Bơm nhớt hộp số xe nâng

Bơm nhớt hộp số xe nâng

Mã SP : XAFJ
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm nhớt hợp số xe nâng TCM KOMATSU

Bơm nhớt hợp số xe nâng TCM KOMATSU

Mã SP : 0FLV
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
4.200.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông hộp số TCM 23T*41T 23Tx41T

Nhông hộp số TCM 23T*41T 23Tx41T

Mã SP : TF06-001
Part Number , S/N : 26550005,3522229002
Thông số kỹ thuật : 23T*41T 23Tx41T
Model : FD30Z5,FD30T6,H2000 2-3.5t
Brand ( Hiệu ) : TCM,HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông hộp số komatsu 37T*41T 37Tx41T

Nhông hộp số komatsu 37T*41T 37Tx41T

Mã SP : TF06-006
Part Number , S/N : 3EB-15-53230
Thông số kỹ thuật : 37T*41T 37Tx41T
Model : FDG20~30-16
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 1.75
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm nhớt hộp số xe nâng TCM 3-4FD/G33-40,6FD/G33-45

Bơm nhớt hộp số xe nâng TCM 3-4FD/G33-40,6FD/G33-45

Mã SP : TP00-201
Part Number , S/N : 3-4FD/G33-40,6FD/G33-45
Thông số kỹ thuật : 18T
Model : 3-4FD/G33-40,6FD/G33-45
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 8.4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm nhớt hộp số xe nâng TCM 3-4FD/G10-30

Bơm nhớt hộp số xe nâng TCM 3-4FD/G10-30

Mã SP : TP00-200
Part Number , S/N : 3-4FD/G10-30
Thông số kỹ thuật : 18T
Model : 3-4FD/G10-30
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 8.4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm nhớt hộp số TCM

Bơm nhớt hộp số TCM

Mã SP : VTH19115
Thông số kỹ thuật : 18T
Model : FD/G35-50T8,HELI,HC CPCD40-5
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 8.4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm nhớt hộp số xe nâng TCM 124U3-80221,YDS45.906

Bơm nhớt hộp số xe nâng TCM 124U3-80221,YDS45.906

Mã SP : TP00-004
Part Number , S/N : 124U3-80221,YDS45.906
Thông số kỹ thuật : 18T
Model : FD/G35-50T8,HELI,HC CPCD40-5
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 8.4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm nhớt hộp số xe nâng HYUNDAI ,DOOSAN A213063

Bơm nhớt hộp số xe nâng HYUNDAI ,DOOSAN A213063

Mã SP : TP00-008
Part Number , S/N : A213063
Thông số kỹ thuật : 28T
Model : D30S-3
Brand ( Hiệu ) : HYUNDAI ,DOOSAN
Trọng lượng , (Kg) : 4.55
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm nhớt hộp số xe nâng TOYOTA 32601-12011-71

Bơm nhớt hộp số xe nâng TOYOTA 32601-12011-71

Mã SP : TP00-011
Part Number , S/N : 32601-12011-71
Thông số kỹ thuật : 10T
Model : 3-4F 10-30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 5.93
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm nhớt xe nâng HYUNDAI ,DOOSAN 21340-42501

Bơm nhớt xe nâng HYUNDAI ,DOOSAN 21340-42501

Mã SP : E028-022
Part Number , S/N : 21340-42501
Model : D4BB
Brand ( Hiệu ) : HYUNDAI ,DOOSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm nhớt hộp số xe nâng TCM HELI 15583-80221,YDS30.906,1632343,18605-30T11

Bơm nhớt hộp số xe nâng TCM HELI 15583-80221,YDS30.906,1632343,18605-30T11

Mã SP : TP00-001
Part Number , S/N : 15583-80221,YDS30.906,1632343,18605-30T11
Thông số kỹ thuật : 19T
Model : FD/G20-30T3C HELI CPCD10-35
Brand ( Hiệu ) : TCM HELI
Trọng lượng , (Kg) : 4.8
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
7.500.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm nhớt hộp số xe nâng TCM 134G3-80401

