Lốp xe nâng 21x8-9 BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 21x8-9 BRIDGESTONE

Mã SP : 0OPL
Thông số kỹ thuật : 21*8-9
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 8.25-15 BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 8.25-15 BRIDGESTONE

Mã SP : 7VJA
Part Number , S/N : 8.25-15 , 825-15
Thông số kỹ thuật : 8.25-15 , 825-15
Model : 8.25-15 , 825-15
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
11.650.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng BRIDGESTONE 650-10/ JL

Lốp xe nâng BRIDGESTONE 650-10/ JL

Mã SP : VTH50472
Part Number , S/N : 650-10
Thông số kỹ thuật : 650-10
Model : 650-10
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
2.354.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 4.00-8 BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 4.00-8 BRIDGESTONE

Mã SP : VTH29765
Thông số kỹ thuật : 4.00-8
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 21×8-9 , 21*8-9 BRIDGESTONE - Hơi

Lốp xe nâng 21×8-9 , 21*8-9 BRIDGESTONE - Hơi

Mã SP : VTH29749
Part Number , S/N : 21×8-9 , 21*8-9
Thông số kỹ thuật : 21×8-9 , 21*8-9
Model : 21×8-9 , 21*8-9
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : INDO
2.390.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 29.5-25 BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 29.5-25 BRIDGESTONE

Mã SP : VTH29317
Thông số kỹ thuật : 29.5-25
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 26.5-25 BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 26.5-25 BRIDGESTONE

Mã SP : VTH29312
Thông số kỹ thuật : 26.5-25
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 23.5-25 BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 23.5-25 BRIDGESTONE

Mã SP : VTH29311
Thông số kỹ thuật : 23.5-25
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 20.5-25 BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 20.5-25 BRIDGESTONE

Mã SP : VTH29308
Thông số kỹ thuật : 20.5-25
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 18.00-25 BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 18.00-25 BRIDGESTONE

Mã SP : VTH29306
Thông số kỹ thuật : 18.00-25
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 14.00-24 BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 14.00-24 BRIDGESTONE

Mã SP : VTH29301
Thông số kỹ thuật : 14.00-24
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 445/65-24(445/65-22.5) BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 445/65-24(445/65-22.5) BRIDGESTONE

Mã SP : VTH29298
Thông số kỹ thuật : 445/65-24(445/65-22.5)
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 385/65-24(385/65-22.5) BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 385/65-24(385/65-22.5) BRIDGESTONE

Mã SP : VTH29296
Thông số kỹ thuật : 385/65-24(385/65-22.5)
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 38.5x14-20(14*17.5,385/65D-19.5) BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 38.5x14-20(14*17.5,385/65D-19.5) BRIDGESTONE

Mã SP : VTH29293
Thông số kỹ thuật : 38.5x14-20(14*17.5,385/65D-19.5)
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 16/70-20 BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 16/70-20 BRIDGESTONE

Mã SP : VTH29292
Thông số kỹ thuật : 16/70-20
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 12x16.5 (33x12-20) BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 12x16.5 (33x12-20) BRIDGESTONE

Mã SP : VTH29289
Thông số kỹ thuật : 12x16.5 (33x12-20)
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 10x16.5 (30x10-16) BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 10x16.5 (30x10-16) BRIDGESTONE

Mã SP : VTH29286
Thông số kỹ thuật : 10x16.5 (30x10-16)
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 26.5-25 BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 26.5-25 BRIDGESTONE

Mã SP : VTH29278
Thông số kỹ thuật : 26.5-25
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 23.5-25 BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 23.5-25 BRIDGESTONE

Mã SP : VTH29269
Thông số kỹ thuật : 23.5-25
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 18-25 BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 18-25 BRIDGESTONE

Mã SP : VTH29265
Thông số kỹ thuật : 18-25
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 17.5-25 BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 17.5-25 BRIDGESTONE

Mã SP : VTH29264
Thông số kỹ thuật : 17.5-25
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 16.00-25 BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 16.00-25 BRIDGESTONE

