỹ thuật : 230x173x 225
Brand ( Hiệu ) : Varta
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ắc quy Varta khô DIN 61038 (110ah-12v)

Ắc quy Varta khô DIN 61038 (110ah-12v)

Mã SP : VTH33915
Thông số kỹ thuật : 393x174x188
Brand ( Hiệu ) : Varta
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ắc quy BOSCH khô 80D26R/NS70(70AH)

Ắc quy BOSCH khô 80D26R/NS70(70AH)

Mã SP : VTH33914
Thông số kỹ thuật : 260x172x225
Brand ( Hiệu ) : BOSCH
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ắc quy Varta khô DIN 60044 (100ah-12v)

Ắc quy Varta khô DIN 60044 (100ah-12v)

Mã SP : VTH33913
Thông số kỹ thuật : 354x175x190
Brand ( Hiệu ) : Varta
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ắc quy Varta khô DIN 59043 (90ah-12v) trái

Ắc quy Varta khô DIN 59043 (90ah-12v) trái

Mã SP : VTH33912
Thông số kỹ thuật : 313x174x174
Brand ( Hiệu ) : Varta
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ắc quy Varta khô DIN 58039 (80ah-12v) trái

Ắc quy Varta khô DIN 58039 (80ah-12v) trái

Mã SP : VTH33911
Thông số kỹ thuật : 313x174x174
Brand ( Hiệu ) : Varta
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ắc quy BOSCH khô 80D26L/NS70L(70AH)

Ắc quy BOSCH khô 80D26L/NS70L(70AH)

Mã SP : VTH33910
Thông số kỹ thuật : 260x172x225
Brand ( Hiệu ) : BOSCH
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ắc quy Varta khô DIN 57539 (75ah-12v) trái

Ắc quy Varta khô DIN 57539 (75ah-12v) trái

Mã SP : VTH33909
Thông số kỹ thuật : 277x174x174
Brand ( Hiệu ) : Varta
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ắc quy BOSCH khô 75D23R (65AH)

Ắc quy BOSCH khô 75D23R (65AH)

Mã SP : VTH33908
Thông số kỹ thuật : 229x172x225
Brand ( Hiệu ) : BOSCH
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ắc quy Varta khô DIN 56530 (65ah-12v) trái

Ắc quy Varta khô DIN 56530 (65ah-12v) trái

Mã SP : VTH33907
Thông số kỹ thuật : 277x174x174
Brand ( Hiệu ) : Varta
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ắc quy Varta khô DIN 56129 (62ah-12v) phải

Ắc quy Varta khô DIN 56129 (62ah-12v) phải

Mã SP : VTH33906
Thông số kỹ thuật : 244x175x190
Brand ( Hiệu ) : Varta
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ắc quy BOSCH khô 75D23L (65AH)

Ắc quy BOSCH khô 75D23L (65AH)

Mã SP : VTH33905
Thông số kỹ thuật : 229x172x225
Brand ( Hiệu ) : BOSCH
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ắc quy Varta khô DIN 56031 (60ah-12v) phải

Ắc quy Varta khô DIN 56031 (60ah-12v) phải

Mã SP : VTH33904
Thông số kỹ thuật : 242x174x190
Brand ( Hiệu ) : Varta
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ắc quy BOSCH khô 55B24RS/N S60R(45AH)

Ắc quy BOSCH khô 55B24RS/N S60R(45AH)

Mã SP : VTH33903
Thông số kỹ thuật : 238x129x227
Brand ( Hiệu ) : BOSCH
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ắc quy Varta khô DIN 56030 (60ah-12v) trái

Ắc quy Varta khô DIN 56030 (60ah-12v) trái

Mã SP : VTH33902
Thông số kỹ thuật : 242x174x190
Brand ( Hiệu ) : Varta
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ắc quy Varta khô DIN 55548 (55ah-12v) phải

Ắc quy Varta khô DIN 55548 (55ah-12v) phải

Mã SP : VTH33901
Thông số kỹ thuật : 277x174x174
Brand ( Hiệu ) : Varta
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ắc quy Varta khô DIN 55530 (55ah-12v) trái

Ắc quy Varta khô DIN 55530 (55ah-12v) trái

Mã SP : VTH33900
Thông số kỹ thuật : 277x174x174
Brand ( Hiệu ) : Varta
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ắc quy Varta khô DIN 54313 (43ah-12v) trái

Ắc quy Varta khô DIN 54313 (43ah-12v) trái

Mã SP : VTH33899
Thông số kỹ thuật : 236x134x201
Brand ( Hiệu ) : Varta
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ắc quy Varta khô N200 (200ah-12v)

Ắc quy Varta khô N200 (200ah-12v)

Mã SP : VTH33898
Thông số kỹ thuật : 514x278x218
Brand ( Hiệu ) : Varta
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ắc quy BOSCH khô 55B24LS/N S60L(45AH)

Ắc quy BOSCH khô 55B24LS/N S60L(45AH)

Mã SP : VTH33897
Thông số kỹ thuật : 238x129x227
Brand ( Hiệu ) : BOSCH
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 3 4 5 »