Bơm khí nén thủy lực ENERPAC PATG-1105N 1250-5000 PSI

Bơm khí nén thủy lực ENERPAC PATG-1105N 1250-5000 PSI

Mã SP : VTH111831
Thông số kỹ thuật : 1250-5000 PSI
Model : PATG-1105N
Brand ( Hiệu ) : ENERPAC
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm khí nén thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm khí nén thủy lực ENERPAC PASG50S8S 1250-5000 PSI

Bơm khí nén thủy lực ENERPAC PASG50S8S 1250-5000 PSI

Mã SP : VTH111828
Thông số kỹ thuật : 1250-5000 PSI
Model : PASG50S8S
Brand ( Hiệu ) : ENERPAC
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm khí nén thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm khí nén thủy lực ENERPAC PASG5002SB 1250-5000 PSI

Bơm khí nén thủy lực ENERPAC PASG5002SB 1250-5000 PSI

Mã SP : VTH111825
Thông số kỹ thuật : 1250-5000 PSI
Model : PASG5002SB
Brand ( Hiệu ) : ENERPAC
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm khí nén thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm khí nén thủy lực ENERPAC PASG30S8S 1250-5000 PSI

Bơm khí nén thủy lực ENERPAC PASG30S8S 1250-5000 PSI

Mã SP : VTH111822
Thông số kỹ thuật : 1250-5000 PSI
Model : PASG30S8S
Brand ( Hiệu ) : ENERPAC
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm khí nén thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm khí nén thủy lực ENERPAC PASG3002SB 1250-5000 PSI

Bơm khí nén thủy lực ENERPAC PASG3002SB 1250-5000 PSI

Mã SP : VTH111821
Thông số kỹ thuật : 1250-5000 PSI
Model : PASG3002SB
Brand ( Hiệu ) : ENERPAC
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm khí nén thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm khí nén thủy lực ENERPAC PACG50S8SMB2 1250-5000 PSI

Bơm khí nén thủy lực ENERPAC PACG50S8SMB2 1250-5000 PSI

Mã SP : VTH111819
Thông số kỹ thuật : 1250-5000 PSI
Model : PACG50S8SMB2
Brand ( Hiệu ) : ENERPAC
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm khí nén thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm khí nén thủy lực ENERPAC PACG50S8S 1250-5000 PSI

Bơm khí nén thủy lực ENERPAC PACG50S8S 1250-5000 PSI

Mã SP : VTH111815
Thông số kỹ thuật : 1250-5000 PSI
Model : PACG50S8S
Brand ( Hiệu ) : ENERPAC
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm khí nén thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm khí nén thủy lực ENERPAC PACG5002SB 1250-5000 PSI

Bơm khí nén thủy lực ENERPAC PACG5002SB 1250-5000 PSI

Mã SP : VTH111814
Thông số kỹ thuật : 1250-5000 PSI
Model : PACG5002SB
Brand ( Hiệu ) : ENERPAC
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm khí nén thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm khí nén thủy lực ENERPAC PACG30S8SMB2 1250-5000 PSI

Bơm khí nén thủy lực ENERPAC PACG30S8SMB2 1250-5000 PSI

Mã SP : VTH111809
Thông số kỹ thuật : 1250-5000 PSI
Model : PACG30S8SMB2
Brand ( Hiệu ) : ENERPAC
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm khí nén thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm khí nén thủy lực ENERPAC PACG30S8S 1250-5000 PSI

Bơm khí nén thủy lực ENERPAC PACG30S8S 1250-5000 PSI

Mã SP : VTH111806
Thông số kỹ thuật : 1250-5000 PSI
Model : PACG30S8S
Brand ( Hiệu ) : ENERPAC
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm khí nén thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm khí nén thủy lực ENERPAC PACG3002SB 1250-5000 PSI

Bơm khí nén thủy lực ENERPAC PACG3002SB 1250-5000 PSI

Mã SP : VTH111804
Thông số kỹ thuật : 1250-5000 PSI
Model : PACG3002SB
Brand ( Hiệu ) : ENERPAC
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm khí nén thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm khí nén thủy lực ENERPAC PA-133 10000 PSI

