Cùi dĩa xe nâng 1 tấn - 25 tấn

Cùi dĩa xe nâng 1 tấn - 25 tấn

Mã SP : 233U
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

cùi dĩa NICHIYU FBR15/FBRW18-75

cùi dĩa NICHIYU FBR15/FBRW18-75

Mã SP : VTH19387
Thông số kỹ thuật : 10T*21T
Model : FBR15/FBRW18-75
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Trọng lượng , (Kg) : 4.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

cùi dĩa JAC CPD20~25

cùi dĩa JAC CPD20~25

Mã SP : VTH19385
Thông số kỹ thuật : 10T*21T
Model : CPD20~25
Brand ( Hiệu ) : JAC
Trọng lượng , (Kg) : 4.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

cùi dĩa TAILIFT FD/G15~18 MTM

cùi dĩa TAILIFT FD/G15~18 MTM

Mã SP : VTH19384
Thông số kỹ thuật : 10T*21T
Model : FD/G15~18 MTM
Brand ( Hiệu ) : TAILIFT
Trọng lượng , (Kg) : 4.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

cùi dĩa TAILIFT FD/G15~18 MTM

cùi dĩa TAILIFT FD/G15~18 MTM

Mã SP : VTH19382
Thông số kỹ thuật : 10T*21T
Model : FD/G15~18 MTM
Brand ( Hiệu ) : TAILIFT
Trọng lượng , (Kg) : 4.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

cùi dĩa KOMATSU FD30T12/T14

cùi dĩa KOMATSU FD30T12/T14

Mã SP : VTH19381
Thông số kỹ thuật : 10T*21T
Model : FD30T12/T14
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 4.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

cùi dĩa KOMATSU FD20~25T12/T14

cùi dĩa KOMATSU FD20~25T12/T14

Mã SP : VTH19379
Thông số kỹ thuật : 10T*21T
Model : FD20~25T12/T14
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 4.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cùi dĩa TOYOTA FD/G10~18T/C-16/-17

Cùi dĩa TOYOTA FD/G10~18T/C-16/-17

Mã SP : VTH19376
Thông số kỹ thuật : 10T*21T
Model : FD/G10~18T/C-16/-17
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 4.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

cùi dĩa TOYOTA 7FD30

cùi dĩa TOYOTA 7FD30

Mã SP : VTH19375
Thông số kỹ thuật : 10T*21T
Model : 7FD30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 4.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

cùi dĩa TOYOTA 5FD/G20~30,6FD/G30

cùi dĩa TOYOTA 5FD/G20~30,6FD/G30

Mã SP : VTH19372
Thông số kỹ thuật : 10T*21T
Model : 5FD/G20~30,6FD/G30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 4.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

cùi dĩa TOYOTA 6FD/G20~25

cùi dĩa TOYOTA 6FD/G20~25

Mã SP : VTH19371
Thông số kỹ thuật : 10T*21T
Model : 6FD/G20~25
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 4.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

cùi dĩa TCM FD35~50T8/T9/C8/C9

cùi dĩa TCM FD35~50T8/T9/C8/C9

Mã SP : VTH19369
Thông số kỹ thuật : 10T*21T
Model : FD35~50T8/T9/C8/C9
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 4.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cùi dĩa HELI FD20-30T6 H2000/CPC(D)20-35

Cùi dĩa HELI FD20-30T6 H2000/CPC(D)20-35

Mã SP : TE
Part Number , S/N : 14453-22011R,YDS30.070
Thông số kỹ thuật : 11T*16T
Model : FD20-30T6 H2000/CPC(D)20-35
Brand ( Hiệu ) : HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

cùi dĩa 25X56X7

cùi dĩa 25X56X7

Mã SP : VTH562
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

cùi dĩa 25.5X51X5.5

cùi dĩa 25.5X51X5.5

Mã SP : VTH561
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

cùi dĩa 84X24.5X28.5

cùi dĩa 84X24.5X28.5

Mã SP : VTH560
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

cùi dĩa 10TX22X24

cùi dĩa 10TX22X24

Mã SP : VTH509
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

cùi dĩa 65X93.5

cùi dĩa 65X93.5

Mã SP : VTH508
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

cùi dĩa 50X80.5

cùi dĩa 50X80.5

Mã SP : VTH507
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

cùi dĩa KOMATSU 41210-33240-71

cùi dĩa KOMATSU 41210-33240-71

Mã SP : VTH504
Part Number , S/N : 41210-33240-71
Model : 41210-33240-71
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

cùi dĩa KOMATSU 3EB-21-23042

cùi dĩa KOMATSU 3EB-21-23042

Mã SP : VTH502
Part Number , S/N : 3EB-21-23042
Model : 3EB-21-23042
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

