Bộ đóng vòng bi bạc đạn 26-47 mm,KUKKO 71-K-B

Bộ đóng vòng bi bạc đạn 26-47 mm,KUKKO 71-K-B

Mã SP : VTH84908
Model : 71-K-B
Brand ( Hiệu ) : KUKKO
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bộ đóng vòng bi bạc đạn
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bộ đóng vòng bi bạc đạn 26-47 mm,KUKKO 71

Bộ đóng vòng bi bạc đạn 26-47 mm,KUKKO 71

Mã SP : VTH84906
Model : 71
Brand ( Hiệu ) : KUKKO
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bộ đóng vòng bi bạc đạn
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bộ đóng vòng bi bạc đạn 26-110mm,KUKKO 71-L-C

Bộ đóng vòng bi bạc đạn 26-110mm,KUKKO 71-L-C

Mã SP : VTH84902
Model : 71-L-C
Brand ( Hiệu ) : KUKKO
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bộ đóng vòng bi bạc đạn
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bộ đóng vòng bi bạc đạn 26-130 mm,BETEX IMPACT 39

Bộ đóng vòng bi bạc đạn 26-130 mm,BETEX IMPACT 39

Mã SP : VTH84900
Model : IMPACT 39
Brand ( Hiệu ) : BETEX
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bộ đóng vòng bi bạc đạn
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : HÀ LAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bộ đóng vòng bi bạc đạn 26-110 mm,BETEX IMPACT 33

Bộ đóng vòng bi bạc đạn 26-110 mm,BETEX IMPACT 33

Mã SP : VTH84897
Model : IMPACT 33
Brand ( Hiệu ) : BETEX
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bộ đóng vòng bi bạc đạn
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Hà Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bộ đóng vòng bi bạc đạn 26-47 mm,GEDORE 1.85/1

Bộ đóng vòng bi bạc đạn 26-47 mm,GEDORE 1.85/1

Mã SP : VTH84894
Model : 1.85/1
Brand ( Hiệu ) : GEDORE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bộ đóng vòng bi bạc đạn
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bộ đóng vòng bi bạc đạn 26-55 mm,KUKKO 71-L-A

Bộ đóng vòng bi bạc đạn 26-55 mm,KUKKO 71-L-A

Mã SP : VTH84891
Model : 71-L-A
Brand ( Hiệu ) : KUKKO
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bộ đóng vòng bi bạc đạn
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bộ đóng vòng bi bạc đạn 26-47 mm,KUKKO 71-K

Bộ đóng vòng bi bạc đạn 26-47 mm,KUKKO 71-K

Mã SP : VTH84888
Model : 71-K
Brand ( Hiệu ) : KUKKO
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bộ đóng vòng bi bạc đạn
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá