Kèn xe nâng 12V-48V

Kèn xe nâng 12V-48V

Mã SP : VTH47233
Part Number , S/N : 821014/821015
Thông số kỹ thuật : 10.5*5*8 12V-48V
Trọng lượng , (Kg) : 0.15
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kèn xe nâng 48V

Kèn xe nâng 48V

Mã SP : BY7L
Part Number , S/N : 072109-7951
Thông số kỹ thuật : 48V
Trọng lượng , (Kg) : 0.15
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Còi de TOYOTA 48V

Còi de TOYOTA 48V

Mã SP : 3VN9
Part Number , S/N : 821003
Thông số kỹ thuật : 48V
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.15
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Còi de 10V-80V

Còi de 10V-80V

Mã SP : D0VZ
Part Number , S/N : 821027/028
Thông số kỹ thuật : 8*8*9.5 10V-80V
Trọng lượng , (Kg) : 02
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Còi 80V

Còi 80V

Mã SP : L004-012
Thông số kỹ thuật : 12v
Model : 12v
Trọng lượng , (Kg) : 0.3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Còi 80V

Còi 80V

Mã SP : VTH27803
Thông số kỹ thuật : 80V
Model : 80V
Trọng lượng , (Kg) : 0.3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Còi de dc34~48v

Còi de dc34~48v

Mã SP : VTH02940
Part Number , S/N : BA0471427
Thông số kỹ thuật : dc34~48v
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Còi

Còi

Mã SP : VTH925
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Còi

Còi

Mã SP : VTH924
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Công tắc Còi xe nâng

Công tắc Còi xe nâng

Mã SP : VTH01190
Part Number , S/N : 14401-02440
Model : NICHIYU FB15-25
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Còi de xe nâng NICHIYU 48V

Còi de xe nâng NICHIYU 48V

Mã SP : VTH01188
Part Number , S/N : 36620-00100
Thông số kỹ thuật : 48V
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Còi LINDE

Còi LINDE

Mã SP : VTH00105
Part Number , S/N : 0009731507
Model : số 4
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

nút còi HELI

nút còi HELI

Mã SP : SS99-095
Part Number , S/N : 22N54-13001,A61S2-40801
Model : HELI CPD10
Brand ( Hiệu ) : HELI
Trọng lượng , (Kg) : 0.07
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

nút còi

nút còi

Mã SP : SS12-999
Thông số kỹ thuật : 12V-80V
Model : Universal
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

nút còi

nút còi

Mã SP : SS12-017
Model : FB15-25/-V/-6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

nút còi xe nâng

nút còi xe nâng

Mã SP : SS12-005
Model : FB10-30
Trọng lượng , (Kg) : 0.03
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Còi de 12V-80V

Còi de 12V-80V

Mã SP : L010-018
Part Number , S/N : 12V-80V
Thông số kỹ thuật : 12V-80V
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Còi de LINDE

Còi de LINDE

Mã SP : L010-012
Part Number , S/N : 7918915240
Model : LINDE E18/335-02,336-02,336-03
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Còi de 12V

Còi de 12V

Mã SP : L010-010.
Part Number , S/N : 12V
Thông số kỹ thuật : 12V
Trọng lượng , (Kg) : 0.06
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Còi de 24V

Còi de 24V

Mã SP : L010-010
Part Number , S/N : 24V
Thông số kỹ thuật : 24V
Trọng lượng , (Kg) : 0.43
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Còi de 48V

Còi de 48V

Mã SP : L010-006
Part Number , S/N : 48v
Thông số kỹ thuật : 48V,with Voice Prompting
Trọng lượng , (Kg) : 0.06
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Còi de 24V

Còi de 24V

Mã SP : L010-005
Part Number , S/N : 24V
Thông số kỹ thuật : 24V,with Voice Prompting
Trọng lượng , (Kg) : 0.06
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Còi de 48V

Còi de 48V

Mã SP : L010-003
Part Number , S/N : HC277H2-42901
Thông số kỹ thuật : 48V
Model : FB,FRB
Trọng lượng , (Kg) : 0.05
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Còi de TCM,HELI

Còi de TCM,HELI

Mã SP : L010-002
Part Number , S/N : HC216G2-41001/Z8510-120DZ/25724-00041
Model : FD/FG10-30,Heli H2000 series CPC(D)10-35,
Brand ( Hiệu ) : TCM,HELI
Trọng lượng , (Kg) : 0.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Còi de 24V

Còi de 24V

Mã SP : L010-001
Part Number , S/N : HC25952-42301/25952-42301/Z8520-240DZ/DJB-12B
Thông số kỹ thuật : 24V
Model : FD50-100Z7/Z8,Heli CPC(D)50-100,Baoli CPCD30
Brand ( Hiệu ) : TCM,HELI
Trọng lượng , (Kg) : 0.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Còi 12V/snail

Còi 12V/snail

Mã SP : L004-013
Thông số kỹ thuật : 12V
Trọng lượng , (Kg) : 0.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Còi 12V/snail

Còi 12V/snail

Mã SP : L004-011
Part Number , S/N : 12V/snail
Model : 12V universal/big
Trọng lượng , (Kg) : 0.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Còi 80V

Còi 80V

Mã SP : L004-010
Part Number , S/N : 80V
Thông số kỹ thuật : 80V
Model : 80V
Trọng lượng , (Kg) : 0.3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Còi 24

Còi 24

Mã SP : L004-006
Part Number , S/N : N163-700009-000
Thông số kỹ thuật : 12v
Model : 12V universal/big
Trọng lượng , (Kg) : 0.25
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Còi TOYOTA

Còi TOYOTA

Mã SP : L004-004
Part Number , S/N : 58130-20411-71
Model : 7/8FB10-30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.15
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Còi OD 65mm,48V,105DB

Còi OD 65mm,48V,105DB

Mã SP : L004-003
Part Number , S/N : 281E2-42101/272A2-42001
Thông số kỹ thuật : OD 65mm,48V,105DB
Model : FB10-30,FRB10-25/48V
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.22
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Còi OD 65mm,24V,105 DB

Còi OD 65mm,24V,105 DB

Mã SP : L004-002
Thông số kỹ thuật : OD 65mm,24V,105 DB
Model : FD50-100Z8/CPCD50-100/24V
Brand ( Hiệu ) : TCM,HELI
Trọng lượng , (Kg) : 0.2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Còi xe nâng TCM,KOMATSU,MITSUBISHI, NISSAN

Còi xe nâng TCM,KOMATSU,MITSUBISHI, NISSAN

Mã SP : L004-001
Part Number , S/N : 58120-26600-71/HC20712-40275/Z8500-1D124
Thông số kỹ thuật : OD 65mm,12V,105 DB
Model : 8FG25/4Y/FD/G20-30
Brand ( Hiệu ) : TCM,komatsu,mitsubhi,nissan
Trọng lượng , (Kg) : 0.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

nút còi

nút còi

Mã SP : A099-462
Part Number , S/N : 35610-00000
Thông số kỹ thuật : 12-80V
Trọng lượng , (Kg) : 0.04
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá