Hệ thống di chuyển YANMAR

Hệ thống di chuyển YANMAR

Mã SP : F7XY
Part Number , S/N : MG26VP-04
Brand ( Hiệu ) : YANMAR
Trọng lượng , (Kg) : 45
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Hệ thống di chuyển HITACHI

Hệ thống di chuyển HITACHI

Mã SP : R28R
Part Number , S/N : 9233692
Model :
Brand ( Hiệu ) : HITACHI
Trọng lượng , (Kg) : 330
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cụm motor di chuyển Doosan DH50 DX225 DH330-7 DH150

Cụm motor di chuyển Doosan DH50 DX225 DH330-7 DH150

Mã SP : I14J
Part Number , S/N : K1001992 401-00454B 170403-00003 170401-00042 K1011413
Model : GM18VC-69/43-1
Brand ( Hiệu ) : DOOSAN
Trọng lượng , (Kg) : 136
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Hệ thống di chuyển VOLVO

Hệ thống di chuyển VOLVO

Mã SP : ORKI
Part Number , S/N : 14528280
Brand ( Hiệu ) : VOLVO
Trọng lượng , (Kg) : 380
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Hệ thống di chuyển VOLVO

Hệ thống di chuyển VOLVO

Mã SP : ICU0
Part Number , S/N : 14533652
Brand ( Hiệu ) : VOLVO
Trọng lượng , (Kg) : 360kgs
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Hệ thống di chuyển VOLVO

Hệ thống di chuyển VOLVO

Mã SP : X5Z5
Part Number , S/N : 14528732
Model :
Brand ( Hiệu ) : VOLVO
Trọng lượng , (Kg) : 330
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Hệ thống di chuyển VOLVO

Hệ thống di chuyển VOLVO

Mã SP : 47UX
Part Number , S/N : 14500160
Brand ( Hiệu ) : VOLVO
Trọng lượng , (Kg) : 78
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Hệ thống di chuyển KOMATSU

Hệ thống di chuyển KOMATSU

Mã SP : K59D
Part Number , S/N : TM07VC-05
Model :
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 79kgs
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Hệ thống di chuyển HYUNDAI

Hệ thống di chuyển HYUNDAI

Mã SP : DYG8
Part Number , S/N : TM40VC-04
Model :
Brand ( Hiệu ) : HYUNDAI
Trọng lượng , (Kg) : 325
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Hệ thống di chuyển YANMAR

Hệ thống di chuyển YANMAR

Mã SP : IFMF
Part Number , S/N : MG26VP-04
Brand ( Hiệu ) : YANMAR
Trọng lượng , (Kg) : 45
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Hệ thống di chuyển YAMAHA

Hệ thống di chuyển YAMAHA

Mã SP : CF6M
Part Number , S/N : TM09VC-04
Brand ( Hiệu ) : YAMAHA
Trọng lượng , (Kg) : 81
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Hệ thống di chuyển KOBELCO

Hệ thống di chuyển KOBELCO

Mã SP : MCDS
Part Number , S/N : TM18VC-03
Brand ( Hiệu ) : KOBELCO
Trọng lượng , (Kg) : 134kgs
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Hệ thống di chuyển SUMITOMO

Hệ thống di chuyển SUMITOMO

Mã SP : 734P
Part Number , S/N : TM22VC-04
Brand ( Hiệu ) : SUMITOMO
Trọng lượng , (Kg) : 135
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Hệ thống di chuyển HYUNDAI

Hệ thống di chuyển HYUNDAI

Mã SP : GJ0B
Part Number , S/N : TM40VC-03
Brand ( Hiệu ) : HYUNDAI
Trọng lượng , (Kg) : 320
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Hệ thống di chuyển HYUNDAI

Hệ thống di chuyển HYUNDAI

Mã SP : CT3M
Part Number , S/N : MG26VP-03
Brand ( Hiệu ) : HYUNDAI
Trọng lượng , (Kg) : 44
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Hệ thống di chuyển VOLVO

Hệ thống di chuyển VOLVO

Mã SP : W646
Part Number , S/N : TM07VC-04
Model :
Brand ( Hiệu ) : VOLVO
Trọng lượng , (Kg) : 80kgs
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Hệ thống di chuyển YUCHAI

Hệ thống di chuyển YUCHAI

Mã SP : QP7N
Part Number , S/N : TM22VC-03
Brand ( Hiệu ) : YUCHAI
Trọng lượng , (Kg) : 133kgs
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Motor di chuyển Yuchai

Motor di chuyển Yuchai

Mã SP : VTH37411
Part Number , S/N : TM18VC-05
Model : YC135
Brand ( Hiệu ) : Yuchai
Trọng lượng , (Kg) : 128
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá