Contactor đôi 24V, 48V, 72V

Contactor đôi 24V, 48V, 72V

Mã SP : VTH45979
Thông số kỹ thuật : 24V, 48V, 72V
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Relay đề

Relay đề

Mã SP : VTH37205
Part Number , S/N : bs2-082-1
Thông số kỹ thuật : 24V
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Công tắc nguồn xe nâng

Công tắc nguồn xe nâng

Mã SP : VTH36580
Thông số kỹ thuật : 12v
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

contactor 24V

contactor 24V

Mã SP : VTH36577
Part Number , S/N : SW200-336
Thông số kỹ thuật : 24V
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

contactor 48v

contactor 48v

Mã SP : VTH36576
Part Number , S/N : SW200-262
Thông số kỹ thuật : 48V
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

contactor đôi 72V

contactor đôi 72V

Mã SP : VTH36575
Part Number , S/N : P20180530,GE304
Thông số kỹ thuật : 72V
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

contactor v8V

contactor v8V

Mã SP : VTH36574
Part Number , S/N : P20180526
Thông số kỹ thuật : 48v
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

contactor NICHYZU

contactor NICHYZU

Mã SP : VTH32647
Thông số kỹ thuật : 48V
Brand ( Hiệu ) : NICHYZU
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

contactor NICHYZU

contactor NICHYZU

Mã SP : VTH32334
Brand ( Hiệu ) : NICHYZU
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

contactor 48v

contactor 48v

Mã SP : VTH32066
Thông số kỹ thuật : 48v
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

contactor 36v

contactor 36v

Mã SP : VTH32064
Thông số kỹ thuật : 36v
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

contactor 24v

contactor 24v

Mã SP : VTH32062
Thông số kỹ thuật : 24v
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

contactor 12v

contactor 12v

Mã SP : VTH32060
Thông số kỹ thuật : 12v
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Công tắc nguồn

Công tắc nguồn

Mã SP : VTH32052
Thông số kỹ thuật : 12v
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

contactor 48v

contactor 48v

Mã SP : VTH32048
Thông số kỹ thuật : 48v
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

contactor 24v

contactor 24v

Mã SP : VTH32046
Thông số kỹ thuật : 24v
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

contactor 12v

contactor 12v

Mã SP : VTH32039
Thông số kỹ thuật : 12v
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Contactor xe nâng điện SHINKO CM8H-TC43 24V

Contactor xe nâng điện SHINKO CM8H-TC43 24V

Mã SP : VTH47915
Part Number , S/N : CM8H-TC43
Thông số kỹ thuật : 48V
Brand ( Hiệu ) : SHINKO
Trọng lượng , (Kg) : 0.4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Contactor DC182B-733 48V LINDE

Contactor DC182B-733 48V LINDE

Mã SP : VTH47912
Part Number , S/N : 0009763547 DC182B-733
Thông số kỹ thuật : 48V
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Trọng lượng , (Kg) : 1.66
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Contactor 248310 SW80-1683L 24V 100A

Contactor 248310 SW80-1683L 24V 100A

Mã SP : VTH47897
Part Number , S/N : 248310 SW80-1683L
Thông số kỹ thuật : 24V 100A
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Contactor xe nâng điện SW80P-1684L 24V 100A

Contactor xe nâng điện SW80P-1684L 24V 100A

Mã SP : VTH47889
Part Number , S/N : SW80P-1684L
Thông số kỹ thuật : 24V 100A
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA/BT
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Contactor NICHIYU FB15-25 48V

Contactor NICHIYU FB15-25 48V

Mã SP : VTH47191
Part Number , S/N : 35810-63420 HR-22PA4
Thông số kỹ thuật : 48V
Model : FB15-25
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Contactor DC88B-257T 48V

Contactor DC88B-257T 48V

Mã SP : VTH26499
Part Number , S/N : DC88B 48V
Thông số kỹ thuật : 48V
Model : DC88B-257T
Trọng lượng , (Kg) : 0.3
Bảo hành: Bảo hành 12 tháng
Bánh xe trước : Mới 100%
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Contactor LINDE SW82-157P 48V

Contactor LINDE SW82-157P 48V

Mã SP : VTH26493
Part Number , S/N : SW82-157P 48V
Thông số kỹ thuật : 48V
Model : SW82-157P
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Trọng lượng , (Kg) : 0.2
Bảo hành: Bảo hành 12 tháng
Bánh xe trước : Mới 100%
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Contactor DC182-48V

