Bơm khí nén thủy lực 5 lít, 2800 bar BETEX UHAP2800 ULTRA

Bơm khí nén thủy lực 5 lít, 2800 bar BETEX UHAP2800 ULTRA

Mã SP : VTH84948
Model : UHAP2800 ULTRA
Brand ( Hiệu ) : BETEX
Trọng lượng , (Kg) : 32.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm khí nén thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Hà Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm khí nén thủy lực 5 lít, 2800 bar BETEX UHAP2800

Bơm khí nén thủy lực 5 lít, 2800 bar BETEX UHAP2800

Mã SP : VTH84946
Model : UHAP2800
Brand ( Hiệu ) : BETEX
Trọng lượng , (Kg) : 29.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm khí nén thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Hà Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm khí nén thủy lực 100 lít, 700 bar Larzep HAZ874

Bơm khí nén thủy lực 100 lít, 700 bar Larzep HAZ874

Mã SP : VTH84944
Model : HAZ874
Brand ( Hiệu ) : Larzep
Trọng lượng , (Kg) : 184.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm khí nén thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm khí nén thủy lực 100 lít, 700 bar Larzep HAZ872

Bơm khí nén thủy lực 100 lít, 700 bar Larzep HAZ872

Mã SP : VTH84942
Model : HAZ872
Brand ( Hiệu ) : Larzep
Trọng lượng , (Kg) : 184.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm khí nén thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm khí nén thủy lực 50 lít, 700 bar Larzep HAZ564

Bơm khí nén thủy lực 50 lít, 700 bar Larzep HAZ564

Mã SP : VTH84940
Model : HAZ564
Brand ( Hiệu ) : Larzep
Trọng lượng , (Kg) : 109
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm khí nén thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm khí nén thủy lực 50 lít, 700 bar Larzep HAZ562

Bơm khí nén thủy lực 50 lít, 700 bar Larzep HAZ562

Mã SP : VTH84938
Model : HAZ562
Brand ( Hiệu ) : Larzep
Trọng lượng , (Kg) : 109.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm khí nén thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm khí nén thủy lực 25 lít, 700 bar Larzep HAZ454

Bơm khí nén thủy lực 25 lít, 700 bar Larzep HAZ454

Mã SP : VTH84936
Model : HAZ454
Brand ( Hiệu ) : Larzep
Trọng lượng , (Kg) : 57.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm khí nén thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm khí nén thủy lực 25 lít, 700 bar Larzep HAZ452

Bơm khí nén thủy lực 25 lít, 700 bar Larzep HAZ452

Mã SP : VTH84935
Model : HAZ452
Brand ( Hiệu ) : Larzep
Trọng lượng , (Kg) : 57.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm khí nén thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm khí nén thủy lực 14 lít, 700 bar Larzep HAZ744

Bơm khí nén thủy lực 14 lít, 700 bar Larzep HAZ744

Mã SP : VTH84933
Model : HAZ744
Brand ( Hiệu ) : Larzep
Trọng lượng , (Kg) : 32.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm khí nén thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm khí nén thủy lực 14 lít, 700 bar Larzep HAZ742

Bơm khí nén thủy lực 14 lít, 700 bar Larzep HAZ742

Mã SP : VTH84930
Model : HAZ742
Brand ( Hiệu ) : Larzep
Trọng lượng , (Kg) : 32.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm khí nén thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm khí nén thủy lực 20 lít, 700 bar Larzep Z29207

Bơm khí nén thủy lực 20 lít, 700 bar Larzep Z29207

Mã SP : VTH84925
Model : Z29207
Brand ( Hiệu ) : Larzep
Trọng lượng , (Kg) : 30.3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm khí nén thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm khí nén thủy lực 20 lít, 700 bar Larzep ZR19207

Bơm khí nén thủy lực 20 lít, 700 bar Larzep ZR19207

Mã SP : VTH84922
Model : ZR19207
Brand ( Hiệu ) : Larzep
Trọng lượng , (Kg) : 30.3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm khí nén thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm khí nén thủy lực 20 lít, 700 bar Larzep Z19207

Bơm khí nén thủy lực 20 lít, 700 bar Larzep Z19207

Mã SP : VTH84920
Model : Z19207
Brand ( Hiệu ) : Larzep
Trọng lượng , (Kg) : 29.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm khí nén thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm khí nén thủy lực 10 lít, 700 bar Larzep Z19107