cùi dĩa TOYOTA FBR15-20

cùi dĩa TOYOTA FBR15-20

Mã SP : VTH00679
Part Number , S/N : 33121-13900-71
Model : FBR15-20
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

cùi dĩa HYTSTER 2054670/9196416-01

cùi dĩa HYTSTER 2054670/9196416-01

Mã SP : VTH00678
Part Number , S/N : 2054670/9196416-01
Model : 2054670/9196416-01
Brand ( Hiệu ) : HYTSTER
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

cùi dĩa TOYOTA 7FBR15-18

cùi dĩa TOYOTA 7FBR15-18

Mã SP : VTH00677
Part Number , S/N : 04933-10810-71
Model : 7FBR15-18
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

cùi dĩa SHINKO 8FBR25

cùi dĩa SHINKO 8FBR25

Mã SP : VTH00676
Part Number , S/N : 313090
Model : 8FBR25
Brand ( Hiệu ) : SHINKO
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

cùi dĩa NICHIYU FBR15

cùi dĩa NICHIYU FBR15

Mã SP : VTH00675
Part Number , S/N : 14200-04670
Model : FBR15
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

cùi dĩa HYTSTER 2057208

cùi dĩa HYTSTER 2057208

Mã SP : VTH00674
Part Number , S/N : 2057208
Model : 2057208
Brand ( Hiệu ) : HYTSTER
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cùi dĩa xe nâng điện NICHIYU FBR10/72-75

Cùi dĩa xe nâng điện NICHIYU FBR10/72-75

Mã SP : VTH00673
Part Number , S/N : 14200-20380
Model : FBR10/72-75
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

cùi dĩa TOYOTA 7FBR20-30

cùi dĩa TOYOTA 7FBR20-30

Mã SP : VTH00672
Part Number , S/N : 33103-23900-71
Model : 7FBR20-30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

cùi dĩa TOYOTA

cùi dĩa TOYOTA

Mã SP : VTH00671
Part Number , S/N : 9317743-00
Model : SHINKO/HYSTER
Brand ( Hiệu ) : SHINKO
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cùi dĩa NICHIYU FBR20/72-75

Cùi dĩa NICHIYU FBR20/72-75

Mã SP : VTH00670
Part Number , S/N : 14200-14840
Model : FBR20/72-75
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

cùi dĩa TAILIP FD/G20-25

cùi dĩa TAILIP FD/G20-25

Mã SP : VTH00528
Part Number , S/N : B350015
Model : FD/G20-25
Brand ( Hiệu ) : TAILIP
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

cùi dĩa KOMATSU FD50-7

cùi dĩa KOMATSU FD50-7

Mã SP : VTH00527
Thông số kỹ thuật : 37T
Model : FD50-7
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

cùi dĩa KOMATSU FD18-20

cùi dĩa KOMATSU FD18-20

Mã SP : VTH00293(Copy)
Part Number , S/N : 3EA-21-22310
Thông số kỹ thuật : 6T*35T
Model : FD18-20
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

cùi dĩa TOYOTA 7FD/G30

cùi dĩa TOYOTA 7FD/G30

Mã SP : VTH00293
Part Number , S/N : 41210-33240-71
Thông số kỹ thuật : 6T*35T*212.9L
Model : 7FD/G30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

cùi dĩa TOYOTA 8FD/G25

cùi dĩa TOYOTA 8FD/G25

Mã SP : TE00-058
Part Number , S/N : 41210-26600-71
Thông số kỹ thuật : 6T*35T*204L
Model : 8FD/G25
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

cùi dĩa TOYOTA 3,4,5,6,FD/G 25-45

cùi dĩa TOYOTA 3,4,5,6,FD/G 25-45

Mã SP : VTH00289
Part Number , S/N : 41201-22001-71
Thông số kỹ thuật : 6T*35T*218L
Model : 3,4,5,6,FD/G 25-45
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

cùi dĩa TOYOTA 3,4,5,6,FD/G 25-45

cùi dĩa TOYOTA 3,4,5,6,FD/G 25-45

Mã SP : VTH00287
Part Number , S/N : 41201-20542-71
Thông số kỹ thuật : 6T*35T*208L
Model : 3,4,5,6,FD/G 25-45
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

cùi dĩa Hangcha JDS30.041

cùi dĩa Hangcha JDS30.041

Mã SP : TE16-001-0306A
Part Number , S/N : JDS30.041
Model : JDS30.041
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

cùi dĩa TCM FR(H)B15-25/-6

cùi dĩa TCM FR(H)B15-25/-6

Mã SP : TE11-001-0105A
Part Number , S/N : 178M2-52301
Model : FR(H)B15-25/-6
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

cùi dĩa KOMATSU FD 30 12/ 14S

cùi dĩa KOMATSU FD 30 12/ 14S

Mã SP : TE00-914
Model : FD 30 12/ 14S
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

cùi dĩa KOMATSU FD 25 12/14S

cùi dĩa KOMATSU FD 25 12/14S

Mã SP : TE00-913
Model : FD 25 12/14S
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

cùi dĩa TOYOTA 7FD10,15,18

cùi dĩa TOYOTA 7FD10,15,18

Mã SP : TE00-912
Model : 7FD10,15,18
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

cùi dĩa TCM FD35/40/45(Z-7)

cùi dĩa TCM FD35/40/45(Z-7)