Contactor DC182-48V

Mã SP : VTH26474
Part Number , S/N : DC182/24V
Thông số kỹ thuật : 48V
Model : DC182/48V
Bảo hành: Bảo hành 12 tháng
Bánh xe trước : Mới 100%
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tiếp điểm Contactor xe nâng SHINKO 832008A

Tiếp điểm Contactor xe nâng SHINKO 832008A

Mã SP : VTH00991
Part Number , S/N : 832008A
Model : SHINKO 6FB15
Brand ( Hiệu ) : SHINKO
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tiếp điểm Contactor xe nâng TOYOTA 24411-13500-71

Tiếp điểm Contactor xe nâng TOYOTA 24411-13500-71

Mã SP : VTH00990
Part Number , S/N : 24411-13500-71
Model : TOYOTA 6FB
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tiếp điểm Contactor xe nâng NICHIYU 57510-70050

Tiếp điểm Contactor xe nâng NICHIYU 57510-70050

Mã SP : VTH00989
Part Number , S/N : 57510-70050
Model : NICHIYU FB20
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tiếp điểm Contactor xe nâng NICHIYU 24200-1194

Tiếp điểm Contactor xe nâng NICHIYU 24200-1194

Mã SP : VTH00988
Part Number , S/N : 24200-1194
Model : NICHIYU FB10-DC70
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tiếp điểm Contactor xe nâng TOYOTA 832029

Tiếp điểm Contactor xe nâng TOYOTA 832029

Mã SP : VTH00987
Part Number , S/N : 832029
Model : TOYOTA 5FB
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

tiếp điểm Contactor NICHIYU

tiếp điểm Contactor NICHIYU

Mã SP : VTH00986
Part Number , S/N : 8271-60280
Model : NICHIYU FB15-25
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tiếp điểm Contactor xe nâng NICHIYU 24200-11741

Tiếp điểm Contactor xe nâng NICHIYU 24200-11741

Mã SP : VTH00985
Part Number , S/N : 24200-11741
Model : NICHIYUFB10/DC70
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tiếp điểm Contactor xe nâng TOYOTA

Tiếp điểm Contactor xe nâng TOYOTA

Mã SP : VTH00984
Part Number , S/N : 832028
Model : TOYOTA 5FB
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tiếp điểm Contactor xe nâng NICHIYU 8271-60160

Tiếp điểm Contactor xe nâng NICHIYU 8271-60160

Mã SP : VTH00983
Part Number , S/N : 8271-60160
Model : NICHIYU FB15-25
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

tiếp điểm Contactor NICHIYU

tiếp điểm Contactor NICHIYU

Mã SP : VTH00982
Part Number , S/N : 24200-11781
Model : NICHIYU FB10/DC70
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tiếp điểm Contactor xe nâng TOYOTA 832027

Tiếp điểm Contactor xe nâng TOYOTA 832027

Mã SP : VTH00981
Part Number , S/N : 832027
Model : TOYOTA 5FB
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tiếp điểm Contactor xe nâng NICHIYU 8271-70020

Tiếp điểm Contactor xe nâng NICHIYU 8271-70020

Mã SP : VTH00980
Part Number , S/N : 8271-70020
Model : NICHIYU FB15-25
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tiếp điểm Contactor xe nâng NICHIYU 24200-11911

Tiếp điểm Contactor xe nâng NICHIYU 24200-11911

Mã SP : VTH00979
Part Number , S/N : 24200-11911
Model : NICHIYUFB10/DC70
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tiếp điểm Contactor xe nâng TOYOTA 24451-12900-71

Tiếp điểm Contactor xe nâng TOYOTA 24451-12900-71

Mã SP : VTH00978
Part Number , S/N : 24451-12900-71
Model : TOYOTA 5FB25
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tiếp điểm Contactor xe nâng NICHIYU ZJN200A-27

Tiếp điểm Contactor xe nâng NICHIYU ZJN200A-27

Mã SP : VTH00977
Part Number , S/N : ZJN200A-27
Model : NICHIYUFB15-25
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tiếp điểm Contactor xe nâng NICHIYU 823012

Tiếp điểm Contactor xe nâng NICHIYU 823012

Mã SP : VTH00976
Part Number , S/N : 823012
Model : NICHIYU FB10/DC70
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tiếp điểm Contactor xe nâng TOYOTA 2524421-13300-71