Bơm khí nén thủy lực 10 lít, 700 bar Larzep Z19107

Mã SP : VTH84918
Model : Z19107
Brand ( Hiệu ) : Larzep
Trọng lượng , (Kg) : 21.8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm khí nén thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm khí nén thủy lực 10 lít, 720 bar OSAKA GHA1-DR

Bơm khí nén thủy lực 10 lít, 720 bar OSAKA GHA1-DR

Mã SP : VTH84917
Model : GHA1-DR
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Trọng lượng , (Kg) : 55.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm khí nén thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Japan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm khí nén thủy lực 10 lít, 700 bar Larzep ZR19107

Bơm khí nén thủy lực 10 lít, 700 bar Larzep ZR19107

Mã SP : VTH84915
Model : ZR19107
Brand ( Hiệu ) : Larzep
Trọng lượng , (Kg) : 23.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm khí nén thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm khí nén thủy lực 10 lít, 700 bar Larzep Z29107

Bơm khí nén thủy lực 10 lít, 700 bar Larzep Z29107

Mã SP : VTH84913
Model : Z29107
Brand ( Hiệu ) : Larzep
Trọng lượng , (Kg) : 23.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm khí nén thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm khí nén thủy lực 8 lít, 700 bar BETEX AP 8000D

Bơm khí nén thủy lực 8 lít, 700 bar BETEX AP 8000D

Mã SP : VTH84912
Model : AP 8000D
Brand ( Hiệu ) : BETEX
Trọng lượng , (Kg) : 20.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm khí nén thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Hà Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm khí nén thủy lực 8 lít, 700 bar BETEX AP 8000S

Bơm khí nén thủy lực 8 lít, 700 bar BETEX AP 8000S

Mã SP : VTH84910
Model : AP 8000S
Brand ( Hiệu ) : BETEX
Trọng lượng , (Kg) : 20.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm khí nén thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Hà Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm khí nén thủy lực 7.2 lít, 700 bar OSAKA AB-7.5

Bơm khí nén thủy lực 7.2 lít, 700 bar OSAKA AB-7.5

Mã SP : VTH84903
Model : AB-7.5
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Trọng lượng , (Kg) : 13.6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm khí nén thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Japan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm khí nén thủy lực 6.9 lít, 700 bar Larzep ZR27007

Bơm khí nén thủy lực 6.9 lít, 700 bar Larzep ZR27007

Mã SP : VTH84896
Model : ZR27007
Brand ( Hiệu ) : Larzep
Trọng lượng , (Kg) : 20.4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm khí nén thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm khí nén thủy lực 6.9 lít, 700 bar Larzep Z27007

Bơm khí nén thủy lực 6.9 lít, 700 bar Larzep Z27007

Mã SP : VTH84893
Model : Z27007
Brand ( Hiệu ) : Larzep
Trọng lượng , (Kg) : 20.4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm khí nén thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm khí nén thủy lực 6.9 lít, 700 bar Larzep ZR17007

Bơm khí nén thủy lực 6.9 lít, 700 bar Larzep ZR17007

Mã SP : VTH84890
Model : ZR17007
Brand ( Hiệu ) : Larzep
Trọng lượng , (Kg) : 20.4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm khí nén thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm khí nén thủy lực 6.9 lít, 700 bar Larzep Z17007

Bơm khí nén thủy lực 6.9 lít, 700 bar Larzep Z17007

Mã SP : VTH84889
Model : Z17007
Brand ( Hiệu ) : Larzep
Trọng lượng , (Kg) : 19.2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm khí nén thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm khí nén thủy lực 5 lít, 720 bar OSAKA GHA1/2-DR

Bơm khí nén thủy lực 5 lít, 720 bar OSAKA GHA1/2-DR

Mã SP : VTH84885
Model : GHA1/2-DR
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Trọng lượng , (Kg) : 40.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm khí nén thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Japan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm khí nén thủy lực 4 lít, 700 bar Larzep ZR24007

Bơm khí nén thủy lực 4 lít, 700 bar Larzep ZR24007

Mã SP : VTH84883
Model : ZR24007
Brand ( Hiệu ) : Larzep
Trọng lượng , (Kg) : 15.2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm khí nén thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm khí nén thủy lực 4 lít, 700 bar Larzep Z24007

Bơm khí nén thủy lực 4 lít, 700 bar Larzep Z24007

Mã SP : VTH84882
Model : Z24007
Brand ( Hiệu ) : Larzep
Trọng lượng , (Kg) : 15.2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm khí nén thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm khí nén thủy lực 4 lít, 1000 bar Larzep Z14010