Bơm nhớt hộp số xe nâng TCM 134G3-80401

Mã SP : TP00-002
Part Number , S/N : 134G3-80401
Thông số kỹ thuật : 30T
Model : FD/G20-30T6,T7
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 4.7
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm nhớt hộp số xe nâng TCM,KOMATSU 12N53-80321,3EB-13-22042,3EB-13-22043,31340-25H00

Bơm nhớt hộp số xe nâng TCM,KOMATSU 12N53-80321,3EB-13-22042,3EB-13-22043,31340-25H00

Mã SP : TP00-003
Part Number , S/N : 12N53-80321,3EB-13-22042,3EB-13-22043,31340-25H00
Thông số kỹ thuật : 30T đk 42
Model : TCM
Brand ( Hiệu ) : TCM,KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 3.8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
7.800.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm nhớt hộp số xe nâng TCM 13413-80061,143E3-80061

Bơm nhớt hộp số xe nâng TCM 13413-80061,143E3-80061

Mã SP : TP00-005
Part Number , S/N : 13413-80061,143E3-80061
Thông số kỹ thuật : 18T
Model : FD/G35-50T9,T2,T3
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 7.7
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
7.500.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm nhớt hộp số xe nâng TCM 15943-80221,YQX100.903,15954-80221

Bơm nhớt hộp số xe nâng TCM 15943-80221,YQX100.903,15954-80221

Mã SP : TP00-006
Part Number , S/N : 15943-80221,YQX100.903,15954-80221
Model : FD50-100Z7/Z8 HELI H2000
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 8.7
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm nhớt hộp số xe nâng KOMATSU 3EB-13-22040

Bơm nhớt hộp số xe nâng KOMATSU 3EB-13-22040

Mã SP : TP00-007
Part Number , S/N : 3EB-13-22040
Thông số kỹ thuật : 18t x 油封内经75
Model : FD30-11
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 8.45
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cổ bơm nhớt hộp số xe nâng TCM

Cổ bơm nhớt hộp số xe nâng TCM

Mã SP : TT08-001
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm nhớt hộp số xe nâng 31340-11H00 NISSAN

Bơm nhớt hộp số xe nâng 31340-11H00 NISSAN

Mã SP : TP00-033
Part Number , S/N : 31340-11H00
Thông số kỹ thuật : 30T total heiht:153 đk 72
Model : NISSAN H01,H02
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

bơm nhớt hộp số xe nâng

bơm nhớt hộp số xe nâng

Mã SP : VTH03362
Thông số kỹ thuật : 18T
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
9.500.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm nhớt hộp số xe nâng 31340-GE00A NISSAN

Bơm nhớt hộp số xe nâng 31340-GE00A NISSAN

Mã SP : TP00-029
Part Number , S/N : 31340-GE00A
Thông số kỹ thuật : 30T axle height:114
Model : Nissan K1F2
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm nhớt hộp số xe nâng MITSUBHI FD35~50,FG35~50,FD40K~FD50K,

Bơm nhớt hộp số xe nâng MITSUBHI FD35~50,FG35~50,FD40K~FD50K,

Mã SP : VTH03244
Part Number , S/N : 93724-11700,93724-11600
Model : FD35~50,FG35~50,FD40K~FD50K,
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Trọng lượng , (Kg) : 13.06
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
7.200.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm nhớt hộp số xe nâng 163059-908 toyota

Bơm nhớt hộp số xe nâng 163059-908 toyota

Mã SP : TP00-027
Part Number , S/N : 163059-908
Model : 02-6FD25
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 6.22
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm nhớt hộp số xe nâng 93824-21200 TOYOTA

Bơm nhớt hộp số xe nâng 93824-21200 TOYOTA

Mã SP : VTH03130
Part Number , S/N : 93824-21200
Thông số kỹ thuật : 10T
Model : 7F old type
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 9.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm nhớt hộp số xe nâng B350019/B380020/22560422 TAILIP 19T FD/G15-35