Bơm khí nén thủy lực ENERPAC PA-133 10000 PSI

Mã SP : VTH111801
Thông số kỹ thuật : 10000 PSI
Model : PA-133
Brand ( Hiệu ) : ENERPAC
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm khí nén thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm khí nén thủy lực ENERPAC PARG1102N 10000 PSI

Bơm khí nén thủy lực ENERPAC PARG1102N 10000 PSI

Mã SP : VTH111796
Thông số kỹ thuật : 10000 PSI
Model : PARG1102N
Brand ( Hiệu ) : ENERPAC
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm khí nén thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm khí nén thủy lực ENERPAC PAMG1405N 10000 PSI

Bơm khí nén thủy lực ENERPAC PAMG1405N 10000 PSI

Mã SP : VTH111793
Thông số kỹ thuật : 10000 PSI
Model : PAMG1405N
Brand ( Hiệu ) : ENERPAC
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm khí nén thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm khí nén thủy lực mô-men xoắn ENERPAC ZA4204TX-Q 10000 PSI

Bơm khí nén thủy lực mô-men xoắn ENERPAC ZA4204TX-Q 10000 PSI

Mã SP : VTH111789
Thông số kỹ thuật : 10000 PSI
Model : ZA4204TX-Q
Brand ( Hiệu ) : ENERPAC
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm khí nén thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm khí nén thủy lực ENERPAC XA11 10000 PSI

Bơm khí nén thủy lực ENERPAC XA11 10000 PSI

Mã SP : VTH111787
Thông số kỹ thuật : 10000 PSI
Model : XA11
Brand ( Hiệu ) : ENERPAC
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm khí nén thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm khí nén thủy lực ENERPAC ZA4440MX 10000 PSI

Bơm khí nén thủy lực ENERPAC ZA4440MX 10000 PSI

Mã SP : VTH111786
Thông số kỹ thuật : 10000 PSI
Model : ZA4440MX
Brand ( Hiệu ) : ENERPAC
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm khí nén thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm khí nén thủy lực ENERPAC ZA4420MX 10000 PSI

Bơm khí nén thủy lực ENERPAC ZA4420MX 10000 PSI

Mã SP : VTH111784
Thông số kỹ thuật : 10000 PSI
Model : ZA4420MX
Brand ( Hiệu ) : ENERPAC
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm khí nén thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm khí nén thủy lực ENERPAC ZA4410MX 10000 PSI

Bơm khí nén thủy lực ENERPAC ZA4410MX 10000 PSI

Mã SP : VTH111782
Thông số kỹ thuật : 10000 PSI
Model : ZA4410MX
Brand ( Hiệu ) : ENERPAC
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm khí nén thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm khí nén thủy lực ENERPAC ZA4408MX 10000 PSI

Bơm khí nén thủy lực ENERPAC ZA4408MX 10000 PSI

Mã SP : VTH111780
Thông số kỹ thuật : 10000 PSI
Model : ZA4408MX
Brand ( Hiệu ) : ENERPAC
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm khí nén thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm khí nén thủy lực ENERPAC ZA4404MX 10000 PSI

Bơm khí nén thủy lực ENERPAC ZA4404MX 10000 PSI

Mã SP : VTH111779
Thông số kỹ thuật : 10000 PSI
Model : ZA4404MX
Brand ( Hiệu ) : ENERPAC
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm khí nén thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm khí nén thủy lực ENERPAC ZA4220MX 10000 PSI

Bơm khí nén thủy lực ENERPAC ZA4220MX 10000 PSI

Mã SP : VTH111777
Thông số kỹ thuật : 10000 PSI
Model : ZA4220MX
Brand ( Hiệu ) : ENERPAC
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm khí nén thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm khí nén thủy lực ENERPAC ZA4204MX 10000 PSI

Bơm khí nén thủy lực ENERPAC ZA4204MX 10000 PSI

Mã SP : VTH111774
Thông số kỹ thuật : 10000 PSI
Model : ZA4204MX
Brand ( Hiệu ) : ENERPAC
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm khí nén thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm khí nén thủy lực ENERPAC ZA4208MX 10000 PSI

