Cụm bánh răng VOLVO TM40VC-4M

Cụm bánh răng VOLVO TM40VC-4M

Mã SP : 7FEC
Model : TM40VC-4M
Brand ( Hiệu ) : Volvo
Trọng lượng , (Kg) : 330
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cụm bánh răng HITACHI

Cụm bánh răng HITACHI

Mã SP : JXGM
Model : TM40VC-3M
Brand ( Hiệu ) : Hitachi
Trọng lượng , (Kg) : 300
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cụm bánh răng SUMITOMO

Cụm bánh răng SUMITOMO

Mã SP : Y7A8
Model : TM22VC-3M
Brand ( Hiệu ) : Sumitomo
Trọng lượng , (Kg) : 278
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cụm bánh răng SUMITOMO,HYUNDAI

Cụm bánh răng SUMITOMO,HYUNDAI

Mã SP : NX37
Part Number , S/N : TM18VC-2M
Brand ( Hiệu ) : Sumitomo, Hyundai
Trọng lượng , (Kg) : 160
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cụm bánh răng KATO

Cụm bánh răng KATO

Mã SP : VKOA
Model : TM22VC-2M
Brand ( Hiệu ) : Kato
Trọng lượng , (Kg) : 270
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cụm bánh răng KOBELCO

Cụm bánh răng KOBELCO

Mã SP : NQ9J
Model : TM09VC-2M
Brand ( Hiệu ) : Kobelco
Trọng lượng , (Kg) : 86kgs
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cụm bánh răng xe nâng DOOSAN, HYUNDAI MG26VP-2M

Cụm bánh răng xe nâng DOOSAN, HYUNDAI MG26VP-2M

Mã SP : IUR8
Part Number , S/N : MG26VP-2M
Model : MG26VP-2M
Brand ( Hiệu ) : Doosan, Hyundai
Trọng lượng , (Kg) : 50
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cụm bánh răng KOBELCO

Cụm bánh răng KOBELCO

Mã SP : 2TCL
Model : TM07VC-2M
Brand ( Hiệu ) : Kobelco
Trọng lượng , (Kg) : 62kgs
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cụm bánh răng xe nâng DOOSAN, HYUNDAI TM40VC-1M

Cụm bánh răng xe nâng DOOSAN, HYUNDAI TM40VC-1M

Mã SP : N16N
Part Number , S/N : TM40VC-1M
Model : TM40VC-1M
Brand ( Hiệu ) : Doosan, Hyundai
Trọng lượng , (Kg) : 280
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cụm bánh răng KOMATSU

Cụm bánh răng KOMATSU

Mã SP : 4IJ6
Part Number , S/N : TM18VC-1M
Brand ( Hiệu ) : Komatsu
Trọng lượng , (Kg) : 100kgs
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cụm bánh răng xe nâng DOOSAN TM22VC-1M

Cụm bánh răng xe nâng DOOSAN TM22VC-1M

Mã SP : A3LP
Part Number , S/N : TM22VC-1M
Model : TM22VC-1M
Brand ( Hiệu ) : Doosan
Trọng lượng , (Kg) : 260
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cụm bánh răng KOMATSU

Cụm bánh răng KOMATSU

Mã SP : F9JD
Model : TM07VC-1M
Brand ( Hiệu ) : Komatsu
Trọng lượng , (Kg) : 60kgs
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cụm bánh răng KOMATSU

Cụm bánh răng KOMATSU

Mã SP : 278J
Model : TM09VC-1M
Brand ( Hiệu ) : Komatsu
Trọng lượng , (Kg) : 80
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cụm bánh răng xe nâng HITACHI, DOOSAN MG26VP-1M

Cụm bánh răng xe nâng HITACHI, DOOSAN MG26VP-1M

Mã SP : 4R51
Part Number , S/N : MG26VP-1M
Model : MG26VP-1M
Brand ( Hiệu ) : Hitachi, Doosan
Trọng lượng , (Kg) : 48
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cụm bánh răng VOLVO, HYUNDAI

Cụm bánh răng VOLVO, HYUNDAI

Mã SP : 8M0N
Model : TM22VC
Brand ( Hiệu ) : Volvo, Hyundai
Trọng lượng , (Kg) : 85
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cụm bánh răng VOLVO, HYUNDAI

Cụm bánh răng VOLVO, HYUNDAI

Mã SP : ZIU2
Model : TM40VC
Brand ( Hiệu ) : Volvo, Hyundai
Trọng lượng , (Kg) : 200
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cụm bánh răng HITACHI

Cụm bánh răng HITACHI

Mã SP : F692
Part Number , S/N : TM18VC
Brand ( Hiệu ) : Hitachi
Trọng lượng , (Kg) : 75
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cụm bánh răng DAEWOO

Cụm bánh răng DAEWOO

Mã SP : SRU8
Model : TM07VC
Brand ( Hiệu ) : Daewoo
Trọng lượng , (Kg) : 45
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cụm bánh răng xe nâng KOMATSU, DOOSAN

Cụm bánh răng xe nâng KOMATSU, DOOSAN

Mã SP : B2KH
Part Number , S/N : TM09VC
Model : TM09VC
Brand ( Hiệu ) : Komatsu, Doosan
Trọng lượng , (Kg) : 55
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cụm bánh răng xe nâng KOMATSU MG26VP

Cụm bánh răng xe nâng KOMATSU MG26VP

Mã SP : JBCD
Model : MG26VP
Brand ( Hiệu ) : Komatsu
Trọng lượng , (Kg) : 35
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá