Motor chân ga SK/DH/PC/EX

Motor chân ga SK/DH/PC/EX

Mã SP : VTH36557
Part Number , S/N : 7834-40-2003
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Motor chân ga SK/DH/PC/EX

Motor chân ga SK/DH/PC/EX

Mã SP : VTH36556
Part Number , S/N : 7824-30-1600
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

biến trở chân ga LIFTSTAR/KBZ/HELI

biến trở chân ga LIFTSTAR/KBZ/HELI

Mã SP : VTH28471
Model : LIFTSTAR/KBZ/HELI
Brand ( Hiệu ) : LIFTSTAR/KBZ/HELI
Trọng lượng , (Kg) : 0.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

biến trở chân ga SHINKO

biến trở chân ga SHINKO

Mã SP : VTH28468
Model : SHINKO 6FB15-25
Brand ( Hiệu ) : SHINKO
Trọng lượng , (Kg) : 0.04
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

biến trở chân ga NICHIYU

biến trở chân ga NICHIYU

Mã SP : VTH28467
Model : NTT90-70
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Trọng lượng , (Kg) : 0.04
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

biến trở chân ga Curtis controllers

biến trở chân ga Curtis controllers

Mã SP : VTH28463
Thông số kỹ thuật : DTJ01301
Model : Curtis controllers
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

biến trở chân ga TEU

biến trở chân ga TEU

Mã SP : VTH28460
Thông số kỹ thuật : JCHT-8001
Model : FB30-35
Brand ( Hiệu ) : TEU
Trọng lượng , (Kg) : 0.75
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

biến trở chân ga

biến trở chân ga

Mã SP : VTH28459
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

biến trở chân ga Hangcha

biến trở chân ga Hangcha

Mã SP : VTH28458
Model : JCTH-3601
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

biến trở chân ga Hangcha

biến trở chân ga Hangcha

Mã SP : VTH28452
Model : J SERIES CPD10-25J-C1
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

biến trở chân ga HELI

biến trở chân ga HELI

Mã SP : VTH28451
Model : H2000 SERIES CPCD10-15
Brand ( Hiệu ) : HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

biến trở chân ga KOMATSU

biến trở chân ga KOMATSU

Mã SP : VTH28449
Model : FB10~25-12
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 0.05
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

biến trở chân ga MITSUBISHI

biến trở chân ga MITSUBISHI

Mã SP : VTH03432
Part Number , S/N : 97722-08400
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

chân ga tới lui LINDE

chân ga tới lui LINDE

Mã SP : VTH03430
Part Number , S/N : 3093607019,3093607016
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

chân ga CROW

chân ga CROW

Mã SP : VTH03409
Brand ( Hiệu ) : CROW
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

chân ga xe con cóc LINDE

chân ga xe con cóc LINDE

Mã SP : VTH03403
Model : xe con cóc
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

chân ga curtis

chân ga curtis

Mã SP : VTH02538
Part Number , S/N : HXJS-4805
Brand ( Hiệu ) : curtis
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

chân ga Hangcha

chân ga Hangcha

Mã SP : AC15-011
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

chân ga TCM

chân ga TCM

Mã SP : AC15-001
Model : FD/G20-30T6、FD20-30T6N
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cảm biến chân ga xe nâng HELI A6GP2-4006166

Cảm biến chân ga xe nâng HELI A6GP2-4006166

Mã SP : VTH00873
Part Number , S/N : A6GP2-40061 A6GP2-4006166
Brand ( Hiệu ) : HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

chân ga bo curtis

chân ga bo curtis

Mã SP : VTH00841
Part Number , S/N : EFP-005
Model : EFP-005
Brand ( Hiệu ) : curtis
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

chân ga curtis

chân ga curtis

Mã SP : VTH00840
Part Number , S/N : HXJS-4805
Brand ( Hiệu ) : curtis
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

chân ga curtis

chân ga curtis

Mã SP : VTH00839
Part Number , S/N : FT-02YG
Brand ( Hiệu ) : curtis
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

chân ga bo curtis

chân ga bo curtis

Mã SP : VTH00835
Part Number , S/N : EFP-005
Model : EFP-005
Brand ( Hiệu ) : curtis
Trọng lượng , (Kg) : 1.55
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