Bơm khí nén thủy lực ENERPAC ZA4208MX 10000 PSI

Mã SP : VTH111773
Thông số kỹ thuật : 10000 PSI
Model : ZA4208MX
Brand ( Hiệu ) : ENERPAC
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm khí nén thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm khí nén thủy lực ENERPAC XA12G 10000 PSI

Bơm khí nén thủy lực ENERPAC XA12G 10000 PSI

Mã SP : VTH111771
Thông số kỹ thuật : 10000 PSI
Model : XA12G
Brand ( Hiệu ) : ENERPAC
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm khí nén thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm khí nén thủy lực ENERPAC XA12 10000 PSI

Bơm khí nén thủy lực ENERPAC XA12 10000 PSI

Mã SP : VTH111768
Thông số kỹ thuật : 10000 PSI
Model : XA12
Brand ( Hiệu ) : ENERPAC
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm khí nén thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm khí nén thủy lực ENERPAC XA11G 10000 PSI

Bơm khí nén thủy lực ENERPAC XA11G 10000 PSI

Mã SP : VTH111765
Thông số kỹ thuật : 10000 PSI
Model : XA11G
Brand ( Hiệu ) : ENERPAC
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm khí nén thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm khí nén thủy lực ENERPAC PA1150 10000 PSI

Bơm khí nén thủy lực ENERPAC PA1150 10000 PSI

Mã SP : VTH111762
Thông số kỹ thuật : 10000 PSI
Model : PA1150
Brand ( Hiệu ) : ENERPAC
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm khí nén thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm khí nén thủy lực OTC 4020 10000 PSI

Bơm khí nén thủy lực OTC 4020 10000 PSI

Mã SP : VTH111758
Thông số kỹ thuật : 10000 PSI
Model : 4020
Brand ( Hiệu ) : OTC
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm khí nén thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm khí nén thủy lực ENERPAC PATG-1102N 10000 PSI

Bơm khí nén thủy lực ENERPAC PATG-1102N 10000 PSI

Mã SP : VTH111756
Thông số kỹ thuật : 10000 PSI
Model : PATG-1102N
Brand ( Hiệu ) : ENERPAC
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm khí nén thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm khí nén thủy lực WESTWARD 5ML66 10000 PSI

Bơm khí nén thủy lực WESTWARD 5ML66 10000 PSI

Mã SP : VTH111748
Thông số kỹ thuật : 10000 PSI
Model : 5ML66
Brand ( Hiệu ) : WESTWARD
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm khí nén thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm khí nén thủy lực 5 lít, 2800 bar BETEX UHAP2800 ULTRA

Bơm khí nén thủy lực 5 lít, 2800 bar BETEX UHAP2800 ULTRA

Mã SP : VTH84948
Model : UHAP2800 ULTRA
Brand ( Hiệu ) : BETEX
Trọng lượng , (Kg) : 32.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm khí nén thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Hà Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm khí nén thủy lực 5 lít, 2800 bar BETEX UHAP2800

Bơm khí nén thủy lực 5 lít, 2800 bar BETEX UHAP2800

Mã SP : VTH84946
Model : UHAP2800
Brand ( Hiệu ) : BETEX
Trọng lượng , (Kg) : 29.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm khí nén thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Hà Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm khí nén thủy lực 100 lít, 700 bar Larzep HAZ874

Bơm khí nén thủy lực 100 lít, 700 bar Larzep HAZ874

Mã SP : VTH84944
Model : HAZ874
Brand ( Hiệu ) : Larzep
Trọng lượng , (Kg) : 184.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm khí nén thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm khí nén thủy lực 100 lít, 700 bar Larzep HAZ872

Bơm khí nén thủy lực 100 lít, 700 bar Larzep HAZ872

Mã SP : VTH84942
Model : HAZ872
Brand ( Hiệu ) : Larzep
Trọng lượng , (Kg) : 184.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm khí nén thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm khí nén thủy lực 50 lít, 700 bar Larzep HAZ564