Mã SP : TE00-910
Model : FD35/40/45(Z-7)
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

cùi dĩa xe nâng TCM 35/40(Z-6) FD60(Z-4)

cùi dĩa xe nâng TCM 35/40(Z-6) FD60(Z-4)

Mã SP : TE00-909
Model : 35/40(Z-6) FD60(Z-4)
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

cùi dĩa TOYOTA 11S FD 25/30

cùi dĩa TOYOTA 11S FD 25/30

Mã SP : TE00-908
Model : 11S FD 25/30
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

cùi dĩa TOYOTA 7FD30

cùi dĩa TOYOTA 7FD30

Mã SP : TE00-907
Model : 7FD30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

cùi dĩa TOYOTA 5FD40

cùi dĩa TOYOTA 5FD40

Mã SP : TE00-906
Model : 5FD40
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

cùi dĩa TOYOTA 5FD30 6FD30

cùi dĩa TOYOTA 5FD30 6FD30

Mã SP : TE00-905
Model : 5FD30 6FD30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

cùi dĩa KOMATSU FD 15

cùi dĩa KOMATSU FD 15

Mã SP : TE00-904
Model : FD 15
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

cùi dĩa TOYOTA 6FD25

cùi dĩa TOYOTA 6FD25

Mã SP : TE00-903
Model : 6FD25
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

cùi dĩa TOYOTA 5FD15

cùi dĩa TOYOTA 5FD15

Mã SP : TE00-902
Part Number , S/N : 41201-13010-71
Model : 5FD15
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

cùi dĩa TOYOTA 5FD25

cùi dĩa TOYOTA 5FD25

Mã SP : TE00-901-1
Model : 5FD25
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

cùi dĩa Nissan J02A30, Hangcha R loạt CPCD20-35

cùi dĩa Nissan J02A30, Hangcha R loạt CPCD20-35

Mã SP : TE00-069
Part Number , S/N : 38100-64K00
Thông số kỹ thuật : 6T*37T*12
Model : Nissan J02A30, Hangcha R loạt CPCD20-35
Brand ( Hiệu ) : Nissan
Trọng lượng , (Kg) : 14.06
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cùi dĩa HYTSTER H2.00-3.20XM(H177)

Cùi dĩa HYTSTER H2.00-3.20XM(H177)

Mã SP : TE00-062
Part Number , S/N : 1343219
Thông số kỹ thuật : 6T*43T*12
Model : H2.00-3.20XM(H177)
Brand ( Hiệu ) : HYTSTER
Trọng lượng , (Kg) : 10.42
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

cùi dĩa MITSUBISHI FBR10-25-MC

cùi dĩa MITSUBISHI FBR10-25-MC

Mã SP : TE00-060
Part Number , S/N : 15Q29C-01013/15Q29C-01015
Thông số kỹ thuật : 6T*46T*12
Model : FBR10-25-MC
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Trọng lượng , (Kg) : 5.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cùi dĩa xe nâng TCM FD80-100Z7,Z8,-2,-9,SD23-25Z6,T9

Cùi dĩa xe nâng TCM FD80-100Z7,Z8,-2,-9,SD23-25Z6,T9

Mã SP : TE00-059
Part Number , S/N : 15803-50111,15803-50112
Thông số kỹ thuật : 38T*12 lỗ
Model : FD80-100Z7,Z8,-2,-9,SD23-25Z6,T9
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 18.36
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cùi dĩa TOYOTA 8FD30

Cùi dĩa TOYOTA 8FD30

Mã SP : TE00-056
Part Number , S/N : 41210-36600-71
Model : 8FD30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cùi dĩa HELI CPCD50-70

Cùi dĩa HELI CPCD50-70

Mã SP : TE00-053
Part Number , S/N : 051008/051015B
Thông số kỹ thuật : 39*
Model : CPCD50-70
Brand ( Hiệu ) : HELI
Trọng lượng , (Kg) : 19.7
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

cùi dĩa folangsi 1632350

cùi dĩa folangsi 1632350

Mã SP : TE00-051
Part Number , S/N : 1632350
Model : 1632350
Brand ( Hiệu ) : folangsi
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 »