Mã SP : VTH29260
Thông số kỹ thuật : 16.00-25
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 14.00-20 BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 14.00-20 BRIDGESTONE

Mã SP : VTH29257
Thông số kỹ thuật : 14.00-20
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 12.00-20 BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 12.00-20 BRIDGESTONE

Mã SP : VTH29253
Thông số kỹ thuật : 12.00-20
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 11.00-20 BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 11.00-20 BRIDGESTONE

Mã SP : VTH29249
Thông số kỹ thuật : 11.00-20
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 350-15 BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 350-15 BRIDGESTONE

Mã SP : VTH29248
Thông số kỹ thuật : 350-15
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 300-15 Bridgestone Nhật - Hơi

Lốp xe nâng 300-15 Bridgestone Nhật - Hơi

Mã SP : VTH29245
Thông số kỹ thuật : 300-15
Model : 300-15
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng BRIDGESTONE 250-15

Lốp xe nâng BRIDGESTONE 250-15

Mã SP : VTH29243
Thông số kỹ thuật : 250-15
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
5.750.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 28x12.5-15 BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 28x12.5-15 BRIDGESTONE

Mã SP : VTH29240
Thông số kỹ thuật : 28x12.5-15
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 28x9-15 BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 28x9-15 BRIDGESTONE

Mã SP : VTH29237
Thông số kỹ thuật : 28x9-15
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
7.550.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 27x10-12 BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 27x10-12 BRIDGESTONE

Mã SP : VTH29235
Thông số kỹ thuật : 27x10-12
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 23x9-10 BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 23x9-10 BRIDGESTONE

Mã SP : VTH29232
Thông số kỹ thuật : 23x9-10
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
5.850.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 200/50-10 BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 200/50-10 BRIDGESTONE

Mã SP : VTH29230
Thông số kỹ thuật : 200/50-10
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 21x8-9 , 21*8-9 BRIDGESTONE - Đặc

Lốp xe nâng 21x8-9 , 21*8-9 BRIDGESTONE - Đặc

Mã SP : VTH29227
Part Number , S/N : 21x8-9 , 21*8-9
Thông số kỹ thuật : 523x180
Model : 21x8-9 , 21*8-9
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Trọng lượng , (Kg) : 34.1
Kích thước (D x R x C) mm: 21x8-9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
3.900.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 18x7-8 BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 18x7-8 BRIDGESTONE

Mã SP : VTH29225
Thông số kỹ thuật : 18x7-8
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
2.620.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 18x7-8 , 18*7-8 BRIDGESTONE - Hơi

Lốp xe nâng 18x7-8 , 18*7-8 BRIDGESTONE - Hơi

Mã SP : VTH29219
Part Number , S/N : 18x7-8,18*7-8
Thông số kỹ thuật : 18x7-8,18*7-8
Model : 18x7-8,18*7-8
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 16x6-8 BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 16x6-8 BRIDGESTONE

Mã SP : VTH29213
Thông số kỹ thuật : 16x6-8
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 12.00-20 BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 12.00-20 BRIDGESTONE

Mã SP : VTH29211
Thông số kỹ thuật : 12.00-20
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 10.00-20 BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 10.00-20 BRIDGESTONE

Mã SP : VTH29209
Thông số kỹ thuật : 10.00-20
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 9.0-20 BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 9.0-20 BRIDGESTONE

Mã SP : VTH29208
Thông số kỹ thuật : 9.0-20
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 9.0-15 BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 9.0-15 BRIDGESTONE

Mã SP : VTH29205
Thông số kỹ thuật : 9.0-15
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 7.50-15 BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 7.50-15 BRIDGESTONE

Mã SP : VTH29204
Thông số kỹ thuật : 7.50-15
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 8.25-15 BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 8.25-15 BRIDGESTONE

Mã SP : VTH29197
Thông số kỹ thuật : 8.25-15
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 7.50-15 BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 7.50-15 BRIDGESTONE

Mã SP : VTH29196
Thông số kỹ thuật : 7.50-15
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 7.00-12 , 700-12 BRIDGESTONE - Hơi