Bơm khí nén thủy lực 50 lít, 700 bar Larzep HAZ564

Mã SP : VTH84940
Model : HAZ564
Brand ( Hiệu ) : Larzep
Trọng lượng , (Kg) : 109
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm khí nén thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm khí nén thủy lực 50 lít, 700 bar Larzep HAZ562

Bơm khí nén thủy lực 50 lít, 700 bar Larzep HAZ562

Mã SP : VTH84938
Model : HAZ562
Brand ( Hiệu ) : Larzep
Trọng lượng , (Kg) : 109.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm khí nén thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm khí nén thủy lực 25 lít, 700 bar Larzep HAZ454

Bơm khí nén thủy lực 25 lít, 700 bar Larzep HAZ454

Mã SP : VTH84936
Model : HAZ454
Brand ( Hiệu ) : Larzep
Trọng lượng , (Kg) : 57.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm khí nén thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm khí nén thủy lực 25 lít, 700 bar Larzep HAZ452

Bơm khí nén thủy lực 25 lít, 700 bar Larzep HAZ452

Mã SP : VTH84935
Model : HAZ452
Brand ( Hiệu ) : Larzep
Trọng lượng , (Kg) : 57.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm khí nén thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm khí nén thủy lực 14 lít, 700 bar Larzep HAZ744

Bơm khí nén thủy lực 14 lít, 700 bar Larzep HAZ744

Mã SP : VTH84933
Model : HAZ744
Brand ( Hiệu ) : Larzep
Trọng lượng , (Kg) : 32.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm khí nén thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm khí nén thủy lực 14 lít, 700 bar Larzep HAZ742

Bơm khí nén thủy lực 14 lít, 700 bar Larzep HAZ742

Mã SP : VTH84930
Model : HAZ742
Brand ( Hiệu ) : Larzep
Trọng lượng , (Kg) : 32.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm khí nén thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm khí nén thủy lực 20 lít, 700 bar Larzep Z29207

Bơm khí nén thủy lực 20 lít, 700 bar Larzep Z29207

Mã SP : VTH84925
Model : Z29207
Brand ( Hiệu ) : Larzep
Trọng lượng , (Kg) : 30.3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm khí nén thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm khí nén thủy lực 20 lít, 700 bar Larzep ZR19207

Bơm khí nén thủy lực 20 lít, 700 bar Larzep ZR19207

Mã SP : VTH84922
Model : ZR19207
Brand ( Hiệu ) : Larzep
Trọng lượng , (Kg) : 30.3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm khí nén thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm khí nén thủy lực 20 lít, 700 bar Larzep Z19207

Bơm khí nén thủy lực 20 lít, 700 bar Larzep Z19207

Mã SP : VTH84920
Model : Z19207
Brand ( Hiệu ) : Larzep
Trọng lượng , (Kg) : 29.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm khí nén thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm khí nén thủy lực 10 lít, 700 bar Larzep Z19107

Bơm khí nén thủy lực 10 lít, 700 bar Larzep Z19107

Mã SP : VTH84918
Model : Z19107
Brand ( Hiệu ) : Larzep
Trọng lượng , (Kg) : 21.8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm khí nén thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm khí nén thủy lực 10 lít, 720 bar OSAKA GHA1-DR

Bơm khí nén thủy lực 10 lít, 720 bar OSAKA GHA1-DR

Mã SP : VTH84917
Model : GHA1-DR
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Trọng lượng , (Kg) : 55.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm khí nén thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Japan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm khí nén thủy lực 10 lít, 700 bar Larzep ZR19107

Bơm khí nén thủy lực 10 lít, 700 bar Larzep ZR19107

Mã SP : VTH84915
Model : ZR19107
Brand ( Hiệu ) : Larzep
Trọng lượng , (Kg) : 23.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm khí nén thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm khí nén thủy lực 10 lít, 700 bar Larzep Z29107