chân ga

chân ga

Mã SP : VTH00813
Part Number , S/N : IC4485ACLIP102,ACAC01
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

chân ga curtis

chân ga curtis

Mã SP : VTH00792
Part Number , S/N : IC4485ACH1BX0101AC02
Thông số kỹ thuật : 0-3.60V
Trọng lượng , (Kg) : 1.45
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

chân ga xe con cóc curtis

chân ga xe con cóc curtis

Mã SP : VTH00788
Part Number , S/N : ET-163MCU
Model : xe con cóc
Brand ( Hiệu ) : curtis
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

chân ga 0-5 K ohm

chân ga 0-5 K ohm

Mã SP : VTH00784
Part Number , S/N : EFP-001,1215/1219
Thông số kỹ thuật : 0-5 K ohm
Model : xe con cóc
Brand ( Hiệu ) : curtis
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

chân ga xe điện curtis

chân ga xe điện curtis

Mã SP : VTH00783
Part Number , S/N : AK010505,F3,122,131
Brand ( Hiệu ) : curtis
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

chân ga xe con cóc 24-48V DC

chân ga xe con cóc 24-48V DC

Mã SP : VTH00781
Part Number , S/N : ET-126 MCU,14306C-103121
Thông số kỹ thuật : 24-48V DC
Model : xe con cóc
Brand ( Hiệu ) : curtis
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

chân ga BD-126

chân ga BD-126

Mã SP : VTH00778
Part Number , S/N : BD-126
Thông số kỹ thuật : BD-126
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

chân ga curtis

chân ga curtis

Mã SP : VTH00777
Part Number , S/N : Et126 MCU
Model : xe con cóc
Brand ( Hiệu ) : curtis
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

biến trở chân ga curtis

biến trở chân ga curtis

Mã SP : VTH00619
Part Number , S/N : AMR800077-08
Model : HELI CBD20-150
Brand ( Hiệu ) : HELI
Trọng lượng , (Kg) : 0.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

biến trở chân ga HELI

biến trở chân ga HELI

Mã SP : L015
Part Number , S/N : 4700400001,2000507007/1607607
Model : HELI CBD20-150
Brand ( Hiệu ) : HELI
Trọng lượng , (Kg) : 0.04
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

biến trở chân ga

biến trở chân ga

Mã SP : PE04-014
Part Number , S/N : 1700507001
Model : CBD15-170G
Trọng lượng , (Kg) : 0.08
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

biến trở chân ga LINDE

biến trở chân ga LINDE

Mã SP : PE04-006
Part Number , S/N : 50023604702(50023604701)
Model : LINDE L10-12,T16-20
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Trọng lượng , (Kg) : 0.12
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

biến trở chân ga NISSAN

biến trở chân ga NISSAN

Mã SP : L015-117
Part Number , S/N : 29440-2K001
Model : Nissan FP01L10
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Trọng lượng , (Kg) : 0.04
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

biến trở chân ga

biến trở chân ga

Mã SP : L015-100
Part Number , S/N : YFJS-WSG04/003
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

biến trở chân ga 24-48V

biến trở chân ga 24-48V

Mã SP : L015-099
Part Number , S/N : JCTH-3601
Thông số kỹ thuật : 24-48V
Model : HC
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Trọng lượng , (Kg) : 0.76
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Biến trở chân ga senso xe nâng HELI EFP712-2406

Biến trở chân ga senso xe nâng HELI EFP712-2406

Mã SP : L015-094
Part Number , S/N : EFP712-2406
Model : HELI CPCD10
Brand ( Hiệu ) : HELI/HC
Trọng lượng , (Kg) : 1.13
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

biến trở chân ga TCM

biến trở chân ga TCM

Mã SP : L015-087
Part Number , S/N : 281E5-22601
Model : FTB16~20-7
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 0.05
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

biến trở chân ga TCM

biến trở chân ga TCM

Mã SP : L015-081
Part Number , S/N : 27P15-20401
Model : FB15~30-7N
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 0.04
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

biến trở chân ga xe nâng TAILIP 23020010

biến trở chân ga xe nâng TAILIP 23020010

Mã SP : L015-072
Part Number , S/N : 23020010
Model : Tailift FBT15
Brand ( Hiệu ) : TAILIP
Trọng lượng , (Kg) : 0.76
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

biến trở chân ga

biến trở chân ga

Mã SP : L015-069
Part Number , S/N : 23020010
Model : Baoli 3T AC accumulator car
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Biến trở chân ga senso HYTSTER 1354990