Bơm nhớt hộp số xe nâng B350019/B380020/22560422 TAILIP 19T FD/G15-35

Mã SP : TP00-024
Part Number , S/N : B350019/B380020/22560422
Thông số kỹ thuật : 19T
Model : FD/G15-35
Brand ( Hiệu ) : TAILIP
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm nhớt hộp số xe nâng 31340-FJ100 NISSAN

Bơm nhớt hộp số xe nâng 31340-FJ100 NISSAN

Mã SP : VTH03128
Part Number , S/N : 31340-FJ100
Model : 31340-FJ100
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm nhớt hộp số xe nâng 31340-51H00 NISSAN

Bơm nhớt hộp số xe nâng 31340-51H00 NISSAN

Mã SP : TP00-023
Part Number , S/N : 31340-51H00
Thông số kỹ thuật : 18T
Model : FD20-30
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Trọng lượng , (Kg) : 9.8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm nhớt hộp số xe nâng 3ED-13-41132 KOMATSU

Bơm nhớt hộp số xe nâng 3ED-13-41132 KOMATSU

Mã SP : VTH03125
Part Number , S/N : 3ED-13-41132
Thông số kỹ thuật : 20T
Model : FD60
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm nhớt hộp số xe nâng NISSAN 31340-40K00

Bơm nhớt hộp số xe nâng NISSAN 31340-40K00

Mã SP : TP00-022
Part Number , S/N : 31340-40K00
Thông số kỹ thuật : 30T đk 62
Model : FD15-30/TD27,HC
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Trọng lượng , (Kg) : 8.4
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
8.500.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm nhớt hộp số xe nâng 31230-26602-71 TOYOTA

Bơm nhớt hộp số xe nâng 31230-26602-71 TOYOTA

Mã SP : VTH03123
Part Number , S/N : 31230-26602-71
Model : 2Z 8FD20;1DZ 8FD15;4Y 8FG20
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm nhớt hộp số xe nâng MITSUBISHI 91A24-10030,31341-FJ100,31350-FJ100,91524-15300

Bơm nhớt hộp số xe nâng MITSUBISHI 91A24-10030,31341-FJ100,31350-FJ100,91524-15300

Mã SP : TP00-021
Part Number , S/N : 91A24-10030,31341-FJ100,31350-FJ100,91524-15300
Thông số kỹ thuật : 30t
Model : F18C,L01,L02
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Trọng lượng , (Kg) : 6.4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm nhớt hộp số xe nâng 3EA-13-12150 KOMATSU

Bơm nhớt hộp số xe nâng 3EA-13-12150 KOMATSU

Mã SP : VTH03121
Part Number , S/N : 3EA-13-12150
Model : 3EA-13-12150
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm nhớt hộp số xe nâng MITSUBISHI 91524-10030,91524-00030,91524-25800

Bơm nhớt hộp số xe nâng MITSUBISHI 91524-10030,91524-00030,91524-25800

Mã SP : TP00-020
Part Number , S/N : 91524-10030,91524-00030,91524-25800
Thông số kỹ thuật : 30t
Model : FD/G10-30 MC(F18B)
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Trọng lượng , (Kg) : 7.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm nhớt hộp số 9096756-00 yale

Bơm nhớt hộp số 9096756-00 yale

Mã SP : VTH03120
Part Number , S/N : 9096756-00
Thông số kỹ thuật : 19T
Model : 9096756-00
Brand ( Hiệu ) : YALE
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm nhớt hộp số xe nâng MITSUBISHI 91324-37302,91324-37302

Bơm nhớt hộp số xe nâng MITSUBISHI 91324-37302,91324-37302

Mã SP : TP00-019
Part Number , S/N : 91324-37302,91324-37302
Thông số kỹ thuật : 18T
Model : FD20~30MC,FD/G10-30 FC(F18B)
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Trọng lượng , (Kg) : 7.13
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm nhớt hộp số xe nâng 91224-00061 MITSUBHI