Bơm khí nén thủy lực 10 lít, 700 bar Larzep Z29107

Mã SP : VTH84913
Model : Z29107
Brand ( Hiệu ) : Larzep
Trọng lượng , (Kg) : 23.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm khí nén thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm khí nén thủy lực 8 lít, 700 bar BETEX AP 8000D

Bơm khí nén thủy lực 8 lít, 700 bar BETEX AP 8000D

Mã SP : VTH84912
Model : AP 8000D
Brand ( Hiệu ) : BETEX
Trọng lượng , (Kg) : 20.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm khí nén thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Hà Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm khí nén thủy lực 8 lít, 700 bar BETEX AP 8000S

Bơm khí nén thủy lực 8 lít, 700 bar BETEX AP 8000S

Mã SP : VTH84910
Model : AP 8000S
Brand ( Hiệu ) : BETEX
Trọng lượng , (Kg) : 20.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm khí nén thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Hà Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm khí nén thủy lực 7.2 lít, 700 bar OSAKA AB-7.5

Bơm khí nén thủy lực 7.2 lít, 700 bar OSAKA AB-7.5

Mã SP : VTH84903
Model : AB-7.5
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Trọng lượng , (Kg) : 13.6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm khí nén thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Japan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm khí nén thủy lực 6.9 lít, 700 bar Larzep ZR27007

Bơm khí nén thủy lực 6.9 lít, 700 bar Larzep ZR27007

Mã SP : VTH84896
Model : ZR27007
Brand ( Hiệu ) : Larzep
Trọng lượng , (Kg) : 20.4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm khí nén thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm khí nén thủy lực 6.9 lít, 700 bar Larzep Z27007

Bơm khí nén thủy lực 6.9 lít, 700 bar Larzep Z27007

Mã SP : VTH84893
Model : Z27007
Brand ( Hiệu ) : Larzep
Trọng lượng , (Kg) : 20.4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm khí nén thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm khí nén thủy lực 6.9 lít, 700 bar Larzep ZR17007

Bơm khí nén thủy lực 6.9 lít, 700 bar Larzep ZR17007

Mã SP : VTH84890
Model : ZR17007
Brand ( Hiệu ) : Larzep
Trọng lượng , (Kg) : 20.4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm khí nén thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm khí nén thủy lực 6.9 lít, 700 bar Larzep Z17007

Bơm khí nén thủy lực 6.9 lít, 700 bar Larzep Z17007

Mã SP : VTH84889
Model : Z17007
Brand ( Hiệu ) : Larzep
Trọng lượng , (Kg) : 19.2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm khí nén thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm khí nén thủy lực 5 lít, 720 bar OSAKA GHA1/2-DR

Bơm khí nén thủy lực 5 lít, 720 bar OSAKA GHA1/2-DR

Mã SP : VTH84885
Model : GHA1/2-DR
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Trọng lượng , (Kg) : 40.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm khí nén thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Japan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm khí nén thủy lực 4 lít, 700 bar Larzep ZR24007

Bơm khí nén thủy lực 4 lít, 700 bar Larzep ZR24007

Mã SP : VTH84883
Model : ZR24007
Brand ( Hiệu ) : Larzep
Trọng lượng , (Kg) : 15.2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm khí nén thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm khí nén thủy lực 4 lít, 700 bar Larzep Z24007

Bơm khí nén thủy lực 4 lít, 700 bar Larzep Z24007

Mã SP : VTH84882
Model : Z24007
Brand ( Hiệu ) : Larzep
Trọng lượng , (Kg) : 15.2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm khí nén thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm khí nén thủy lực 4 lít, 1000 bar Larzep Z14010

Bơm khí nén thủy lực 4 lít, 1000 bar Larzep Z14010

Mã SP : VTH84881
Model : Z14010
Brand ( Hiệu ) : Larzep
Trọng lượng , (Kg) : 14.4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm khí nén thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm khí nén thủy lực 4 lít, 700 bar Larzep ZR14007

Bơm khí nén thủy lực 4 lít, 700 bar Larzep ZR14007

Mã SP : VTH84874
Model : ZR14007
Brand ( Hiệu ) : Larzep
Trọng lượng , (Kg) : 15.2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm khí nén thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 »