Tiếp điểm Contactor xe nâng TOYOTA 2524421-13300-71

Mã SP : VTH00975
Part Number , S/N : 2524421-13300-71
Model : TOYOTA 6FB
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tiếp điểm Contactor xe nâng NICHIYU 832016

Tiếp điểm Contactor xe nâng NICHIYU 832016

Mã SP : VTH00974
Part Number , S/N : 832016
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tiếp điểm Contactor xe nâng TOYOTA 24422-13300-71

Tiếp điểm Contactor xe nâng TOYOTA 24422-13300-71

Mã SP : VTH00973
Part Number , S/N : 24422-13300-71
Model : TOYOTA 6FB25
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tiếp điểm Contactor xe nâng GE150,832038

Tiếp điểm Contactor xe nâng GE150,832038

Mã SP : VTH00972
Part Number , S/N : GE150,832038
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

tiếp điểm Contactor SHINKO

tiếp điểm Contactor SHINKO

Mã SP : VTH00971
Part Number , S/N : 832043
Model : SHINKO 6FBR
Brand ( Hiệu ) : SHINKO
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tiếp điểm Contactor xe nâng SHINKO 832040

Tiếp điểm Contactor xe nâng SHINKO 832040

Mã SP : VTH00970
Part Number , S/N : 832040
Model : SHINKO 6FB15
Brand ( Hiệu ) : SHINKO
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tiếp điểm Contactor xe nâng SHINKO 832042

Tiếp điểm Contactor xe nâng SHINKO 832042

Mã SP : VTH00969
Part Number , S/N : 832042
Model : SHINKO 6FBR
Brand ( Hiệu ) : SHINKO
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tiếp điểm Contactor xe nâng TOYOTA

Tiếp điểm Contactor xe nâng TOYOTA

Mã SP : VTH00968
Part Number , S/N : 832045
Model : TOYOTA 6FB
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tiếp điểm Contactor xe nâng SHINKO

Tiếp điểm Contactor xe nâng SHINKO

Mã SP : VTH00967
Part Number , S/N : 832041
Model : SHINKO 6FBR
Brand ( Hiệu ) : SHINKO
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tiếp điểm Contactor xe nâng TOYOTA 24470-13300-71

Tiếp điểm Contactor xe nâng TOYOTA 24470-13300-71

Mã SP : VTH00966
Part Number , S/N : 24470-13300-71
Model : TOYOTA 6FB25
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tiếp điểm Contactor xe nâng SHINKO 832023

Tiếp điểm Contactor xe nâng SHINKO 832023

Mã SP : VTH00965
Part Number , S/N : 832023
Model : SHINKO 6FBR
Brand ( Hiệu ) : SHINKO
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Contactor

Contactor

Mã SP : VTH00960
Part Number , S/N : SW80-860PE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Contactor 48V-100A

Contactor 48V-100A

Mã SP : VTH00828
Part Number , S/N : SW82-157P
Thông số kỹ thuật : 48V-100A
Trọng lượng , (Kg) : 0.43
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

contactor SW822 24V-100A

contactor SW822 24V-100A

Mã SP : VTH00821
Part Number , S/N : SW822
Thông số kỹ thuật : 24V-100A
Trọng lượng , (Kg) : 0.9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tiếp điểm contact xe nâng 300A

Tiếp điểm contact xe nâng 300A

Mã SP : VTH00812
Part Number , S/N : Ge304fr-300A
Thông số kỹ thuật : 300A
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tiếp điểm contact xe nâng HELI,HC 300A

Tiếp điểm contact xe nâng HELI,HC 300A

Mã SP : VTH00811
Part Number , S/N : GE300AH-300A
Thông số kỹ thuật : 300A
Brand ( Hiệu ) : HELI,HC
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tiếp điểm contact xe nâng SHINKO 150A

Tiếp điểm contact xe nâng SHINKO 150A

Mã SP : VTH00810
Part Number , S/N : GE150AH-150A
Thông số kỹ thuật : 150A
Model : SHINKO 6FB
Brand ( Hiệu ) : SHINKO
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tiếp điểm contact xe nâng 100A

Tiếp điểm contact xe nâng 100A

Mã SP : VTH00809
Part Number , S/N : GE100AH-100A
Thông số kỹ thuật : 100A
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tiếp điểm contact xe nâng 150A

Tiếp điểm contact xe nâng 150A

Mã SP : VTH00808
Part Number , S/N : GE154FR-150A
Thông số kỹ thuật : 150A
Trọng lượng , (Kg) : 0.61
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 3 »