Bơm nhớt hộp số xe nâng 91224-00061 MITSUBHI

Mã SP : VTH03119
Part Number , S/N : 91224-00061
Model : S4E
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm nhớt hộp số xe nâng MITSUBISHI 91224-00040,92114-15300

Bơm nhớt hộp số xe nâng MITSUBISHI 91224-00040,92114-15300

Mã SP : TP00-018
Part Number , S/N : 91224-00040,92114-15300
Thông số kỹ thuật : 18T
Model : F18A
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Trọng lượng , (Kg) : 11
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm nhớt hộp số xe nâng 91524-10010A MITSUBHI

Bơm nhớt hộp số xe nâng 91524-10010A MITSUBHI

Mã SP : VTH03118
Part Number , S/N : 91524-10010A
Model : S4S
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm nhớt hộp số xe nâng TOYOTA 32402-30520-71

Bơm nhớt hộp số xe nâng TOYOTA 32402-30520-71

Mã SP : TP00-017
Part Number , S/N : 32402-30520-71
Model : FD/G35-45,7FD/GA50,FD/GK40
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 2.82
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm nhớt hộp số xe nâng 91324-07410A MITSUBHI

Bơm nhớt hộp số xe nâng 91324-07410A MITSUBHI

Mã SP : VTH03117
Part Number , S/N : 91324-07410A
Thông số kỹ thuật : 18T
Model : S4S
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Trọng lượng , (Kg) : 7.38
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm nhớt hộp số xe nâng TOYOTA 32601-22011-71,8004-8806,8806-9609,9609-9812,96098-9703,9703-0011

Bơm nhớt hộp số xe nâng TOYOTA 32601-22011-71,8004-8806,8806-9609,9609-9812,96098-9703,9703-0011

Mã SP : TP00-016
Part Number , S/N : 32601-22011-71,8004-8806,8806-9609,9609-9812,96098-9703,9703-0011
Thông số kỹ thuật : 18T
Model : 3-6FD/G35-45
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 3.82
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm nhớt hộp số xe nâng 91A24-10030A MITSUBHI

Bơm nhớt hộp số xe nâng 91A24-10030A MITSUBHI

Mã SP : VTH03116
Part Number , S/N : 91A24-10030A
Thông số kỹ thuật : 30T
Model : S4S
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm nhớt hộp số xe nâng TOYOTA 32560-23330-71,32560-U2260-71

Bơm nhớt hộp số xe nâng TOYOTA 32560-23330-71,32560-U2260-71

Mã SP : TP00-015
Part Number , S/N : 32560-23330-71,32560-U2260-71
Thông số kỹ thuật : 32T
Model : 7,8FD/G10-30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 7.46
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm nhớt hộp số xe nâng 32402-30520-71A TOYOTA

Bơm nhớt hộp số xe nâng 32402-30520-71A TOYOTA

Mã SP : VTH03115
Part Number , S/N : 32402-30520-71A
Thông số kỹ thuật : 18T
Model : 7FD40 13Z
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 4.78
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm nhớt hộp số xe nâng TOYOTA 32630-23330-71

Bơm nhớt hộp số xe nâng TOYOTA 32630-23330-71

Mã SP : TP00-014
Part Number , S/N : 32630-23330-71
Thông số kỹ thuật : 10T
Model : 7FD/G10-30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 9.4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm nhớt hộp số xe nâng KOMATSU 18T 3EB-13-24040

Bơm nhớt hộp số xe nâng KOMATSU 18T 3EB-13-24040

Mã SP : VTH03114
Part Number , S/N : 3EB-13-24040
Thông số kỹ thuật : 18T
Model : C11
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm nhớt hộp số xe nâng TOYOTA 32601-23631-71

Bơm nhớt hộp số xe nâng TOYOTA 32601-23631-71

Mã SP : TP00-013
Part Number , S/N : 32601-23631-71
Thông số kỹ thuật : 10T
Model : 6FD/G10-30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 8.82
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm nhớt hộp số xe nâng 93824-21200 MITSUBHI

Bơm nhớt hộp số xe nâng 93824-21200 MITSUBHI

Mã SP : VTH03114.
Part Number , S/N : 93824-21200
Model : S6T
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm nhớt hộp số xe nâng TOYOTA 32601-23630-71

Bơm nhớt hộp số xe nâng TOYOTA 32601-23630-71

Mã SP : TP00-012
Part Number , S/N : 32601-23630-71
Thông số kỹ thuật : 10T
Model : 5,6FD/G10-30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 11.3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

bơm nhớt hộp số xe nâng HYTSTER 2039547

bơm nhớt hộp số xe nâng HYTSTER 2039547

Mã SP : VTH03113
Part Number , S/N : 2039547
Thông số kỹ thuật : 16T
Model : 2039547
Brand ( Hiệu ) : HYTSTER
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm nhớt hộp số xe nâng KOMATSU 3EC-13-11040

Bơm nhớt hộp số xe nâng KOMATSU 3EC-13-11040

Mã SP : TP00-010
Part Number , S/N : 3EC-13-11040
Thông số kỹ thuật : 18t
Model : FD35~45/-4 -5, 6D95L
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 11.12
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm nhớt hộp số xe nâng 32205-31630-71 TCM

Bơm nhớt hộp số xe nâng 32205-31630-71 TCM

Mã SP : VTH03111
Part Number , S/N : 32205-31630-71
Thông số kỹ thuật : 20T
Model : 2D
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm nhớt hộp số xe nâng KOMATSU 30B-13-11200

Bơm nhớt hộp số xe nâng KOMATSU 30B-13-11200

Mã SP : TP00-009
Part Number , S/N : 30B-13-11200
Thông số kỹ thuật : 30T
Model : FD30-16
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 3.5
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
7.800.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm nhớt hộp số xe nâng 3ED-13-41131 KOMATSU 20T

Bơm nhớt hộp số xe nâng 3ED-13-41131 KOMATSU 20T

Mã SP : VTH03110
Part Number , S/N : 3ED-13-41131
Thông số kỹ thuật : 20T
Model : FD50
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 16
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm nhớt hộp số xe nâng 3ED-13-31100K KOMATSU

Bơm nhớt hộp số xe nâng 3ED-13-31100K KOMATSU

Mã SP : VTH03109
Part Number , S/N : 3ED-13-31100K
Model : 3ED-13-31100K
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm nhớt hộp số xe nâng 3ED-13-11130 KOMATSU

Bơm nhớt hộp số xe nâng 3ED-13-11130 KOMATSU

Mã SP : VTH03108
Part Number , S/N : 3ED-13-11130
Thông số kỹ thuật : 20T
Model : FD60-3
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm nhớt hộp số xe nâng 3ED-13-3110A KOMATSU

Bơm nhớt hộp số xe nâng 3ED-13-3110A KOMATSU

Mã SP : VTH03107
Part Number , S/N : 3ED-13-3110A
Thông số kỹ thuật : 20T
Model : 3ED-13-3110A
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm nhớt hộp số xe nâng MITSUBHI 93824-21200

Bơm nhớt hộp số xe nâng MITSUBHI 93824-21200

Mã SP : VTH03105
Part Number , S/N : 93824-21200
Thông số kỹ thuật : 18T
Model : S6T
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm nhớt hộp số xe nâng KOMATSU

Bơm nhớt hộp số xe nâng KOMATSU

Mã SP : VTH02928
Thông số kỹ thuật : 19T
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm nhớt hộp số xe nâng NISSAN K1F2

Bơm nhớt hộp số xe nâng NISSAN K1F2

Mã SP : TP00-901
Part Number , S/N : K1F2
Thông số kỹ thuật : 20T
Model : K1F2
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 »