Biến trở chân ga senso HYTSTER 1354990

Mã SP : L015-058
Part Number , S/N : 1354990
Model : Hyster J1.50-3.00 (H) EX
Brand ( Hiệu ) : HYTSTER
Trọng lượng , (Kg) : 0.05
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Biến trở chân ga senso LINDE 7916400159

Biến trở chân ga senso LINDE 7916400159

Mã SP : L015-057
Part Number , S/N : 7916400159
Model : Linde 335.336.115
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Trọng lượng , (Kg) : 0.03
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

biến trở chân ga

biến trở chân ga

Mã SP : L015-055
Part Number , S/N : 91A51-08400
Model : FG40-50K/TB45
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Biến trở chân ga NICHIYU FBR15-72

Biến trở chân ga NICHIYU FBR15-72

Mã SP : L015-054
Part Number , S/N : 27888,70000-44940
Model : FBR15-18-75S
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Trọng lượng , (Kg) : 0.06
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

biến trở chân ga

biến trở chân ga

Mã SP : L015-052
Part Number , S/N : FZ3-142-70
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

biến trở chân ga A61K2-41701

biến trở chân ga A61K2-41701

Mã SP : L015-051
Part Number , S/N : FZ3-132-131C/A61K2-41701
Trọng lượng , (Kg) : 0.6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

biến trở chân ga

biến trở chân ga

Mã SP : L015-049
Part Number , S/N : 27B02-62201
Model : FRB/FRHB10-30-8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

chân ga 0-10V

chân ga 0-10V

Mã SP : L015-048
Part Number , S/N : F3-152-341,FZ3-152-343
Thông số kỹ thuật : 0-10V
Brand ( Hiệu ) : curtis
Trọng lượng , (Kg) : 0.8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

biến trở chân ga HELI

biến trở chân ga HELI

Mã SP : L015-047
Part Number , S/N : 4700400001
Model : HELI CBD20-150
Brand ( Hiệu ) : HELI
Trọng lượng , (Kg) : 0.3
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

biến trở chân ga xe nâng LINDE 2000507007/1607607

biến trở chân ga xe nâng LINDE 2000507007/1607607

Mã SP : L015-045
Part Number , S/N : 2000507007/1607607
Model : Linde CDD16 / BT C3E160
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

biến trở chân ga HELI

biến trở chân ga HELI

Mã SP : L015-044
Part Number , S/N : A63K2-40501,F3-152-341
Thông số kỹ thuật : FZ3-132-131C
Model : HELI CQD20,HELI G series CPD30~35-G2
Brand ( Hiệu ) : HELI
Trọng lượng , (Kg) : 0.62
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

biến trở chân ga 0-5V

biến trở chân ga 0-5V

Mã SP : L015-043
Part Number , S/N : F3-122-131,DTJ01301,AK010505,F3-122-131,F3-152-341,AK200505
Thông số kỹ thuật : 0-5V
Model : TCM FB30-7
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 0.68
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

biến trở chân ga NICHIYU

biến trở chân ga NICHIYU

Mã SP : L015-042
Part Number , S/N : 2F3N5-20401
Model : FB10~25-7W
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

biến trở chân ga HELI

biến trở chân ga HELI

Mã SP : L015-041
Part Number , S/N : A71M2-40901,FP-6
Model : Heli H2000/CPD10-25FJ2
Brand ( Hiệu ) : HELI
Trọng lượng , (Kg) : 0.6
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

biến trở chân ga

biến trở chân ga

Mã SP : L015-040
Part Number , S/N : C1D01-02801
Model : CPD1-1.5T
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

biến trở chân ga MAXIMAL

biến trở chân ga MAXIMAL

Mã SP : L015-038
Model : Baoli CPD30
Brand ( Hiệu ) : MAXIMAL
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 »