Lốp xe nâng 7.00-12 , 700-12 BRIDGESTONE - Hơi

Mã SP : VTH29195
Part Number , S/N : 7.00-12 , 700-12
Thông số kỹ thuật : 7.00-12 , 700-12
Model : 7.00-12 , 700-12
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
3.190.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 5.50-15,550-15 BRIDGESTONE - Đặc

Lốp xe nâng 5.50-15,550-15 BRIDGESTONE - Đặc

Mã SP : VTH29193
Part Number , S/N : 5.50-15
Thông số kỹ thuật : 666x144
Model : 5.50-15
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Trọng lượng , (Kg) : 37
Kích thước (D x R x C) mm: 550-15
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
5.260.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 8.25-12 BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 8.25-12 BRIDGESTONE

Mã SP : VTH29190
Thông số kỹ thuật : 8.25-12
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng BRIDGESTONE 6.50-10 , 650-10 - Hơi

Lốp xe nâng BRIDGESTONE 6.50-10 , 650-10 - Hơi

Mã SP : VTH29187
Part Number , S/N : 6.50-10 , 650-10
Thông số kỹ thuật : 6.50-10 , 650-10
Model : 6.50-10 , 650-10
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : INDO
2.354.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 7.00-9 BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 7.00-9 BRIDGESTONE

Mã SP : VTH29179
Thông số kỹ thuật : 7.00-9
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 6.00-9 , 600-9 BRIDGESTONE - Hơi

Lốp xe nâng 6.00-9 , 600-9 BRIDGESTONE - Hơi

Mã SP : VTH29176
Part Number , S/N : 6.00-9 , 600-9
Thông số kỹ thuật : 6.00-9 , 600-9
Model : 6.00-9 , 600-9
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : INDO
1.900.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 500-8,5.00-8 Bridgestone Nhật - Hơi

Lốp xe nâng 500-8,5.00-8 Bridgestone Nhật - Hơi

Mã SP : VTH29174
Part Number , S/N : 5.00-8 , 500-8
Thông số kỹ thuật : 5.00-8 , 500-8
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : INDO
1.350.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 4.00-8 BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 4.00-8 BRIDGESTONE

Mã SP : VTH29171
Thông số kỹ thuật : 4.00-8
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 28×9-15 BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 28×9-15 BRIDGESTONE

Mã SP : VTH29166
Thông số kỹ thuật : 28×9-15
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 23×9-10 BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 23×9-10 BRIDGESTONE

Mã SP : VTH29165
Thông số kỹ thuật : 23×9-10
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 21×8-9 BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 21×8-9 BRIDGESTONE

Mã SP : VTH29163
Thông số kỹ thuật : 21×8-9
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 18×7-8 , 18*7-8 BRIDGESTONE - Đặc

Lốp xe nâng 18×7-8 , 18*7-8 BRIDGESTONE - Đặc

Mã SP : VTH29161
Thông số kỹ thuật : 18×7-8,18*7-8
Model : 18×7-8,18*7-8
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
2.650.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 16×6-8 BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 16×6-8 BRIDGESTONE

Mã SP : VTH29160
Thông số kỹ thuật : 16×6-8
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 8.25-12 , 825-15 BRIDGESTONE - Đặc

Lốp xe nâng 8.25-12 , 825-15 BRIDGESTONE - Đặc

Mã SP : VTH29157
Part Number , S/N : 8.25-12 , 825-15
Thông số kỹ thuật : 8.25-12 , 825-15
Model : 8.25-12 , 825-15
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
11.320.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 7.00-12 , 700-12 BRIDGESTONE - Đặc

Lốp xe nâng 7.00-12 , 700-12 BRIDGESTONE - Đặc

Mã SP : VTH29154
Part Number , S/N : 7.00-12 , 700-12
Thông số kỹ thuật : 663x163
Model : 7.00-12 , 700-12
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Trọng lượng , (Kg) : 47.6
Kích thước (D x R x C) mm: 700-12
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Thái
5.990.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 7.00-9 BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 7.00-9 BRIDGESTONE

Mã SP : VTH29143
Thông số kỹ thuật : 7.00-9
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 »