Bơm khí nén thủy lực 4 lít, 1000 bar Larzep Z14010

Mã SP : VTH84881
Model : Z14010
Brand ( Hiệu ) : Larzep
Trọng lượng , (Kg) : 14.4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm khí nén thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm khí nén thủy lực 4 lít, 700 bar Larzep ZR14007

Bơm khí nén thủy lực 4 lít, 700 bar Larzep ZR14007

Mã SP : VTH84874
Model : ZR14007
Brand ( Hiệu ) : Larzep
Trọng lượng , (Kg) : 15.2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm khí nén thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm khí nén thủy lực 4 lít, 700 bar Larzep Z14007

Bơm khí nén thủy lực 4 lít, 700 bar Larzep Z14007

Mã SP : VTH84871
Model : Z14007
Brand ( Hiệu ) : Larzep
Trọng lượng , (Kg) : 14.4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm khí nén thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm khí nén thủy lực 3 lít, 700 bar BETEX AP3000D

Bơm khí nén thủy lực 3 lít, 700 bar BETEX AP3000D

Mã SP : VTH84869
Model : AP3000D
Brand ( Hiệu ) : BETEX
Trọng lượng , (Kg) : 10.3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm khí nén thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Hà Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm khí nén thủy lực 3 lít, 700 bar BETEX AP3000S

Bơm khí nén thủy lực 3 lít, 700 bar BETEX AP3000S

Mã SP : VTH84866
Model : AP3000S
Brand ( Hiệu ) : BETEX
Trọng lượng , (Kg) : 10.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm khí nén thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Hà Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm khí nén thủy lực 2.1 lít, 700 bar Larzep ZR22107

Bơm khí nén thủy lực 2.1 lít, 700 bar Larzep ZR22107

Mã SP : VTH84863
Model : ZR22107
Brand ( Hiệu ) : Larzep
Trọng lượng , (Kg) : 8.6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm khí nén thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm khí nén thủy lực 2.1 lít, 700 bar Larzep Z22107

Bơm khí nén thủy lực 2.1 lít, 700 bar Larzep Z22107

Mã SP : VTH84861
Model : Z22107
Brand ( Hiệu ) : Larzep
Trọng lượng , (Kg) : 8.4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm khí nén thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm khí nén thủy lực 2.1 lít, 1000 bar Larzep ZR12107

Bơm khí nén thủy lực 2.1 lít, 1000 bar Larzep ZR12107

Mã SP : VTH84858
Model : Z12110
Brand ( Hiệu ) : Larzep
Trọng lượng , (Kg) : 7.6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm khí nén thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm khí nén thủy lực 2.1 lít, 700 bar Larzep ZR12107

Bơm khí nén thủy lực 2.1 lít, 700 bar Larzep ZR12107

Mã SP : VTH84855
Model : ZR12107
Brand ( Hiệu ) : Larzep
Trọng lượng , (Kg) : 8.6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm khí nén thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm khí nén thủy lực 2.1 lít, 700 bar OSAKA AB-2.5

Bơm khí nén thủy lực 2.1 lít, 700 bar OSAKA AB-2.5

Mã SP : VTH84851
Model : AB-2.5
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Trọng lượng , (Kg) : 6.8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm khí nén thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Japan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm khí nén thủy lực 1.6 lít, 700 bar BETEX AP1600D

Bơm khí nén thủy lực 1.6 lít, 700 bar BETEX AP1600D

Mã SP : VTH84848
Model : AP1600D
Brand ( Hiệu ) : BETEX
Trọng lượng , (Kg) : 8.3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm khí nén thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Hà Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm khí nén thủy lực 1.6 lít, 700 bar BETEX AP1600S

Bơm khí nén thủy lực 1.6 lít, 700 bar BETEX AP1600S

Mã SP : VTH84845
Model : AP1600S
Brand ( Hiệu ) : BETEX
Trọng lượng , (Kg) : 7.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm khí nén thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Hà Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm khí nén thủy lực 0.75 lít, 700 bar BETEX AP921

Bơm khí nén thủy lực 0.75 lít, 700 bar BETEX AP921

Mã SP : VTH84843
Model : AP921
Brand ( Hiệu ) : BETEX
Trọng lượng , (Kg) : 5.4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm khí nén thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Hà Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá